________________

(місце видання)

____________________________________________________________

(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ _______________________

(посада роботодавця і

_____________________________

найменування підприємства)

_________________ № _________

(число, місяць, рік)

Інструкція

з охорони праці № __________

для ліфтера

1. Загальні положення

1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підприємства.

1.2. Інструкція розроблена на основі ДНАОП 0.00-8.03-93 "Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві", ДНАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці", ДНАОП 0.00-4.12-99 "Типове положення про навчання з питань охорони праці", ДНАОП 0.00-1.02-99 "Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів".

1.3. За даною інструкцією ліфтер інструктується перед початком роботи (первинний інструктаж), а потім через кожні 3 місяці (повторний інструктаж) .

Результати інструктажу заносяться в «Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці», в журналі після проходження інструктажу повинні бути підписи особи, яка інструктує та ліфтера.

1.4. Власник повинен застрахувати ліфтера від нещасних випадків та професійних захворювань. В разі пошкодження здоров'я ліфтера з вини власника, він (ліфтер) має право на відшкодування заподіяної йому шкоди.

1.5. За невиконання даної інструкції ліфтер несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

1.6. До роботи ліфтером допускаються особи не молодше 18 років, які пройшли спеціальне навчання по будові і безпечній експлуатації ліфтів, мають посвідчення на право керування ліфтом відповідного типу, пройшли медичне обстеження, вступний інструктаж з охорони праці, інструктаж на робочому місці та інструктаж з пожежної безпеки.

1.7. Повторна перевірка знань ліфтерів проводиться кваліфікаційною комісією підприємства (організації) не рідше одного разу на 12 місяців.

1.8. Позачергова перевірка знань проводиться:

1.8.1. При переході з одного підприємства (організації) на інше.

1.8.2. На вимогу інспектора Держнаглядохоронпраці або особи, відповідальної за організацію робіт з технічного обслуговування та ремонту ліфтів.

1.8.3. При переведенні ліфтера на обслуговування ліфта іншої конструкції (наприклад, з електричного - на гідравлічний, з ліфта, що не має регульованого електропривода, - на ліфт з регульованим електроприводом тощо).

1.9. Ліфтери повинні мати кваліфікаційну групу з електробезпеки не нижче ІІ.

1.10. Допуск ліфтера до роботи оформляється наказом по підприємству (організації).

1.11. Перед допуском до роботи ліфтеру власник ліфта повинен вручити цю інструкцію.

1.12. Допущений до самостійної роботи ліфтер повинен:

1.12.1. Мати загальну уяву про будову обслуговуваних ліфтів.

1.12.2. Знати призначення приладів керування, розташованих у кабіні ліфта і на посадочній (завантажувальній) площадках, і вміти користуватись ними.

1.12.3. Знати призначення і розташування запобіжних пристроїв ліфта; замків дверей шахти, вимикачів дверей шахти і кабіни, вимикачів завантаження та перевантаження кабіни, кінцевих вимикачів, обмежувача швидкості і уловлювачів.

1.12.4. Знати призначення і вміти користуватись світловою та звуковою сигналізацією і двостороннім переговорним зв'язком.

1.12.5. Вміти оглянути ліфт і перевірити справність затворів дверей шахти, вимикачів дверей шахти і кабіни, вимикачів завантаження та перевантаження кабіни, світлової та звукової сигналізації і двостороннього переговорного зв'язку.

1.12.6. Знати правила користування ліфтом.

1.12.7. Вміти включати і виключати ліфт.

1.12.8. Знати способи безпечної евакуації пасажирів з кабіни, що зупинилась.

1.12.9. Виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.12.10. Вміти надавати першу медичну допомогу потерпілим від нещасних випадків.

1.12.11. Вміти користуватись первинними засобами пожежегасіння.

1.13. Ліфтеру забороняється:

1.13.1. Допускати вхід у машинне, блочне приміщення сторонніх осіб, а також залишати ці приміщення незамкнутими на замок.

1.13.2. Зберігати предмети, які не мають відношення до обслуговування ліфтів, у машинному та блочному приміщеннях.

1.13.3. Входити на дах кабіни.

1.13.4. Здійснювати пуск кабіни від будь-яких апаратів, не встановлених на панелі керування.

1.13.5. Здійснювати пуск кабіни з посадочної (завантажувальної) площадки крізь відкриті двері шахти і кабіни.

1.13.6. Самостійно усувати будь-які несправності або пошкодження на ліфті.

1.13.7. Залишати робоче місце, крім випадків, зв'язаних з обслуговуванням ліфтів.

1.14. При обслуговуванні ліфта на людину можуть діяти такі небезпечні і шкі

дливі виробничі фактори:

1.14.1. Рухомі частини ліфта.

1.14.2. Відсутність або недостатність природного освітлення.

1.14.3. Підвищена або понижена температура повітря робочої зони.

1.14.4. Підвищена швидкість руху повітря.

1.14.5. Монотонність праці.

1.15. Ліфтер забезпечується спецодягом або фірмовим одягом згідно з колективним договором (угодою).

1.16. Керування вантажним ліфтом з внутрішнім управлінням, що встановлений в приміщені підприємства, за узгодженням з органами Держнаглядохоронпраці дозволяється доручати іншим робітникам підприємства. До цих робітників мають висуватися такі самі вимоги, що і до ліфтерів (навчання, атестація, інструктажі, медичні огляди, періодична перевірка знань тощо).

1.17. Управління пасажирським, вантажним ліфтами самостійного користування здійснюється особами, які користуються цими ліфтами.

1.18. Керування вантажним ліфтом із зовнішнім управлінням та вантажним малим ліфтом, що обладнаний постами управління більше, ніж на одній вантажній площадці, а також вантажним ліфтом із змішаним управлінням, обладнаним пристроєм для перемикання управління, за винятком вантажного ліфта самостійного користування, здійснюється особами, які користуються цими ліфтами та які пройшли відповідний інструктаж та перевірку навиків з керування ліфтом.

1.19. Правила користування ліфтом повинні мати короткі відомості про порядок користування ліфтом з урахуванням його типу й призначення.

Правила користування пасажирським ліфтом самостійного користування, установленого в житловому будинку, повинні передбачати заборону користування ліфтом дітей дошкільного віку без супроводу дорослих, а також порядок перевезення немовлят в дитячих колясках.

В правилах користування вантажним ліфтом з внутрішнім управлінням і вантажним ліфтом самостійного користування повинна бути передбачена заборона одночасного транспортування пасажира і вантажу.

В правилах користування вантажним ліфтом з зовнішнім управлінням повинна бути передбачена заборона транспортування людей.

1.20. Правила користування ліфтом повинні бути вивішені:

1.20.1. На основній посадочній (завантажувальній) площадці - при змішаному управлінні.

1.20.2. В кабіні - при внутрішньому управлінні.

1.20.3. Біля кожного поста управління - при зовнішньому управлінні.

1.21. На основній посадочній (завантажувальній) площадці повинна бути ви

вішена табличка з зазначенням:

1.21.1. Найменування ліфта (за призначенням).

1.21.2. Вантажопідйомності (з зазначенням допустимого числа пасажирів).

1.21.3. Реєстраційного номеру.

1.21.4. Номерів телефонів для зв'язку з обслуговуючим персоналом або з аварійною службою.

У ліфта самостійного користування в табличці також повинно бути вказано місце знаходження обслуговуючого персоналу.

На всіх дверях шахти ліфта з зовнішнім управлінням повинні бути зроблені написи про вантажопідйомність ліфта і про заборону транспортування людей.

1.22. Користування ліфтом, у якого закінчився зазначений в паспорті строк служби, не дозволяється.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Ознайомитися із записами в журналі про технічний стан ліфта.

2.2. Увімкнути головний рубильник та замкнути двері машинного приміщення.

2.3. Перевірити:

2.3.1. Справність освітлення шахти, кабіни і площадок всіх поверхів, на яких зупиняється кабіна під час роботи ліфта.

2.3.2. Стан загорожі шахти та кабіни.

2.3.3. Справність автоматичних замків дверей шахти, дверних і підпідлогових контактів, якщо ця перевірка не покладена на електромеханіка ліфтів.

2.3.4. Справність світлової та звукової сигналізації.

2.3.5. Наявність правил користування ліфтом.

2.3.6. Перевірити точність зупинки кабіни на поверхах.

2.3.7. Перевірити справність дії кнопки «Стоп», світлового сигналу «Зайнято», звукової сигналізації, двостороннього переговорного зв'язку і сигналів на диспетчерському пульті.

2.3.8. Перевірити наявність «Правил користування ліфтом», попереджувальних і вказівних написів.

2.3.9. Зробити запис у журналі прийому-здачі змін про результати перевірки і розписатися за прийом зміни.

2.4. При перевірці справності вимикачів дверей шахти і кабіни слід переконатися в тому, що при натисканні будь-якої кнопки для пуску ліфта при будь-якій відчиненій двері на поверсі кабіна залишиться нерухомою.

Ця перевірка у ліфтах з внутрішнім управлінням робиться з кабіни. В ліфтах з зовнішнім управлінням справність дверних вимикачів мають перевіряти два ліфтери, один з яких знаходиться біля апарату управління, а другий - коло дверей, вимикачі яких перевіряють.

При перевірці вимикачів дверей кабіни двері шахти мають бути зачинені. Справність вимикача кожної стулки дверей контролюють по черзі. Для цього залишають відкритою стулку, вимикач якої перевіряють, та роблять пробний пуск ліфта.

Вимикачі кожних дверей шахти перевіряють таким самим чином, але двері кабіни при цьому мають бути зачинені.

2.5. Під час перевірки дверних замків шахти необхідно переконатися в тому, що коли кабіна знаходиться вище або нижче рівня поверхової площадки або відсутня на даному поверсі, двері шахти не відкриваються. Щоб визначити несправність замків кабіни, її слід встановити так, щоб підлога кабіни була нижче або вище рівня підлоги поверхової площадки не менше, ніж на 20мм.

Для визначення справності автоматичних замків дверей шахти в пасажирському ліфті слід, знаходячись в кабіні, відвести засув неавтоматичного замка та спробувати відкрити двері. Для перевірки справності дії неавтоматичних замків в цих ліфтах необхідно зовні шахти спробувати відімкнути замок ключем або ручкою.

Дію замків у вантажних ліфтах з ліфтером перевіряють з кабіни, а у вантажних ліфтах без ліфтера та у малих вантажних - зовні шахти, відмикаючи замок поворотом ключа або ручки.

Справність дії замків слід перевіряти на всіх поверхах, які обслуговуються ліфтом.

2.6. Під час перевірки вимикачів завантаження та перевантаження кабіни слід переконатися в тому, що кабіна не може бути викликана, якщо в ній знаходиться пасажир.

Справність дії вимикачів завантаження мають перевіряти два ліфтери: один з них, знаходячись у кабіні, піднімається на півповерха вище рівня посадочної (завантажувальної) площадки, а другий викликає кабіну шляхом натиснення на кнопку виклику або ключем.

2.7. При перевірці дії сигналізації пасажирських ліфтів належить переконатися, що сигнальна лампа “ЗАЙНЯТО” ввімкнена, коли двері шахти відкриті, а також коли при закритих дверях шахти в кабіні знаходиться пасажир. У вантажних ліфтах без ліфтера, а також в малих вантажних ліфтах сигнальна лампа “ЗАЙНЯТО” повинна вмикатися при відкриванні дверей шахти та залишатися увімкненою доти, доки ці двері не будуть закриті.

2.8. Результати огляду ліфта мають бути занесені до журналу.

2.9. У випадку виявлення несправностей при огляді і перевірці ліфта ліфтер повинен знеструмити ліфт, вивісити на всіх дверях шахти, які можуть бути відкриті з посадочної (завантажувальної) площадок самими пасажирами, плакати «Ліфт не працює» і повідомити адміністрацію або електромеханіка про виявлені несправності.

Ліфтеру ні в якому разі не дозволяється самостійно усувати несправності ліфта.

2.10. Пуск в роботу ліфта після усунення несправностей ліфтер може робити тільки з дозволу електромеханіка ліфтів, який усував несправність.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Ліфтер пасажирського ліфта під час роботи повинен:

3.1.1. Постійно знаходиться біля ліфта на тому поверсі, де проводиться посадка пасажирів, що входять в будинок, якщо не вимагається їх супроводжувати, і стежити за виконанням пасажирами «Правил користування ліфтом».

3.1.2. Не допускати перевантаження ліфта.

3.1.3. Супроводжувати пасажирів на їх прохання.

3.1.4. Не викликати кабіну, а також не допускати натискання на кнопку виклику пасажирами, якщо горить лампа “ЗАЙНЯТО”.

3.1.5. Закривати двері шахти, не закриті пасажирами.

3.1.6. При випадковій зупинці кабіни між поверхами запропонувати пасажирам прикрити щільно двері кабіни і потім знову натиснути кнопку потрібного поверху; якщо кабіна продовжує залишатися нерухомою - вимагати, щоб пасажири не починали самостійних спроб вийти з кабіни, після чого знеструмити ліфт та викликати електромеханіка ліфтів.

3.2. Ліфтер пасажирського ліфта повинен постійно супроводжувати пасажирів та не допускати перевантаження ліфта.

3.2.1. Не допускати одночасного перевезення вантажів і людей, крім супроводжуючих вантаж.

3.2.2. Не допускати до керування ліфтом сторонніх осіб.

3.2.3. На ліфтах, кабіни яких обладнані розсувними решітчастими дверми, стежити, щоб люди, які знаходяться у кабіні, не підходили до дверей і не тримались за них руками.

3.3. Під час роботи вантажного ліфта необхідно виконувати такі вимоги:

3.3.1. Ліфтер повинен не допускати перевантаження кабіни понад встановлене граничне навантаження; якщо ліфтер не впевнені, що маса вантажу не перевищує граничне навантаження, вони зобов'язані отримати дозвіл адміністрації на перевезення такого вантажу.