ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРООХОРОНУ ПРАЦІ

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ У СТАЛЕПЛАВИЛЬНОМУВИРОБНИЦТВІ

КИЇВ

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ УКРАЇНИПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Державного комітетуУкраїни по нагляду за охороноюпрацівід______________________________

ДНАОП 1.2.10-1-96

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ У СТАЛЕПЛАВИЛЬНОМУВИРОБНИЦТВІ

КИЇВ

ПЕРЕДМОВА

Правила безпеки у сталеплавильному виробництві опрацьовані Українським Державним науково-дослідним інститутом безпеки праці і екології в гірничорудній та металургійній промисловості.

На розгляд і затвердження Правила внесені Міністерством промисловості України.

Ці Правила розроблені замість Правил безпеки у сталеплавильному виробництві, які були затверджені 06.02.79 Держгіртехнаглядом СРСР і Мінчорметом СРСР зі змінами 1979, 1982, 1983 рр.

ЗМІСТ

1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ЩОДО СТВОРЕННЯ БЕЗПЕЧНИХ УМОВ ПРАЦІ

5. ТЕРИТОРІЯ СТАЛЕПЛАВИЛЬНИХ ЦЕХІВ

7. ШИХТОВІ ДВОРИ

8. МІКСЕРНЕ ВІДДІЛЕННЯ

9. ДОСТАВКА МАТЕРІАЛІВ НА РОБОЧІ МАЙДАНЧИКИ ПЕЧЕЙ І В КОНВЕРТОРНЕ ВІДДІЛЕННЯ

9.1. Доставка шихтових матеріалів на робочі майданчики мартенівських і двованних сталеплавильних печей.

9.2. Доставка матеріалів на робочі майданчики електросталеплавильних печей.

9.3. Доставка матеріалів в конверторне відділення

10.ЗАВАЛКА МАТЕРІАЛІВ У ПЕЧІ, КОНВЕРТОРИ

10.1. Завалка матеріалів у мартенівські і двованні сталеплавильні печі.

10.2. Завалка матеріалів в електросталеплавильні печі

10.3. Завалка матеріалів в конвертори.

11. ДОСТАВКА І ЗАЛИВКА ЧАВУНУ В МАРТЕНІВСЬКІ І ДВОВАННІ СТАЛЕПЛАВИЛЬНІ ПЕЧІ І КОНВЕРТОРИ

11.1. Доставка і заливка чавуну в мартенівські і двованні сталеплавильні печі

11.2. Доставка і заливка чавуну в конвертори.

12. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ КИСНЮ, АЗОТУ ТА АРГОНУ У СТАЛЕПЛАВИЛЬНОМУ ВИРОБНИЦТВІ

12.1. Використання кисню

12.2. Застосування азоту і аргону

13. ВЛАШТУВАННЯ І ОБСЛУГОВУВАННЯ МАРТЕНІВСЬКИХ ТА ДВОВАННИХ СТАЛЕПЛАВИЛЬНИХ ПЕЧЕЙ.

13.1. Стаціонарні і хитні печі.

13.2. Кришки і рами завалочних вікон

13.3. Головка печей, регенератори і шлаковики

13.4. Охолодження печей

13.4.1. Водяне охолодження

13.4.2. Випарне охолодження

13.5. Плавлення і доводка плавки

13.6. Взяття проб металу

13.7. Догляд за порогами печей

13.8. Догляд за подиною печі

13.9. Опалення мартенівських і двованних сталеплавильних печей

13.10. Подача кисню в мартенівські та двованні сталеплавильні печі

13.11. Контрольно-вимірювальні прилади і виробничий зв'язок.

14.ВЛАШТУВАННЯ І ОБСЛУГОВУВАННЯ ЕЛЕКТРОПЕЧЕЙ

14.1. Дугові печі

14.2. Відкриті індукційні печі

14.4. Вакуумно-дугові печі

14.5. Плазмені печі з керамічним тиглем

14.6. Плазмені печі з водоохолоджуваним кристалізатором

14.7. Електронно-променеві печі

14.8. Електрошлаковий переплав

14.9. Печі для плавлення синтетичних шлаків

14.10. Подача кисню в електросталеплавильні печі

14.11. Влаштування і обслуговування електричної частини печей

15. ВЛАШТУВАННЯ І ОБСЛУГОВУВАННЯ КОНВЕРТОРІВ

15.1. Загальні вимоги

15.2. Влаштування і обслуговування конверторів при продувці зверху

15.3. Механізм повороту конвертора

16. ПРИСТРОЇ ДЛЯ ВІДВОДУ, ОХОЛОДЖЕННЯ ТА ОЧИЩЕННЯ КОНВЕРТОРНИХ ГАЗІВ

16.1. Загальні вимоги

16.2. При продуванні зверху (з повним або частковим допалюванням окису вуглецю)

16.3. Додаткові вимоги при відводі газів з частковим допалюванням і без допалювання окису вуглецю

17. ПЛАВИЛЬНІ ПЕЧІ ДЛЯ РОЗКИСЛЮВАЧІВ

18. ВИРОБНИЦТВО І ЗАСТОСУВАННЯ ЛЕГКОЗАЙМИСТИХ ПОРОШКОВИХ МАТЕРІАЛІВ І СУМІШЕЙ НА ЇХ ОСНОВІ

18.1. Загальні вимоги

18.2. Виробничі будівлі. Вентиляція.

18.3. Транспортування і зберігання легкозаймистих порошкових матеріалов і сумішей

18.4. Виготовлення сумішей на основі легкозаймистих порошкових матеріалів

18.5. Застосування легкозаймистих порошкових матеріалів і сумішей на їх основі.

19. ВЛАШТУВАННЯ КОВШІВ (СТАЛЕРОЗЛИВНИХ, ЧАВУНОВОЗНИХ І ДЛЯ СИНТЕТИЧНОГО ШЛАКУ). ПІДГОТОВКА КОВШІВ, ЖОЛОБІВ, ВИЛИВНИЦЬ, СКЛАДІВ З ВИЛИВНИЦЯМИ, РОЗЛИВНИХ КАНАВ І ШЛАКОВИХ ЧАШ

19.1. Влаштування ковшів (сталерозливних, чавуновозних і для синтетичного шлаку).

19.2. Підготовка ковшів

19.3. Підготовка жолобів.

19.4. Підготовка виливниць і складів з виливницями.

19.5. Підготовка розливної канави

19.6. Підготовка шлакових чаш

20. ВИПУСК, РОЗЛИВАННЯ І ПРИБИРАННЯ СТАЛІ

20.1. Випуск сталі із мартенівських, двованних сталеплавильних і електросталеплавильних печей і розливання її у виливниці.

20.2. Злив сталі з конвертора і розливання її в виливниці

20.3. Обігрівання прибуткової частини зливка

20.4. Позапічна обробка рідкого металу

20.4.1. Загальні вимоги безпеки

20.4.2. Продувка рідкого металу аргоном (азотом)

20.4.2.1. Загальні положення

20.4.2.2. Продувка металу в ковші аргоном

20.4.3. Установки порційного вакуумування

20.4.4. Установки вакуумного зневуглецювання і ковшового вакуумування

20.4.5. Установки вдування порошкоподібних матеріалів в рідкий метал

20.4.6. Роздягання і прибирання зливків

20.4.7. Машини безперервного лиття заготовок (МБЛЗ).

21. ЗАСТОСУВАННЯ РАДІОАКТИВНИХ РЕЧОВИН

22. ЗБЕРІГАННЯ І ДОСТАВКА ВОГНЕТРИВІВ

23. ЗБЕРІГАННЯ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ЗМАЩЕННЯ ВИЛИВНИЦЬ

24. ШЛАКОВІ ДВОРИ. ВІДДІЛЕННЯ ПЕРВИННОЇ ПЕРЕРОБКИ ШЛАКУ ТЕРМОУДАРНИМ МЕТОДОМ

24.1. Шлакові двори

24.2. Відділення первинної переробки шлаку термоударним методом

25. ПРОФІЛАКТИЧНІ ОГЛЯДИ І РЕМОНТИ АГРЕГАТІВ І УСТАТКУВАННЯ

25.1. Загальні вимоги

25.2. Ремонти мартенівських і двованних сталеплавильних печей

25.3. Ремонти електропечей

25.4. Ремонти конверторів

25.5. Ремонти сталерозливних і чавуновозних ковшів

26. ВИРОБНИЧА САНІТАРІЯ

27. МЕДИЧНА ДОПОМОГА

28. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ

ДНАОП 1.2.10-1-96

Правила безпеки у сталеплавильному виробництві

Дата введення______________

1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Цей нормативний акт поширюється на ведення технологічних процесів та експлуатацію, обслуговування і ремонт устаткування під час виробництва сталі.

Нормативний акт встановлює вимоги з охорони праці в сталеплавильному виробництві.

Вимоги цього нормативного акту обов'язкові для виконання всіма особами, що зайняті проектуванням, будівництвом, експлуатацією, реконструюванням, випробуваннями, налагодженням і ремонтом підприємств та дослідно-промислових цехів з виробництва сталі, а також конструюванням, виготовленням і ремонтом устаткування для них.

З введенням в дію цих Правил вважати такими, що не застосовуються на території України "Правила безопасности в сталеплавильном производстве", затверджені Держгіртехнаглядом СРСР і Мінчометом СРСР 06.02.79 р.

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Закон України "Про охорону праці", прийнятий Верховною Радою України 14.10.92 р. № 2695-XII.

ДНАОП 0.00-1.03-93. Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів. Затверджено Наказом Держнаглядохоронпраці України 16.12.93 за № 128.

ДНАОП 0.00-1.07-94. Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском. Затверджено Наказом Держнагляд-охоронпраці України 18.04.94 за № 104.

ДНАОП 0.00-1.08-94. Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів. Затверджено Держнаглядохоронпраці України 25.04.95 за № 51.

ДНАОП 0.00-1.11-90. Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води. Затверджено Держгіртехнаглядом СРСР 9.01.90.

ДНАОП 0.00-1.13-71. Правила будови і безпечної експлуатації стаціонарних компресорних установок, повітропроводів і газопроводів. Затверджено Наказом Держгіртехнагляду СРСР 7.12.71.

ДНАОП 0.00-1.15-71. Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів для горючих, токсичних і зріджених газів (ПУГ-69). Затверджено Наказом Держгіртехнаглядом СРСР 5.03.71.

ДНАОП 0.00-1.17-92. Єдині правила безпеки при вибухових роботах. Затверджено Держгіртехнаглядом України 25.03.92. Зміни внесені Наказом Держнаглядохоронпраці України 31.03.94 за № 28.

ДНАОП 0.00-1.20-90. Правила безпеки у газовому господарстві. Затверджено Постановою Держпроматомнагляду СРСР 26.12.90 за № 3.

ДНАОП 0.00-1.21-84. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів і правила техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів. Затверджено Головдерженергонаглядом Міненерго СРСР 21.12.84. Зміни 1988.

ДНАОП 0.00-1.22-72. Правила технічної експлуатації тепловикористовуючих установок і теплових мереж і правила техніки безпеки при експлуатації тепловикористовуючих установок і теплових мереж. Затверджено Головдерженергонаглядом Міненерго СРСР 15.06.72.

ДНАОП 0.00-1.25-73. Правила безпечного транспортування радіоактивних речовин ПБТРВ-73. Затверджено МВС СРСР і МІнохорони здоров'я СРСР 27.12.73.

ДНАОП 0.00-4.02-92. Положення про прийняття в експлуатацію виробничих об'єктів. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України № 449 від 5.08.92.

ДНАОП 0.00-4.03-93. Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України № 623 від 10.08.93 зі змінами від 23.02.94 Постанова № 97.

ДНАОП 0.00-4.05-93. Положення про видачу Державним комітетом по нагляду за охороною праці власникові підприємства, установи, організації або уповноваженному ним органу дозволу на початок роботи підприємства, установи, організації. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України № 831 від 6.10.93.

ДНАОП 0.00-4.12-94. Типове положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці. Затверджено Наказом Держнаглядохоронпраці України № 30 від 4.04.94. Зареєстровано Мінюстом України № 95/304 від 12.05.94.

ДНАОП 0.00-4.15-85. Положення про розробку інструкцій з охорони праці. Затверджено ВЦРПС, Держкомпраці СРСР 5.12.85.

ДНАОП 0.00-4.20-94. Положення про порядок проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво та реконструкцію виробничних об'єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України № 431 від 23.06.94.

ДНАОП 0.00-5.11-85. Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт. Затверджено Держгіртехнаглядом СРСР 20.02.85.

ДНАОП 0.00-5.12-74. Типова інструкція з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухонебезпечних і вибухопожежнонебезпечних об'єктах. Затверджено Держгіртехнаглядом СРСР 7.05.74.

ДНАОП 0.00-8.01-93. Перелік посад посадових осіб, які зобов'язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці. Затверджено Наказом Держнаглядохоронпраці України № 94 від 11.10.93. Зареєстровано Мінюстом України 20.10.94 за № 154.

ДНАОП 0.00-8.02-93. Перелік робіт з підвищеною небезпекою. Затверджено Наказом Держнаглядохоронпраці України № 123 від 30.11.93. Зареєстровано Мінюстом України 23.12.93 за № 196.

ДНАОП 0.00-8.03-93. Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємтсві. Затверджено Наказом Держнаглядохоронпраці України № 132 від 21.12.93. Зареєстровано Мінюстом України 7.02.94 за № 20/229.

Правила пожежної безпеки в Україні. Затверджені Управлінням Державної пожежної охорони МВС України 14.06.95 р. Введені в дію 01.09.95 наказом МВС України від 22.06.95 № 400, зареєстровані Мінюстом України 14.07.95 за № 440.

ДНАОП 0.03-1.23-82. Санітарні правила для підприємств чорної металургії № 2527-82. Затверджено Мінохорони здоров'я СРСР, 1982.

ДНАОП 0.03-1.56-73. Правила безпеки при транспортуванні радіоактивних речовин ПТВ ТРВ-73. Затверджено Мінохорони здоров'я СРСР, 1973.

ДНАОП 0.03-1.72-87. Основні санітарні правила роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання ОСП 72/87 № 4422-87. Затверджено Мінохорони здоров'я СРСР, 1987.

ДНАОП 0.03-3.01-71. Санітарні норми проектування промислових підприємств СН 245-71. Затверджено Мінохорони здоров'я СРСР, 1971.

ДНАОП 0.03-3.04-77. Гранично допустимі рівні впливу переривчатих неоднорідних магнітних полів при роботі з магнітними пристроями та магнітними матеріалами № 1742-77. Затверджено Мінохорони здоров'я СРСР, 1977.

ДНАОП 0.03-3.05-77. Санітарно-гігієнічні норми допустимої напруженності електростатичного поля № 1757-77. Затверджено Мінохорони здоров'я СРСР, 1977.

Санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів високих, ультрависоких і надвисоких частот № 848-70. Затверджено Мінохорони здоров'я СРСР, 1970.

ДНАОП 0.03-4.02-94. Положення про медичний огляд працівників певних категорій. Затверджено Наказом Мінохорони здоров'я України 31.03.94 за № 45. Зареєстровано Мінюстом України 21.06.94 за № 136/345.

ДНАОП 0.05-3.01-80. Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття і службовцям машинобудівних та металообробних виробництв. Затверджено Держкомпраці СРСР, 1980.

ДНАОП 0.05-5.01-83. Інструкція про порядок забезпечення робітників і службовців спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту. Затверджено Держкомпраці СРСР, 24.05.83.