MIHICTEPCTBO ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛИТИКИ УКРАІНИ

ПІ 1.4.17-327-2004

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ

3 ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ ІЗОЛЮВАЛЬНИКА

м. Харків

"ПОГОДЖЕНО""ЗАТВЕРДЖЕНО"

Національний науково-дослідний Наказ Міністерства промисловоїінститут охорони праці політики України

ПІ 1.4.17-327-2004

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ

3 ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ ІЗОЛЮВАЛЬНИКА

м. Харків

1. Загальні положения.

1.1. Ця інструкція встановлює основні вимоги охорони праці для ізолювальника котушок, секцій та деталей електромашин. Відповідно до Закону України "Про охорону праці" (стаття № 44) особи, які не виконують вимоги інструкції з охорони праці, притягуються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної і кримінальної відповідальності.згідно з законом.

1.2. Технологічний процес включає виконання наступних операцій:

- розрізання склотканини;

- ізолювання котушок та секцій (виткова, зовнішна ізоляція);

- ізолювання та запікання деталей;

- механічна обробка деталей (зачищення від задирок та облою) з використанням

- наступного устаткування та інструмента: ізолювальні верстати;

- намотувально-ізолювальні верстати;

- ізолювальні головки;

- столи з пневматичними лещатами для ізолювання;

- сушильні камери;

- пресформи для запікання;

- нагрівальні плити;

- спеціальні столи для зачищення деталей;

- дорни;

- оправки;

- ножиці для розкрою склотканини.

1.3. Робоче місце повинно:

- бути організовано та оснащено відповідно до затвердженого проекту;

- відповідати вимогам охорони праці;

- утримуватися в чистоті і не захаращуватися протягом усього робочого дня.

1.4. До самостійної роботи з професії чи до виконання відповідного виду робіт допускаються особи не молодше 18 років, що пройшли медичний огляд, навчання і інструктаж з питань охорони праці, у тому числі при виконанні робіт з підвищеноюнебезпекою, наданню першої допомоги потерпілим при нещасних випадках, про правила поведінки при виникненні аварій.

1.5. Виконувати роботу тільки на тому устаткуванні, що працівником вивчено і до самостійної роботи на якому він допущений.

1.6. Виконувати тільки ту роботу, що доручена майстром, і за умови, що відомі безпечні способи и виконання. В іншому разі звертатися до майстра за роз'ясненнями.

1.7. Виконувати роботи, які не пов'язані з прямими обов'язками, необхідно згідно вимог інструкцій з охорони праці по відповідним видам робіт. Мати посвідчення, якщо ці роботи підвищеної небезпеки.

1.8. Одержати цільовий інструктаж з охорони праці у випадку, якщо доручена майстром робота виконується вперше.

1.9. Не включати і не зупиняти (крім аварійних випадків) машини, верстати і меха-нізми, робота на яких не доручена керівником цеху (ділянки). Не заходити без дозволу майстра за огородження технологічного устаткування і електроустаткування.

1.10. Не торкатися до арматури загального освітлення, до обірваних електропро-водів, клем і інших легкодоступних струмоведучих частин. Не відкривати дверцята електророзподільних шаф (зборок) і не знімати огородження і захисні кожухи зі струмо-ведучих частин устаткування.

1.11. Дотримуватися зобов'язань з охорони праці, які передбачені колективним договором (угодою) і правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства, у тому числі:

 • Вчасно починати і закінчувати роботу, дотримуватись часу технологічної і обідньої перерв;
 • не знаходитися на робочому місці у неробочий час без відома керівника;
 • не відвідувати інших цехів (ділянок) без відповідного дозволу керівника.

1.12. Знаходячись на території заводу, цеху, ділянки:

 • бути уважним до сигналів, що подаються водіями транспорту, який рухається (автомобілів, навантажувачів, електровізків, кранів);
 • проходити тільки в передбачених для цього місцях;
 • не проходити між машинами, деталями і заготовками;
 • не знаходитися і не проходити під піднятим вантажем;
 • не вживати алкогольних напоїв і наркотичних речовин;
 • не перебувати в стані алкогольного, наркотичного та токсичного сп'яніння.

1.13. Вживати заходів щодо обережності в дорозі на роботу і на території підприємства, при пересуванні в цеху, перед початком роботи, перед пуском будь-яких механізмів, пристроїв, під час роботи, після закінчення роботи, в аварійних ситуаціях. Знати, про можливий вплив небезпечних і шкідливих виробничих факторів (фізичних, хімічних, психофізіологічних), у тому числі:

 • хімічних небезпечних і шкідливих виробничих факторів, що проникають в організм людини через органи дихання, шлунково-кишковий тракт чи через шкіряний покрив і слизову оболонку під час ізолювання папіром, який просочуваний або лакований, тканинами, мікастрічками, склотканинами (фенол, фталевий ангідрид, стирол та ін);
 • запікання ізольованих деталей;
 • механічної обробки деталей (скляний пил);
 • розкрою склотканини (скляний пил);
 • токсичних, хімічних, канцерогенних та дратівних небезпечних і шкідливих виробничих факторів;
 • підвищеної температури (100-120° С) металевих деталей: дорни, оправки, нагрівальна плита під час нагрівання ізоляційних матеріалів;
 • машин і механізмів, що рухаються, рухомих, обертових частин механізмів, технічних засобів, пристроїв, систем, устаткування;
 • виробів, заготівок, матеріалів, вантажів, що переміщаються;
 • падіння інструменту, пристосувань, оснащения, виробів, заготівок, матеріалів, вантажів, частин, що рухаються;
 • гострих країв, задирок і шорсткості на поверхнях заготівок, деталей, вузлів механізмів (складальних одиниць), агрегатів, апаратури і різних технічних засобів (пристроїв), устаткування, механізмів, машин, інструментів;
 • загазованості повітря робочої зони;
 • підвищеної чи зниженої температури повітря робочої зони, поверхонь механізмів, устаткування, технічних засобів, пристроїв, систем;
 • підвищеного рівня шуму на робочому місці;
 • підвищеної чи зниженої вологості, рухливості повітря;
 • підвищеної напруги в електричному ланцюзі;
 • підвищеного рівня напруженості статичної електрики;
 • відсутності або недостатності природного світла, недостатньої освітленості робочої зони;
 • фізичних перевантажень (статичні, динамічні);
 • нервово-психологічних перевантажень (розумова перенапруга, перенапруга аналізаторів, монотонність праці, емоційні перевантаження).

1.14.Виконувати роботу з використанням бавовняного фартуха з нагрудником ГОСТ 12.4.029-76. Під час виконання робіт зі скло-ізоляційними матеріалами користуватися спеціальним одягом:

1.15. Переодягатися, митися, курити, приимати їжу тільки у відведених для цього місцях і приміщеннях.

1.16. Виконувати при включеній загальнообмінній та місцевій вентиляції роботи згідно технологічного процесу, які пов'язані з виділенням токсичних і шкідливих викидів (ізолювання, запікання, механічна обробка ізольованих деталей, розкрій склотканини та ін.).

1.17. Робочі місця за необхідності повинні бути облаштовані місцевим освітленням згідно з діючими нормами напругою не вище 42 В.

1.18. Вимити обличчя і руки водою з милом перед прийняттям їжі в обідню перерву і після закінчення роботи .

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Здійснювати прийом зміни на підставі записів, зроблених у змінному журналі, де зазначаються виявлені недоліки, якщо такі мали місце. Змінний журнал повинен підписуватися змінним майстром.

2.2. Робочий одяг не повинний мати звисаючих кінців, чи кінців, що розвіваються, мае бути наглухо застебнутий, звисаючі кінці косинок, хусток мають бути підібрані, манжети рукавів повинні щільно обхоплювати руки біля кистей. Волосся повинно бути закрите щільно облягаючим головним убором. Робота в легкому взутті (тапочках, босоніжках) не допускається. Перевірити і одягти засоби індивідуального захисту. Покласти власний одяг у шкафчик.

2.3. Організувати свое робоче місце так, щоб усе необхідне для роботи розташовувалося зручно, прибрати все зайве з робочої зони, звільнити проходи і не захаращувати їх.

Якщо підлога мокра, слизька, вимагати від майстра, щоб зробили прибирания, або зробити це самостійно. Підлогу посипати піском чи тирсою, потім прибрати пісок чи тирсу в спеціально відведене місце.

2.4. Перевірити справність трапів, підставок, стільців.

2.5. Впевнитись в тому, що освітлення (загальне чи місцеве) забезпечує чітку видимість поділок на контрольно-вимірювальних приладах, а також поверхонь деталей, що оброблюються. Про перегорілі лампочки повідомити майстра.

2.6. Перевірити працездатність устаткування, на якому виконуеться робота, згідно з технічною документацією.

2.7. Перевірити захисне заземления корпусу намотувально-ізолювального верстата з метою виявлення видимих ушкоджень.

2.8. Впевнитись в тому, що система витяжної вентиляції працює.

2.9. Переконатися в наявності знаків безпеки і первинних засобів пожежогасіння.

2.10. Впевнитись в тому, що матеріали, які подаються на ізолювання, відповідають вимогам технологічного процесу.

2.11. Повідомити майстра про усі виявлені несправності і недоліки і до їхнього усунення до роботи не приступати.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Виконувати роботи згідно з технологічним процесом.

3.2. Бути уважним, не відволікатися під час виконання робіт і не відволікати інших.

3.3. Користуватися тільки справним інструментом.

3.4. Виконувати укладання матеріалів, заготовок, деталей на робочі місця способом, що забезпечує їх стійкість, за допомогою стійок, підкладок, упорів.

3.5. Застосовувати відповідну тару (ящики і т.п.) для укладання на робочих місцях і транспортування по цеху дрібних однотипних виробів, деталей, заготовок, а також відходів.

3.6. Не тримати в робочій зоні сторонніх предметів, інструментів і пристосувань, що не застосовуються при виконанні даної технологічної операції.

3.7. Виключати устаткування і переносы лампи з розеток у випадку залишення робочого місця, припинення постачання електроенергії.

3.8. Працювати матеріалами зі скловолокна, які просочені відповідним лаком, для запобігання розпилення скляних волокон та їх вдихання.

3.9. Не поправляти руками заготовки склотканини під час різання на ножицяхдля розкрію.

3.10. Виконувати натискання на педаль пневматичних лещат тільки після того, як руки прибрані з зони притиску рухливих частин лещат.

3.11. Не торкатися поверхонь нагрівальних плит, пресформ, дорнів та оправок під час розігріву ізоляційних матеріалів та запікання ізоляції деталей.

3.12. Виконувати механічну обробку ізольованих деталей на спеціальних столах для зачищення при включеній витяжній вентиляції.

3.13. Укладати деталі і вузли в спеціальну тару чи на стелажі. При складуванні на підлогу забезпечувати стійкість штабеля. Висота штабеля повинна бути не більше 1 м.

3.14. При виконанні робіт не слід:

 • чистити устаткування під час його роботи;
 • працювати на несправному устаткуванні, самостійно

виконувати його ремонт;

• знімати загороджувальні щитки на частинах устаткування, що

рухаються;

 • працювати з несправним інструментом;
 • працювати з інструментом, правила експлуатації якого невідомі;
 • працювати з інструментом і на устаткуванні, застосування якого не передбачено технологічним процесом;
 • працювати без необхідних засобів індивідуального захисту;
 • користуватися для виконання виробничих процесів протипожежним інвентарем із протипожежних стендів;

• одягатися, роздягатися, митися на робочому місці.

3.15. Утримувати в порядку робоче місце, не захаращувати його сторонніми предметами.

3.16. Зберігати інструмент в спеціальних інструментальних шафах, столиках, розташованих поруч з устаткуванням і робочим місцем.

3.17. Користуватися респіратором під час роботи зі скляною ізоляцією з метою запобігання попадания волокон у органи дихання. Змащувати руки захисною пастою.

3.18. Припинити роботу в наступних випадках:

 • виявлення несправності обладнання, устаткування і інструмента;
 • припинення подачі електроенергії;
 • відключення загального чи місцевого освітлення;
 • відключення систем загальнообмінної чи місцевої витяжної вентиляції;
 • пошкодження засобів індивідуального захисту;
 • погіршення самопочуття;
 • одержання травми.

3.19. Дотримуватись вимог щодо забезпечення пожежо- та вибухобезпеки:

 • не курити на робочому місці;
 • не застосовувати відкритий вогонь, у тому числі для освітлення;
 • виконувати своєчасне прибирания горючих відходів;
 • розташовувати матеріали на робочому місці так, щоб не захаращувати проходи і проїзди, забезпечувати доступ до протипожежного інвентаря, пожежних кранів, засобів сигналізації і пожежогасіння;

• складати в спеціальну металеву тару з кришкою відпрацьовані обтиральні матеріали, не скидати їх на підлогу чи за задні і бічні стінки устаткування.

3.20. Повідомити безпосереднього керівника робіт (бригадира, майстра) чи іншого керівника (диспетчера, змінного інженера) про кожний нещасний випадок і вжити заходів долікарської допомоги. Зберігати до прибуття комісії з розслідування обстановку на робочому місці і устаткування в такому стані, у якому вони були на момент події (якщо це не загрожує життю і здоров'ю інших працівників і не призведе до більш важких наслідків).