2.7. Одержуючи з комори електроінструмент, вимагати перевірки його і переконатися в справності, а саме:

 • ізоляція шлангового проводу не повинна мати ушкоджень;
 • провід зі штепсельною вилкою повинний мати спеціальний контакт проводу заземлення, приєднаний до корпуса електроінструмента;
 • клеми підключення проводів повинні бути надійно укриті. Роботи з електроінструментом виконувати в діелектричних рукавичках, знаходячись на діелектричному (гумовому) коврику.

2.8. Перевірити справність електрозахисних засобів (коврики, калоші, рукавички і т.д.).

2.9. Працювати з пневматичним інструментом, який паспортизований. Взаємодія всіх частин, регулювання, справність пневматичної машинки повинні бути випробувані в дії стисненим повітрям до видачі машинки в роботу. Кріплення шлангів до інструмента і трубопроводів повинне бути виконано способами, що виключають зрив шланга. Ключі-насадки повинні бути надійно закріплені спеціальними штифтами і кільцями. Не допускається їхнє кріплення шплінтами і дротом.

2.10. Перевірити вантажопідіймальні засоби відповідно до інструкції.

2.11. Перевірити справність чалочно-захоплювальних пристосувань.

2.12. Перевірити якість різьбових поверхонь на рим-болтах і інших пристосуваннях, призначених для підйому деталей при їхньому транспортуванні.

2.13. Перевірити справність устаткування (верстатів для рихтування колекторних пластин, клинів рами для вакуумного сушіння стрижнів, заточувальних верстатів, печей, пресів і т.д.)

2.14. Перевірити наявність огороджень і їхню справність, надійність кріплення.

2.15. Впевнитись в тому, що система витяжної вентиляції працює.

2.16. Переконатися в наявності знаків безпеки і первинних засобів пожежогасіння.

2.17. Перевірити захисне заземлення (занулення) з метою виявлення видимих ушкоджень.

2.18. Наявність сировини, заготовок, напівфабрикатів перевіряти відповідно до заказ - наряду, а їхню якість - відповідно до оцінки відділу технічного контролю. Матеріали, які подаються на обробку, повинні відповідати вимогам технологічного процесу.

2.19. Про усі виявлені несправності і недоліки повідомити майстру і до їхнього усунення до роботи не приступати.

3. Вимоги безпеки під час роботи.

3.1. Роботи виконувати згідно технологічного процесу.

3.2. Бути уважним, не відволікатися і не відволікати інших.

3.3. Користуватися тільки справним інструментом. Міцно закріплювати інструмент і заготовки при їхній обробці.

3.4. Укладання матеріалів, заготовок, деталей на робочі місця виконувати способом, що забезпечує їх стійкість.

3.5. Матеріали і заготовки розташовувати на робочому місці так, щоб не захаращувати проходи і проїзди, забезпечувати доступ до протипожежного інвентарю, пожежних кранів, засобів сигналізації і пожежогасіння.

3.6. Для укладання на робочих місцях і транспортування по цеху дрібних однотип-них виробів, деталей, заготовок, а також відходів застосовувати відповідну тару (шухляди і т.п.).

3.7. Не тримати в робочій зоні сторонніх предметів, інструментів і пристосувань, що не застосовуються при обробці даних деталей.

3.8. Припинити роботу при затупленні інструмента. Заточити чи замінити інструмент, що затупився.

3.9. Виключати устаткування і переносні лампи з розеток у випадку залишення робочого місця.

3.10. Не зупиняти деталі, що обертаються, і інструмент руками чи яким-небудь предметом.

3.11. При роботі з електрифікованим і пневматичним інструментами остерігатися захоплення інструментом одягу і травмування рук.

3.12. При роботі з електро- і пневмодрилями не користуватися свердлами зі зношеними хвостовиками. Конус вставного інструмента повинний відповідати розміру втулки кріплення.

3.13. Не кидати і не допускати падіння електро- і пневмоінструмента, класти його обережно на сухе і чисте місце, не залишати без догляду. Не допускати переломів, заплутування повітряних шлангів і електропроводів, прокладати їх поза зоною руху транспорту і людей.

3.14. При роботі пневматичною машинкою з абразивним інструментом переконатися в надійності кріплення і справності шліфувального круга: круг повинен бути відбалансований, не мати тріщин і вибоїв. Між кругом і фланцем установлювати картонні прокладки. Підбір шліфувальних кругів робити в залежності від числа обертів шпинделя і типу машини. Припиняти подачу стисненого повітря до інструмента перегинанням шланга не допускається.

3.15. Зміну пневматичного інструмента робити при закритому вентилі на повітряній магістралі, електрифікованого - при виключеній штепсельній вилці.

3.16. При роботі з електрифікованим інструментом користуватися тільки перевірени-ми електрозахисними засобами - гумовими ковриками, рукавичками, калошами. Напруга переносного електроінструмента повинна бути не вище 42 В, у приміщеннях з підвище-ною небезпекою, особливо небезпечних напруга повинна бути не вище 12 В. Допускається користування електроінструментом напругою 220 В, якщо він має подвійну ізоляцію.

3.17. Роботи, пов'язані з електричними випробуваннями напругою до 42 В , виконувати тільки в разі проходження навчання, атестації і наявності посвідчення на групу електробезпеки.

3.18. Знімання і укладання виробу під час пресування та випробування вузлів на пневматичних пристосуваннях робити тільки при повній нерухомості штока, що знаходиться у верхньому положенні. Не поправляти деталі при роботі штока, не робити самостійно налагодження і усунення пошкоджень.

3.19. При роботі на гідравлічних пресах установлювати деталі, що запресовуються, тільки вертикально, без перекосів.

3.20 Перевірити справність шаблонів для формування якірних котушок і статорних стрижнів, макетів для шин, напіввитків обмотки ротора.

3.21. Перед пуском верстата для порізки мідного проводу на заготовки переконати-ся, що не відбувається самовключення верстата і що він заземлений.

3.22. Перевірити наявність заземлення на верстатах для рихтування колекторних пластин і на шаблонах для формування, що мають електрообігрівання.

3.23. Установити і закріпити захисний кожух на верстатах для формування якірних котушок гідропритисками, перевірити наявність заземлення.

3.24. Перевірити справність систем паропідігрівання, справність і герметичність гідравлічних і пневматичних систем.

3.25. Перевірити справність манометрів, наявність на них пломб і терміну перевірки, вказаного на склі.

3.26. Переконатися у відсутності лаків, емалей, розчинників і легкозаймистих предметів поблизу робочого місця і устаткування, на якому виробляється відпалювання за допомогою газових пальників.

3.27. Перед початком випробувань обмоток напругою 42 В на відсутність виткового замикання перевірити наявність заземлення на шаблоні для формування стрижнів статорної обмотки чи спеціальних підставках, справність щупів і відсутність ушкодження ізоляції на проводах, що підводять. Перевірити справність установки затисненням щупів накоротко, при цьому лампа повинна засвітитися.

3.28. У процесі перевірки стрижнів статорної обмотки на відсутність виткового замикання напругою 42 В не торкатися голими руками до елементів стрижнів, що перевіряються, і до штирів щупів.

3.29. Для включення щупів на робочому місці повинний бути обладнаний електрич-ний щиток, що складається з понижуючого трансформатора на напругу 42 В, сигнальної лампи потужністю 100 Вт, розетки на напругу 42 В з відповідним маркіруванням.

3.30. При роботі на верстатах і пристроях з гідравлічними, пневматичними і механічними притисками не вводити руки в зону руху механізмів.

3.31. Деталі і вузли укладати в спеціальну тару чи на стелажі. При складуванні на підлогу забезпечувати стійкість штабеля. Висота штабеля повинна бути не більше 1 м.

3.32. При виготовленні обмоток і виводів не допускається:

 • користуватися загартованими молотками;
 • заходити без дозволу за огородження і у приміщення електроустановок і випробувальних станцій;
 • працювати вдвох на вигинальних шаблонах з пневматичними притисками для стрижнів турбо- і гідрогенераторів;
 • знаходитися напроти дверей котла під час його роботи і поблизу викачувального візка під час вивантаження горизонтальних котлів "Микафил";
 • застосовувати для освітлення відкритий вогонь;
 • чистити устаткування під час роботи;
 • розбирати і ремонтувати електрофікований і пневматичний інструмент;
 • працювати на несправному устаткуванні, самостійно виконувати його ремонт;
 • знімати загороджувальні щитки на частинах устаткування, що рухаються;
 • тримати електроінструмент за провід;
 • працювати з несправним інструментом;
 • працювати з інструментом, правила експлуатації якого невідомі;
 • працювати з інструментом і на устаткуванні, застосування якого не передбачено технологічним процесом;
 • передавати переносний електро- і пневмоінструмент особам, що не пройшли спеціальний інструктаж;
 • нарощувати ключі трубами, контрключами і т.п., користуватися прокладками між зевом ключа і гранями голівки болтів і гайок, використовувати ключ як молоток;
 • працювати при свердлінні і заточці в рукавицях, рукавичках, із забинтованими пальцями;
 • заточувати на бічних поверхнях круга;
 • застосовувати важелі для збільшення тиску на круг заточувального верстата;
 • працювати без необхідних засобів індивідуального захисту;
 • користуватися для виконання виробничих процесів протипожежним інвентарем із протипожежних стендів;
 • чистити робочий одяг стисненим повітрям;
 • одягатися, роздягатися, митися на робочому місці;
 • мити руки в розчинниках;
 • курити на робочому місці.

3.33. Не допускається:

 • зберігати на ділянці більш одноденного запасу легкозаймистих матеріалів;
 • відкривати металеві бочки з легкозаймистими рідинами за допомогою зубила чи інших металевих предметів. Для цих цілей необхідно використовувати спеціальні ключі;
 • скидати на підлогу чи за задні і бічні стінки устаткування просочені мастилами, лаком чи розчинниками обтиральні матеріали.

3.34. Для збереження компаундів, лаків, розчинників користуватися тільки тарою з кришками.

3.35. Промивати деталі і вузли в розчинниках тільки в спеціальних рукавичках, виконуючи протипожежні правила.

3.36. Відпрацьовані обтиральні матеріали необхідно складати в спеціальну металеву тару з кришкою.

3.37. Відпрацьований розчинник і інші легкозаймисті рідини зливати з переносних ємкостей у місця централізованого збору.

3.38. Сулії з легкозаймистими , їдкими і токсичними рідинами повинні знаходитися в плетених чи дерев'яних кошиках і перекладені соломою чи стружкою.

3.39. Вантажно-розвантажувальні роботи виконувати під керівництвом відповідальної особи цеху (майстер, бригадир, змінний інженер і ін.).

3.40. Не використовувати під час вантажно-розвантажувальних, транспортних робіт і кріплення вантажів несправних механізмів, пристосувань, інвентарю і тари не допускається.

3.41. Такелажні та стропальні роботи виконувати в разі проходження спеціального навчання і наявності посвідчення на право виробництва зазначених робіт.

3.42. У місцях проведення вантажно-розвантажувальних робіт і в зоні роботи вантажопідіймальних засобів не допускати присутності осіб, що не мають безпосереднього відношення до цих робіт.

3.43. Штучні вантажі на транспортних засобах встановлювати і при необхідності закріпляти так, щоб під час транспортування виключалося їх падіння і зсув.

3.44. Крани і інші підіймально-транспортні засоби для стропальних і такелажних робіт перед початком роботи ретельно оглянути і перевірити на холостому ходу.

3.45. Транспортування бухт, барабанів, стрижнів, котушок, шухляд з колекторними пластинами і іншими виробами мостовим краном чи кран-балкою виконується працівником, що має при собі посвідчення стропальника.

3.46. Використовувати підіймально-транспортні пристрої, допоміжні пристрої і інструмент для стропальних і такелажних робіт що випробувані, мають клейма, марки, таблички чи бірки з зазначеною на них датою випробування, вантажопідйомністю і інвентарним номером.

3.47. Впевнитись в тому, що на тарі зазначено її призначення, номер, власна вага і найбільша вага вантажу, для транспортування якого вона призначена.

3.48. Не завантажувати тару деталями вище бортів при транспортуванні.

3.49. Перевищення вантажопідйомності підіймально-транспортних засобів, пристосувань, інструмента і тари, підйом людей чи вантажів, для яких вони не призначені, провадження робіт при несправності підіймально-транспортних засобів, пристосувань, інструмента і тари для стропальних і такелажних робіт не допускається.

3.50. Не переміщати вантажі над людьми, а також не знаходитися під піднятим вантажем.

3.51. Не працювати на незакріплених деталях і деталях, що знаходяться в підвішеному стані.

3.52. Підйом деталей вагою більш 16 кг робити тільки вантажопідіймальними засобами.

3.53. При транспортуванні деталей і вузлів трос закріплювати тільки за призначені для цього елементи конструкцій.

3.54. Перенесення сулій з легкозаймистими, їдкими і токсичними рідинами повинні виконуватися двома працівниками за ручки кошика тільки після попередньої перевірки цілості і міцності дна, ручок і стінок кошика.

3.55. Утримувати в порядку робоче місце, не захаращувати його сторонніми предметами, стежити за станом підлоги.

3.56. Зберігати інструмент в спеціальних інструментальних шафах, столиках, розташованих поруч з устаткуванням і робочим місцем.

3.57. При видаленні стружки з отворів стисненим повітрям користуватися шлангом зі спеціальним наконечником і захисним екраном, а також захисними окулярами.

3.58. При роботі з пневматичними шліфувальними машинками користуватися рукавицями, захисними щитками на абразивному крузі і окулярами.

3.59. При заточці інструмента користуватися захисними окулярами і екраном.