Нанесення маркування виконується ударним способом - клеймування (ручним чи машинним) на верхній торець дверного полотна в двох місцях.

Маркування, яке наноситься на ярлик або етикетку повинно містити:

 • назву виробу;

 • назву країни виробника;

 • найменування чи товарний знак підприємства-виробника, його адресу;

 • дату виготовлення;

 • строк служби;

 • познаку стандарту;

 • масу (брутто) з упаковкою;

 • комплектність;

 • штриховий код продукції.

  1. Маркування вантажних місць треба здійснювати відповідно до вимог ГОСТ 14192.

  2. Спосіб виконання і додаткові вимоги до маркування установлюють у конструкторській документації на конструкції конкретних типів.

 1. Пакування

  1. Кожний комплект дверних блоків повинен бути упакованим у тару, яка захищає від механічних пошкоджень і впливу атмосферних опадів при транспортуванні і зберіганні, виготовлену за робочими кресленнями підприємства-виробника, згідно з вимогами ГОСТ 2.418.

При доставці готових дверних блоків замовнику спеціально обладнаним автотранспортом підприємства-виробника, який забезпечує захист від механічних пошкоджень і дії атмосферних чинників, дозволяється упаковувати кожний дверний блок у поліетиленову плівку згідно з ГОСТ 10354, із захистом лицьових поверхонь картоном згідно з ГОСТ 7376. Упаковка виготов­ляється за конструкторською документацією підприємства-виробника.

 1. Кількість виробів і спосіб їх укладання в тару повинні забезпечувати їх зберігання при вантажно-розвантажувальних роботах і транспортуванні різними видами транспорту.

Маса (брутто) вантажного місця повинна бути не більше 1000 кг.

 1. У кожних дверних блоках перед пакуванням повинні бути зафіксовані полотна.

 2. Невстановлені на виробах прилади чи їх частини і деталі кріплення повинні бути загорнуті в двошаровий пакувальний папір згідно з ГОСТ 8828 чи укладені в пакети з поліетиленової плівки згідно з ГОСТ 10354 та упаковані в тару разом з конструкцією.

Дозволяється укладання деталей приладів і елементів кріплення в окрему тару згідно з ГОСТ 2991. Великогабаритні вироби, що входять у комплект поставки і не встановлені в конструк­ції, поставляють в упаковці підприємства-виробника.

  1. Кожна партія повинна мати супроводжувальний документ, тип і форму якого, а також порядок і строки направлення цих документів споживачу визначають умовами поставки чи дого­вором.

 1. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

  1. При виготовленні металевих дверних блоків необхідно додержуватись СП 1042 та ДСН 3.3.6.037.

Рівень шуму при виготовленні металевих дверей визначається згідно з ГОСТ 12.1.003.

Метод визначення шумових характеристик при виготовленні металевих дверей - відповідно до ГОСТ 12.1.026.

 1. Рівень електромагнітних полів на робочих місцях не повинен перевищувати вказаних у ДСН 476.Технологічні відходи в процесі виготовлення металевих дверних блоків повертаються в технологічний цикл для подальшої переробки.

 2. Виробничі приміщення для виготовлення дверних блоків повинні бути забезпечені опаленням згідно зі СНиП 2.04.05, освітленням згідно з ДБН В.2.5-28, системами вентиляції і кондиціонування повітря згідно зі СНиП 2.04.05. Водогін і каналізація повинні відповідати вимогам СНиП 2.04.01.

Мікроклімат робочих приміщень повинен відповідати вимогам ДСН 3.3.6.042.

Робітники повинні забезпечуватись санітарно-побутовими приміщеннями згідно з ДБН В 2.2-28.

 1. Для всіх будинків і приміщень виробничого й складського призначення повинна бути визначена категорія за вибухопожежною та пожежною небезпекою відповідно до НАПБ Б.03.002 та зони класу відповідно до НПАОП 40.1-1.32.

Проектування автоматичних систем пожежогасіння та пожежної сигналізації, а також визна­чення необхідності обладнання цими системами будівель та приміщень, у яких виробляють та зберігають дверні блоки, здійснюється згідно з ДБН В.2.5-56.

Пожежна безпека виробництва повинна забезпечуватись відповідно до ГОСТ 12.1.004 і НАПБ Б.06.004.

 1. Повітря робочої зони повинно відповідати вимогам ГОСТ 12.1.005.

Вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони контролюється згідно з ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.1.014 і методиками, затвердженими в установленому порядку.

Гігієнічні нормативи, які допускаються в повітрі робочої зони при виготовленні виробів:

 • марганець, відноситься до II класу небезпеки, ГДКрз 0,2 мг/м3;

 • діоксид азоту, відноситься до III класу небезпеки, ГДКрз 2 мг/м3;

 • озон, відноситься до І класу небезпеки, ГДКрз 0,1 мг/м3;

 • оксид вуглецю - до IV класу небезпеки, ГДКр 3 20 мг/м3;

 • оксид заліза - до III класу небезпеки, ГДКрз 6 мг/м3.

 1. ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ

  1. Дверні блоки мають бути прийняті службою технічного контролю на відповідність вимогам цього стандарту, конструкторській документації, а також умовам, визначеним у договорі (замов­ленні) на їх виготовлення. Дверні блоки приймають партіями або поштучно. За партію приймають число блоків, виготовлених у межах однієї зміни та оформлених одним документом про якість. За партію може бути прийняте число блоків одного конструктивного виконання, яке виготовляється по одному замовленню (але не більше 200 шт.).

  2. При поставленні дверей на виробництво підприємство-виробник проводить випробування згідно з ДСТУ ГОСТ 15.001 і ДСТУ Б А.3.1-6.

  3. Контроль дверних блоків на відповідність вимогам, наведеним у 6.2.7 - 6.2.9; 6.2.12 - 6.2.14, 6.2.16, повинен проводитись відповідно до ДСТУ-Н Б В. 1.3-1.

Для контролю формують випадкові вибірки.

 1. Для контролю дверних блоків відповідно до вимог 6.2.1 - 6.2.5 відбирають два дверних блоки відповідно до ДСТУ Б А.3.1-6 і ДСТУ Б В.2.6-12.

При негативних результатах контролю одного з зразків проводять повторний контроль на подвійному числі зразків, відібраних від тієї самої партії.

Якщо при повторному випробуванні одержаний негативний результат, партію не приймають.

 1. Дверні блоки повинні проходити приймально-здавальні випробування, періодичні та типові випробування згідно з ГОСТ 16504, а їх складові частини і деталі поопераційний контроль.

Перелік контрольованих показників наведений в таблиці 3

.Таблиця З

Найменування показника

Номер пункту вимог

Вид випробування

Періодичність (не рідше)

Зовнішній вигляд

Конструкторська документація (КД)

Приймально- здавальні

Кожен виріб

Відхилення розмірів і прямолінійність

6.2.7...6.2.9, 6.2.12...6.2.14

Те саме

Те саме

Щільність прилягання прокладок

6.2.10

»

»

Робота завіс і замикаючих пристроїв

(КД)

»

»

Маркування

6.5

»

»

Комплектність

6.4

»

»

Монтажні розміри

(КД)

Періодичні

Один раз на рік

Габаритні розміри

(КД)

Те саме

Те саме

Маса дверей без упаковки

(КД)

»

»

Максимальний кут відчинення полотна

(КД)

»

»

Звукоізоляція

6.2.4

Періодичні, сертифікаційні


Опір теплопередачі

6.2.2

Те саме


Повітропроникність

6.2.3

»

**

Клас вогнестійкості

6.2.26

Приймальні, типові

*

Циклічні навантаження відчинення полотна

6.2.5

Періодичні, сертифікаційні

Один раз на два роки **

Якість лакофарбового покриття

6.225

Те саме

Те саме

Зусилля відчинення дверей

6.2.11

»

»

Статичні і динамічні навантаження

6.2.1

»

»

 1. Випробування проводяться при поставленні дверей на виробництво і при змінах конструкції або (і) матеріалів.

 2. * Відповідно до висновків протоколу випробувань.Готові блоки, які пройшли приймально-здавальні випробування, маркують.

Дверні блоки, які не пройшли приймально-здавальні випробування хоч би за одним показ­ником, бракують.

Періодичні випробування проводяться на двох зразках.

Відбір дверних блоків для проведення періодичних випробувань проводиться з числа тих, які пройшли приймально-здавальні випробування. При отриманні негативних результатів періодич­них випробувань проводяться повторні випробування на подвоєній кількості блоків, відібраних від тієї ж партії. У разі негативних результатів повторних періодичних випробувань партія виробів прийманню не підлягає, виробництво дверних блоків припиняють, проводять аналіз причин невід­повідності.

Після усунення причин невідповідності та отриманні позитивних результатів періодичних випробувань виробництво дверних блоків поновлюється.

Допускається періодичні випробування об’єднати з сертифікаційними.

Типові випробування проводяться у разі зміни конструкції, матеріалів, які впливають на міцність і основні функціональні показники (характеристики) дверних блоків. Для проведення випробувань розробляється програма і методика. Типові випробування допускається об’єднати з сертифіка­ційними випробуваннями.

Сертифікаційні випробування проводяться з метою оцінювання відповідності якості конструкції вимогам цього стандарту.

 1. МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ

  1. Конструкції дверних блоків повинні піддаватися статичним і динамічним випробуванням впливом постійних і тимчасових навантажень.

  2. Випробування статичними і ударними навантаженнями, що діють у зонах кутів, завіс і замикаючих пристроїв (таблиця 1), проводяться відповідно до ДСТУ Б В.2.6-12.

  3. Випробування з визначення класу вогнестійкості (6.2.26) проводяться згідно з ДСТУ Б В. 1.1-6.

  4. Опір теплопередачі конструкції дверних блоків (6.2.2) визначається згідно з ДСТУ Б В.2.6-17.

  5. Опір повітропроникності конструкції дверних блоків (6.2.3) визначають відповідно до ДСТУ Б В.2.6-18.

  6. Звукоізоляцію дверних блоків (6.2.4) визначають згідно з ДСТУ Б В.2.6-19, ДСТУ Б В.2.6-85 та ДСТУ Б В.2.6-86.

  7. Роботу рухомих з’єднань (6.2.5) перевіряють контрольним відчиненням і зачиненням полотен дверних блоків відповідно до ДСТУ Б В.2.6-12.

  8. Можливість демонтажу полотен дверних блоків (6.2.6) з зовнішньої сторони перевіряють візуально (за кресленнями).

  9. Геометричні розміри (6.2.7 - 6.2.9, 6.2.12 - 6.2.14, 6.2.16) перевіряють згідно з ДСТУ-Н Б В. 1.3-1 за допомогою штангенциркуля ШЦ-Ш згідно з ДСТУ ГОСТ 166, кутоміра відпо­відно до ГОСТ 5378, рулетки II класу точності згідно з ДСТУ 4179 чи шаблоном підприємства- виробника, затвердженим у встановленому порядку.

  10. Додаткові підсилювальні елементи (пластини, скоби, накладки тощо) дверні коробки і полотна в місцях установки замків та завіс (6.2.15, 6.2.16, 6.2.22) перевіряють візуально до закріп­лення облицювання (за кресленнями).

  11. Наявність ущільнювальних прокладок (6.2.10) і відповідність їх установлення нормативно- технічній документації перевіряють візуально.

  12. Щільність притиснення ущільнювальних прокладок у примиканнях (6.2.10) перевіряють за наявності безперервного сліду, який залишає фарбувальна речовина, нанесена на поверхню ущільнювача.

Як фарбувальну речовину слід застосовувати крейду згідно з ГОСТ 12085, тальк відповідно до ГОСТ 19729 чи інші речовини, котрі не псують конструкції та які легко усуваються після закінчення контролю.

  1. Зусилля відчинення полотна дверних блоків (6.2.11) визначається за методикою випро­бувань, затвердженою в установленому порядку, а також відповідно до цього стандарту.

  2. Якість поверхні і зовнішній вид (6.2.23 і 6.2.25) протиударних дверних блоків визначають візуально, шляхом порівняння з зразксм-еталоном, затвердженим у встановленому порядку. Якість поверхні лакофарбового покриття згідно з ГОСТ 9.407.

  3. Відповідність марок та якість матеріалів (6.3.3, 6.3.4) перевіряють за сертифікатами підприємств-виробників.

  4. Відділ технічного контролю повинен здійснювати контроль при пакуванні виробів у тару (6.6).

 1. ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ

  1. Оцінювання відповідності дверних блоків вимогам цього стандарту відповідно до Тех­нічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд (далі - Технічного регламенту) здій­снюється шляхом сертифікації призначеним у встановленому порядку з оцінки відповідності за показниками безпеки, установленими пунктами: 6.2.1 - 6.2.5 (опір статичним навантаженням, надійність, опір теплопередачі, звукоізоляція, повітропроникність), 6.2.18 (замикання на три сто­рони), 6.2.25 (якість лакофарбового покриття), 6.2.26 (клас вогнестійкісті).Оцінювання відповідності дверних блоків для будівель і споруд здійснюється відповідно до запроваджених положень Технічного регламенту, ДСТУ Б А.1.2-1, ДСТУ Б А.1.2-2, ДСТУ-Н Б А. 1.1-83.

  2. Підтвердження відповідності дверних блоків шляхом їх сертифікації здійснюється згідно з ДСТУ-Н Б А. 1.1 -89 відповідно до системи 1.