НПАОП 40.1-1.32-01. Правила будови електроустановок. електрообладнання спеціальних установок


МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 21 червня 2001 року № 272

Про затвердження «Правил будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок»

Відповідно до Положення про Міністерство праці та соціальної політики України, затвердженого Указом Президента України від 30.08.2000 р. № 1035/2000, і на підставі протокольного рішення редакційної комісії, створеної наказом Держнаглядохоронпраці від 05.04.2001 р. № 47,

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити «Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок».
 2. Наказ ввести в дію з 1 січня 2002 року.
 3. Голові Державного департаменту з нагляду за охороною праці (Сторчаку С. О.):
 • вжити заходів по вивченню вимог Правил державними інспекторами, іншими посадовими особами Держнаглядохоронпраці, експертами Експертно-технічних центрів, працівниками підприємств, установ, організацій;
 • забезпечити систематичний контроль за виконанням вимог цих Правил;
 • включити Правила до Державного реєстру ДНАОП і в банк даних автоматизованого інформаційного фонду нормативних актів про охорону праці;
 • забезпечити вчасне видання Правил.
 1. З введенням в дію цих Правил вважати такими, що втратили чинність на території України, глави 5.4, 5.5, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.6 «Правил устройства электроустановок», 1987, затверджених Міненерго СРСР 06.07.84.

Міністр

 1. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Солдатенка М. О.

І. САХАНЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 21 червня 2001 р. № 272

ПРАВИЛА БУДОВИ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК. ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ УСТАНОВОК ДНАОП 0.00-1.32-01

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Галузь застосування
   1. Вимоги Правил поширюються на електрообладнання спеціальних електроустановок напругою до 10 кВ будинків та споруд, які будуються або реконструюються в Україні, а саме:електроустановки житлових, громадських, адміністративних та побутових будинків; будинків і споруд фізкультурно-оздоровчих, спортивних і культурно-видовищних, закладів дозвілля та культових; електроустановки у вибухонебезпечних та пожежонебезпечних зонах; електроустановки вантажопідіймальних машин (кранів), ліфтів; електрозварювальні установки та установки електричного кабельного обігрівання.
   2. Вимоги цих Правил поширюються на всі підприємства та організації незалежно від форм власності на засоби виробництва.
  2. Скорочення, терміни, визначення

Скорочення, терміни

Визначення

TN-S система заземлення

Нульовий робочий та нульовий захисний провідники працюють окремо в усій системі

TN-C-S система заземлення

Функції нульового робочого та нульового захисного провідників об’єднані в одному провідникові в частині мережі

TN-C система заземлення

Функції нульового робочого та нульового захисного провідників об’єднані в одному провідникові в усій мережі

IT — система заземлення

Мережа живлення системи IT не має безпосередньо зв’язку струмовідних частин з землею, а відкриті струмопровідні частин електроустановки заземлені

L

Фазний провідник

N

Нульовий робочий провідник

PE

Нульовий захисний провідник

PEN

Об’єднаний нульовий робочий та захисний провідник

ПЗВ

Пристрій захисного вимикання, що реагує на диференціальний струм

ПЛ

Повітряна лінія електропередачі

Аварійне освітлення

Освітлення, яке призначене для продовження роботи під час аварійного відключення робочого освітлення

Скорочення, терміни

Визначення

Зрівнювання потенціалів

Для зрівнювання потенціалів у тих приміщеннях та зовнішніх установках, в яких застосовується заземлення або занулення, будівельні і виробничі металеві конструкції, стаціонарно прокладені трубопроводи всіх призначень, металеві корпуси технологічного обладнання, підкранові і залізничні колії тощо повинні бути приєднані до мережі заземлення або занулення

1.3. Нормативні посилання

ДСТУ 2456-94

Зварювання дугове і електрошлакове. Вимоги безпеки

ДСТУ 3552-97

Ліфти пасажирські та вантажні. Терміни та визначення

ДСТУ 3761.2-98

Зварювання та споріднені процеси. Частина 2. Процеси зварювання та паяння. Терміни та визначення

ДСТУ 3761.3-98

Зварювання та споріднені процеси. Частина 3. Зварювання металів: з’єднання та шви, технологія, матеріали та устаткування. Терміни та визначення

ДСТУ Б В.2.7-19-95

Будівельні матеріали.

Методи випробування на горючість

ГОСТ 2.721-74

ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах

ГОСТ 12.1.004-91

ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.011-78

ССБТ. Смеси взрывоопасные. Классификация и методы испытаний

ГОСТ 12.1.018-93

ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования

ГОСТ 12.1.038-82

ССБТ. Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов

ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84)

ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения

ГОСТ 12.2.007.0-75

ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.007.8-75

ССБТ. Устройства электросварочные и для плазменной обработки. Требования безопасности

ГОСТ 12.2.021-76

ССБТ. Электрооборудование взрывозащищенное. Порядок согласования технической документации, проведения испытаний, выдача заключений и свидетельств

ГОСТ 12.3.003-86

ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности

ГОСТ 12.3.005-75

ССБТ. Работы окрасочные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.4.124-83

ССБТ. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования

ГОСТ 3262-75

Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия

ГОСТ 12176-89 (МЭК 332-3-82)

Кабели, провода и шнуры. Методы проверки на нераспространение горения

ГОСТ 13109-97

Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения

ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89)

Степени защиты, обеспечиваемые оболочками. Код IP

ГОСТ 17494-87 (МЭК 34-5-81)

Машины электрические вращающиеся.

Классификация степеней защиты, обеспечиваемых оболочками вращающихся электрических машин

ГОСТ 17677-82 (МЭК 598-1-86, МЭК 598-2-1-79, МЭК 598-2-2-79, МЭК 598-2-4-79, МЭК 598-2-19-81)

Светильники. Общие технические условия

ГОСТ 22782.0-81

Электрооборудование взрывозащищенное. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ 22782.1-77

Электрооборудование взрывозащищенное с видом взрывозащиты «Масляное заполнение оболочки». Технические требования и методы испытаний

ГОСТ 22782.2-77

Электрооборудование взрывозащищенное с видом взрывозащиты «Кварцевое заполнение оболочки». Технические требования и методы испытаний

ГОСТ 22782.3-77

Электрооборудование взрывозащищенное со специальным видом взрывозащиты.

Технические требования и методы испытаний

ГОСТ 22782.4-78

Электрооборудование взрывозащищенное с видом взрывозащиты «Заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением». Технические требования и методы испытаний

ГОСТ 22782.5-78

Электрооборудование взрывозащищенное с видом взрывозащиты «Искробезопасная электрическая цепь». Технические требования и методы испытаний

ГОСТ 22782.6-81

Электрооборудование взрывозащищенное с видом взрывозащиты «Взрывонепроницаемая оболочка». Технические требования и методы испытаний

ГОСТ 22682.7-81

Электрооборудование взрывозащищенное с защитой вида «е». Технические требования и методы испытаний

ГОСТ 25546-82

Краны грузоподъемные. Режимы работы

ГОСТ 28779-90 (МЭК 707-81)

Материалы электроизоляционные твердые. Методы определения воспламеняемости под воздействием источника зажигания

ГОСТ 30331.2-95 (МЭК 364-3-93)

Электроустановки зданий. Часть 3. Основные характеристики

ГОСТ 30331.3-95 (МЭК 364-4-41-92)

Электроустановки зданий. Часть 4.

Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током

ДБН 79-92

Житлові будинки для індивідуальних забудовників України

ДБН В.2.2-9-99

Громадські будинки та споруди. Основні положення

СНиП 2.01.02-85

Противопожарные нормы

СниП 2.08.01-89

Жилые здания

СНиП 2.09.02-85

Производственные здания

СниП 2.09.04-87

Административные и бытовые здания

СниП II-4-79

Естественное и искусственное освещение

СНиП II-89-80

Генеральные планы промышленных предприятий

СНиП 2.04.05-91

Отопление, вентиляция, кондиционирование

РД34.21.122-87

Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений

НАПБ А.01.001-95

Правила пожежної безпеки в Україні

НАПБ В.05.003-74/112-74

Типовая инструкция о порядке проведения сварочных и других огневых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах нефтяной промышленности

ДНАОП 0-1.03-93

Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів

ДНАОП 0.00-1.02-99

Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів

ДНАОП 0.00-1.21-98

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

ДНАОП 0.00-1.29-97

Правила захисту від статичної електрики

ПУЭ-85

Правила устройства электроустановок, затверджені Міненерго СРСР 06.07.84

ОНТП 24-86

Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности

 1. ЕЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИТЛОВИХ, ГРОМАДСЬКИХ, АДМІНІСТРАТИВНИХ ТА ПОБУТОВИХ БУДИНКІВ
  1. Галузь застосування
   1. Цей розділ Правил поширюється на електроустановки: житлових будинків, перелічених у СНиП 2.08.01 та ДБН 79; громадських будинків та споруд, перелічених у ДБН В.2.2-9 (за винятком будинків та споруд, перелічених в розділі 3); адміністративних і побутових будинків, перелічених у СНиП 2.09.04. Під словом «будинки» маються на увазі всі типи будинків, на які поширюються вимоги розділу.

Вимоги цього розділу не поширюються на спеціальні електроустановки в лікувально-профілактичних закладах, організаціях і установах науки та наукового обслуговування, на системи диспетчеризації та зв’язку, а також на електроустановки, які за своїм характером повинні бути віднесені до електроустановок промислових підприємств (майстерні, котельні, теплові пункти, насосні, фабрики хімчистки, фабрики-пральні, криті автостоянки, гаражі, приміщення дизель-генераторів тощо).

До електроустановок унікальних будівель можуть установлюватися додаткові вимоги.

 1. Електроустановки будинків, окрім вимог цього розділу, повинні задовольняти вимоги розділів 1-6 ПУЭ в тій мірі, в якій вони не змінені даним розділом.
  1. Терміни та визначення
   1. Головний розподільний щит (надалі — ГРЩ) — це щит, через який забезпечується живлення електроенергією всього будинку або його відокремленої частини. Роль ГРЩ може виконувати ввідно-розподільний пристрій (надалі — ВРП) або щит низької напруги підстанції.
   2. Ввідний пристрій (надалі — ВП) — сукупність конструкцій, апаратів і приладів, які встановлюються на вводі лінії живлення в будинок або в його відокремлену частину і живляться від ГРЩ.
   3. Ввідно-розподільний пристрій — ввідний пристрій, який містить у собі також апарати і прилади на відхідних лініях.
   4. Груповий щиток — пристрій, у якому встановлені апарати захисту та комутаційні апарати (або тільки апарати захисту) для окремих груп світильників, штепсельних розеток та стаціонарних електроприймачів.
   5. Квартирний щиток — груповий щиток, установлений у квартирі і призначений для приєднання мережі, від якої живляться світильники, штепсельні розетки та стаціонарні електроприймачі квартири.
   6. Поверховий розподільний щиток — щиток, установлений на поверхах житлових будинків і призначений для живлення квартир або квартирних щитків.
   7. Електрощитове приміщення (надалі — ЕП) — приміщення або його відгороджена частина, доступна тільки для кваліфікованого обслуговуючого персоналу, де встановлюються ГРЩ, ВРП, ВП та інші розподільні пристрої.
   8. Мережа живлення — мережа від розподільного пристрою підстанції або відгалуження від повітряних ліній електропередачі до ВП, ВРП, ГРЩ.
   9. Розподільна мережа — мережа від ВП, ВРП, ГРЩ до розподільних пристроїв та щитків.
   10. Групова мережа — мережа від щитків і розподільних пристроїв до світильників, штепсельних розеток та інших електроприймачів.
  2. Електропостачання
   1. Електропостачання електроприймачів повинно виконуватися від мережі з глухозаземленою нейтраллю 380/220 В з системою заземлення TN-S або TN-C-S.