УЗГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО


Національний НДІ охорони праці Наказ Мінагрополітики України

8 серпня 2000 № 247 23. 10.2000 р. №207


ПІ 2.1.00-107-2000

скорочене позначення


ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ

ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБІТ РУЧНИМ ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТОМ


Київ


1. Загальні положення


 1. У Примірній інструкції викладені вимоги безпеки праці під час виконання робіт із застосуванням ручного електроінструменту .
 2. До виконання робіт ручним електроінструментом допускаються особи, які пройшли навчання, вступний інструктаж з охорони праці та оволоділи практичними навичками безпечного виконання робіт і мають відповідну групу з електробезпеки.
 3. До роботи з електроінструментом класу I у приміщеннях із підвищеною небезпекою та поза приміщеннями допускаються працівники з II групою електробезпеки. До роботи з електроінструментом II і III класу достатньо I групи з електробезпеки.
 4. У приміщеннях без підвищеної небезпеки номінальна напруга електроінструменту повинна бути не більше 220 В. У приміщеннях із підвищеною небезпекою напруга не повинна перевищувати 42 В (допускається застосування електроінструменту напругою до 220 В при наявності пристрою захисного відключення або надійного заземлення корпусу електроінструменту з обов'язковим використанням захисних засобів: діелектричних рукавичок, калош та килимка). В особливо небезпечних приміщеннях і при наявності несприятливих умов (котли, ємкості, колодязі тощо) дозволяється працювати електроінструментом напругою не більше 42 В з обов'язковим застосуванням засобів індивідуального захисту: діелектричних рукавичок, калош та килимка або ізолюючих підкладок.
 5. Не приступайте до роботи у стані алкогольного, наркотичного або медикаментозного сп'яніння, а також у хворобливому або стомленому стані.
 6. Погоджуйте з керівником робіт чітке визначення меж вашої робочої зони. Не допускайте перебування сторонніх осіб у робочій зоні.
 7. До роботи приступайте у спецодязі, упевнившись, що він не має пошкоджень, та елементів, які звисають або не прилягають і можуть бути захоплені деталями, що обертаються.
 8. Виконуйте тільки ту роботу, яку Вам доручив керівник робіт (крім екстремальних і аварійних ситуацій), не передоручайте її іншим особам.
 9. Виконуйте електроінструментом тільки ту роботу, для якої він призначений. Оберігайте електроінструмент від ударів, перевантажень, бруду, вологи, нафтопродуктів.
 10. Не виконуйте роботу електроінструментом, який не захищений від крапель та бризок і не має відповідних знаків (крапля в трикутнику або дві краплі), в умовах краплепадіння або утворення бризок, а також на відкритих майданчиках під час дощу й снігопаду.
 11. Під час виконання робіт на працівників можуть діяти такі небезпечні та шкідливі виробничі фактори:

1.11.1. Фізичні небезпечні й шкідливі виробничі фактори:

 • рухомі частини виробничого обладнання;
 • підвищена запиленість;
 • підвищена або знижена температура поверхонь матеріалів;
 • підвищена або знижена температура повітря робочої зони;
 • підвищений рівень шуму на робочому місці;
 • підвищений рівень вібрації;
 • підвищена або знижена рухомість повітря;
 • підвищена напруга в електричній мережі, замикання якої може пройти через тіло людини;
 • відсутність або недостатність природного світла;
 • недостатня освітленість робочої зони;
 • підвищена яскравість світла;
 • знижена контрастність;
 • прямий і відбитий блискіт;
 • гострі краї, задирки й шорсткість на поверхнях конструкцій, інструменту й обладнання;
 • розміщення робочого місця на значній висоті відносно поверхні землі (підлоги);

1.11.2. Психофізіологічні небезпечні й шкідливі виробничі фактори:

 • фізичні перевантаження (статичні й динамічні);
 • нервово-психічні перевантаження (перенапруга аналізаторів, монотонність праці, емоційні перевантаження).

1.12. Протягом зміни слідкуйте за самопочуттям. Не продовжуйте роботу відчуваючи стомленість, сонливість, раптові болі.

Відчувши недомагання, припиніть роботу, використайте медичні препарати з аптечки або зверніться за допомогою до присутніх осіб.


2. Вимоги безпеки перед початком роботи


2.1. Перевірте наявність засобів індивідуального захисту. Вони повинні відповідати виду виконуваної роботи та Типовим нормам безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам сільського та водного господарства. Упевніться у їх справності й придатності до користування. Перевірте за клеймами на рукавичках, калошах і килимку чи не минув строк їх чергових випробувань.

Волосся підберіть під головний убір.

2.2. Перевірте електроінструмент, знижуючий трансформатор та
перетворювач частоти на:

 • відповідність напруги електроінструменту напрузі в електромережі, до якої він буде під'єднуватися;
 • затяжку гвинтів, які кріплять вузли та деталі;

- відповідність різального інструменту умовам роботи, його справність і надійність кріплення;

 • справність редуктора електроінструменту шляхом прокручування шпинделя рукою (при відключеній напрузі), стан щіток та колектора;
 • цілісність ізоляції електропроводів, відсутність переломів жил, оголених струмопровідних частин, доступних для доторкування, надійність штепсельних з'єднань, надійність закріплення оболонки кабелю та проводів у місцях вводу їх в електроінструмент і відсутність їхнього злому та стирання, справність вимикача;
 • справність заземлення (надійність з'єднання заземлюючого проводу зі спеціальним затискачем на інструменті, відсутність обриву заземлюючого проводу):
 • справність та надійність закріплення різального інструменту (свердел, абразивних кругів, дискових пил, ключів-насадок тощо). Особливу увагу зверніть, чи немає тріщин в абразивних кругах.

2.3. Не приступайте до роботи електроінструментом, у якого закінчився термін періодичної перевірки, а також у разі виявлення хоча б однієї з таких несправностей:

- пошкодження штепсельного з'єднання, кабелю або його захисної трубки;

 • пошкодження кришки вимикача;
 • іскріння щіток на колекторі, що супроводжується круговим вогнем на його поверхні;
 • витікання масла з редуктора або вентиляційних каналів;
 • поява диму або специфічного запаху, характерного для ізоляції, що горить;
 • поява підвищеного шуму, стуку, вібрації;

- псування або поява тріщин у корпусній деталі, руків’ї, захисному огородженні;

 • пошкодження робочої частини інструмента;
 • зникнення електричного зв'язку між металевими частинами корпуса та нульовим захисним штирем штепсельної вилки.
 1. Перевірте відповідність номінальної напруги електроінструменту напрузі в електромережі.
 2. Підключіть електроінструмент за допомогою штепсельної вилки до електричної мережі і перевірте його роботу на холостому ходу, упевніться у відсутності шумів, іскріння на щітках колектора, вібрації та запаху горілого. Електроінструмент повинен швидко та легко включатися та відключатися від електричної мережі.
 3. Перевірте справність штепсельних з'єднань, заземлення (занулення) металевого корпусу електроінструменту, якщо робоча напруга перевищує 42 В, наявність діелектричних рукавиць і калош або гумових килимків.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи


 1. Утримуйте робоче місце в чистоті, не захаращуйте проходів та проїздів; укладайте заготовки і вироби у відведених місцях.
 2. Довгий кабель підвішуйте вище зросту людини або укладайте у тимчасові канави або жолобки, перекриті міцними настилами. Слідкуйте, щоб кабель не торкався до гарячих, вологих і замаслених поверхонь або предметів. Не допускайте під час роботи утворення петель та перекручувань кабелю.
 3. Використовуйте діелектричні рукавиці, калоші та гумові килимки під час роботи з електроінструментом у випадках, викладених у п. 1.3.
 4. Не перевантажуйте двигун електроінструменту великою подачею сильне натискання), періодично перевіряйте температуру на поверхні його корпусу, вона не повинна перевищувати 45°С. Не допускайте перегріву різального інструменту.

3.5. Працюйте електроінструментом тільки при такій температурі навколишнього середовища, яка вказана у його паспорті.

3.6. Не працюйте електроінструментом із приставних драбин. Працюйте на висоті тільки з підмостків, риштувань, інвентарних площадок тощо. Не залишайте інструмент на підмостках, риштуваннях, інвентарних площадках тощо, зберігайте його у спеціальному ящику.

 1. Під час обробки деталей застосовуйте спеціальні пристрої для їхнього закріплення.
 2. Під час роботи деревообробним інструментом слідкуйте, щоб під його різальні частини не потрапляли цвяхи та інші металеві предмети.
 3. Не використовуйте у стаціонарному режимі електроінструмент, яким обробляють деревину, без огороджень, передбачених конструкцією.
 4. Металеву стружку видаляйте тільки металевим крючком або щіткою при вимкненому електродвигуні.
 5. Не перевіряйте пальцями гостроту різального інструменту.

3.12. Під час виконання робіт електроінструментом користуйтесь захисними окулярами.

3.13. Працюючому електроінструментом не дозволяється:

- залишати без нагляду електроінструмент, приєднаний до електромережі;

 • передавати електроінструмент для роботи стороннім особам;
 • самостійно розбирати й ремонтувати електроінструмент;
 • триматися за електрокабель (провід);
 • торкатися частин електроінструменту, які обертаються;
 • працювати на приставних драбинах;
 • обробляти електроінструментом мокрі та обледенілі поверхні.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи


 1. Вимкніть і від'єднайте від електричної мережі електроінструмент. очистіть і приберіть робоче місце від стружки, тирси, пилу тощо.
 2. Електроінструмент та його деталі очистіть за допомогою щіток, ганчір'я та інших засобів, не застосовуйте для цієї мети стиснене повітря. Здайте електроінструмент на зберігання, повідомивши при цьому про всі виявлені під час роботи несправності.
 3. Зніміть і очистіть спецодяг та інші засоби індивідуального захисту
 4. Повідомте керівника робіт про всі неполадки, що виникли під час роботи, та вжиті заходи щодо їх усунення.
 5. При здачі зміни повідомте працівника наступної зміни про технічний стан ручного електроінструменту і розкажіть про ситуації. які виникали під час роботи та про особливості виконання робіт.
 6. Вимийте руки й обличчя теплою водою з милом або прийміть душ

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях


5.1. У випадку виникнення пожежі викличте пожежну охорону, сповістіть керівника робіт і дальше дійте відповідно до Інструкції з пожежної безпеки.

5.2. У випадку припинення подачі електроенергії вимкніть електродвигун і від'єднайте електроінструмент від мережі штепсельною вилкою.

 1. При виявленні обриву електропроводів, пошкодження їх ізоляції не доторкайтеся до них. Повідомте про це керівника робіт та чергового електрика
 2. У разі ураження працівника електричним струмом якомога швидше вивільніть потерпілого від його дії, для цього швидко відключіть рубильник, магнітний пускач або інші комутаційні пристрої.

5.5. Якщо трапився нещасний випадок. то подайте потерпілому долікарську допомогу, повідомте керівника робіт (посадову особу), при необхідності викличте лікаря.