Міністерство аграрної політики України


ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ

3 ОХОРОНИ ПРАЦІ


ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБІТ

НА ЗАТОЧУВАЛЬНОМУ ВЕРСТАТІ


Київ


УЗГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО


Національний НДІ охорони праці Наказ Мінагрополітики України

8 серпня 2000 № 247 «23» 10 2000 р.№ 207


ПІ 2.1.00-108-2000

скорочене позначення


ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ


ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБІТ

НА ЗАТОЧУВАЛЬНОМУ ВЕРСТАТІ


Київ


1. Загальні положення


 1. У Примірній інструкції викладені вимоги охорони праці під час виконання робіт на заточувальному верстаті (далі верстат).
 2. До роботи на верстаті допускаються працівники, які досягли 18-річного віку, пройшли попередній медичний огляд, навчання, вступний інструктаж та отримали практичний досвід безпечної роботи.
 3. Випробовування й установку абразивного круга та правку його робочих поверхонь, а також налагодження верстата повинен проводити спеціально призначений персонал (особа).
 4. Не приступайте до роботи у стані алкогольного, наркотичного або медикаментозного сп'яніння, у хворобливому або стомленому стані.
 5. Уточніть у керівника робіт межі Вашої робочої зони. Не допускайте перебування сторонніх осіб у робочій зоні.
 6. Виконуйте тільки ту роботу, яку Вам доручив керівник робіт (крім екстремальних і аварійних ситуацій), не передоручайте її іншим особам.
 7. Роботи на станку виконуйте в індивідуальних засобах захисту: костюм бавовняний (Ми), рукавці комбіновані (Ми), окуляри захисні.
 8. Не приступайте до роботи на верстаті при відсутності захисного екрана, зблокованого з приводом верстату, захисних огороджень, упора.
 9. Під час виконання робіт на заточувальному верстаті на працівників можуть діяти такі небезпечні та шкідливі виробничі фактори.

1.9.1. Фізичні небезпечні й шкідливі виробничі фактори:

 • рухомі частини виробничого обладнання;
 • підвищена запиленість і загазованість повітря робочої зони; підвищена температура поверхонь обладнання, заготовок;
 • підвищена або знижена температура повітря робочої зони;
 • підвищений рівень шуму на робочому місці; підвищений рівень вібрації;
 • підвищена або знижена рухомість повітря;

- підвищена напруга в електричній мережі, замикання якої може пройти через тіло людини;

відсутність або недостатність природного світла;

 • недостатня освітленість робочої зони; підвищена яскравість світла;
 • знижена контрастність;

гострі краї, задирки й шорсткість на поверхнях конструкцій, інструменту й обладнання;

1.9.2. Психофізіологічні небезпечні й шкідливі виробничі фактори:

- фізичні перевантаження (статичні);

- нервово-психічні перевантаження (перенапруга аналізаторів, монотонність праці, емоційні перевантаження).

 1. Виконуйте правила внутрішнього трудового розпорядку.
 2. Протягом зміни слідкуйте за самопочуттям. Не працюйте відчуваючи стомленість, сонливість, раптові болі. У випадку погіршання самопочуття припиніть виконання роботи, використайте медичні препарати з аптечки або зверніться за допомогою до присутніх осіб. Повідомте про це керівника робіт.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи


 1. Одягніть спецодяг, упевніться, що він не має пошкоджень, елементів, що звисають та не прилягають, які можуть бути захоплені деталями, що обертаються.
 2. Перевірте:
 3. наявність та справність захисних огороджень, захисного екрана , упора;
 4. абразивний круг на відсутність тріщин, сколів та вибоїн, несправний абразивний круг потребує заміни;
 5. наявність прокладок між затискними фланцями і кругом;
 6. відсутність вібрації під час обертання абразивного круга;
 7. правильність установлення упора. Відстань від упора до периметра круга повинна бути менше або дорівнювати половині товщини оброблюваної деталі, але не більше 3 мм;

- справність блокувального пристрою захисного екрана з механізмом включення двигуна приводу верстата та пиловідсмоктуючого пристрою;

 1. цілісність корпусів і кришок комутаційної апаратури;
 2. надійність під'єднання контура заземлення до станини верстата;
 3. надійність кріплення станини верстата до фундаменту.

2.3. При роботі на станку з двома кругами упевніться, що їхні розміри по діаметру не відрізняються не більш як на 10% і що на станку вказана максимально допустима частота обертання шпинделя.


3. Вимоги безпеки під час виконання роботи


 1. Одягніть захисні окуляри або опустіть захисний екран, щоб запобігти травмуванню очей.
 2. Для попередження порізів пальців рук не обробляйте деталі, особливо з тонколистових матеріалів, без попереднього видалення напилком задирок.
 3. Не опирайтеся на верстат, не беріть і не подавайте через верстат будь-які предмети під час його роботи.
 4. Не відволікайтеся під час роботи на станку, тому що це може призвести до травмування рук.
 5. Під час виконання робіт стійте збоку відносно площини обертання наждачного круга. Постійно контролюйте відстань між робочою поверхнею круга та упором, яка не повинна перевищувати 3 мм.
 6. Не застосовуйте важелі для збільшення натискування на абразивний круг.
 7. Після кожної перестановки упора міцно закріплюйте його у робочому положенні. Не допускайте переміщення упора під час виконання роботи.
 8. Деталь, що обробляється, підводьте до круга повільно, не допускаючи ударів та різкого натискування.
 9. Оберігайте круг від ударів та поштовхів.
 10. Не обробляйте деталі на бокових поверхнях абразивного круга, якщо круг не призначений спеціально для виконання такої роботи.
 11. Деталі діаметром (товщиною) до 2 мм обробляйте без застосування упора кругом діаметром не більше 400 мм.
 12. Під час обробки деталей та заточування інструменту міцно тримайте їх у руках, щоб не допустити заклинювання між упором і кругом.
 13. Не здійснюйте правку круга випадковими металевими предметами (зубило, молоток тощо). Застосовуйте для цього тільки спеціальні шарошки.

3.14. Не працюйте на верстаті з несправною або відключеною аспірацією.

3.15. Для видалення абразивного пилу користуйтеся щіткою й совком.

 1. Не торкайтеся до абразивного круга руками до повної його зупинки.
 2. Усі роботи з регулювання та налагодження верстата проводьте тільки після виключення двигуна та повної зупинки круга.

3.18. Постійно слідкуйте за цілісністю корпусів і кришок пускової апаратури.


4. Вимоги безпеки після закінчення роботи


4.1. Вимкніть електроживлення верстата.

4.2. Після повної зупинки наждачного круга очистіть верстат від пилу й бруду за допомогою щіток. Не очищайте верстат незахищеними руками.

4.3. Зніміть засоби індивідуального захисту, очистіть їх від пилу й бруду.

 1. Помийте руки та обличчя водою з милом, за можливістю прийміть душ.
 2. Повідомте керівника робіт про ситуації та неполадки, які виникали під час виконання робіт.

5. Дії в аварійних ситуаціях


5.1. Негайно припиніть роботу на верстаті та повідомте про це особу, відповідальну за безпечну експлуатацію верстата, або керівника робіт у таких випадках:

 • при появі відчутної вібрації верстата або биття абразивного круга;
 • при появі на корпусі верстата напруги електричного струму;
 • якщо на кругові утворилися глибокі борозни;
 • якщо один із кругів (на верстаті, обладнаному двома кругами) зносився по діаметру відносно іншого більше ніж на 10% або круг спрацювався й вимагає заміни;
 • на упорах, із боку круга, з'явилися нерівності та вибоїни;
 • з'явилися несправності на захисних огородженнях;
 • послабло кріплення станини верстата до фундаменту;
 • порушився контакт у місці кріплення заземлюючого провідника до станини верстата;
 • порушена цілісність корпуса або кришки пускової електроапаратури.

5.2. При травмуванні надайте самодопомогу або зверніться за допомогою до працюючих поряд і доведіть до відома керівника робіт або до відповідального за безпечну експлуатацію верстата.

 1. У разі виникнення пожежі повідомте про це пожежну службу та керівника робіт і дійте відповідно до Інструкції з пожежної безпеки.
 2. При ураженні працівника електричним струмом якомога швидше звільніть потерпілого від дії електричного струму, від'єднавши за допомогою комутаційної апаратури верстат від електричної мережі.