МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ

ДЛЯ СЛЮСАРЯ МЕХАНОСКЛАДАЛЬНИХ РОБІТ

м. Харків

"ПОГОДЖЕНО""ЗАТВЕРДЖЕНО"

Національний науково-дослідний Наказ Міністерства промислової інститут охорони праціполітики України

лист №"17" 03 2003Р.

від "11 " 03 2003 Р.№96

ПІ 1.4.17-304-2004

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ

ДЛЯ СЛЮСАРЯ МЕХАНОСКЛАДАЛЬНИХ РОБІТ

м. Харків

1. Загальні положення

1.1. Дана інструкція встановлює основні вимоги охорони праці для слюсарів механоскладальних робіт, що працюють на конвеєрах і стаціонарних стендах по збиранню турбогенераторів, гідрогенераторів, електричних машин (постійного струму, синхронні, асинхронні) із застосуванням ручного, електричного, пневматичного інструмента,пневматичних пресів, гідравлічних скоб, пресів і користуються у своїй роботі вантажопідіймальними засобами.

Відповідно до Закону України "Про охорону праці" (статті № 14, 44) особи, які не виконують вимоги інструкції з охорони праці, притягуються до дисциплінарної, матеріаль-ної, адміністративної і кримінальної відповідальності.

1.2. Робоче місце повинне бути організовано та оснащене відповідно до затвердже-ного проекту, відповідати вимогам охорони праці.

1.3. Утримувати в чистоті і не захаращувати протягом усього робочого дня робоче місце.

1.4. Технологічний процес механоскладальних робіт у залежності від типу виробу включає виконання таких операцій:

 • розбірне з'єднання;
 • нерозбірні з'єднання (пресування, склеювання, зварювання, паяння);
 • випробування на діелектричну міцність, герметичність і т.д. з використанням наступного устаткування і інструмента:
 • столи і стенди складальні;
 • конвеєри складальні;
 • преси і скоби гідравлічні;
 • преси пневматичні;
 • ванни масляні;
 • печі і електроіндукційні нагрівачі;
 • електрозварювальне устаткування;
 • устаткування для лудіння і паяння;
 • заточувальні верстати;
 • випробувальне устаткування;
 • вантажопідіймальні засоби і механізми;
 • електрофікований інструмент (електродрилі, електрогайковерти, шліфувальні машинки і ін.);
 • пневматичний інструмент (пневмогайковерти, шліфувальні машинки, пневматичні молотки і ін.);
 • ручний інструмент (молотки, кувалди, напилки, стамески, долота, шила, викрутки, зубила, пробивачі, керни, гайкові ключі, верстатні лещата, гострогубці, круглогубці і ін.).

1.5. До самостійної роботи за професією чи до виконання відповідного виду робіт допускаються особи чоловічої статі не молодше 18 років, що пройшли медичний огляд, навчання і інструктаж з питань охорони праці, у тому числі при виконанні робіт з підвищеною небезпекою, наданню першої допомоги потерпілим при нещасних випадках, про правила поведінки при виникненні аварій, і які мають кваліфікаційне посвідчення.

1.6. До роботи з вантажопідіймальними кранами допускаються особи не молодше 18 років, які пройшли спеціальне навчання, медичний огляд і професійний відбір, здали іспит кваліфікаційній комісії і мають на руках посвідчення, а також систематично проходять необхідні інструктажі.

1.7. До роботи з електроінструментом допускаються особи, що мають групу з електробезпеки не нижче другої.

1.8. До керування пресами, печами, масляними ваннами, електроіндукційними нагрівачами допускаються працівники, що пройшли спеціальну підготовку ( навчання ).

1.9. Роботу виконувати тільки на тому устаткуванні, що працівником вивчено і до самостійної роботи на якому він допущений.

1.10. Виконувати тільки ту роботу, що доручена майстром, і за умови, що відомі безпечні способи її виконання. У противному випадку необхідно звертатися до майстра за роз'ясненнями.

1.11.Виконувати роботи, які не пов'язані з прямими обов'язками, необхідно згідно вимог інструкцій з охорони праці по відповідним видам робіт. Мати посвідчення, якщо ці роботи підвищеної небезпеки.

1.12.У випадку, якщо доручена майстром робота виконується вперше,необхідно одержати додатковий інструктаж з охорони праці.

1.13.Дотримуватися зобов'язань з охорони праці, які передбачені колективним договором (угодою, трудовим договором) і правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства, у тому числі:

 • вчасно починати і закінчувати роботу, дотримувати час технологічної і обідньої перерв;
 • не знаходитися на роботі у неробочий час;
 • не відвідувати інших цехів (ділянок) без відповідного дозволу керівника.

1.14. Знаходячись на території заводу, цеху, ділянки, бути уважним до сигналів, що подаються водіями транспорту, який рухається (автомобілів, навантажувачів, електрокар, кранів).

1.15. У цеху і на ділянці проходити тільки в передбачених для цього місцях. Не проходити між машинами, деталями і заготовками.

1.16. Не знаходитися і не проходити під піднятим вантажем, у невстановлених місцях через конвеєри і рольганги, не підлазити під них.

1.17. Обходити на безпечній відстані місця роботи людей на висоті.

1.18. Не включати і не зупиняти (крім аварійних випадків) машини, верстати і механізми, робота на яких не доручена керівником цеху (ділянки). Не заходити без дозволу майстра за огородження технологічного устаткування і електроустаткування.

1.19. Не торкатися до арматури загального освітлення, до обірваних електропроводів, клем і інших легкодоступних струмоведучих частин. Не відкривати дверцята електророзподільних шаф (зборок) і не знімати огородження і захисні кожухи зі струмоведучих частин устаткування.

1.20. Слюсар механоскладальних робіт повинний вживати заходів щодо обережності в дорозі на роботу і на території підприємства, при пересуванні в цеху в робочій зоні спеціалізованої лінії, перед початком роботи, при перевірці готовності до дії конвеєра і стендів по складанню механізмів і машин, механоскладальних пристосувань і інструменту, а також застосовуваних вантажопідіймальних машин, керованих з підлоги, перед пуском будь-яких механізмів, пристроїв, під час роботи, по закінченні роботи, в аварійних ситуаціях і знати, що на нього можливо впливання небезпечних і шкідливих виробничих факторів (фізичних, хімічних, психофізіологічних), у тому числі:

 • машин, що рухаються, і механізмів, рухливих, обертових частин механізмів, технічних засобів, пристроїв, систем, устаткування, конвеєра, стендів;
 • виробів, що переміщаються, заготівок, матеріалів, вантажів;
 • падіння інструменту, пристосувань, оснащення, виробів, заготівок, матеріалів, вантажів, частин, що рухаються, пневмоінструменту, електроінструменту;
 • осколків і частин інструменту;
 • гострих крайок, задирок і шорсткості на поверхнях заготівок, деталей, вузлів механізмів (складальних одиниць), агрегатів, апаратури і різних технічних засобів (пристроїв), устаткування, механізмів, машин, інструментів;
 • підвищеного вмісту пилу і загазованості повітря робочої зони;
 • підвищеної чи зниженої температури повітря робочої зони, поверхонь механізмів, устаткування, технічних засобів, пристроїв, систем;
 • підвищеного рівня шуму, вібрації на робочому місці;
 • підвищеної чи зниженої вологості, рухливості повітря;
 • підвищеної напруги в електричному ланцюзі;
 • підвищеного рівня напруженості статичної електрики;

 • відсутності або недоліку природного світла, освітленості робочої зони;
 • розташування робочого місця на значній висоті щодо поверхні підлоги;
 • розташування працюючого на площадці без огородження (на незначній висоті), де є небезпека падіння людини;
 • токсичних, хімічних, канцерогенних та дратівних небезпечних і шкідливих виробничих факторів;
 • хімічних небезпечних і шкідливих виробничих факторів, що проникають в організм людини через органи дихання, шлунков-кішковий тракт чи через шкіряний покрив і слизову оболонку;
 • фізичних перевантажень (статичні, динамічні);
 • нервово-психологічних перевантажень (розумова перенапруга, перенапруга аналізаторів, монотонність праці, емоційні перевантаження).

1.21. Переодягатися, митися, курити, приймати їжу необхідно тільки у спеціально відведених для цього місцях і приміщеннях.

1.22. Слюсарю механоскладальних робіт видається костюм бавовняний (ГОСТ 12.4.100-80), рукавиці комбіновані (ГОСТ 12.4.010-75).

1.23. При виконанні робіт, що супроводжуються виділенням шкідливих газів, пилу, іскор чи осколків, що відлітають, стружкою і т.п., користуватися засобами індивідуаль-ногозахисту (респіраторами, окулярами, щитками, шоломами, рукавицями і т.п.).

1.24. При роботі з електроінструментом необхідно користуватися діелектричним гумовим ковриком, діелектричними калошами і рукавичками.

1.25. Перед прийняттям їжі в обідню перерву необхідно вимити обличчя і руки водою з милом.

1.26. По закінченні роботи:

 • помити руки водою з милом;
 • зняти спецодяг і укласти його в шафу;
 • прийняти душ.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи.

2.1. У випадку безперервної роботи прийом зміни здійснювати на підставі записів, зроблених у змінному журналі, де зазначаються порушення режиму роботи виробничого устаткування і технологічного процесу, якщо такі мали місце. Змінний журнал повинний підписуватися змінним майстром.

2.2. Перед початком роботи привести в порядок спеодяг. Робочий одяг не повинний мати звисаючих кінців, чи кінців, що розвіваються, повинний бути наглухо застебнутий, звисаючі кінці косинок, хусток повинні бути підібрані, манжети рукавів повинні щільно обхоплювати руки біля кистей. Волосся повинно бути закрите щільно облягаючим головним убором. Робота в легкому взутті (тапочках, босоніжках) не допускається. При роботі з паяльником, зварювальним агрегатом брезентова куртка повинна бути без кишень і одягнута навипуск на штани, штани повинні бути надіті поверх черевиків і закривати їх. Перевірити і надягти засоби індивідуального захисту.

2.3. Організувати своє робоче місце так, щоб усе необхідне для роботи розташовувалося раціонально, забрати все зайве з робочої зони, звільнити проходи і не захаращувати їх.

Якщо підлога мокра, слизька, зажадати від майстра, щоб зробили прибирання, або зробити це самостійно. Підлогу посипати піском чи тирсою, потім зібрати пісок чи тирсу.

2.4. Перевірити справність трапів, драбин, підставок.

2.5. Впевнитись в тому, що освітлення (загальне чи місцеве) забезпечує чітку видимість поділок на контрольно-вимірювальних приладах, а також поверхонь деталей, що складаються та оброблюються. Про перегорілі лампочки повідомити майстру.

2.6. Працювати інструментом, що відповідає наступним вимогам:

•молотки , кувалди повинні мати поверхню бойка злегка опуклу, гладку, незбиту, без задирок, вибоїв, ум'ятин, тріщин і бути щільно заклинені металевими зайорженими клинами на рукоятках овального перетину із сухого дерева твердих із грузлих порід (клен, дуб, горобина, в"яз ). Ручка молотка і кувалди повинна бути прямою, з незначним стовщенням до її вільного кінця. Поверхня ручки повинна бути гладкою, рівно зачищеною, без тріщин, задирок і сучків;

 • гайкові ключі повинні відповідати розмірам гайок і голівок болтів і не повинні мати тріщин і задирок. Губки ключів повинні бути рівнобіжні. Подовження ключа шляхом нарощування його контрключами, трубами і т.п. не допускається;
 • розсувні ключі не повинні мати люфт у рухливих частинах. Грані гайок і кріпильних болтів і їхнє різьблення повинні бути неспрацьованими ;
 • напилки, стамески, долота, викрутки, шила і інший ручний інструмент із загостреним неробочим кінцем повинні бути міцно закріплені в гладко і рівно зачищеній рукоятці. Рукоятки повинні мати довжину відповідно до розмірів інструмента, але не менше 150 мм і повинні бути стягнуті металевими кільцями щоб уникнути розколювання;
 • ударні інструменти (зубила, крейцмеселі, борідки, пробійники, керни і т.п.) не повинні мати скошених чи збитих потилиць із задирками, ум'ятин, вибоїв і тріщин;
 • гострогубці і плоскогубці не повинні мати надщерблених рукояток. Губки гострогубців повинні бути гострими і ненадщербленими, а плоскогубців - зі справною насічкою;
 • зенкери, свердла, викрутки і інший вставний інструмент повинні бути правильно заточені і не мати тріщин, вибоїв, задирок і інших дефектів. Хвостовики цього інструмента не повинні мати нерівностей, скосів, тріщин і інших ушкоджень, повинні бути щільно пригнаними і правильно центрованими;
 • ручки коловоротів і буравів повинні бути обточені, гладко зачищені ;
 • верстатні лещата повинні бути в повній справності (міцно закріплені на столі, рухлива частина не мати прокручування різьблення і т.п.), міцно захоплювати виріб, що затискається, і мати на губках неспрацьовану насічку.

2.7.Одержуючи з комори електроінструмент, вимагати перевірки його і переко-натися в справності, а саме:

 • ізоляція шлангового проводу не повинна мати ушкоджень;
 • провід зі штепсельною вилкою повинний мати спеціальний контакт проводу заземлення, приєднаний до корпуса електроінструмента;
 • клеми підключення проводів повинні бути надійно укриті. Роботи з електроінструментом виконувати в діелектричних рукавичках, знаходячись на діелектричному (гумовому) коврику.

2.8. Перевірити справність електрозахисних засобів (коврики, калоші, рукавички і т.д.).