Примітка 1. Випробувальний рівень може бути також визначено як еквівалентний струм за навантаги 150 Ом.

Примітка 2. Випробувальний рівень визначають до модуляції.

Примітка 3. Зміна напруги у разі перетинання нульового рівня.

Примітка 4. Застосовують тільки для вхідних портів.

Примітка 5. Випробовувати треба в діапазоні частот від 150 кГц до 80 МГц, за винятком смуг вилучення для передавачів, для приймачів і дуплексних приймачів-передавачів (див. розділ 8).Таблиця 4 — Порт живлення змінним струмом/зв’язку по лінії електроживлення — середовище класу 2


Явище середовища

Опис випробування

Одиниці вимірювання

Базовий стандарт

Примітки

Критерій якості функціювання

Тип 1

Тип 2

4.1

Радіочастотна неперервна кон- дуктивна завада загального виду

Від 0,15 до 80

МГц

ІЕС 61000-4-6

Див. примітку 1, примітку 2, примітку 5 і примітку 6

А

А

10

В

80

% AM (1 кГц)

4.2

Провал напруги

ЗО

% зменшення

ІЕС 61000-4-11

Див. примітку 3 і примітку 4

В

В

10

мс

60

60

% зменшення

В

С

100

1 000

мс

4.3

Переривання напруги

> 95

% зменшення

ІЕС 61000-4-11

Див. примітку 4

В

С

5 000

мс

4.4

Сплеск напруги

1,2/50 (8/20)

мкс (Tr/Td)

ІЕС 61000-4-5


В

В

лінія — земля

± 2

кВ (напруга хо­лостого ходу)

лінія — лінія

± 1

кВ (напруга хо­лостого ходу)Кінець таблиці 4


Явище середовища

Опис випробування

Одиниці вимірювання

Базовий стандарт

Примітки

Критерій якості функціювання

Тип 1

Тип 2

4.5

Швидкі перехідні процеси

± 2

кВ (напруга заряду)

ІЕС 61000-4-4


В

В

5/50

не (Tr/Td)

5

кГц (частота повторення)

Примітка 1. Випробувальний рівень може бути також визначено як еквівалентний струм за навантаги 150 Ом.

Примітка 2. Випробувальний рівень визначають до модуляції.

Примітка 3. Зміна напруги у разі перетинання нульового рівня.

Примітка 4. Застосовують тільки для вхідних портів.

Примітка 5. Крім мовленнєвої смуги частот згідно з вимогами Міжнародного союзу електрозв’язку від 47 МГц до 68 МГц, де випробувальний рівень має становити 3 В.

Примітка 6. Випробовувати треба в діапазоні частот від 150 кГц до 80 МГц, за винятком смуг вилучення для передавачів, для приймачів і дуплексних приймачів-передавачів (див. розділ 8).Таблиця 5 — Вхідні та вихідні порти живлення постійним струмом — середовище класу 1


Явище середовища

Опис випробування

Одиниці вимірювання

Базовий стандарт

Примітки

Критерій якості функціювання

Тип 1

Тип 2

5.1

Радіочастотна неперервна кон- дуктивна завада загального виду

Від 0,15 до 80

МГц

ІЕС 61000-4-6

Див. примітку 1, примітку 2 і примітку 4

А

А

3

В

80

% AM (1 кГц)

5.2

Сплеск напруги

1,2/50 (8/20)

мкс (T/Td)

ІЕС 61000-4-5

Див. примітку 3

В

В

лінія — земля

±0,5

кВ (напруга холостого ходу)

лінія — лінія

±0,5

кВ (напруга холостого ходу)

5.3

Швидкі перехідні процеси

± 0,5

кВ (напруга заряду)

ІЕС 61000-4-4

Див. примітку 3

В

В

5/50

не (Tr/Td)

5

кГц (частота повторення)

Примітка 1. Випробувальний рівень може бути також визначено як еквівалентний струм за навантаги 150 Ом.

Примітка 2. Застосовують лише до портів, приєднуваних до кабелів, загальна довжина яких відповідно до технічної документації виробника може перевищувати 3 м.

Примітка 3. Не застосовують до вхідних портів, призначених для з’єднання з батареєю чи акумулятором, які має бути вимкнено або від’єднано від обладнання для перезаряджання. Обладнання з вхідним портом живлення постійним струмом, призначене для застосування з блоком живлення змінний струм-постійний струм, повинно бути випробуване на вхідному порту живлення змінним струмом блока живлення змінний струм-постійний струм, визначеного виробником або, якщо іншого не вказано, то застосовують типовий блок живлення змінний струм-постійний струм. Випробування застосовують до вхідних портів живлення постійним струмом, що призначені бути постійно приєднаними кабелями завдовжки більше ніж 10 м.

Примітка 4. Випробовувати треба в діапазоні частот від 150 кГц до 80 МГц, за винятком смуг вилучення для передавачів, для приймачів і дуплексних приймачів-передавачів (див. розділ 8).

ДОДАТОК НА
(довідковий)
ПЕРЕЛІК НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ УКРАЇНИ,
ЗГАРМОНІЗОВАНИХ З МІЖНАРОДНИМИ НОРМАТИВНИМИ ДОКУМЕНТАМИ,
НА ЯКІ Є ПОСИЛАННЯ В ЦЬОМУ СТАНДАРТІ

ДСТУ ІЕС 60050-161:2003 Словник електротехнічних термінів. Глава 161. Електромагнітна сумісність (ІЕС 60050-161:1990, IDT)

ДСТУ ІЕС 61000-4-2:2008 Електромагнітна сумісність. Частина 4-2. Методики випробу­вання та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до електростатичних розрядів (ІЕС 61000-4-2:2001, IDT)

ДСТУ ІЕС 61000-4-3:2007 Електромагнітна сумісність. Частина 4-3. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до радіочастотних електромагнітних полів випромінення (ІЕС 61000-4-3:2006, IDT)

ДСТУ ІЕС 61000-4-4:2008 Електромагнітна сумісність. Частина 4-4. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до швидких перехідних процесів/пакетів імпульсів (ІЕС 61000-4-4:2004, IDT)

ДСТУ ІЕС 61000-4-5:2008 Електромагнітна сумісність. Частина 4-5. Методики випробу­вання та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до сплесків напруги та струму (ІЕС 61000-4-5:2005, IDT)

ДСТУ ІЕС 61000-4-6:2007 Електромагнітна сумісність. Частина 4-6. Методики випробуван­ня та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до кондуктивних завад, індукованих радіочастотними полями (ІЕС 61000-4-6:2006, IDT)

ДСТУ ІЕС 61000-4-11:2007 Електромагнітна сумісність. Частина 4-11. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до провалів напруги, короткочасних пере­ривань та змінень напруги (ІЕС 61000-4-11:2004, IDT)

ДСТУ ІЕС 61000-6-1:2007 Електромагнітна сумісність. Частина 6-1. Родові стандарти. Несприй­нятливість обладнання у житловому і торговому середовищах та у виробничих зонах з малим енергоспоживанням (ІЕС 61000-6-1:2005, IDT)

ДСТУ ІЕС 61000-6-2:2008 Електромагнітна сумісність. Частина 6-2. Родові стандарти. Несприй­нятливість обладнання у промисловому середовищі (ІЕС 61000-6-2:2005, IDT).

Код УКНД 33.120.20; 97.120

Ключові слова: електромагнітна сумісність, обладнання для зв’язку по лінії електроживлення, випробовування, несприйнятливість до завад.