16.9.2. Повний технічний огляд.

Під час повного технічного огляду підйомник підлягає огляду і випробуванням в обсязі, зазначеному в підрозділі 13.2.

Під час випробування слід перевірити роботу підйомника, дію гальма, міцність механізмів, кабін, тягових ланцюгів, підвісок кабін і т.ін.

Випробування повинне проводитись у три етапи.

На першому етапі з незавантаженими кабінами повинні бути перевірені робота лебідки, пристроїв безпеки, систем керування, сигналізації та освітлення.

На другому і третьому етапах з завантаженими кабінами повинні бути перевірені робота підйомника, дія гальма, міцність кабін, тягових ланцюгів і підвісок кабін і т.ін.

На другому етапі половина всіх кабін повинна бути завантажена вантажем масою 80 кг кожна (за номінальних розмірів кабіни 800х800 мм) або масою

160 кг (за номінальних розмірів кабіни 1000х1000 мм), після чого підйомник повинен бути перевірений на ходу в обсязі двох повних обертів ланцюга. Кабіни можуть бути завантажені як ті що рухаються вверх, так і ті що рухаються вниз. Всі завантажені кабіни повинні бути суміжними.

На третьому етапі кожна з кабін повинна бути завантажена вантажем масою 120 кг (за номінальних розмірів підлоги кабіни 800х800 мм) або 240 кг (за номінальних розмірів підлоги кабіни 1000х1000 мм), після чого підйомник повинен бути перевірений на ходу на протязі двох повних обертів ланцюга.

16.9.3. Періодичний технічний огляд.

Під час періодичного технічного огляду підйомник повинен підлягати огляду в обсязі вимогпідрозділу 13.3 і випробуванням у відповідності з пунктом 16.9.2.

16.9.4. Частковий технічний огляд.

Підйомник повинен підлягати частковому технічному огляду в випадках, перерахованих в підрозділі 13.4, а також у разі заміни зірочок ланцюгів. Обсяг робіт - згідно з вимогами підрозділу 13.4.

16.10. Експлуатація.

16.10.1. На експлуатацію підйомників поширюються вимоги розділу 14, крім пунктів 14.15 і 14.16.

16.10.2. На основній посадочній площадці і в середині кожної кабіни повинні бути вивішені правила користування підйомником з таким змістом:

- дозволяється проїзд тільки одного пасажира або проїзд не більше двох пасажирів;

- підйом і спуск вантажу не дозволяється;

- проїзд в кабіні вище верхнього поверху або нижче нижнього поверху безпечний.

16.10.3. На кожному поверсі повинен бути указаний номер поверху, який добре видно з кабіни підйомника.

16.10.4. На основному посадковому поверсі повинна бути вивішена табличка з зазначенням реєстраційного номера і номера телефону для зв’язку з обслуговуючим персоналом або аварійною службою.


17. Будівельні підйомники


17.1. На будівельні підйомники поширюються вимоги розділів з 1 до 16 цих Правил з урахуванням специфічних вимог щодо будівельних підйомників, викладених у цьому розділі.

17.2. Будівельні підйомники, призначені для роботи з провідником, підлягають реєстрації в органах Держнаглядохоронпраці, а їх технічний огляд проводиться інспектором органу Держнаглядохоронпраці.

17.3. Будівельні підйомники, призначені тільки для підіймання вантажу без провідника, заносяться до журналу обліку вантажопідйомних машин підприємства (організації) за присвоєним їм номером.

Технічний огляд цих підйомників повинен бути покладений їх власником на представника технічної адміністрації, який здійснює нагляд за вантажопідйомними машинами підприємства, і повинен проводитись у відповідності з цими Правилами.

17.4. Шахта у будівельному підйомнику може не обладнуватись. У вантажопасажирського підйомника на нижній посадочній (завантажувальній) площадці повинна бути обладнана огорожа шляху руху кабіни і противага на висоту не менше 2000 мм від рівня посадочної (завантажувальної) площадки.

Огорожа повинна бути забезпечена дверима.

17.5. Місце на верхній і проміжних зупинках кабіни (платформи) повинне бути обладнане в необхідних випадках приймальними площадками, обгородженими перилами, яка забезпечує безпечне завантаження і розвантаження будівельних матеріалів або вихід з кабіни людей.

17.6. Щогла підйомника повинна кріпитись до елементів будинку, який споруджується, жорсткими металевими конструкціями або розтяжками зі сталевого каната, забезпеченого пристроєм для регулювання натягу.

Дозволяється установка підйомника без закріплення щогли. В цьому випадку він повинен бути розрахований на стійкість з урахуванням діючих експлуатаційних і випробувальних навантажень.

17.7. Можливість кріплення підйомника до елементів будинку повинна бути підтверджена проектно-будівельною організацією.

17.8. Обладнання приямка у будівельних підйомників не обов’язкове.

17.9. Для обслуговування механізмів електрообладнання до них повинен бути забезпечений зручний і безпечний доступ.

17.10. У вантажопасажирських підйомників в тих випадках, коли шахта не має огорожі або неможливо витримати передбачену цими Правилами відстань між порогом вантажної площадки і порогом кабіни, дозволяється обладнання виходу з кабіни на площадку через висувний трап, керування яким повинне бути передбачене з кабіни, після її зупинки.

Висувний трап перед тим, як будуть відчинені двері кабіни, повинен бути надійно зафіксований від самовільного зміщення.

17.11. У разі розміщення висувного трапа на одному рівні з вантажною площадкою відстань між їх порогами повинна бути не менше 50 мм і не більше 100 мм.

17.12. З бокових сторін висувний трап повинен мати перила висотою не менше 1000 мм, а його граничне положення - фіксуватись жорсткими упорами.

17.1З. Дозволяється платформу вантажних підйомників огороджувати з трьох сторін за умови наявності пристрою, який запобігає можливому сповзанню вантажу за габарити платформи. Огорожею з однієї сторони можуть бути двері, які замикаються. Висота огорожі повинна бути не менше 1000 мм з суцільним обшиттям знизу на висоту не менше 200 мм. Для платформ, на які забороняється вихід людей, висота огорожі може бути зменшена до 500 мм.

17.14. Платформи, які призначені для підіймання вагонеток або візків, повинні бути обладнані упорами або замками, які запобігають зрушенню вагонетки або візка з місця.

17.15. Підйомники, які обладнані висувним трапом, а також підйомники з поворотною платформою повинні бути обладнані пристроєм, який запобігає мимовільному переміщенню трапа або платформи.

17.16. У підйомників з висувним трапом відчинення дверей кабіни повинне бути заблоковане з висувним трапом так, щоб двері відчинялись тільки після висування трапа на величину робочого ходу, а зворотне переміщення трапа могло відбуватись тільки в разі зачинених дверей кабіни.

17.17. Двері кабіни вантажопасажирського підйомника і нижньої огорожі його повинні замикатись і відмикатись ключем, який знаходиться у провідника. Застосування автоматичного замка не обов’язкове.

17.18. Кабіна і платформа підйомника повинні бути обладнані уловлювачами. Приведення в дію уловлювачів вантажопасажирських підйомників повинне здійснюватись обмежувачем швидкості. Уловлювачі вантажних підйомників можуть приводитись в дію за допомогою механічного зв’язку їх з несучими канатами.

17.19. Діаметр барабана і блоків вантажних підйомників повинні визначатись згідно з пунктом 7.4.13 зі значенням коефіцієнта “е” не менше 18. Запас міцності канатів підйомників, на платформу яких забороняється вихід людей, повинен прийматись не менше 5.

17.20. У вантажних підйомників - дозволяється багатошарове намотування канатів на гладенький барабан, у якого кут набігання каната на барабан за відсутності канатоукладача не повинен перевищувати 30.

17.21. Гладенький барабан, а також барабан з канавками, призначені для однієї вітки каната, повинні бути зроблені з ребордами. Реборди повинні підвищуватись над верхнім шаром каната не менше ніж на два його діаметри.

17.22. Підйомники повинні бути обладнані кінцевими вимикачами, які вимикають привод у разі переходу кабіною (платформою) крайніх робочих положень не більше ніж на 200 мм.

17.23. Двері кабіни з шахти вантажопасажирських підйомників повинні мати електричні контакти, які контролюють зачинення стулок, а в тих випадках, коли двері оснащені автоматичним замком, повинен бути установлений контакт, який контролює його замикання.

17.24. У вантажопасажирських підйомниках апарат керування повинен бути установлений в кабіні.

У вантажних підйомниках апарат керування установлюється в безпечному місці і повинна бути забезпечена достатня видимість вантажно-розвантажуваль-них площадок.

Дозволяється керування декількома вантажними підйомниками одним оператором з загального пульта.

17.25. Замість машинного приміщення дозволяється обгороджувати лебідку. Обладнання блочного приміщення є не обов’язковим. Робоче місце оператора повинне бути захищене від атмосферних опадів, утеплене і, за необхідності, повинне мати достатньо міцне перекриття.

17.26. Гнучкий кабель, підвішений до кабіни (платформи), може закріплюватись на будинку або мати пристрій, який запобігає його розгойдуванню.

17.27. До місця керування підйомником повинна бути підведена сигналізація з усіх поверхів, на яких відбувається завантаження і розвантаження.

17.28. В кабіні вантажопасажирських підйомників повинен бути установлений сигнальний пристрій, не залежний від електроживлення підйомника, для викликання чергового персоналу.

17.29. Правила користування підйомником, повинні бути вивішені на площадках, з яких проводиться завантаження або розвантаження кабіни(платформи).

Правила користування повинні містити:

- спосіб завантаження;

- спосіб сигналізації;

- заборону виходу людей на платформу вантажних будівельних підйомників та інші вказівки з обслуговування підйомника.

17.30. Біля всіх місць завантаження і розвантаження кабіни або платформи повинні бути зроблені написи, які зазначають масу граничного вантажу, який дозволяється підіймати і опускати.

17.31. Адміністрація будівництва, яка використовує підйомники, крім виконання цих вимог, повинна вжити заходів по забезпеченню безпечної експлуатації підйомників з урахуванням їх конструкції і місцевих умов установки.

17.32. Адміністрація будівництва, яка використовує підйомники для обладнання вантажно-розвантажувальних майданчиків, повинна враховувати місцеві умови: характер вантажів, які транспортуються, конструкцію і форму будівельного об’єкту і т.ін., на підставі Будівельних норм і правил.

17.33. Вимоги цього розділу не поширюються на підйомники, призначені для спеціальних цілей (наприклад, для підіймання робітників для виконання зовнішніх обробних робіт).


18. Порядок розслідування аварій і нещасних випадків


18.1. Розслідування аварій і нещасних випадків, пов’язаних з монтажем, технічним обслуговуванням, ремонтом, модернізацією, реконструкцією ліфтів (підйомників), проводиться згідно з ДНАОП 0.00-4.03.


19. Відповідальність за порушення Правил


19.1.Особи, які винні в порушенні цих Правил несуть особисту відповідальність у відповідності з чинним законодавством.


20. Заключні положення


20.1. Вимоги цих Правил в частині будови ліфтів поширюються тільки на ліфти, що виготовляються після введення цих Правил.

20.2. Вимоги цих Правил не поширюються на будівельну частину діючих ліфтів у разі виконання робіт із заміни та модернізації ліфтів.


Додаток 1

до пункту 4.3 Правил будови

і безпечної експлуатації ліфтів


ПАСПОРТ ЛІФТА


Ліфт виготовлений на підставі дозволу № __________________________ , виданого “ ___ “ _______ 20 р.

_____________________________________________________________________

(назва органу Держнаглядохоронпраці, що видав дозвіл)


Назва постачальника,

адресаПерелік документів, включених до паспорта ліфта


Назва документа

(креслення, паспорт, сертифікат якості)

Позначення

Кількість

листів

Установчі кресленняПринципова електрична схема ліфта з пере-ліком елементів схемиПринципова гідравлічна схема ліфта з пере-ліком елементів схеми (для гідравлічних ліф-тів)


Інші документи у відповідності до вимогнормативної документації


1. Загальні відомості

Назва

Відомість

Підприємство-виробник


Тип і модель ліфта


Заводський номер


Рік виготовлення


Привод (електричний, гідравлічний, пневматичний)


Допустима температура у машинному приміщенні, шахті (0С) (мінімальна і максимальна)


Навколишнє середовище, у якому може експлуатуватись ліфт (відносна вологість, насиченість пилом, агресивне, вибухонебезпечне, пожежонебезпечне)


Установлений термін експлуатації

1.1. Основні нормативні документи, у відповідності з якими виготовлено ліфт


Позначення

Назва


Технічні умови на ліфт

ГОСТ 22011-95

Лифты пассажирские и грузовые. Технические условия

ДНАОП 0.00-1.02-99

Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів