А.5 Для поліпшення фізико-технічних і технологічних властивостей сумішей,що укріплюються цементом, доцільно з водою вводити

пластифікуючи, гідрофобізуючі та протиморозні добавки.

А.6 При визначенні вмісту води враховують кількість води, що містить суміш. Якщо суміш перезволожена необхідно виконати її осушення механічним способом або за допомогою вапна згідно з ДСТУ Б В.2.7-90. Орієнтовний вміст води слід приймати за таблицею А.1 в залежності від максимального розміру зерен мінеральної частини.

Таблиця А.1 - Орієнтовний вміст води

Максимальний розмір зерен, мм

Орієнтовний вміст води, % за масою

40

2-3

20

3-4

5

4-8

Орієнтовну кількість цементу, залежно від марки матеріалу з кам’яних матеріалів, промислових відходів і ґрунтів, укріплених цементом, слід призначати за таблицею А.2.

Таблиця А.2 - Орієнтовний вміст цементу

Марка

матеріалу

Орієнтовний вміст цементу*,

% за масою

М 75

7-12

М 60

6-9

М 40

4-6

М 20

3-5

* При застосуванні цементу марки ПЦ І-4

Ю0

А.7 Показники фізико-технічних властивостей матеріалу з кам’яних матеріалів, промислових відходів і ґрунтів, укріплених цементом, визначають згідно з ДСТУ Б В.2.7-89 (ГОСТ 12801) та ДСТУ Б В.2.7-47.

А.8 За результатами випробування визначають лабораторний склад суміші, який забезпечує необхідні характеристики при мінімальних витратах цементу.

А.9 Для визначення остаточного складу суміші здійснюють пробні заміси та влаштовують пробні ділянки за результатами яких у лабораторний склад суміші вносять зміни. При цьому корегують, може бути збільшений показник витрати цементу, а саме:

 • при виготовленні суміші в стаціонарній установці - в 1,02 рази;
 • при виготовленні суміші на дорозі з використанням однопрохідної змішувальної машини - в 1,04 рази.

А.10 Розрахункові характеристики матеріалу з кам’яних матеріалів, промислових відходів і ґрунтів, укріплених цементом, визначають згідно з методикою, що наведена у додатку М ВБН В.2.3-218-186. Орієнтовні розрахункові характеристики призначають згідно з додатку Д ВБН В.2.3-218-186.

Додаток Б (Довідковий)

Перелік добавок для застосування

Таблиця Б.1 - Перелік добавок та їх стисла характеристика

Вид добавки

Назва добавки

Правила

застосування

Стисла характеристика добавки

1

2

3

4

Добавка,

що сповільнює

тужавлення

Лігносульфонати технічні (ЛСТ)

Відповідно до ДБН В.2.7-64

Побічний продукт переробки деревини. В’язка темно-коричнева рідина, або темно-коричнева тверда маса, розчинна в воді. Малотоксична. Сповільнює тужавлення, пластифікує суміш

Лігносульфонати

технічні

модифіковані

ЛТМ

- // -

Темно-коричнева рідина. Збільшує рухливість суміші без зменшення міцності

Лігносульфонати

технічні

модифіковані

ЛСТМ-2

- // -

В’ язкотекуча темно-коричнева рідина. Збільшує рухливість суміші без зменшення міцності

Пластифікор форміатно- спиртовий (ПФС)

- // -

Водний розчин форміату натрію, сироп твірних речовин поліспиртів. Збільшує рухливість суміші без зменшення міцності

Гідрофобізуюча та протиморозна

Полігідросилокса ни (136-41, 13657М)

- // -

ПАР з гідрофобізуючою та газоутворюючою здатністю. Пластифікує, підвищує морозостійкість, знижує водопоглинання, не призводить до зниження міцності

Етилсиліконат натрію ГКЖ - 10

- // -

ПАР з гідрофобізуючою, пластифікуючою та повітровтягувальною дією. Збільшує рухливість суміші без зменшення міцності, підвищує морозостійкість, знижує водопоглинення

1

2

3

4

Метилсиліконат натрію ГКЖ - 11

- // -

ПАР з гідрофобізуючою, пластифікуючою та повітровтягувальною дією. Збільшує рухливість суміші без зменшення міцності, підвищує морозостійкість, знижує водопоглинення

Стабілізатори

Дорзин

[6]

Підвищує однорідність суміші, збільшує міцність, підвищує морозостійкість та знижує водопоглинення

ROADBOND EN 1

[7]

Додаток В (Довідковий)

Марки цементу, які рекомендуються для укріплення сумішей з кам’яних матеріалів, промислових відходів і ґрунтів

Таблиця В.1 - Марки цементу, що рекомендуються для укріплення сумішей з кам’яних матеріалів, промислових відходів і ґрунтів

Назва шару дорожнього одягу

Марки цементу згідно з ДСТУ Б В.2.7-46, ДСТУ Б В.2.7-85-99, ДСТУ Б В.2.7-124

Покриття

ПЦ І-500, ПЦ ІІ-500, ПЦ І-400

Основа

ПЦ І-500, ПЦ ІІ-500, ПЦ І-400, ПЦ ІІ-400, ПЦ ІІІ-400, ПЦ І-300, ПЦ ІІ-300

Додатковий шар основи

ПЦ І-400, ПЦ ІІ-400, ПЦ ІІІ-400, ПЦ І-300, ПЦ ІІ-300, ПЦ ІІІ-300, ЦБР 350, ЦБР 300, ЦБР 200

Бібліографія

 1. Закон України “Про автомобільні дороги” від 08.09.2005 № 2862-ІУ
 2. ТУ У В.2.7-45.2-00018112-208-2002 Суміші литі емульсійно-мінеральні та холодні асфальтобетонні. Технічні умови
 3. ТУ У 3450774-152-92 Матеріали із гранітної жорстви українського кристалічного масиву для дорожніх робіт. Технічні умови
 4. СОУ 45.2-0018112-006-2004 Безпека дорожнього руху. Порядок огородження та організація дорожнього руху в місцях проведення дорожніх робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг
 5. Закон України "Про охорону атмосферного повітря" від 16.10.1992 №2707-ХІІ
 6. ТУ У В.2.7-45.2-33220787-002:2009 Ґрунти і суміші ґрунтові, оброблені ферментним препаратом «Дорзин» для дослідного дорожнього і аеродромного будівництва
 7. ТУ У В.2.7.3450778.097-98 Органо-мінеральні суміші і ґрунти укріплені цементом і стабілізатором ЕН-1
 8. МУ 3936-85 Контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны (Контроль вмісту шкідливих речовин у повітрі робочої зони)
 9. МУ 4436-87 Методические указания по измерению концентраций аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (Методичні вказівки по вимірюванню концентрацій аерозолів переважно фіброгенної дії).

Ключові слова: кам’яний матеріал, ґрунт, ґрунтозмішувач, дорожній одяг, змішувальна установка, цемент.

Відповідальний виконавець,

завідувач сектору С. Головко

конструкцій дорожнього “”2012р.

одягу ДП «ДерждорНДІ»