Про затвердження Переліку однотипних за призначенням об'єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації

Наказ Міністерства України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської катастрофи
від 22 серпня 2005 року N 161

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
5 вересня 2005 р. за N 990/11270

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій
 та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
від 3 серпня 2007 року N 531

Відповідно до Закону України "Про пожежну безпеку" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Перелік однотипних за призначенням об'єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації (додається).

2. Керівникам Державного департаменту пожежної безпеки, головних управлінь (управлінь) МНС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, ректорам вищих навчальних закладів МНС України, начальнику Вінницького вищого професійного училища цивільного захисту довести до відома керівного складу органів управління системи МНС України та організувати вивчення особовим складом підпорядкованих їм підрозділів Переліку однотипних за призначенням об'єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Горбенка М. О. та начальника Державного департаменту пожежної безпеки Бовсуновського В. В.

 

Виконуюча обов'язки Міністра 

Т. В. Амосова  

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
від 22 серпня 2005 р. N 161

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
5 вересня 2005 р. за N 990/11270 Перелік
однотипних за призначенням об'єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації

1. Загальні положення

1.1. Автоматичні установки пожежогасіння (далі - АУПГ) та автоматичні установки пожежної сигналізації (далі - АУПС) належать до інженерно-технічних засобів захисту будинків, споруд, приміщень та устаткування (далі - об'єкти) від пожеж, які загрожують життю та здоров'ю людей, завдають матеріальних збитків від їх наслідків.

1.2. Перелік однотипних за призначенням об'єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації (далі - Перелік), установлює види об'єктів, які підлягають обов'язковому обладнанню АУПГ та АУПС під час їхнього будівництва, розширення, реконструкції, технічного переоснащення, реставрації, капітального ремонту, зміни функціонального призначення та категорій приміщень і будинків за вибухопожежною і пожежною небезпекою.

Під час оренди об'єктів (частково або повністю) обов'язки сторін щодо забезпечення їх АУПГ та АУПС повинні встановлюватися договором оренди. У разі, якщо в договорі це питання не обумовлено, забезпечення обладнання установками АУПГ та АУПС покладається на орендодавця, а на орендаря - у частині утримання їх у справному стані.

1.3. Вимоги Переліку є обов'язковими для виконання юридичними та фізичними особами, незалежно від виду їх діяльності та форм власності.

1.4. Під час визначення об'єктів, які підлягають обладнанню АУПГ та АУПС, окрім Переліку, необхідно керуватися відомчими (галузевими) переліками, будівельними нормами та іншими нормативно-правовими актами, узгодженими з органами Державного пожежного нагляду. Вимоги, викладені в цих документах, не повинні знижувати вимоги Переліку.

1.5. Необхідність обладнання АУПГ та АУПС будинків і приміщень, що не вказані в цьому Переліку, повинна визначатись на підставі науково-технічного обґрунтування, яке повинно виконуватися фахівцями міністерств та відомств із залученням фахівців у галузі пожежної безпеки.

1.6. АУПГ та АУПС повинні проектуватися відповідно до ДБН В.2.5-13-98 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна автоматика будинків і споруд" та інших нормативно-правових актів, які містять вимоги за цими напрямками.

1.7. Тип АУПГ, вид вогнегасної речовини, спосіб гасіння, тип і кількість автоматичних пожежних сповіщувачів, обладнання та апаратура АУПС визначаються проектною організацією, яка має відповідну ліцензію на цей вид діяльності, з урахуванням вимог нормативно-правових актів.

У разі відсутності норм проектування АУПГ та АУПС, а також відхилень від обов'язкових положень цього Переліку необхідно дотримуватись вимог НАПБ Б.02.014-2004 Положення про порядок погодження з органами державного пожежного нагляду проектних рішень, на які не встановлено норми та правила, обґрунтованих відхилень від обов'язкових вимог нормативних документів, затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від 15.11.2004 N 170, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 22.11.2004 за N 1467/10066.

1.8. Перелік не поширюється на об'єкти, в яких зберігаються, виробляються або є в обігу вибухові речовини, сильнодіючі отруйні речовини, радіаційні та бактеріологічні засоби, а також на спеціальні об'єкти Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Державної прикордонної служби України та Служби безпеки України.

1.9. АУПГ, АУПС, системи протидимного захисту, ліфти для транспортування пожежних підрозділів, системи оповіщення та управління евакуацією під час пожежі, внутрішній протипожежний водопровід тощо належать до систем протипожежного захисту (далі - СПЗ).

До систем та устаткування, що не входять до складу СПЗ, але пов'язані із забезпеченням безпеки людей на об'єкті при виникненні пожежі та інших надзвичайних ситуацій, належать установки вентиляції та кондиціювання повітря, що відключаються у разі пожежі; ліфти, ескалатори, травілатори, що повинні працювати в режимі "Пожежа"; машини, механізми, устаткування, транспортні засоби, технологічне обладнання, що мають припиняти роботу, тощо.

1.10. У разі, якщо АУПС здійснює керування СПЗ та системами і устаткуванням, що не входять до складу СПЗ, але пов'язані із забезпеченням безпеки людей на об'єкті при виникненні пожежі та інших надзвичайних ситуацій, за схемою роботи та своїми параметрами повинна забезпечувати формування адресованого сигналу.

1.11. Керування роботою СПЗ та системами, що не входять до їх складу, але пов'язані із забезпеченням безпеки на об'єкті під час пожежі, повинно здійснюватись з центрального пульта управління СПЗ (далі - ЦПУ СПЗ), у якому також повинна відображатись інформація про технічний стан цих систем. ЦПУ СПЗ розташовується в будинках поблизу головного входу або в приміщенні першого чи цокольного поверху з виходом безпосередньо назовні.

1.12. ЦПУ СПЗ не допускається об'єднувати з диспетчерською інженерних служб будівлі відносно сумісництва виконання функцій персоналом, що здійснює цілодобове чергування.

1.13. Під поняттям "будинок, споруда" у Переліку розуміється будинок у цілому або частина будинку (протипожежний відсік), яка відокремлюється за допомогою протипожежних перешкод згідно з ДБН В.1.1-7-2002 "Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва".

Під поняттям "приміщення" у Переліку розуміється частина будинку або споруди, виділена нормованими будівельними огороджувальними конструкціями (стінами, перегородками, перекриттями).

1.14. У будинках та спорудах не підлягають обладнанню АУПГ та АУПС приміщення:

з мокрими процесами (душові, басейни, мийні, умивальні; санвузли, крім санвузлів у будинках з атріумами, у громадських будинках багатофункціонального призначення, висотних громадських будинках, аеропортах та вокзалах, театрах, критих спортивних спорудах, кінотеатрах та підземних спорудах з масовим перебуванням людей (50 осіб і більше), охолоджувальні камери тощо);

припливних венткамер, що не обслуговують виробничі, складські приміщення категорій А, Б, або В; насосних станцій водопостачання, бойлерних тощо, приміщень для інженерного обладнання будинку (крім приміщень електрощитових та машинних відділень ліфтів), у яких для ізоляції поверхні трубопроводів та обладнання застосовуються матеріали групи горючості Г1 та займистості - В1, а також не застосовуються горючі матеріали та речовини (рідини, розчини, порошки, гранули тощо);

виробничих та складських приміщень за пожежною небезпекою категорії Д;

сходів та сходових кліток, крім типів С2.

1.15. Не підлягають обладнанню АУПГ та АУПС застраховані одноповерхові наземні об'єкти торгівлі, харчування, побутового обслуговування населення, площа протипожежного відсіку яких незалежно від їх ступеня вогнестійкості не перевищує 100 м2.

Якщо площа цих об'єктів становить 150 м2 і більше, то сигнал про спрацювання АУПС повинен виводитись на пульт централізованого пожежного спостереження.

1.16. При виборі типу АУПГ або АУПС для складських приміщень, що розташовані в підвальних або цокольних поверхах, значення площ необхідно приймати вдвічі меншими, ніж вказані в стовпчиках 2 і 3 таблиць Переліку.

1.17. Об'єкти, на які доступ пожежних підрозділів для гасіння пожеж та проведення аварійно-рятувальних робіт здійснюється тільки за наявності спеціального письмового дозволу адміністрації, повинні захищатись АУПГ, незалежно від їх виду, площі та поверховості.

1.18. У разі розташування електрообладнання АУПГ та АУПС у межах вибухонебезпечної зони допустимий рівень вибухозахисту і ступінь захисту оболонки електричних апаратів і приладів, способи прокладання проводів і кабелів у таких зонах повинні відповідати вимогам ДНАОП 0.00-1.32-01 "Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок" відповідно до класу вибухонебезпечної зони.

1.19. У таблицях Переліку, де передбачено одночасне обладнання приміщень чи будинків АУПГ та АУПС, АУПС необхідно розглядати як систему для управління СПЗ.

1.20. За наявності технічної можливості сигнали від приймально-контрольних приладів АУПГ та АУПС виводять на пульт централізованого пожежного спостереження.

1.21. Простори за підвісними стелями, де прокладено відкрито більше 12 проводів або кабелів (незалежно від напруги та сили струму, на які вони розраховані), виконані з помірно небезпечних за токсичністю продуктів горіння (група Т2) та з помірною димоутворювальною здатністю (група Д2) матеріалів, які не поширюють горіння у пучках за категорією навантаження А (нормативний об'єм горючого навантаження - 7 л на метр погонний згідно з ГОСТ 12176 "Кабели, провода и шнуры. Методы проверки на нераспространение горения"), дозволяється не обладнувати АУПГ за умови наявності на такі проводи та кабелі відповідних сертифікатів Системи УкрСЕПРО, а також обладнання просторів за підвісними стелями АУПС з димовими сповіщувачами та світловою індикацією про їх спрацювання, що встановлюється на підвісних стелях.

1.22. У разі розміщення обладнання пожежної автоматики за підвісною стелею, де немає можливості доступу до пожежних сповіщувачів або зрошувачів, необхідно передбачати технологічні отвори для їх обслуговування.

1.23. Для захисту блоку сервера, шаф з електричним обладнанням, дизель-генераторних тощо допускається використовувати автоматичні модульні установки локального пожежогасіння.

1.24. Для гасіння пожеж при загорянні жиру в зонах з кухонним обладнанням (плити; сковороди; вертикальні, кутові, ланцюгові печі; шашличні печі з використанням газу, дерева, вугільного каміння; фритюрниці; жарові шафи; "китайські котли" та ін.; системи вентиляції; витяжні труби та шафи) допускається використовувати автоматичні модульні установки локального пожежогасіння.

1.25. Усі приміщення висотних громадських будинків та передпокої квартир і позаквартирні коридори, ліфтові холи в житлових будинках з умовною висотою більше 47 м обладнуються адресними АУПС.

1.26. Приміщення квартир та кімнати гуртожитків повинні додатково, окрім вимог, викладених у Переліку, обладнуватися автономними оптико-електронними димовими сповіщувачами.

1.27. У разі, якщо вибухопожежонебезпечні чи пожежонебезпечні ділянки розміщуються в приміщеннях категорії Г та Д за вибухопожежною та пожежною небезпекою і не відокремлені протипожежними перешкодами, дозволяється влаштування локального автоматичного пожежогасіння в межах ділянки.

1.28. Кабельні лінії, призначені для живлення АУПГ, систем протидимного захисту, ліфтів для транспортування пожежних підрозділів, насосів внутрішнього протипожежного водопроводу, повинні мати межу вогнестійкості не менше 90 хв. згідно з ДСТУ Б В.1.1-4-98 "Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги", а системи оповіщення та управління евакуацією під час пожежі - не менше 15 хв.

1.29. Перелік об'єктів, які підлягають обладнанню АУПГ та АУПС, наведений у таблицях 1 - 4 Розділу 2 Переліку.

2. Однотипні за призначенням об'єкти, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації

2.1. Будинки різного призначення


Таблиця 1

Вид будинку 

Нормативний показник та перелік приміщень, що підлягають обладнанню АУПГ та АУПС 

АУПГ 

АУПС 

1. Громадські будинки різного призначення, крім зазначених у пунктах 2 - 8 цієї таблиці: 

  

  

1.1. Дитячі дошкільні заклади 

Усі приміщення 

1.2. Навчальні заклади і будинки шкіл місткістю більше 360 учнів 

Усі приміщення 

1.3. Школи-інтернати з приміщеннями для сну 

Усі приміщення 

1.4. Науково-дослідні інститути 

Приміщення, вказані в пункті 1.24 цієї таблиці 

Усі приміщення 

1.5. Лікувально-профілактичні заклади, санаторії, аптеки 

Приміщення, вказані в пункті 1.24 цієї таблиці 

Усі приміщення 

1.6. Заклади відпочинку та туризму 

Приміщення, вказані в пункті 1.24 цієї таблиці 

Усі приміщення 

1.7. Будинки органів державного управління України (за винятком прокуратури), виконкомів Рад народних депутатів областей, міст, районів та відділів управління, незалежно від кількості поверхів 

Приміщення сховищ бібліотек та архівів; комор; ремонтних майстерень; палітурно-брошурувальних; збору, обробки і упаковки макулатури 

Усі приміщення 

1.8. Будинки управління, конструкторських і проектних організацій 

Приміщення сховищ бібліотек та архівів; комор; ремонтних майстерень; палітурно-брошурувальних; збору, обробки і упаковки макулатури, розташовані в будинках заввишки 10 поверхів і більше 

Усі приміщення 

1.9. Банки і банківські сховища 

Сховища цінностей, їх відсіки та приміщення серверних, незалежно від площі 

Усі приміщення 

1.10. Будинки архівів 

Приміщення сховищ службових каталогів та описів, а також приміщення, перелічені у пунктах 1.7, 1.8 і 1.24 цієї таблиці; приміщення менше за 400 м2 кожне в архівах обласного і районного значення дозволяється обладнувати переносними вуглекислотними вогнегасниками замість установок пожежогасіння 

Якщо місткість зберігання 150 тисяч умовних одиниць і більше - усі приміщення 

1.11. Будинки архівів унікальних видань, звітів, рукописів та іншої документації особливої цінності 

Незалежно від площі та поверховості 

Незалежно від площі та поверховості 

1.12. Бібліотеки: 

  

  

а) з фондом зберігання до 500 тис. умовних одиниць 

Приміщення, перелічені у пунктах 1.7, 1.8, 1.10, 1.24 цієї таблиці, обладнуються автоматичними установками пожежогасіння (при умові обладнання цих приміщень АУПС та забезпечення їх переносними вуглекислотними вогнегасниками дозволяється не обладнувати АУПГ) 

Усі приміщення бібліотек з фондом зберігання 200 тис. умовних одиниць та більше 

б) з фондом зберігання 500 тис. умовних одиниць та більше 

Приміщення службових описів та каталогів, а також перелічені у пунктах 1.7, 1.8, 1.10, 1.24 цієї таблиці 

Усі приміщення 

в) з фондом зберігання від 2 млн. умовних одиниць - центральні, наукові, державного значення, обласні, спеціальні 

Усі приміщення, перелічені у пунктах 1.7, 1.8, 1.10, 1.12б, 1.24 цієї таблиці, та книгосховища 

Усі приміщення 

1.13. Музеї, картинні галереї 

Приміщення зберігання горючих матеріальних цінностей, а також приміщення, перелічені у пунктах 1.7, 1.8, 1.10, 1.24 цієї таблиці 

Усі приміщення 


1.14. Театри 

а) простір під колосниками сцени та ар'єрсцени; під нижнім ярусом робочих галерей і нижніми перехідними містками, що їх з'єднують; приміщення сейфа згорнутих декорацій та усі прорізи сцени, включаючи прорізи порталу, карманів сцени, ар'єрсцени, а також частини трюму, що зайнята конструкціями вбудованого обладнання сцени, та підйомно-опускних пристроїв мають бути обладнані дренчерними установками пожежогасіння;
б) покриття сцени та ар'єрсцени, усі робочі галереї та перехідні містки, крім нижніх, трюм (крім вбудованого обладнання сцени), кармани сцени, а також приміщення у будинках зі сценою, що має колосники і трюм; складські приміщення, комори та майстерні, приміщення для монтажу станкових та об'ємних декорацій, камери пиловидалення повинні бути обладнані спринклерними установками пожежогасіння;
в) у виробничих приміщеннях і резервних складах, розташованих в окремому корпусі на ділянці будинку театру, або при розташуванні підсобно-виробничих приміщень у будинку театру слід передбачати спринклерні установки пожежогасіння;
г) у демонстраційних комплексах театрів місткістю 600 місць і більше зі сценами панорамного, трибічного та центрального типів слід передбачати установки пожежогасіння 

Усі приміщення 


1.15. Концертні та кіноконцертні зали 

При місткості більше 800 місць - установки автоматичного пожежогасіння в демонстраційному комплексі (з урахуванням пункту 1.14 цієї таблиці) 

Усі приміщення 


1.16. Цирки 

Склади декорацій, бутафорії та реквізиту, столярна майстерня, фуражна, інвентарні та господарські комори, приміщення зберігання та виготовлення реклами, приміщення виробничого призначення та обслуговування арени, приміщення для тварин, горищний підкупольний простір над залом для глядачів, естрадою і над гімнастичним майданчиком, кармани арени й портали виходів на арену та естраду обладнуються спринклерними установками пожежогасіння 

Усі приміщення 


1.17. Кінотеатри, клуби, центри культури та дозвілля 

а) у кінотеатрах, клубах, центрах культури та дозвілля зі сценами-естрадами місткістю залу для глядачів більше 700 місць за наявності колосників, а також у клубах і центрах культури та дозвілля зі сценами розміром 12,5 х 7,5 м; 15 х 7,5 м; 18 х 9 м; 21 х 12 м, якщо місткість залу до 700 місць, слід передбачати дренчерні установки пожежогасіння у місцях згідно з пунктом 1.14а цієї таблиці; 

Усі приміщення 


б) у клубах, центрах культури та дозвілля зі сценами 18 х 9 м; 21 х 12 м, якщо місткість залу для глядачів більше 700 місць, а також зі сценами 18 х 12 м та 21 х 15 м, незалежно від місткості залу, слід передбачати дренчерні та спринклерні установки пожежогасіння у місцях згідно з пунктами 1.14а, 1.14б цієї таблиці 

Усі приміщення 


1.18. Культові будинки 

Вівтар, обрядові приміщення, зал (молитовний простір) місткістю більше 400 парафіян. Для внутрішнього гасіння куполів храмів, виконаних із горючих матеріалів, необхідне влаштування сухотрубів з дренчерними зрошувачами 

Усі приміщення при площі 500 м2 і більше 


1.19. Криті та відкриті фізкультурно-спортивні та фізкультурно-оздоровчі будинки та споруди 

а) приміщення елінгів;
б) приміщення складів та інші приміщення площею 100 м2 і більше, призначені для зберігання горючих матеріалів або негорючих матеріалів у горючій упаковці, в разі їх розташування:
під трибунами місткістю 3000 і більше глядачів при відкритих спортивних спорудах;
під трибунами критих спортивних споруд будь-якої місткості;
у будинках критих спортивних споруд місткістю 800 і більше глядачів 

Усі приміщення 


1.20. Вокзали (залізничні, річкові, автовокзали, аеровокзали) 

Приміщення (камери) зберігання багажу та ручної поклажі (за винятком обладнаних автоматичними комірками) і склади горючих матеріалів у будинках вокзалів із розрахунковою місткістю пасажирів понад:
300 - автовокзалів;
400 - річкових вокзалів;
600 - міських аеровокзалів;
700 - залізничних та морських вокзалів;
1000 - аеровокзалів в аеропортах 

Усі приміщення 


1.21. Підприємства громадського харчування 

Кухонне обладнання - при кількості посадочних місць більше 50 осіб (з урахуванням пункту 1.24 розділу 1 Переліку) 

Усі приміщення 


1.22. Лазні сухого жару (сауни) 

У парильні повинно бути передбачено влаштування протипожежних перфорованих сухотрубів, приєднаних до внутрішнього водопроводу 

Усі приміщення 


1.23. Підприємства та приміщення побутового обслуговування 

Усі приміщення 


1.24. Окремі приміщення в громадських будинках різного призначення 

Приміщення для зберігання автомототранспорту, що розташовані у підвальних і цокольних поверхах громадських будинків;
Склади горючих, легкозаймистих рідин та горючих хімікатів:
а) приміщення (камери) зберігання оперативного запасу легкозаймистих рідин (ЛЗР) та горючих хімікатів (ГХ) площею 500 м2 і більше;
б) приміщення (кабіни, бокси) випробувань з використанням ЛЗР та ГХ незалежно від площі;
Приміщення дизель-генераторної незалежно від площі;
Приміщення з унікальним обладнанням та матеріалами незалежно від площі;
Приміщення зберігання та видачі унікальних видань, звітів, рукописів та іншої документації особливої цінності незалежно від площі; 

Приміщення (камери) зберігання оперативного запасу легкозаймистих рідин та горючих хімікатів площею менше 500 м2 


Приміщення обробки, сортування, зберігання і доставки посилок, письмових кореспонденцій, періодичних видань і страхової пошти площею більше 500 м2; 

Приміщення обробки, сортування, зберігання і доставки посилок, письмових кореспонденцій, періодичних видань і страхової пошти площею менше 500 м2 Торговельні зали, які розташовані в підвальних поверхах загальною площею 100 м2 та більше 

Торговельні зали, які розташовані в підвальних поверхах загальною площею менше 100 м2 


2. Адміністративно-офісні будинки 

Висотою 2 поверхи і вище та одноповерхові площею понад 300 м2. Усі приміщення 


3. Громадські будинки різного призначення з умовною висотою більше 47 м (зазвичай понад 16 поверхів) 

Усі приміщення 

Усі приміщення 


4. Будинки готелів та готельних комплексів 

Умовною висотою більше 47 м (зазвичай понад 16 поверхів). Усі приміщення 

Усі приміщення незалежно від поверховості 


5. Багатофункціональні будинки та комплекси, що формуються з приміщень, їх груп, будинків та споруд різного громадського та побутового призначення (офісні, торговельні, розважальні, виставкові, готельні, житлові, спортивні, глядацькі тощо): 

  

  


5.1. Підземні 

Усі приміщення, незалежно від площі 

Усі приміщення, незалежно від площі 


5.2. Одноповерхові 

Усі приміщення при загальній площі більше 2500 м2 

Усі приміщення при загальній площі менше 2500 м2 


5.3. Двоповерхові 

Усі приміщення при загальній площі більше 3500 м2 

Усі приміщення при загальній площі менше 3500 м2 


5.4. Триповерхові та вище 

Незалежно від площі 

Усі приміщення 


6. Будинки підприємств торгівлі та критих речових ринків: 

а) у двоповерхових будинках підприємств торгівлі торговельною площею понад 3500 м2;
б) у триповерхових будинках та вище незалежно від торговельної площі;
в) в усіх будинках з розташуванням торговельних залів у цокольному або підвальному поверхах - при площі торговельного залу понад 100 м2;
г) у спеціалізованих із продажу легкозаймистих та горючих рідин, а також піротехнічних виробів і боєприпасів (порох, споряджені набої, капсули) для вогнепальної зброї незалежно від площі 

Усі приміщення, крім приміщень зберігання і підготовки до продажу м'яса, риби, фруктів та овочів (у негорючій упаковці), металевого посуду і негорючих будівельних матеріалів, незалежно від поверховості (з урахуванням пункту 1.15 розділу 1 Переліку) 


7. Будинки критих ринків із продажу сільськогосподарських продуктів харчування 

Незалежно від площі 


8. Будинки виставкових та виставково-торговельних павільйонів: 

  

  


8.1. Підземні 

Незалежно від площі 

Незалежно від площі 


8.2. Одноповерхові: 

  

  


8.2.1. У будинках I та II ступеня вогнестійкості 

При загальній площі 6000 м2 і більше 

При загальній площі менше 6000 м2 


8.2.2. У будинках III ступеня вогнестійкості 

При загальній площі 3000 м2 і більше 

При загальній площі менше 3000 м2 


8.2.3. У будинках IIIа, IIIб ступеня вогнестійкості 

При загальній площі 2500 м2 і більше 

При загальній площі менше 2500 м2 


8.2.4. У будинках IV ступеня вогнестійкості 

При загальній площі 2000 м2 і більше 

При загальній площі менше 2000 м2 


8.2.5. У будинках IVа ступеня вогнестійкості 

При загальній площі 800 м2 і більше 

При загальній площі менше 800 м2 


8.2.6. У будинках V ступеня вогнестійкості 

При загальній площі 1200 м2 і більше 

При загальній площі менше 1200 м2 


8.3. Двоповерхові та вищі 

При загальній площі 3500 м2 і більше 

При загальній площі менше 3500 м2 


9. Житлові будинки 

Приміщення квартир та позаквартирні коридори в будинках з умовною висотою більше 26,5 м 


10. Будинки гуртожитків при кількості проживаючих більше 50 осіб 

Усі приміщення 


11. Будинки для людей похилого віку та сімей з інвалідами 

Приміщення квартир, коридори, ліфтові холи, адміністративні та допоміжні приміщення нежитлового призначення, незалежно від площі 


12. Будинки та приміщення комплексів автозаправних станцій 

Приміщення категорії В площею понад 20 м2, складські приміщення з наявністю ЛЗР та ГР, незалежно від площі, приміщення постів технічного обслуговування площею понад 100 м2, а також приміщення БП АЗС, АГЗС об'ємом 500 м3 та більше, в яких розміщується обладнання перекачування скрапленого вуглеводневого газу, що входить до складу технологічної системи АЗС 

Усі приміщення 


13. Виробничі будинки категорії В за вибухопожежною небезпекою: 

  

  


13.1. Підземні 

Усі приміщення при загальній площі 700 м2 та більше 

Усі приміщення при загальній площі менше 700 м2 


13.2. Одноповерхові 

Усі приміщення при загальній площі 1000 м2 та більше 

Усі приміщення при загальній площі менше 1000 м2 


13.3. Двоповерхові та більше 

Усі приміщення при площі поверху 500 м2 та більше 

Усі приміщення при площі поверху менше 500 м2