ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 29.12.2008 № 300

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 січня 2009 року за № 82/16098

Включено до Державного реєстру нормативно-правових актів з охорони праці 29 січня 2009 року за № 447

НПАОП 31.0-3.01-08

НОРМИ

БЕЗПЛАТНОЇ ВИДАЧІ СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ, СПЕЦІАЛЬНОГО ВЗУТТЯ ТА ІНШИХ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКАМ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам електротехнічної промисловості (далі - Норми) розроблено відповідно до Закону України «Про охорону праці».
  2. Норми поширюються на підприємства, установи, організації електротехнічної промисловості незалежно від форм власності та підпорядкування.
  3. Норми розроблено для професій працівників, зайнятих в електротехнічній промисловості, відповідно до Класифікатора професій ДК 003:2005, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005 № 375.
  4. Норми визначають види і строки носіння (використання) спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту (далі - ЗІЗ), необхідних для виконання виробничого процесу працівниками підприємств електротехнічної промисловості. Класифікація захисних властивостей ЗІЗ залежно від небезпечних та шкідливих виробничих факторів застосована відповідно до вимог ГОСТ 12.4.011-89 «ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация». Позначення захисних властивостей ЗІЗ здійснюється відповідно до вимог ГОСТ 12.4.103-83 «ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация».
  5. Крім цих Норм, працівники організацій та підприємств електротехнічної промисловості, які виконують роботи, що належать до інших видів економічної діяльності, забезпечуються засобами індивідуального захисту згідно з вимогами чинного законодавства.
  6. Забезпечення працівників підприємств і організацій необхідними для трудового процесу ЗІЗ, а також порядок їх утримання та зберігання здійснюється відповідно до Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Держгірпромнагляду України від 24.03.2008 № 53, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.05.2008 за № 446/15137 (НПАОП 0.00-4.01-08). У цих Нормах допускається застосування спеціального одягу, виготовленого з інших типів тканин, сертифікованого в установленому порядку.
  7. Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення працівників ЗІЗ здійснюють органи державного нагляду за охороною праці та служби охорони праці підприємств.
  8. Громадський контроль за повним та своєчасним забезпеченням працівників ЗІЗ на підприємствах здійснюють трудові колективи через обрані ними професійні спілки (об’єднання профспілок), а в разі відсутності професійних спілок - уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці.

II. НОРМИ БЕЗПЛАТНОЇ ВИДАЧІ СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ, СПЕЦІАЛЬНОГО ВЗУТТЯ ТА ІНШИХ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКАМ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Професійна назва роботи

Строк

носіння

(місяці)

з/п

Код згідно з ДК 003:2005

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту

Позначення

захисних

властивостей

ЗІЗ

1

2

3

4

5

6

1. Загальні професії робітників електротехнічного виробництва 1.1. Робітники, технічні службовці

1

8223.3

Алюмініювальник

електротехнічних

виробів

Комбінезон бавовняний Берет бавовняний Черевики шкіряні Рукавички спилкові Окуляри захисні закриті Респіратор газопилозахисний Під час травлення, знежирення та очищення деталей електролітичним та хімічним способами додатково: Фартух прогумований з нагрудником Чоботи гумові Рукавички з неопреновим покриттям

Рукавички діелектричні

ЗПмМи

ЗПм

ЗМи

МиМпПм

К50Ми

МиК50Щ20

К50Ми

Эн

12

6

12

1

До зносу До зносу

6

18

2

Чергові

2

8152.2

Варник

Костюм бавовняний

ЗМиТи

12

електроізоляційних

Берет бавовняний

ЗТиЯа

6

лаків, смол та мастик

Фартух прогумований з

ЯжОНм

6

нагрудником

Черевики шкіряні

ЗМиСм

12

Чоботи гумові

ЗНмОа

18

Рукавиці брезентові

МиТп400

1

Рукавички з неопреновим

ЯжОа

3

покриттям

Нарукавники прогумовані

ЯжОа

6

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор газозахисний

До зносу

3

7241.1

Випробувач

Костюм бавовняний

ЗМи

12

електричних машин,

Берет бавовняний

З

12

апаратів та приладів

Фартух прогумований з

МиНм

Черговий

нагрудником

Черевики шкіряні

МиМун50

12

Рукавиці брезентові

МиМв

3

Рукавички спилкові

МиМп

1

Навушники протишумові

До зносу

1

2

3

4

5

6

Окуляри захисні відкриті Рукавички діелектричні Калоші діелектричні

ЭнЭв

ЭнЭв

До зносу Чергові Чергові

4

8154.3

8153.2

Дистилювальник ртуті Дистиляторник ртуті

Комбінезон з компактної лавсано-

бавовняної тканини

Берет з компактної лавсано-

бавовняної тканини

Білизна натільна

Напівчеревики шкіряні

Шкарпетки

Рукавички з компактної лавсано- бавовняної тканини Рукавички з неопреновим покриттям

Окуляри захисні герметичні Респіратор газозахисний з протиртутними патронами

ЗМиЯа

ЯаЗ

З

ЗМиЯт

ЗМи

МиЯт

ЯжОаМи

9

6

6

12

3

1

1

До зносу До зносу

5

7241.1

Електромонтажник-

налагоджувальник

Комбінезон бавовняний Берет бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці

Рукавички діелектричні Калоші діелектричні

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утепленій прокладці

ЗМи

З

ЗМиМун200

МиМп

ЭнЭв

ЭнЭв

Тн

12

12

12

1

Чергові

Чергові

36

6

7241.1

Електромонтажник-

схемник

Костюм бавовняний Берет бавовняний Черевики шкіряні Рукавички бавовняні Рукавички діелектричні Калоші діелектричні Під час виготовлення кабельних наконечників, накладних шин, скоб, хомутиків додатково: Фартух прогумований з нагрудником Рукавички з неопреновим покриттям

Окуляри захисні відкриті Респіратор газозахисний

ЗМи

З

ЗМиМун50

Ми

Эн

Эн

К50Яж

К50Яж

12

12

12

3

Чергові

Чергові

12

2

До зносу До зносу

7

7241.1

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

Костюм бавовняний Берет бавовняний Черевики шкіряні Рукавички спилкові

ЗМи

З

ЗМиМун200

МиМп

12

12

12

1

1

2

3

4

5

6

Рукавички діелектричні Калоші діелектричні Під час промивання і заливання маслом трансформаторів, конденсаторів і масляних вимикачів додатково: Фартух прогумований з нагрудником Рукавички неопренові Окуляри захисні закриті

Під час виконання робіт на гарячих дільницях додатково: Фартух брезентовий з нагрудником Рукавиці брезентові

Під час виконання робіт з перебирання та ремонту ртутних випрямлячів: Комбінезон з компактної лавсано- бавовняної тканини Берет з компактної лавсано- бавовняної тканини Білизна натільна Черевики шкіряні Шкарпетки

Рукавички з компактної лавсано- бавовняної тканини Окуляри захисні герметичні Респіратор газозахисний з протиртутними патронами На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утепленій прокладці

ЭнЭв

ЭнЭв

НлНм

НмМи

ТиТв

ТиТв

ЗМиЯа

ЯаЗ

З

ЗМиЯт

ЗМи

ЗМиЯт

Тн

Чергові

Чергові

12

2

До зносу

12

1

12

6

6

12

3

1

До зносу До зносу

36

8

7241.1

Електрослюсар з ремонту електричних машин

Комбінезон бавовняний Берет бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці

Окуляри захисні відкриті Рукавички діелектричні Калоші діелектричні

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утепленій прокладці

ЗМи

З

ЗМиМун200

МиМп

ЭнЭв

ЭнЭв

Тн

12

12

12

1

До зносу Чергові Чергові

36

9

7311.2

Заливальник

Костюм бавовняний

ЗМи

12

1

2

3

4

5

6

компаундами

Берет бавовняний Фартух прогумований з нагрудником Черевики шкіряні Рукавиці брезентові Рукавички з неопреновим покриттям

Окуляри захисні закриті Респіратор газозахисний

З

ЯжО

ЯжОаМи

ЯжТи

ЯжОа

12

6

12

1

1

До зносу До зносу

10

7241.1

7241.1

7241.1

Контролер складання

електричних машин,

апаратів та приладів

Контролер

електромонтажних

робіт

Лаборант

електромеханічних випробувань та вимірювань

Костюм бавовняний Берет бавовняний Черевики шкіряні Рукавички спилкові Навушники протишумові Окуляри захисні відкриті Рукавички діелектричні Калоші діелектричні

ЗМи

З

ЗМиМун50

МиМп

Эн

Эн

12

12

12

6

До зносу До зносу Чергові Чергові

11

8152.2

Лакувальник електроізоляційних виробів та матеріалів

Костюм бавовняний Берет бавовняний Фартух прогумований з нагрудником Черевики шкіряні Рукавички з неопреновим покриттям

Нарукавники прогумовані Окуляри захисні герметичні Респіратор газозахисний Під час сушіння електроізоляційних виробів та матеріалів у печах, на конвеєрі з газовим, нафтовим або електричним обігріванням додатково:

Фартух брезентовий з нагрудником Рукавички брезентові

ЗМи

З

ОЯжВн

ЗМи

ОаЯжВнМи

ОаЯжВнМи

ТиТв

ТиТв

12

12

6

12

1

3

До зносу До зносу

6

1

12

8290.2

Набивальник

трубчастих

електронагрівачів

Костюм бавовняний Берет бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці брезентові Окуляри захисні закриті Респіратор пилозахисний

ЗМиПн

ЗПн

ЗМиМун50

МвМиМп

12

12

12

4

До зносу До зносу