1

2

3

4

5

6

Рукавиці комбіновані Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний

Ми

ЗП

7 днів

24 до зносу до зносу

603

8122.2

Шихтуваль

ник

Костюм сукняний або Костюм бавовняний з вогнестійким просоченням Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний

ТиТр

Ти

Мун100

Ми

ЗП

12 12 7 днів

24 до зносу до зносу

604

8211.2

Шліфува

льник

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці трикотажні Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Взимку додатково: Куртка утеплена

Ми

Мун100

Ми

ЗП

Тн

12

12

1

24 до зносу до зносу

36

605

7221.2

Штампувальник (холодно- штампувальні роботи)

Під час постійної роботи на штамповці труб:

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Взимку додатково:

Куртка утеплена

Ми

Мун100

Ми

ЗП

Тн

12 12 7 днів

24 до зносу до зносу

36

1.8.2. Труболиварне виробництво

606

8223.2

Асфальтувальник труб

Костюм брезентовий Черевики шкіряні Рукавиці брезентові Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор газопилозахисний

Тр

Мун100

Тр

ЗПД

12 12 7 днів

24 до зносу до зносу

607

8122.2

Бригадир відділення відцентрових машин

Костюм бавовняний з пилонепроникної тканини Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні

Пн

Ми

Ми

ЗП

12 12 7 днів

24 до зносу

1

2

3

4

5

6

Респіратор пилозахисний

до зносу

608

7211.2

Бригадир дільниці приготування формувальної суміші

Костюм бавовняний з пилонепроникної тканини Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний

Пн

Ми

Ми

ЗП

12 12 7 днів

24 до зносу до зносу

609

8122.2

Вагранник

(ливарні

роботи)

Костюм брезентовий або Костюм сукняний з вогнезахисним просоченням Черевики шкіряні Вачеги

Капелюх повстяний Окуляри захисні Респіратор пилозахисний

Тр

ТиТр

Мун100

ТиТр

ЗПД

12 12 20 днів 12

до зносу до зносу

610

8122.2

Завалюваль- ник шихти у вагранки та печі

Костюм брезентовий Черевики шкіряні з металевим захисним носком Рукавиці брезентові Капелюх повстяний Під час робіт на шаржир- машині:

Костюм бавовняний замість костюма брезентового Рукавиці комбіновані замість рукавиць брезентових Черевики шкіряні Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тр

Мун200

Тр

Ми

Ми

Мун100

ЗП

Тн

12

12 7 днів 12

12 7 днів

12

24 до зносу

36

611

8124.2

Заварник труб та балонів

Костюм брезентовий або Костюм сукняний з вогнезахисним просоченням Черевики шкіряні Рукавиці брезентові Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні

Тр

ТиТр

Мун100

Тр

ЗПД

12 12 7 днів

24 до зносу

612

8122.2

Заливальник

металу

Костюм брезентовий або Костюм сукняний з вогнезахисним просоченням Черевики шкіряні Рукавиці брезентові Капелюх повстяний Щиток захисний

Тр

ТиТр

Мун100

Тр

ННП

12 12 7 днів 12

до зносу

1

2

3

4

5

6

Валянки

Тп

12

613

8124.2

Заливальник-

труболивар-

ник

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці брезентові з крагами Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор газопилозахисний

Ми

Мун100

Тр

ЗПД

12 12 7 днів

24 до зносу до зносу

614

9322

Землероб

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний

Ми

Ми

Ми

ЗП

12 12 7 днів

24 до зносу до зносу

615

8333.2

Машиніст

крана

металургій

ного

виробництва

Костюм бавовняний або Комбінезон бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Рукавиці трикотажні Каска захисна з підшоломником Респіратор пилозахисний Взимку додатково: Куртка утеплена

Ми

Ми

Ми

Ми

Ми

Тн

12 12 7 днів 1

24

36

616

7211.2

Обрубувач

Костюм бавовняний з пилонепроникної тканини Черевики шкіряні з металевим захисним носком Рукавиці брезентові Навушники протишумові Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний

Пн

Мун200

Ми

ЗП

12

12 7 днів до зносу

24 до зносу до зносу

617

7211.2

Стрижневик

машинного

формування

Костюм бавовняний з пилонепроникної тканини Черевики шкіряні з металевим захисним носком Фартух бавовняний Рукавиці комбіновані Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний

Пн

Мун200

Ми

Ми

ЗП

12

12

6

7 днів

24 до зносу до зносу

618

7211.2

Стрижневик

ручного

формування

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Каска захисна з

Ми

Мун100

Ми

12 12 7 днів

1

2

3

4

5

6

підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний

ЗП

24 до зносу до зносу

619

9322

Сушильник стрижнів, форм та формувальних

матеріалів

Костюм бавовняний або Комбінезон бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний

Ми

Ми

Ми

Ми

ЗП

12 12 12 7 днів

24 до зносу до зносу

620

8124.2

Труболива-

рник-

формуваль

ник

Костюм бавовняний Черевики шкіряні з металевим захисним носком Рукавиці комбіновані Фартух прогумований Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний

Ми

Мун200

Ми

Вн

ЗП

12

12 7 днів 6

24 до зносу до зносу

621

8151.3

Фарботер

ник

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор газопилозахисний Навушники протишумові або Вкладиші протишумові

Ми

Ми

Ми

ЗП

12 12 7 днів

24 до зносу до зносу

до зносу

622

7122.2

Футеруваль-

ник-муляр

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний

Ми

Мун100

Ми

ЗП

12 12 7 днів

24 до зносу до зносу

623

8162.2

Чистильник

Костюм бавовняний Черевики шкіряні з металевим захисним носком Рукавиці брезентові Навушники протишумові Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Взимку додатково:

Куртка утеплена Штани утеплені

Ми

Мун200

Ми

ЗП

Тн

Тн

12

12 7 днів до зносу

24 до зносу до зносу

36

36

624

8122.1

Шихтувальник (ливарні

Костюм брезентовий Черевики шкіряні

Ми

Ми

12

12

1

2

3

4

5

6

роботи)

Рукавиці брезентові Взимку додатково:

Куртка утеплена Під час механічного завантаження шихти та флюсів та під час роботи на вагон-вагах:

Костюм бавовняний замість костюма брезентового Рукавиці комбіновані замість рукавиць брезентових Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний

Ми

Тн

ЗП

7 днів 36

12 7 днів

24 до зносу до зносу

1.8.3. Виробництво балонів

625

8124.2

Вальцюва-

Костюм бавовняний

Ми

12

льник

Черевики шкіряні з

обкатної

металевим захисним носком

Мун200

12

машини

Вачеги

ТиТр

1

Рукавиці комбіновані

Ми

7 днів

Каска захисна з

підшоломником

24

Окуляри захисні

ЗП

до зносу

Респіратор пилозахисний

до зносу

626

7212.2

Електрозва-

Костюм брезентовий або

Тр

рник на

Костюм бавовняний з

автоматич-

вогнезахисним просоченням

Ти

12

них та

Черевики шкіряні з

напівавтома-

металевим захисним носком

Мун200

12

тичних

Рукавиці брезентові

Тр

7 днів

машинах

Каска захисна з

підшоломником

24

Окуляри захисні

ЗПД

до зносу

Щиток захисний

НН

до зносу

Рукавиці діелектричні

Эн

чергові

Калоші діелектричні

Эн

чергові

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Валянки

Тн30

48

Калоші гумові на валянки

В

12

627

8124.2

Заварник

Костюм сукняний з

труб та

вогнезахисним просоченням

ТиТр

12

балонів

Черевики шкіряні з

металевим захисним носком

Мун200

12

Рукавиці брезентові

Тр

7 днів

Каска захисна з

підшоломником

24