НПАОП 60.3-1.35-03. Правила безпеки під час будівництва та реконструкції магістральних трубопроводів


5.3.11. Колодязі, шурфи і інші виїмки в ґрунті в місцях можливого доступу людей повинні бути закриті кришками, міцними щитами або огороджені. У темний час доби огорожі повинні бути освітлені (позначені) електричними сигнальними лампами напругою не вище за 42 В.

5.3.12. Переміщення, установка і робота машин поблизу виїмок (котлованів, траншей, канав та ін.) з неукріпленими укосами дозволяється тільки за межами призми обвалення ґрунту на відстані, встановленій ПВР.

При відсутності відповідних вказівок в проекті виконання робіт, допустиму відстань по горизонталі від основи укосу виїмки до найближчих опор машин потрібно приймати згідно з вимогами СНиП ІІІ - 4-80* за даними таблиці 2.

Таблиця 2. Допустима відстань від основи укосу до опори машини.
(витяг з СНиП ІІІ - 4-80*)


Глибина
виїмки, м

Ґрунт

піщаний

супіщаний

суглинний

глинистий

Відстань по горизонталі від основи укосу до найближчої опори
машини, м

1
2
3
4
5

1,5
3
4
5
6

1,25
2,4
3,6
4,4
5,3

1
2
3,25
4
4,75

1
1,5
1,75
3
3,5


5.3.13. Під час грози всі роботи поза приміщеннями необхідно припинити, людей відвести в приміщення або укриття на відстань не менше за 25 м від місць скупчення металу (штабель труб, трубопровід, зварювальна база, механізми). Забороняється під час грози знаходитися під високими деревами в лісі, біля стогів сіна і дерев в полі, блискавковідводів, стовпів, різних щогл і інших високих предметів, на піднесеній місцевості або на відкритих рівнинних місцях. Місця знаходження людей під час грози повинні бути заздалегідь визначені, а працюючі про це повідомлені.

5.3.14. До початку робіт у колодязі або глибокій траншеї поблизу діючих газопроводів і нафтопроводів, керівник робіт (майстер, виконавець робіт тощо) повинен перевірити газоаналізатором загазованість на робочому місці. У випадку виявлення газу недопустимої концентрації (більше 1%), колодязь (траншею) необхідно ретельно провітрити і повторно провести перевірку. Спуск робітників у колодязь (траншею) дозволяється тільки після усунення небезпечних умов. В місцях, де можлива поява газу, роботи повинні виконуватись трьома робітниками. Два із них ( страхуючі) залишаються на поверхні і слідкують за третім, який працює у колодязі (траншеї) та у випадку необхідності надають йому допомогу.

Працюючий у колодязі (траншеї) повинен користуватись шланговим протигазом і запобіжним поясом, кінець мотузки від якого повинен знаходитись в руках одного із страхуючих робочих. Страхуючі працівники повинні бути із такими ж ЗІЗ, як і працюючий у колодязі (траншеї) працівник.


5.4. Санітарно-гігієнічні вимоги до організації робочих місць


5.4.1. Небезпечні та шкідливі виробничі фактори та небезпечні зони робочих місць встановлюють за ГОСТ 12.0.003-74 та СНиП ІІІ - 4-80*.

Небезпечні зони робочих місць слід огороджувати й позначати знаками безпеки згідно з вимогами ГОСТ 12.4.026-76*, ГОСТ 12.4.059-89.

5.4.2. Приміщення і робочі місця повинні забезпечуватися штучним освітленням, достатнім для безпеки виконання робіт, перебування й переміщення людей.

Штучне освітлення у виробничих приміщеннях і на робочих місцях залежить від характеру робіт, що виконуються, і повинно забезпечити освітленість згідно з нормами СНиП ІІ - 4-79.

5.4.3. Температура, відносна вологість, швидкість руху повітря, концентрація шкідливих речовин у повітрі робочої зони виробничих приміщень та робочих місць повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.1.005-88*, ГОСТ 12.1.007-76*, ДСН 3.3.6.042-99.

5.4.4. Рівні шуму й вібрації на постійних робочих місцях не повинні перевищувати гранично допустимих значень за ГОСТ 12.1.003-83*, ГОСТ 12.1.012-90, ДСН 3.3.6.037-99, ДСН 3.3.6.039-99.

5.4.5. Захист будівель і споруд від блискавки повинен виконуватись згідно з вимогами інструкції РД 34.21.122-87.

5.4.6. На робочих місцях працюючих повинна здійснюватися атестація умов праці згідно з ДНАОП 0.05-8.04-92 і Методичними рекомендаціями для проведення атестації робочих місць за умовами праці.

Атестації підлягають робочі місця на яких технологічний процес, обладнання й матеріали можуть бути потенційними джерелами шкідливих і небезпечних факторів.


5.5. Облаштування житлових польових містечок


5.5.1. Майданчик під житлове містечко повинен знаходитися на рівній місцевості, яка не затопляється, по можливості не схильній до дії пануючих вітрів, віддаленої від заболочених місць, поблизу від енерго-, тепло -, і водопостачання, населеного пункту й дороги. При розміщенні містечка в лісі необхідно прибрати нестійкі й сухостійні дерева.

5.5.2. До початку облаштування житлового містечка необхідно провести наступні роботи:

- прибрати великі пні, валуни, спланувати територію так, щоб вона мала схил для стоку поверхневих вод;

- по периметру майданчика влаштувати водовідвідні канави;

- улаштувати в'їзди на територію містечка і виїзди;

- обнести майданчик огорожею.

5.5.3. Вагончики для житла, санітарно-побутових потреб та інші об'єкти на майданчику житлового містечка потрібно розташовувати за розробленим заздалегідь планом, враховуючи місцеві і кліматичні умови.

5.5.4. Один вагончик житлового містечка потрібно відвести для культмасових заходів і кутка з безпеки праці.

5.5.5. Освітленість майданчика містечка згідно з вимогами СНиП ІІ - 4-79 і СН 81-80 повинна бути не менше за 2 лк.

5.5.6. Металева обшивка і рами вагончиків, а також усе енергоустаткування повинні бути надійно заземлені згідно з вимогами ДНАОП 0.00-1.21-98, ГОСТ 23274-84, ПУЭ і ПТЭ. Опір заземляючого пристрою повинен бути не більше 4 Ом. Подача електроенергії у незаземлений вагончик забороняється. Стан електропроводки й заземлення потрібно перевіряти не рідше за один раз на три місяці із занесенням результатів перевірки в журнал огляду.

5.5.7. У разі використання в житлових польових містечках зрідженого газу (пропан-бутан) в балонах необхідно дотримуватись вимог ДНАОП 0.00-1.20 - 98, зокрема керівництво будівництва зобов'язано призначити з числа інженерно-технічних працівників будівельної дільниці (колони) особу, відповідальну за стан газового господарства в містечку. Ця особа повинна бути навчена Правилам безпеки систем газопостачання в об'ємі роботи, яка нею виконується, після чого здати перевірочний екзамен і отримати відповідне посвідчення.

5.5.8. Керівництво будівництва (дільниці, колони тощо) зобов'язано забезпечити проживаючих в польових містечках працівників доброякісною питною водою.


6. Вантажно-розвантажувальні і транспортні роботи

6.1. Загальні вимоги


6.1.1. Під час виконання вантажно-розвантажувальних і транспортних робіт потрібно керуватися вимогами ДНАОП 0.00-1.03-93, ДНАОП 0.00-1.28-97, ДНАОП 0.00-5.03-95, ДНАОП 0.00-5.04-95, ДНАОП 0.00-5.06-94, ДНАОП 0.00-5.07-94, ДНАОП 0.00-5.19-96, НАОП 5.1.11-1.22-90, ГОСТ 12.3.002-75*, ГОСТ 12.3.009-76*, ГОСТ 12.3.020-80,а також “Правил перевезення вантажів автомобільним транспортом України” і “Правил технічної експлуатації рухомого складу автомобільного транспорту”.

6.1.2. Транспортні і вантажопідйомні засоби та механізми повинні відповідати ГОСТ 12.2.003-91. Драбини, сходи, трапи повинні відповідати ГОСТ 26887-87.

6.1.3. Установлення, реєстрація, обстеження та приймання в експлуатацію вантажопідіймальних машин, механізмів та транспортного устаткування повинні здійснюватися відповідно до вимог діючих правил.

6.1.4. Експлуатація і технічне обслуговування вантажопідіймальних машин і механізмів повинні здійснюватися згідно з виробничими інструкціями, розробленими будівельною організацією та затвердженими у встановленому порядку.

6.1.5. Електроустаткування, монтаж електричного кола та заземлення транспортних та вантажопідйомних засобів повинні відповідати вимогам “Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей” і “Правил устройства электроустановок”.

6.1.6. Виконання вантажно-розвантажувальних робіт повинно проводитись згідно з проектами виконання робіт, технологічними картами та інструкціями, що затверджені у встановленому порядку.

Метеорологічні умови для виконання вантажно-розвантажувальних робіт повинні визначаться за СНиП 2.01.01-82 і ГОСТ 12.1.005-88.

6.1.7. Для кантування штучних вантажів потрібно застосовувати ломи, ваги та інше пристосування. Забороняється кантувати вручну.

6.1.8. Вантажі, які перевозяться на автомобілях, тракторних причепах, вагонах та інших транспортних засобах, повинні бути надійно закріплені згідно з вимогами ГОСТ 12.3.009-76 щоб уникнути їх зміщення, перекидання або можливого падіння.

6.1.9. Дільниці вантажно-розвантажувальних робіт повинні бути обладнані попереджувальними знаками згідно з ГОСТ 12.4.026-76 і освітлювальними приладами, що забезпечують освітленість згідно зі СНиП ІІІ - 4-80* і ГОСТ 12.1.046-85.

6.1.10. Під час розвантаження труб діаметром до 500 мм із піввагонів і навантаження їх на транспортні засоби необхідно користуватися торцевими захоплювальними пристроями або траверсами, а для виконання підіймально-транспортних операцій з трубами без ізоляції необхідно застосовувати кільцеві стропи.

6.1.11. Для строповки і розстроповки труб і секцій труб на прирейкових майданчиках, притрасових майданчиках при їх підійманні і переміщенні трубоукладачами необхідно: для труб діаметром до 500 мм застосовувати напівавтоматичні кліщові захоплення, а для труб діаметром понад 500 мм - траверси.

6.1.12. Під час виконання підіймально-транспортних операцій і переміщенні на короткі відстані труб (секцій) із зовнішньою ізоляцією потрібно використовувати м'які рушники з трубоукладачем.

6.1.13. Під час розвантаження труб діаметром понад 500 мм з піввагонів і навантаження їх на транспортні засоби необхідно згідно з вимогами ВСН 2-135-81 використовувати торцеві захоплення, що складаються з двох і більше канатів із крюками на кінцях. Для виключення пошкоджень кінців труб крюки повинні бути забезпечені губками з м'якого матеріалу типу капролон та ін.

6.1.14. Під час виконання підіймально-транспортних операцій з трубами без ізоляції на трубозварювальній базі і трасі необхідно застосовувати трубоукладачі, оснащені кільцевими стропами. Для автоматичної строповки і розстроповки труб і секцій труб трубоукладач повинен бути оснащений кліщовими захоплювальними пристроями.


6.2. Вантажно-розвантажувальні роботи


6.2.1. Труби, що поступають у піввагонах на прирейкові розвантажувальні майданчики, розвантажують автокранами або кранами на пневмоколісному ходу з виконанням вимог ДНАОП 0.00-1.03-02.

6.2.2. Розвантажувати труби з піввагонів згідно з ГОСТ 12.3.009-76 повинна бригада в складі особи, відповідальної за безпечне переміщення вантажів кранами, машиніста і чотирьох стропальників, двоє з яких повинні бути зайняті на строповці труб в піввагоні.

6.2.3. До початку робіт по розвантаженню труб необхідно:

- спланувати поверхню прирейкового розвантажувального майданчика, підготувати під'їзди до існуючих доріг;

- доставити на майданчик і підготувати до роботи необхідні механізми, інструмент, інвентар і пристосування.

6.2.4. Під час розвантаження труб із піввагонів, кран потрібно розташовувати між піввагоном і трубоплетевозом так, щоб відстань між хвостовою частиною платформи крана і зовнішнім бортом вагона була не менше за 1 м.

6.2.5. Подані під розвантаження вагони повинні бути загальмовані спеціальними башмаками, а також ручними гальмами, які є на вагонах. Гальмувати вагони, підкладаючи під колеса дошки, цеглини та інші предмети забороняється.

6.2.6. У виняткових випадках згідно з ДНАОП 0.00-1.03-02 дозволяється пересувати вагони на невелику відстань вздовж фронту розвантаження за допомогою найпростішого пристосування (ручна лебідка, аншпуг, лом). У цих випадках дозволяється пересувати одночасно не більше чотирьох завантажених або восьми порожніх вагонів у зчепленому стані із швидкістю не більше за 3 км/год. Інтервал між групами вагонів повинен становити 15 м. Зустрічне пересування вагонів і переміщення їх машинами на колісному і гусеничному ходу забороняється.

6.2.7. Не допускається одночасно розвантажувати труби та інші довгомірні вантажі з двох, що стоять поруч по фронту розвантаження платформ і піввагонів; розвантажувати їх слід через вагон.

6.2.8. Вантажно-розвантажувальні роботи на електрифікованих лініях залізниць виконуються тільки з письмового дозволу начальника енергодільниці залізниці.

Роботи поблизу лінії контактної мережі можна виконувати тільки з письмового дозволу власника ЛЕП і при наявності наряда-допуску, затвердженого керівником (начальником, головним інженером) БМУ.

6.2.9. Згідно з вимогами ДНАОП 0.00-1.03-02 та ГОСТ 12.1.013-78 навантаження і розвантаження стріловими кранами на електрифікованих коліях до зняття напруги забороняється. Розвантаження краном із вагонів, що знаходяться на залізничній колії, сусідній з електрифікованою, повинне виключати наближення частин крана і вантажу до проводів сусіднього шляху на відстань менше за 2 м. В іншому випадку контактна мережа сусідній колії повинна бути відключена.

6.2.10. Відключення, а потім заземлення контактної мережі згідно з вимогами НАОП 5.1.11-1.22-90 виконує електромонтер дистанції контактної мережі за наказом енергодиспетчера на основі заявки керівника будівельної організації (дільниці, колони). У журналі чергового по станції залізниці повинен бути вказаний час, коли знята напруга.

6.2.11. Щоб уникнути затискання рук під час закривання дверей критих вагонів необхідно користуватися спеціальним важелем.

Для попередження травм від вантажів, які можуть випасти під час відкривання дверей вагонів, працівники повинні знаходитися під прикриттям дверного полотна. Під час відкривання борта платформи забороняється знаходитися в зоні його відкидання.

6.2.12. Для підйому на вагон потрібно використовувати приставні або інвентарні дробини з площадкою.

6.2.13. Під час проведення вантажно-розвантажувальних робіт перебування працівників в піввагоні забороняється.

6.2.14. Під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт згідно зі СНиП ІІІ - 4-80* працівникам забороняється: