5.3. У випадку виникнення пожежі апаратник повинен припинити роботу, знеструмити електрообладнання, негайно розпочати гасіння пожежі наявними засобами пожежегасіння, діючи у відповідності з вимогами інструкції з пожежної безпеки підприємства.

5.4. У випадку травмування, отруєння потерпілому необхідно надати першу долікарську допомогу (до прибуття швидкої медичної допомоги)

Конкретні дії щодо надання першої допомоги потерпілим при різноманітних ураженнях викладені в інструкції з надання першої (долікарської) допомоги потерпілим, що діє на підприємстві та вивчається апаратником при проходженні навчання та інструктажів з питань охорони праці.


Примірна інструкція опрацьована Державним науково-дослідним інститутом техніки безпеки хімічних виробництв (ДержНДІТБХВ, м. Сєвєродонецьк)


Директор інституту

Завідуючий лабораторією


1 Конкретні для кожного хімічного виробництва неполадки, що загрожують аваріями, приводяться в технологічному регламенті в розділі "Безпечна експлуатація виробництва"