ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЕРЕЛІКУ ВАЖКИХ РОБІТ І РОБІТ ІЗ ШКІДЛИВИМИ І НЕБЕЗПЕЧНИМИ УМОВАМИ ПРАЦІ, НА ЯКИХ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРАЦІ НЕПОВНОЛІТНІХ


Наказ Міністерства охорони здоров'я України

від 31 березня 1994 року № 46

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

28 липня 1994 р. за № 176/385


На виконання Закону України "Про охорону праці" та постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 1993 р. № 64 "Про заходи щодо виконання Закону України "Про охорону праці" НАКАЗУЮ:


1. Затвердити Перелік важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх (надалі - Перелік), що додається.

2. Встановити, що:

2.1. Застосування праці неповнолітніх у виробництвах, професіях і на роботах з важкими та шкідливими умовами праці (за Переліком) забороняється на всіх підприємствах, установах і організаціях незалежно від форм власності і видів їх діяльності.

2.2. Прийом на навчання за професіями, вказаними у Переліку, допускається за умови досягнення особами 18-річного віку на момент закінчення навчання.

2.3. При проходженні виробничої практики (виробничого навчання) особи, які не досягли 18-річного віку і навчаються у професійно-навчальних закладах, можуть знаходитися у виробництвах, професіях і на роботах, включених до Переліку, не більш як 4 години за умови суворого дотримання діючих санітарних норм і правил, а також правил і норм по охороні праці.

3. Вважати таким, що не застосовується, Список виробництв, професій і робіт з важкими та шкідливими умовами праці, на яких забороняється застосування праці осіб молодше 18 років, затверджений постановою колишнього Держкомітету СРСР по праці і соціальних питаннях і Президії ВЦРПС від 10.09.80 р. № 283/п-9.


  


Міністр


Ю. П. Спіженко 


ПОГОДЖЕНО: 


 


Перший заступник Голови Держнаглядохоронпраці 


 С. П. Ткачук  


Заступник Міністра праці України 


А. П. Сорокін 


Заступник Міністра освіти України   


В. О. Зайчук 


Заступник Голови Федерації профспілок України  


 О. В. Єфіменко 
ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства охорони здоров'я України

від 31 березня 1994 р. № 46

ЗАРЕЄСТРОВАНО

в Міністерстві юстиції України 28 липня 1994 р. за № 176/385 


ПЕРЕЛІК

ВАЖКИХ РОБІТ І РОБІТ ІЗ ШКІДЛИВИМИ І НЕБЕЗПЕЧНИМИ УМОВАМИ ПРАЦІ, НА ЯКИХ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРАЦІ НЕПОВНОЛІТНІХ

1. ГІРНИЧІ РОБОТИ, БУДІВНИЦТВО МЕТРОПОЛІТЕНІВ, ТУНЕЛІВ I ПІДЗЕМНИХ СПОРУД СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Підземні роботи

Робітники всiх професій, зайняті на підземних роботах

Відкриті гірничі роботи і поверхня шахт
та розрізів діючих i тих, що будуються

Бурильник шпурів

Вагонетник повітряно-канатної дороги

Вибірник породи

Вивантажувач на відвалахi

Гідромоніторник, зайнятий на всіх видах робіт, крім обслуговування гідромоніторів з дистанційним управлінням

Гірник підземний

Гірник по запобіганню та гасінню пожеж

Доставщик кріпильних матеріалів у шахту

Коваль-бурозаправникii

Кріпильник, зайнятий виготовленням звичайних та складних видів кріплення та заготівлею кріпильного лісу

Лампівник, зайнятий заправкою лужних акумуляторівiii

Люковий, зайнятий на підкатці та відкатці вручну

Машиніст бурової установки

Машиніст вантажної машини

Машиніст відвалоутворювача

Машиніст відвального мосту

Машиніст відвального плуга

Машиніст землесосної установки

Машиніст конвейєраiv

Машиніст пересувача колії

Машиніст підйомної машини

Машиніст повітряно-канатної дороги

Машиніст скреперної лебідки

Машиніст установки по бурінню стволів шахт з повним перерізом

Оборник гірничих виробіток

Підривник

Прохідник

Прохідник на поверхневих роботах

Роздавальник вибухових матеріалів

Сигналіст

Чистильник

Шлюзівник

Збагачення, агломерація, брикетування

Апаратник готування брикетної суміші

Апаратник збагачення

Апаратник згущувачівv

Вивантажувач пилу

Випалювач, зайнятий на випалюванні руд i концентратів кольорових та рідких металів; на переробці шламів, що містять в собі золото

Грохотовщик

Грохотовщик-шурувальник

Доводник

Доводник концентратів, що містять у собі алмази

Дозувальник гарячого повороту

Дозувальник, зайнятий на агломераційних фабриках

Дозувальник реагентів

Долотозаправник

Драгер

Дробильник

Завантажувач-вивантажувач вагранок i печей, зайнятий на розвантаженні гарячого агломерату

Завантажувач, зайнятий на збагаченні, агломерації та брикетуванні

Контролер вуглеприймання

Контролер, зайнятий на збагаченні та брикетуванніvi

Концентраторникvii

Кочегар сушильних печей i барабанів

Машиніст брикетного преса

Машиніст змішувальних барабанів

Машиніст млинів

Машиніст млинів, зайнятий на агломераційних та золотовидобувних фабриках обслуговуванням дезінтеграторів, на дробленні кварцу, кварциту, руди та флюсів, мідних шлаків, марганцю, недогарка, пеку

Машиніст по обслуговуванню силосів та вугільної башти

Машиніст сортування

Машиніст сушильної установки

Моторист вапнувача та омаслювача, зайнятий на профілактиці змерзання та промерзання руд i порід із застосуванням вапна та нафтопродуктів

Моторист живильника, зайнятий на сушінні сульфідних концентратів

Оператор по обслуговуванню пилогазоуловлювальних установок

Оператор пульта управління

Оператор пульта управління, зайнятий на: сушінні сульфідних концентратів; збагаченні, розсортуванні та брикетуванні вугілля

Пробуторник малолітражної драги

Розчиняльник реагентів, зайнятий на збагачувальних i дробильно-сортувальних фабриках

Розчиняльник-регенераторник ціанплаву

Сепараторник, зайнятий на збагачувальних i дробильно-сортувальних фабриках

Сортувальник, зайнятий: на вибиранні міді зі шлаку; на сортуванні дросів в електролізних цехах

Стрічковий прибиральник, зайнятий на збагаченні та брикетуванні

Сушильник, зайнятий сушінням концентратів на збагачувальних i дробильно-сортувальних фабриках

Фільтрувальник, зайнятий на збагаченні i розсортуванні вугілля i сланцюviii

Цементаторник гідромідьустановки

Центрифугівник, зайнятий на збагаченні, розсортуванні, брикетуванні вугілля

Чистильник

Шламівник

Шламівник-басейник

Шліхтувальник

Шлюзувальник

Видобуток i збагачення будівельних матеріалів

Вибійник

Готувальник реактивної води

Кільщик плит i блоків

Лебідчик, зайнятий на скребковій установці

Машиніст глинорізної машини

Машиніст каменерізної машини

Наваловідбійник

Приймальник руди i азбесту

Реакторник

Різальник по каменю

Різальник траншей

Робітники всiх професій, зайняті безпосередньо на видобутку та збагаченні азбесту

Розсівальник

Виробництво вугільної та графітованої продукції

Випалювач

Дозувальник

Змішувач

Машиніст млина

Прожарювач

Просочувач

2. ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНІ ТА ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧНІ РОБОТИ

Каротажник

Машиніст підйомника каротажної та перфораторної станції

Машиніст шурфопрохідного агрегату

Моторист самохідної каротажної та перфораторної станції

Перфораторник

Підривник

Промивальник проб

Робітники, зайняті на геологознімальних, геологопошукових i геофізичних роботах у гірських, тайгових, тундрових, пустельних i напівпустельних районах, а також у морських і сейсмічних партіях та на радіометричній i еманаційній зйомках


Примітка. Дозволяється допуск з 17 рокiв до робіт у геологознімальних, геологопошукових i геофізичних партіях у гірських районах осіб, які постійно мешкають у цих регіонах

3. МЕТАЛУРГІЙНІ ВИРОБНИЦТВА

Чорна металургія

Загальні професії чорної металургії

Вивантажувач на відвалах

Відпальник прецизійної сталі та сплавів (катанки, стрічки дроту)

Гартівник

Готувальник заправних вогнетривких матеріалів i термічних сумішей

Завантажувач термічних печей, зайнятий на завантаженні та вивантаженні ручним способом

Кантувальник-укладальник, зайнятий на роботах з гарячим металом

Клеймувальник гарячого металу, зайнятий на маркіруванні гарячих бандажів

Ковшовий

Контролер у виробництві чорних металів, зайнятий безпосередньо на гарячих ділянках робіт

Маркірувальник, зайнятий на гарячих ділянках робіт

Машиніст-транспортувальник гарячого металу, зайнятий обслуговуванням всіх машин i механізмів, що працюють: у гарячих прольотах; на гарячих ділянках; на транспортуванні металу, труб, агломерату i коксу в гарячому стані

Мідник, зайнятий безпосередньо в металургійних цехах

Нагрівальник металу

Наждачник

Обмазувальник листів i труб

Обробник поверхневих пороків металу

Оператор обдирних верстатів

Оператор поста управління

Оператор поста управління агрегатами об'ємного гартування рейок

Посадчик металу

Правильник прокату i труб, зайнятий на виправленні гарячого металу

Прибиральник відходів металургійного виробництва

Прибиральник гарячого металу

Пультівник електроплавильної печі

Різальник гарячого металу, при відсутності дистанційного управління з пульта

Слюсар-ремонтник, зайнятий на гарячих ділянках робіт

Терміст прокату i труб

Шихтувальник, зайнятий виконанням робіт вручну

Шлаковик

Шліфувальник

Доменне виробництво

Бункерний доменного цеху

Верховий доменної печі

Водопровідник доменної печі

Газівник доменної печі

Горновий десульфурації чавуну

Горновий доменної печі

Грануляторник доменного шлаку

Кантувальник-укладальник

Машиніст вагона-вагів

Машиніст підйомника

Машиніст розливної машини

Машиніст шихтоподачі

Наладчик автоматизованих вагона-вагів

Оператор поста управління системи шихтоподачі

Прибиральник відходів металургійного виробництва

Скіповий

Транспортувальник шихти

Сталеплавильне виробництво

Машиніст гідроочистки та змазування виливниць

Машиніст дистрибутора (оператор конвертера)

Машиніст завалочної машини

Машиніст заправної машини

Машиніст насосних установок

Міксеровий

Набивник блоків

Набирач стопорів

Оператор завантаження конвертера

Оператор логоскопа

Оператор машини безперервного лиття заготовок

Оператор пароежекторної установки вакуумування металу

Оператор пульта управління

Оператор систем гідравліки та охолодження машини безперервної розливки заготовок

Підготовник сумішей до розливки плавок

Підготовник сталерозливних канав

Плавильник розкислювачів

Плавильник синтетичних шлаків

Розливальник сталі

Сталевар на всiх видах виробництв

Прокатне виробництво

Вальцювальник по збиранню та перевалці клітей

Вальцювальник профілезгинального агрегату

Вальцювальник стана гарячої прокатки

Вальцювальник стана холодної прокатки

Варильник пеку

Виготовлювач-наладчик прес-проводок

Випробувач металу

Готувальник розділової пасти

Листобійник

Машиніст ведучого мотора прокатного стана

Машиніст зливколамача

Машиніст машини вогневого зачищення

Машиніст преса

Машиніст реверсивної парової машини прокатного стана

Машиніст сталеструминної машини

Машиніст фрезерно-зачисної машини

Оператор лінії обробки рейок

Оператор поста управління стана гарячої прокатки

Оператор поста управління стана холодної прокатки

Оператор профілезгинального агрегату

Оператор свердлильного агрегату i преса

Плакувальник полімерних матеріалів на метал

Полірувальник листів та стрічок

Пресувальник колес i бандажів

Пресувальник-прошивник рейкових скріплень

Різальник холодного металу

Роздирач пакетів

Слюсар-провідник

Талькировник листів та стрічок

Укладальник прокату, зайнятий на гарячих ділянках робіт

Трубне виробництво

Асфальтувальник труб

Вальцювальник калібрувального стана

Вальцювальник спінінг-машини (обкатної)

Вальцювальник стана гарячого прокату труб

Вальцювальник стана пічного зварювання труб

Вальцювальник стана холодного прокату труб

Вальцювальник трубоформувального стана

Волочильник труб, зайнятий на немеханізованих станах

Електрозварник листів та стрічок

Електрозварник по приварюванню кінців бурильних труб

Електрозварник труб на стані

Заварник труб i балонів

Загратознімач

Заливальник-труболиварник

Зварник пічного зварювання труб

Калібрувальник труб на пресі

Коваль на молотах i пресах

Машиніст формувальної машини

Оператор поста управління стана гарячого прокату труб

Паяльщик труб

Пресувальник гарячих труб

Пресувальник на випробуванні труб i балонів

Різальник труб i заготовок

Розбортовувач вініпластових та поліетиленових труб

Стержньовий машинного формування

Стержньовий ручного формування

Труболиварник-формувальник

Чистильник

Феросплавне виробництво

Апаратник вакуумтермічної печі

Апаратник відпалу хрому

Апаратник по виробництву ванадію

Горновий феросплавних печей

Конвертерник

Машиніст розливної машини

Плавильник, зайнятий на виливці п'ятиокису ванадію

Плавильник феросплавів

Прожарювач

Пультовщик конвертера

Розбивач феросплавів

Флюсовар

Чистильник феросплавів

Виробництво вогнетривів

Бігунщик змішувальних бігунів

Вивантажувач вогнетривких матеріалів та виробів з печей