ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Конструкції будівель і споруд

СТАЛЕВІ КОНСТРУКЦІЇ Норми проектування, виготовлення і монтажу

ДБН В.2.6-163:2010

Мінрегіонбуд України Київ 2011

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Український інститут сталевих конструкцій імені В. М. Шимановського" (ТОВ Укрінсталькон ім. В. М. Шима- новського)

РОЗРОБНИКИ:

В. Гейфман

, інж.; В. Гордеєв, д-р техн. наук; С. Колесниченко, канд. техн

наук;

М. Кондра

, канд. техн. наук; В. Корольов, д-р техн. наук;

М. Микитаренко, канд. техн. наук; В. Пасечнюк, інж.; А. Перельмутер, д-р

техн. наук (науковий керівник), В. Шимановський, чл.-кор. НАН України,

О. Шимановський , д-р техн. наук

За участю:

Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України)

Е. Гарф, д-р техн. наук; В. Дворецький, д-р техн. наук; В. Кір'ян, чл.-кор. НАН України; В. Книш, канд. фіз.-мат. наук; Л. Лобанов, акад. НАН України Донбаська національна академія будівництва і архітектури:

В. Василев, канд. техн. наук; Є. Горохов, д-р техн. наук; Є. Зайцев, інж.,

В. Мущанов, д-р техн. наук; I. Роменський, канд. техн. наук; А. Югов, д-р техн.наук

Київський національний університет будівництва і архітектури:

В. Пермяков, д-р техн. наук; С. Білик, д-р техн. наук; О. Нілов, канд. техн. наук; В. Юрченко, канд. техн. наук

Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка:

В. Латинський, д-р техн. наук; С. Пічугін, д-р. техн. наук ЦНДІБК ім. В. А. Кучеренка, Російська Федерація;

ЦНДІПСК ім. М. П. Мельнікова, Російська Федерація;

МДБУ, Російська Федерація.

2 ПОГОДЖЕНО:

МИС України, лист від 20.04.2010 р. № 1/03-9-1313/2583 Мінпромполітики України, лист від 14.05.2010 р. № 13/5-1 -1170 Держпожбезпеки МНС України, лист від 29.10.2010 р. № 1602/02

Міністерство регіонального розвитку та будівництва України

ЗАТВЕРДЖЕНОнаказ Мінрегіонбуду України від 16.12. 2010 р. № 521; від 30.12.2010 р.

ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: № 571, та від 22.08.2011 р. № 93; з 1 грудня 2011 р.

З ВНЕСЕНО:

4 НА ЗАМІНУ:

визнати такими, що не застосовуються на території України, СНиП ІІ-23-81' окрім розділів 15*-19, СНиП 111-18-75, окрім розділів 3-8; СНиП 3.03.01 -87 у частині, що стосується сталевих конструкцій, окрім п.п. 4.78-4.134

Право власності на цей документ належить державі.

Цей документ не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу Міністерства регіонального розвитку та будівництва України

© Мінрегіонбуд України, 2011

Офіційний видавець нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів Мінрегіонбуду України ДП "Укрархбудінформ"

ЗМІСТ

Сфера використання 1

Нормативні посилання 1

Терміни, визначення понять і познаки1

 1. Вимоги проектування 2
  1. Основні принципи забезпечення надійності, безпеки, довговічності та економічності конструкцій 2
  2. Матеріали для конструкцій і з'єднань8
  3. Розрахункові характеристики матеріалів і з'єднань11
  4. Розрахунок елементів сталевих конструкційпри центральному розтягу і стиску. ... 13
  5. Розрахунок елементів сталевих конструкційпри згині22
  6. Розрахунок елементів сталевих конструкційна дію поздовжньої сили та

згинального моменту38

 1. Розрахунок опорних плит48
  1. Розрахунок опорних частин48
  2. Розрахункові довжини і граничні гнучкості елементів сталевих конструкцій48
  3. Розрахунок листових конструкцій58
  4. Розрахунок елементів сталевих конструкційна витривалість63
  5. Проектування з'єднань сталевих конструкцій65
  6. Додаткові вимоги щодо проектування елементів будівель і споруд різного призначення78
  7. Додаткові вимоги до проектування конструкцій при ремонті, підсиленні і реконструкції87
 2. Вимоги виготовлення91
  1. Загальні положення91
  2. Вимоги до конструкторської документації, контроль якості91
  3. Вхідний контроль, зберігання металопрокату, зварювальних, лакофарбових матеріалів і металовиробів92
  4. Підготовка металопрокату, зварювальних і лакофарбових матеріалів93
  5. Розмічання, намічання, виготовлення шаблонів і кондукторів, виправлення і згинання94
  6. Різання і обробка кромок96
  7. Складання98
  8. Зварювання102
  9. Влаштування отворів і контрольне складання107
  10. Ґрунтування і фарбування109
  11. Покриття конструкцій гарячим цинкуванням і алюмінізація110
  12. Маркування, приймання і відвантаження110
 3. Вимоги монтажу 111
  1. Загальні положення111
  2. Транспортування, зберігання і подавання до монтажу112
  3. Укрупнювальне складання113
  4. Стропування, підйом, встановлення конструкцій у проектне положення113
  5. Монтаж (демонтаж) основних конструктивних елементів114
  6. Попереднє напруження конструкцій118
  7. Монтажні з’єднання118
  8. Випробування конструкцій125
  9. Контроль якості і приймання монтажних робіт126

ДОДАТОК А

Нормативні посилання 128

ДОДАТОК Б

Терміни, визначення понять і познаки134

ДОДАТОК В

Категорії конструкцій за призначенням і за напруженим станом та групи

конструкцій 140

ДОДАТОК Г

Фізичні характеристики матеріалів144

ДОДАТОК Д

Вимоги до сталей для сталевих конструкцій145

ДОДАТОК Е

Вибір сталей для конструкцій будівель і споруд147

ДОДАТОК Ж

Матеріали для з'єднання сталевих конструкцій ..152

ДОДАТОК І

Коефіцієнти умов робот для розтягнутого одиночного кутика, який прикріплюється однією полицею болтами157

ДОДАТОК К

Коефіцієнти для розрахунку на стійкість центрально і позацентрово стиснутих

елементів 158

ДОДАТОК Л

Коефіцієнт стах для розрахунку на стійкість стиснутих стрижнів тонкостінного відкритого перерізу167

ДОДАТОК М

Стиснуті елементи з гнучкою стінкою170

ДОДАТОК Н

Коефіцієнти для розрахунку на міцність елементів сталевих конструкцій171

ДОДАТОК П

Коефіцієнт стійкості при згині 173

ДОДАТОК Р

Стійкість стінок балок, укріплених поздовжніми і проміжними ребрами жорсткості . . . 178

ДОДАТОК С

Розрахункові довжини колон і стояків .181

ДОДАТОК Т

Коефіцієнти розрахункової довжини ц ділянок ступінчастих колон186

ДОДАТОК У

Таблиці для розрахунку елементів на витривалість191

ДОДАТОК Ф

Конструктивні заходи по первинному захисту металевих конструкцій від корозії

при проектуванні 197

ДОДАТОК X

Визначення властивостей сталей199

Бібліографія201

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Конструкції будівель і споруд

СТАЛЕВІ КОНСТРУКЦІЇ Норми проектування, виготовлення і монтажу

Конструкции зданий и сооружений

СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ Нормы проектирования, изготовления и монтажа

The constructions of buildings and structures

THE STEEL CONSTRUCTIONS Norms for design, fabrication and erection

Чинні від 2011-12-01

СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ

Вимоги цих Норм поширюються на проектування, виготовлення і монтаж будівельних сталевих конструкцій будівель і споруд різного призначення, що працюють за температури навколишнього середовища не вище 100 °С і можливим короткочасним підвищенням до 150 °С (без ознак надзвичайної ситуації).

Норми встановлюють вимоги до проектування сталевих конструкцій, у тому числі при їх реконструкції, а також при визначенні придатності до експлуатації існуючих конструкцій, що мають дефекти і пошкодження.

Під час проектування, виготовлення і монтажу сталевих конструкцій, що перебувають в особливих умовах експлуатації (наприклад, конструкції доменних печей, магістральних і технологічних трубопроводів, резервуарів спеціального призначення, конструкцій будівель, що підлягають сейсмічним, інтенсивним температурним впливам або впливам агресивних середовищ, конструкцій гідротехнічних споруд), конструкцій унікальних будівель і споруд, а також спеціальних видів конструкцій (попередньо напружених, трансформованих, мобільних) необхідно дотримуватись додаткових вимог, які відображають особливості роботи цих конструкцій, передбачені відповідними нормативними документами, затвердженими чи погодженими відповідно до законодавства України.

Норми не поширюються на вибір технічних рішень та роботи щодо спеціального захисту сталевих конструкцій (вогнезахист, захист від корозії, вибухозахищеність тощо).

НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих Нормах використані посилання на документи, наведені у додатку А.

ТЕРМІНИ, ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ І ПОЗНАКИ

У цих нормах застосовані терміни, визначення понять і познаки, наведені у додатку Б.

Примітка. Обов'язкові вимоги цих Норм надруковані звичайним шрифтом, рекомендовані положення та пояснення - дрібним.

1 ВИМОГИ ПРОЕКТУВАННЯ 1.1 Основні принципи забезпечення надійності, безпеки, довговічності та економічності конструкцій

 1. Загальні вимоги
 2. Надійність конструкцій повинна бути забезпечена відповідно до вимог ДБН В.1.2-14.
 3. При проектуванні конструкцій повинні бути забезпечені експлуатаційна придатність і безпека протягом строку експлуатації, визначеного у завданні на проектування. Окрім цього, проектування конструкцій виконують з урахуванням вимог охорони навколишнього середовища, а також інших особливих умов, наведених у завданні на проектування.

Для цього необхідно:

 • забезпечувати надійність конструкцій за рахунок виконання вимог до вибору матеріалів, конструювання та розрахунків;
 • приймати конструктивні рішення, що забезпечують міцність, жорсткість, стійкість і просторову незмінюваність будівель і споруд у цілому та їх окремих елементів під час транспортування, монтажу та експлуатації, при цьому передбачаючи в'язі залежно від основних параметрів будівлі та режиму її експлуатації (конструктивної схеми, прольотів, типів кранів та режимів їх роботи, температурних впливів тощо);
 • передбачувати заходи щодо забезпечення довговічності конструкцій та захисту їх від корозії, впливу вогню і тепла, зносу та стирання;
 • враховувати вимоги ДБН В. 1.1 -7, ДБН В. 1.2-7 та інших відповідних нормативних документів стосовно забезпечення міцності та стійкості несучих конструкцій в умовах пожежі;
 • передбачувати технологічність виготовлення та монтажу конструкцій;
 • забезпечувати складальність конструкцій розрахунком точності геометричних параметрів згідно з ДСТУ-Н Б.В. 1.3 зі встановленням необхідності контрольного чи загального складання або використанням регулювальних пристроїв;
 • враховувати відхилення від проектних розмірів і геометричної форми елементів конструкцій, які допускаються під час виготовлення та зведення;
 • встановлювати методи та обсяги контролю під час виготовлення та зведення конструкцій, а також у процесі їх експлуатації, включаючи, за необхідності, виконання випробувань окремих елементів, вузлів, з'єднань і конструкцій у цілому, а також, за необхідності, встановлення контрольно-сигнальних систем чи інших засобів моніторингу;
 • передбачати можливість огляду, обстеження і діагностики, а також проведення профілактичних і ремонтних робіт. За необхідності передбачати для цього ходові сходи та площадки, спеціальні пристосування (столики, провушини, фіксатори тощо) для забезпечення можливості кріплення постійних і тимчасових пристосувань, а також пристосувань для встановлення засобів діагностики технічного стану конструкцій у процесі експлуатації.
 1. У робочих кресленнях конструкцій і в документації на замовлення матеріалів слід наводити відомості про:
 • категорію конструкції та її елементів за призначенням та напруженим станом відповідно до додатка В;
 • сталі та додаткові вимоги до них, передбачені нормативними документами і цими Нормами;
 • спосіб виконання зварних з'єднань, вид і режим зварювання, типи, марки, діаметри електродів для механізованого зварювання, положення шва при зварюванні, тип підкладки для стикових швів;
 • клас міцності і точності болтів, спосіб підготовки (обробки) контактних поверхонь для фрикційних з'єднань, величину контрольованого натягу болтів;
 • розміщення і розміри зварних, болтових і фрикційних з'єднань із вказівкою виконання їх у заводських чи монтажних умовах і, за необхідності, послідовність накладання швів і встановлення болтів, способи контролю якості;
 • вид та спосіб виконання засобів вогнезахисту, вогнезахисна здатність яких забезпечує нормований клас вогнестійкості згідно з ДСТУ Б-В.1.1-17.
 1. У необхідних випадках під час роботи прокату на розтяг у напрямку його товщини при замовленні сталі слід зазначати клас суцільності згідно з ГОСТ 27772.

З урахуванням особливостей конструкцій та їх вузлів рекомендується при замовленні сталі враховувати класифікацію листового прокату в залежності від значення відносного звуження згідно з ГОСТ 28870.

 1. Робочі креслення сталевих конструкцій повинні розроблятись з урахуванням вимог щодо виготовлення і монтажу, а також виду (типу) вогнезахисного покриття (облицювання) та способу його нанесення.

У проекті слід указувати послідовність монтажу елементів і виконання вузлів, а також допустимі монтажні навантаження, якщо зазначені чинники враховувались під час визначення розрахункових зусиль.

 1. У проекті слід використовувати конструктивні рішення, що підвищують корозійну стійкість за рахунок раціонального вибору сталі, концентрації матеріалу в перерізах, вибору геометричної форми конструкції в цілому та її елементів зокрема, а також їх розташуванні у просторі, опору внутрішнім факторам корозії (місцевій, піттінговій, контактній, щілинній корозії, корозійному розтріскуванню, міжкристалевій корозії, корозійній утомленості тощо).