ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ Науково-технічна рада Р І Ш Е Н Н Я 19.08.2005 N 48 Про внесення змін до ДБН А.3.1-5-96 "Організація будівельного виробництва" Розглянувши проект змін до ДБН А.3.1-5-96 "Організаціябудівельного виробництва", розроблений Науково-досліднимінститутом будівельного виробництва (НДІБВ), науково-технічна радаВ И Р І Ш И Л А: 1. Схвалити проект змін до ДБН А.3.1-5-96 "Організаціябудівельного виробництва" та рекомендувати його до затвердження. 2. Управлінню економіки та стратегії розвитку будівельногокомплексу (Т.Шарапова) підготувати наказ про затвердження змін доДБН А.3.1-5-96 "Організація будівельного виробництва" Головуючий на засіданні Заступник Голови комітету Ю.Казмірук Довідка Державні будівельні норми ДБН А.3.1-5-96 "Організаціябудівельного виробництва" розроблені Науково-дослідним інститутомбудівельного виробництва (НДІБВ), затверджені наказомДержкоммістобудування України від 3 квітня 1996 р. N 49 та введенів дію 01 вересня 1996 року. За час, що минув після затвердження ДБН А.3.1-5-96"Організація будівельного виробництва", нормативно-правовесередовище функціонування будівельної галузі зазнало певних змін -скасовано або внесено зміни до деяких законодавчих та нормативнихдокументів, які враховувались під час розробки ДБН (Закон України"Про охорону праці" ( 2694-12 ), Правила пожежної безпеки України( z1410-04 ), ДБН А.3.1-2-93 "Порядок надання дозволу на виконаннябудівельних робіт", ДБН А.3.1-3-94 ( v0048243-94 ) "Прийняття вексплуатацію закінчених будівництвом об'єктів"), а також прийняторяд нових нормативних актів (постанови Кабінету Міністрів Українивід 22.09.04 N 1243 ( 1243-2004-п ) "Про порядок прийняття вексплуатацію закінчених будівництвом об'єктів", від 01.08.05 N 668( 668-2005-п ) "Про затвердження Загальних умов укладення тавиконання договорів підряду в капітальному будівництві",ДБН А.2.2-3-2004 "Склад, порядок розроблення, погодження тазатвердження проектної документації для будівництва", наказиДержбуду України від 05.12.2000 р. N 273 ( z0945-00 ) "Прозатвердження Положення про порядок надання дозволу на виконаннябудівельних робіт" та від 27.01.05 N 21 ( z0236-05 ) "Прозатвердження форм актів з прийняття в експлуатацію закінченихбудівництвом об'єктів, Переліку виконавчої та іншої документації,що надається державній приймальній, робочій комісіям при прийняттів експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, Перелікувнутрішніх опоряджувальних робіт у квартирах, без виконання якихможливе прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом житловихбудинків, у яких квартири та інші приміщення побудовані за коштифізичних та юридичних осіб", низка нормативних документів, щовизначають Правила обстеження, оцінки та паспортизації технічногостану, безпечної та надійної експлуатації будівель, споруд таінженерних мереж), положення яких необхідно врахувати в ДБН. Ці обставини, а також накопичений досвід щодо практичногозастосування ДБН А.3.1-5-96 "Організація будівельного виробництва"зумовлює внесення відповідних змін до зазначеного регуляторногоакта. Начальник управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу Т.Шарапова