Титульний аркуш
Кран підлягає реєстрації в територіальних органах спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки та охорони праці до введення в експлуатацію (напис робиться тільки для кранів, що підлягають реєстрації).


(код ДКПП крана)

(код УКТЗЕД)

(місце товарного знака (емблеми) виробника).


(найменування виробника)


(найменування, тип крана)


(індекс крана)П А С П О Р Т(позначення паспорта)


(реєстраційний номер)


У разі передачі крана іншому суб’єкту господарювання разом з краном має бути переданий цей паспорт.


Зворотний бік титульного аркуша


УВАГА!

1. Паспорт має постійно перебувати у суб’єкта господарювання, який експлуатує кран.


2. Уведення крана в експлуатацію здійснюється в порядку, установленому Правилами будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів.


3. Відомості про сертифікацію ,
(номер сертифіката відповідності, термін його дії, найменування

органу сертифікації, що видав сертифікат, позначення НД, на відповідність яким проводилася сертифікація)


4. 

(інші відомості, на які необхідно звернути увагу суб’єкта господарювання)


Стор. 1
(місце для креслення загального вигляду крана в робочому і транспортному станах із зазначенням основних розмірів).
Рисунок 1. Загальний вигляд крана в робочому положенні з вантажем.
Рисунок 2. Загальний вигляд крана в транспортному положенні (зображується вид збоку з кабіною машиніста, а також у разі потреби із змінним робочим устаткуванням).
Рисунок 3. Загальний вигляд крана в транспортному положенні (вид спереду).
Рисунок 4. Загальний вигляд крана на виносних опорах (вид ззаду).

Для крана в робочому положенні зазначаються граничні вильоти та висоти підіймання для всіх довжин стріл і змінного робочого устаткування.

Для крана в транспортному положенні вказуються габаритні розміри (довжина, ширина, висота) крана, довжина стріли в транспортному положенні, висота осі п’яти стріли щодо основи і прив’язка її до осі обертання поворотної частини крана, висота нижньої частини противаги відносно основи, прив’язка виносних опор відносно коліс шасі, база шасі, колія, кліренс, а також кути в’їзду та з’їзджання.


Стор. 2

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

1.1.

Виробник та його місцезнаходження1.2.

Тип крана

ходового пристрою1.3.

Індекс крана


(в індексі крана зазначається його виконання)

1.4.

Заводський номер
1.5.

Рік виготовлення
1.6.

Призначення крана
1.7.

Група класифікації (режиму роботи):крана

механізмів:

головного підіймання;


допоміжного підіймання;


підіймання стріли;


висування секції стріли;


повертання;


пересування крана
(зазначається для кранів, що пересуваються з вантажем)


1.8.

Тип приводу


(зазначається тип приводу мехашзму пересування і механізмів, розташованихна поворотній платформі, та виносних опор)

1.9.

Навколишнє середовище, у якому може працювати кран:температура:

робочого стану


;неробочого стану


;відносна вологість повітря, %


;


вибухонебезпечність;


пожежонебезпечність;


інші характеристики середовища у разі потреби
(засоленість тощо)


1.10.

Допустима швидкість вітру (на висоті 10 м), м/с:для робочого стану крана (з урахуванням поривів вітру)


;


для неробочого стану крану1.11.

Допустимий схил майданчика для встановлення стрілового самохідного крана, % (град.):


у разі роботи на виносних опорах


;


у разі роботи без виносних опор1.12.

Вимоги до майданчика, на якому дозволяється пересування крана з вантажем:тиск на грунт (питомий), Па (кг/см2)


;


схил, % (град)1.13.

Обмеження одночасного виконання робочих операцій крана (на горизонтальнихмайданчиках, на схилах тощо)

1.14.

Рід електричного струму, напруга та кількість фаз:коло силове;


коло керування;


коло робочого освітлення


;


коло ремонтного освітлення1.15.

Основні нормативні документи, відповідно до яких виготовлений кран
(позначення та найменування)2. ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ДАНІ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ КРАНА

2.1.

Основні характеристики крана*8:
вантажопідіймальність максимальна проміжна (на канатах) головного підіймання, т

;


вантажопідіймальність максимальна проміжна (на канатах) допоміжного підіймання, т


;


вантажопідіймальність на максимальному вильоті, т


;


максимальний вантажний момент, кНм (тсм)


;


висота підіймання максимальна, м


;


висота підіймання на максимальному вильоті, м


;


глибина опускання максимальна, м


;


виліт за максимальної вантажопідіймальності, м


;


виліт максимальний, м (указується два значення вильоту проектний/безнавантаження/ та робочий /з вантажем на гаку/)


;


виліт мінімальний, м2.2.

Вантажо–висотні характеристики (складаються для всіх комбінацій умов роботи та варіантів виконань крана, за яких передбачена його експлуатація)Вантажні характеристики

(місце для таблиць, графіків і діаграм вантажних характеристик крана для всіх виконань робочого устаткування).Висотні характеристики

(місце для таблиць, графіків і діаграм висоти підіймання).
2.2.1.

Максимальна маса вантажу, з якою дозволяється висування секції стріли, т (зазначається конструкція стриги: телескопічна, телескопічна з подовжувачем, з механічним висуванням, а також для роботи на виносних опорах або без них)

2.2.2.

Максимальна маса вантажу, з якою дозволяється пересування стрілового самохідного крана, т (зазначається стан майданчика, швидкість пересування, положення стриги щодо осі руху)

2.2.3.

Маса випробувальних вантажів:статичне випробування

динамічне випробування
2.3.

Геометричні параметри крана:

база, м;


колія, м;


база виносних опор, м;


відстань між виносними опорами, м;


задній габарит, м;
(зазначається із засунутою і висунутою противагою)радіус повертання, м(за габаритом основної стріли)

(місце для схеми крана та таблиць із значеннями основних розмірів крана та параметрів його маневреності).


2.4.

Швидкості робочих рухів2.4.1.

Швидкість підіймання (опускання) і посадки вантажу, м/с (м/хв)


Кратність поліспаста

Швидкість головного підіймання

Швидкість допоміжного підіймання


номінальна

збільшена*9

посадки

номінальна

збільшена*

посадки
2.4.2.

Швидкість пересування, м/с (м/хв; км/год – для транспортного режиму): звантажем на гаку
;


транспортна своїм ходом(зазначається діапазон швидкостей від мінімуму до максимуму)транспортна максимальна на буксирі
2.4.3.

Швидкість висування / втягування секції стріли, м/с (м/хв)2.4.4.

Частота обертання, рад/с (об/хв)(зазначається для всіх виконань робочого обладнання)


2.4.5.

Кут повороту, рад (град)2.5.

Тривалість зміни вильоту (для основної стріли), с (хв):від максимального до мінімального;


від мінімального до максимального

2.6.

Ухил шляху, що долається, рад (град.)(зазначається для всіх варіантів транспортування або їх діапазон)
2.7.

Місце керування:


під час робота
;


під час монтажу та випробування;


під час пересування стрілового самохідного крана:
у робочому режимі;


у транспортному режимі;


у разі встановлення на виносні опори
2.8.

Спосіб керування (зазначаються способи керування): механічний, електричний, гідравлічний, пневматичний тощо, відповідно до конкретного механізмуабо групи механізмів

2.9.

Спосіб підведення струму:

до крана
;


до механізмів

2.10.

Маса крана та його основних складових частин, т:конструктивна маса крана (зазначається з основною стрілою)


;


маса крана загальна
;(зазначається з основною стрілою в повністю заправленому стані)маса противаги
;(що перевозиться постійно та повна)маса основних складових частин крана, що транспортуються окремо:стріли
;


кранової установки2.11.

Навантаження на осі шасі крана в транспортному стані з основною стрілоюВиконання крана

Розрахункове навантаження, кН (тс)загальне

на передні осі

на задні осі


2.12.

Середній питомий тиск на ґрунт, Па (кг/см2)(для гусеничних кранів)


2.13.

Характеристики стійкості


Момент, кНм (тсм)

Вантажна стійкість

Власна стійкість*10*Утримуючий Му*11 / на вильоті, м

/

/Перекидний Мо* / на вильоті, м

/

/
2.14.

Інші відомості в разі потреби
3. ТЕХНІЧНІ ДАНІ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ СКЛАДОВИХ ЧАСТИН КРАНА

3.1.

Двигуни силових установок і механізмів
3.1.1.

Двигуни внутрішнього згоряння (значення параметрів на рівні моря):призначення
;


тип та умовне позначення
;


номінальна потужність, кВт;


частота обертання, рад/с (об/хв);


максимально крутний момент, Нм (кгсм);


частота обертання, рад/с (об/хв) (за максимального крутного моменту);


питома витрата палива, г/кВт·год;


пусковий пристрій:


тип та умовне позначення;


потужність, кВт
;


акумуляторні батареї:


тип та умовне позначення;


напруга, В
;


номінальна ємність, А
;


год кількість, шт.
;


вид з’єднання двигуна з трансмісією:
тип
;


позначення
;


лічильник мотогодин, позначення


3.1.2.

Генератори та електродвигуни