Про затвердження Випуску 1 "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників


Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією укладальника-пакувальника 1 розряду - не менше 0,5 року.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Складає поліровані вироби великих габаритів із попереднім комплектуванням за кольором, текстурою, номерами. Складає крихкі, дорогі, отруйні, шкідливі, агресивні, пожежо- і вибухонебезпечні вантажі. Укладає чутливі точні прилади, які потребують обережного транспортування, з особливо складним кріпленням у тарі. Пакує укладену продукцію згідно з технічними умовами.

Повинен знати: правила фасування, дозування напівфабрикатів, готової продукції або окремих її компонентів на автоматичній лінії; будову агрегатів фасувальної автоматичної лінії та взаємодію їх частин; технічну характеристику вантажів, які пакуються; норми витрат пакувального матеріалу; правила комплектування; технічні умови на укладання і пакування крихких, дорогих, отруйних, шкідливих, агресивних, пожежо- і вибухонебезпечних вантажів.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією укладальника-пакувальника 2 розряду - не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Завантажує антибіотики в бункери автоматів. Стежить та регулює хід технологічного процесу за допомогою контрольно-вимірювальних приладів і візуально. Самостійно лагодить автомати та їх окремі вузли в процесі роботи. Перевіряє дозування на електроаналітичних вагах. Веде записи показників роботи у виробничому журналі. Виконує поточний ремонт устаткування. Пакує монументальні, художні, скульптурні вироби, унікальні декоративні вироби, складні моделі, діючі макети, виготовляє спеціальну тару й виконує інші аналогічні роботи.

Повинен знати: будову фасувальних автоматів; правила лагодження автоматів та їх окремих вузлів; технологічний процес фасування і правила його регулювання; прийоми роботи; правила роботи в стерильних умовах; технічні умови й вимоги до антибіотиків; правила пакування особливо відповідальних монументальних, художніх, скульптурних виробів, складних моделей, діючих макетів; розміри, форму й правила виготовлення спеціальної тари для особливо відповідального пакування.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією укладальника-пакувальника 3 розряду - не менше 1 року.

143. ФОРСУННИК

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Регулює надходження палива та потрібного для горіння повітря в печі або топки котлів через форсунки згідно із заданим технологічним режимом і станом устаткування. Стежить за показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Чистить та замінює форсунки і пов'язані з ними комунікації.

Повинен знати: будову печі, форсунок, пароповітропроводів та нафтопроводів, способи регулювання їх роботи; способи знімання та встановлення форсунок і їх чищення; призначення, правила застосування і будову інструменту та пристроїв для чищення форсунок.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

144. ЧЕРГОВИЙ БІЛЯ ЕСКАЛАТОРА

Завдання та обов'язки. Вмикає, наглядає за роботою і вимикає ескалатори в метро, магазинах, на аеро-, залізничних вокзалах та на інших громадських підприємствах і в організаціях. Наглядає та інформує по радіо пасажирів про виконання ними правил користування ескалаторами. Інформує пасажирів на їх прохання про найкоротший проїзд до станції метрополітену, яка їх цікавить, про розташування торгових відділів, секцій, службових приміщень. Надає допомогу старим, інвалідам та пасажирам з дітьми під час входу та виходу з ескалатора. Зупиняє ескалатор у разі аварії та нещасного випадку, надає необхідну допомогу потерпілим. Викликає ремонтний персонал або працівників аварійної служби в разі несправності ескалаторів.

Повинен знати: принцип роботи й експлуатації ескалатора та його електро- і радіооснащення; місце знаходження медпункту, ремонтного персоналу та працівників аварійної служби; правила надання першої допомоги; правила приймання та здавання зміни; схему метрополітену, розташування відділів та секцій у магазині й службових приміщень в аеровокзалах та на інших громадських підприємствах і в організаціях.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

145. ЧЕРГОВИЙ БЮРО ПЕРЕПУСТОК

Завдання та обов'язки. Виписує, оформлює і видає відповідно до встановленого порядку постійні, тимчасові і разові перепустки та інші пропускні документи, які надають право проходу (виходу) на підприємство або в'їзду (виїзду) на його територію. Реєструє в журналах або інших формах документів і веде облік одержуваних незаповнених бланків, виданих і повернених перепусток. Складає щоденні звіти про видавання і повернення перепусток різних видів і готує необхідні довідки, пов'язані з оформленням пропускних документів.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, положення, інструкції, нормативні та інші керівні матеріали, що регламентують пропускний режим на підприємстві; правила й порядок видання перепусток та інших пропускних документів; структуру підприємства і режим роботи його підрозділів; порядок одержання, обліку й зберігання бланків і повернених перепусток; форми документів, за якими оформлюються різні види перепусток; порядок обліку й складання встановленої звітності; правила внутрішнього трудового розпорядку; основи організації праці.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

146. ЧИСТИЛЬНИК

1-й розряд

Завдання та обов'язки. Чистить, змащує; пропарює і дезінфікує машини, резервуари, устаткування, цистерни, ємності тощо, які не потребують знімання деталей. Чистить деталі, вузли, жерсть, дрібну тару щітками, скребками, напилками, наждаком, йоржами вручну й механізованими способами. Готує устаткування і допоміжний інвентар для чищення. Готує різні мийні кислотні та лужні розчини невисокої концентрації. Обмітає, витрушує, зіскоблює, обтирає предмети чистки. Здає машини, устаткування та тару після чищення.

Повинен знати: основні знання про будову застосовуваного устаткування; правила чищення та вимоги до якості чищення, призначення та правила користування механічними пристроями; правила готування розчинів та поводження з розчинами і розчинниками; властивості розчинів та розчинників.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Чистить, змащує, пропарює, дезінфікує машини, устаткування, резервуари, цистерни, ємності та інші вузли від смоли, сажі, шламу, залишків продуктів тощо щітками, скребками, йоржами вручну або механічними способами із частковим зняттям деталей. Стерилізує машини та устаткування. Чистить прості малогабаритні деталі від окалини, корозії, шлаків та залишків продукту і протикорозійного покриття на ультразвукових установках. Обробляє предмети чищення повітрям, водою або розчинами під тиском. Виконує перевірку, очищення від сажі та золи й пропалювання димових труб, димоходів та лежаків опалювальних печей, вогнищ котельних установок виробничо-технічного призначення, які працюють на різних видах твердого й рідкого палива. Пробиває отвори в місцях чищення та закладає їх. Готує зв'язувальні розчини для замазування отворів. Усуває завали в димоходах і лежаках. Готує різні мийні, лужні, кислотні та травильні розчини за встановленою рецептурою. Ремонтує інструмент, який застосовує під час очищення труб, димоходів і лежаків.

Повинен знати: принцип роботи застосовуваного устаткування; правила знімання і встановлення окремих машин та устаткування; технічні режими чищення; вимоги до поверхні оброблюваних машин і деталей; будову застосовуваних механічних пристроїв; правила користування розчинниками та їх властивості; правила й строки очищення димових труб, димоходів та лежаків, їх будову й розташування; технічні протипожежні вимоги до димових труб, димоходів та лежаків; правила цегляної кладки й способи готування розчинів для замуровування отворів у трубах та лежаках; правила й способи випалювання сажі.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією чистильника 1 розряду - не менше 0,5 року.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Чистить, змащує, пропарює, дезінфікує машини, устаткування, вузли, резервуари, цистерни, ємності та таке інше від пилу, сажі, шламу, осадів, залишків продукту тощо щітками, йоржами, скребками вручну або механічними способами зі зніманням деталей. Чистить зварний дріт шляхом волочіння його через бункер з абразивним дрібняком. Стерилізує машини та устаткування зі зніманням деталей. Вибирає рецептуру мийного розчину. Чистить складні великогабаритні та відповідальні деталі листа й стрічки з металевих порошків після спікання на ультразвукових установках. Контролює стан устаткування та бакової апаратури. Очищає бункери від залишків вугілля, концентрату й промислових відходів. Здійснює замірювання вмісту газу в бункерах. Виконує поточний ремонт і лагодження застосовуваних машин та устаткування. Перевіряє, чистить від сажі та золи й пропалює димові труби, лежаки, топки, димоходи, газоходи котельних установок центрального парового опалення виробничо-технологічного призначення, бойлерних і сушильних установок, промислових випалювальних печей, плит ресторанного типу, печей хлібопечення, газових опалювальних систем і установок, які працюють на різних видах твердого та рідкого палива. Чистить калорифери, газові холодильники промислового типу, канали виробничої вентиляції, пилоуловлюючі пристрої. Перевіряє димоходи, газоходи й вентиляційні канали на прохідність, відокремленість та щільність. Складає письмові висновки про технічний і протипожежний стан топок, котлів, промислових печей, газоходів, димоходів та системи виробничої вентиляції.

Повинен знати: будову застосовуваного устаткування, правила знімання та встановлення деталей машин і устаткування; правила користування механічними пристроями; правила й строки очищення димових труб, лежаків, топок, димоходів і газових котельних установок центрального парового опалення виробничо-технологічного призначення, каналів виробничої вентиляції, газових опалювальних установок, сушильних, випалювальних, хлібопекарних печей, ресторанних плит, калориферів і газових холодильників промислового типу; способи перевірки димоходів, газоходів та вентиляційних каналів на прохідність, відокремленість і щільність; правила оформлення технічної документації про стан топок, печей, газоходів і димоходів; властивості газоподібного палива та причини виникнення вибухонебезпечних сумішей; способи усунення завалів у системі димоходів, газоходів та топок; правила і способи обмуровування та футерування котлів; правила налагодження машин і устаткування.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.

Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією чистильника 2 розряду - не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Перевіряє і очищає від сажі та золи топки, газоходи й димоходи виробничих багатоповерхових печей, плавильних, гартівних, термічних печей та установок, малярних камер, парильних колонок і кондитерських печей. Перевіряє і чистить складні частини каналів виробничої вентиляції. Здійснює контрольну перевірку технічного й протипожежного стану складних виробничих та спеціальних печей і оформляє письмові висновки. Складає схеми розгорток та прив'язок газоходів у багатоповерхових будинках і промислових об'єктах. Визначає можливості переведення печей зі установок на газове паливо із складанням відповідної технічної документації на основі чинних протипожежних правил та норм. Здійснює повний ремонт усіх видів інструменту і пристроїв, що застосовуються під час очищення топок, печей, газоходів та димоходів. Виконує очищення міждонних відсіків і танків суден.

Повинен знати: конструктивну будову виробничих багатоповерхових, гартівних, термічних, плавильних та інших спеціальних печей, технічні і протипожежні вимоги до них; способи ремонту, кладки, обмуровування і футерування виробничих печей та установок; правила складання технічної документації про стан топок, печей, газоходів, димоходів і виробничої вентиляції.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією чистильника 3 розряду - не менше 1 року.

147. ШВЕЙЦАР

Завдання та обов'язки. Наглядає за входом і виходом відвідувачів на підприємствах громадського харчування, торгівлі, комунального господарства тощо. Інформує відвідувачів про розташування відділів, секцій, торговельних залів, наявність вільних місць. Приводить у порядок вестибюль, протирає скло, стіни в тамбурі та під'їзді, чистить металеві предмети на дверях і перевіряє їх справність. Повідомляє адміністрацію про помічені несправності. Викликає таксі на прохання відвідувачів. Вмикає і вимикає світлові реклами, перевіряє систему сигналізації.

Повинен знати: правила обслуговування відвідувачів; розташування відділів, секцій, торгових залів; номери телефонів виклику таксі, швидкої допомоги, міліції, пожежної команди тощо; місця розташування навколишніх підприємств громадського харчування, торгівлі, комунального господарства тощо; розташування засобів протипожежного захисту та сигналізації і правила користування ними; правила санітарії та гігієни; способи чищення металевих предметів.