У деяких марках цього реактиву є домішки невеликої кількості оксиду кальцію. Тому в разі ви­значення оксиду кальцію методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв’язаною плазмою (ICP-AES) потрібно використовувати високоякісний реактив.

  1. Розчин діетилдитіокарбамату натрію, 100 г/дм3. Розчиняють 5 г діетилдитіокарбамату натрію купферону у 50 см3 води. Фільтрують за потреби. Цей розчин готують свіжим, якщо потрібно.

  2. Розчин дифеніламін-4-сульфонату натрію, 2 г/дм3.

  3. Розчин гідроксиду натрію, 100 г/дм3. Обережно, щоб уникнути інтенсивної реакції, розчиняють 20 г гідроксиду натрію у 150 см3 води, весь час перемішуючи та охолоджуючи. Після охолодження розводять приблизно до 200 см3.

  4. Розчин сульфіду натрію, 100 г/дм3. Розчиняють 1 г моногідратсульфіду натрію в 10 см3 води. Цей розчин готують свіжим, якщо потрібно.

  5. Кислота сірчана концентрована (згідно з ISO 6353-2, R 37), мінімальна масова част­ка 95 %.

  6. Розчин кислоти сірчаної (1:1). Обережно, одночасно збовтуючи та охолоджуючи, додають 200 см3 концентрованої сірчаної кислоти (5.1.81) до 200 см3 води.

  7. Розчин кислоти сірчаної (1:3). Обережно, одночасно збовтуючи та охолоджуючи, додають 200 см3 концентрованої сірчаної кислоти (5.1.81) до 600 см3 води.

  8. Розчин кислоти сірчаної (1:4). Обережно, одночасно збовтуючи та охолоджуючи, додають 50 см3 концентрованої сірчаної кислоти (5.1.81) до 200 см3 води.

  9. Розчин кислоти сірчаної (1:5). Обережно одночасно збовтуючи та охолоджуючи, додають 50 см3 концентрованої сірчаної кислоти (5.1.81) до 250 см3 води.

  10. Розчин кислоти сірчаної (1:9). Обережно, одночасно збовтуючи та охолоджуючи, додають 20 см3 концентрованої сірчаної кислоти (5.1.81) до 180 см3 води.

  11. Розчин кислоти сірчаної (1:15). Обережно одночасно збовтуючи та охолоджуючи, додають 20 см3 концентрованої сірчаної кислоти (5,1.81) до 300 см3 води.

  12. Розчин кислоти сірчаної (1:150). Обережно, одночасно збовтуючи та охолоджуючи, додають 5 см3 концентрованої сірчаної кислоти (5.1.81) до 750 см3 води.

  13. Розчин 1_(+)-кислоти винної, 100 г/дм3. Розчиняють 100 г Ц+)-кислоти винної у воді та розводять до 1 дм3.

 1. Індикатори

  1. Дифеніламіносульфонат барію.

 1. 2 Бромфеноловий синій, розчин 1 г/дм3. Розчиняють 0,4 г гідроксиду натрію у 100 см3 води, щоб отримати розчин NaOH масовою концентрацією 4 г/дм3. Розтирають 0,1 гбромфенолу синьо­го разом з 1,5 см3 розчину гідроксиду натрію (4 г/дм3), розводять у воді до 100 см3 і перемішують.

 1. Індикатор кальцеїн (просіяний), (3,3'-біс [N, N'-біс (карбоксіметил) амінометил флуо­ресцеїн)]. Змішують, водночас подрібнюючи, 0,2 г кальцеїну, 0,12 г тимолфталеїну та 20,0 г хлориду калію..

 2. Насичений розчин 2,4-динітрофенолу. Розчиняють 1 г 2,4-динітрофенолу у 100 см3 гарячої води, охолоджують і фільтрують.

 3. Індикатор дитизон, 0,25 г/дм3. Розчиняють 0,0125 г дитизону у 50 см3 етилового спирту (масова частка 95 %). Розчин буде придатним протягом принаймні тижня.

 4. Розчин еріохрому чорного Т, 2 г/дм3. Розчиняють 0,20 г еріохрому чорного Т у 100 см3 етилового спирту та додають 0,5 г хлориду гідроксиламонію. Зберігають у темному скляному по­суді з пробкою.

 5. Розчин метилового оранжевого, 0,5 г/дм3. Розчиняють 0,05 г метилового оранжевого у 100 см3 гарячої води, охолоджують і фільтрують.

 6. Індикатор комплексон метилтимоловий синій. Змішують, водночас подрібнюючи, 0,2 г комплексону метилтимолового синього та 20 г нітрату калію.

 7. Розчин метилового оранжевого, 0,4 г/дм3.. Розчиняють 0,10 г метилового оранжевого С.І. 13025 у 50 см3 етилового спирту (мінімальна об’ємна частка 95 %) і розводять водою до 250 см3 відповідно до 4.3.5 ISO 6353-1:1982. Зберігають цей розчин у темному скляному посуді.

 8. Розчин метилового червоного, 0,1 г/дм3. Підігрівають 25 мг тонкоподрібненого по­рошкоподібного метилового червоного С.І. 13020 з 0,95 см3 розчину гідроксиду натрію (2 г/дм3) та 5 см3 етилового спирту (масова частка 95 %) і розводять водою до 250 см3 відповідно до 4.3.6 ISO 6353-1:1982. Зберігають цей розчин у темному скляному посуді.

 9. Розчин п-нітрофенолу, 2 г/дм3. Розчиняють 0,20 г л-нітрофенолу у 100 см3 води.

 10. Індикатор солохром чорний 6В (як еріохром синьо-чорний В). Змішують, водночас подрібнюючи, 0,5 г солохрому чорного 6В та 20 г хлориду натрію.

 11. Розчин ксиленолового оранжевого, 1 г/дм3. Розчиняють 0,10 г ксиленолового оран­жевого у воді та розводять до 100 см3. Зберігають цей розчин у темному місці в холодильнику. Виливають через чотири тижні.

 1. ВІДБИРАННЯ ПРОБ

  1. Загальні положення

Від формованих випалених вогнетривких виробів лабораторну пробу відбирають згідно з ISO 5022, а від неформованих та сировинних матеріалів — згідно з ISO 8656-1 або відповідно до процедури, узгодженої між зацікавленими сторонами.

 1. Вогнетривка цегла або сировинний матеріал для її виробництва

Подрібнюють лабораторну пробу, відібрану відповідно до 6.1, до проходження крізь сито з отворами розміром 6,7 мм, що відповідає вимогам ISO 3310-1, та скорочують її до 100 г за допо­могою жолобчастого дільника або квартуванням. Подрібнюють скорочену пробу до проходження крізь сито з отворами розміром 300 мкм, що відповідає вимогам ISO 3310-1.

 1. Неформовані вогнетривкі матеріали

  1. Сухі неформовані вогнетривкі матеріали

Виконують операції, наведені в 6.1 та 6.2.

 1. Зволожені неформовані вогнетривкі матеріали

Розкладають лабораторну пробу, отриману відповідно до 6.1, на жаротривкій плиті, яка не буде реагувати з пробою (наприклад, на плиті з чотирифтористого поліетилену), щоб сформу­вався шар завтовшки 10 мм. Висушують на повітрі за температури (110 ± 5) °С протягом не менше ніж 10 год. Подрібнюють пробу згідно з вимогами 6.2.

 1. Готування проби для випробування

Пробу, підготовлену відповідно до 6.1, скорочують квартуванням приблизно до 10 гта розти­рають до проходження крізь сито з отворами розміром 106 мкм, що відповідає вимогам ISO 3310-1. Ця проба є пробою для аналізування.

Переносять пробу в контейнер (наприклад, у плоску зважену бюксу з розмірами 50 мм х ЗО мм), розкладають тонким шаром і висушують у сушильній шафі за температури (110 ± 5) °С протягом не менше ніж 2 год. Охолоджують і зберігають в ексикаторі.

 1. МАСА ПРОБИ

Для кожного хімічного аналізування зважують потрібну кількість випробної проби з точністю до 0,1 мг.

 1. ОСНОВНІ ОПЕРАЦІЇ

  1. Кількість визначань

Кожне хімічне аналізування виконують у двох наважках.

 1. Контрольне аналізування

Під час кожного хімічного аналізування виконують контрольне аналізування. У кожному ви­падку результат контрольного аналізування віднімають від результату визначання, щоб отримати результат випробування.

 1. ВИЗНАЧАННЯ ВТРАТИ ПІД ЧАС ПРОЖАРЮВАННЯ (ГРАВІМЕТРИЧНИЙ МЕТОД)

  1. Сутність методу

Пробу прожарюють за температури (1025 ± 25) °С до постійної маси та розраховують втрату або приріст маси.

 1. Порядок визначання

Нагрівають платиновий або фарфоровий тигель у печі до температури (1025 ± 25) °С протягом 15 хв. Охолоджують в ексикаторі та зважують на електронних вагах з точністю до 0,1 мг.

Переносять 1,0 г висушеної проби, підготовленої відповідно до 6.1, у тигель і зважують тигель з пробою з точністю до 0,1 мг.

Поміщають тигель без кришки в електричну муфельну піч і підвищують температуру до (1025 + 25) °С. Підтримують цю температуру протягом ЗО хв і дають охолонути, накривши криш­кою. Зважують масу тигля з прожареною пробою з точністю до 0,1 мг. Повторюють цю процедуру прожарювання з інтервалом 15 хв, доки не буде досягнуто постійної маси.

 1. Опрацювання результатів

Обчислюють втрату маси під час прожарювання (ВПП) у відсотках за масою за такою формулою: де т-] — маса порожнього тигля, г;

т2 маса тигля з пробою, г;

т3 — маса тигля з прожареною пробою, г.

Примітка Якщо після прожарювання відбувається приріст, перед числовим значенням додають знак «мінус».

 1. ПОДАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ АНАЛІЗУВАННЯ

Результати аналізування розраховують у відсотках складу на суху речовину та виражають середнім значенням з двох визначань відповідно до ISO 31-0 згідно з таким правилом:

 1. якщо ціла частина відсотків складається з двох цифр, результат заокруглюють до одного десяткового знака;

 2. якщо ціла частина відсотків складається з однієї цифри, результат заокруглюють до двох десяткових знаків.

 1. ЕКСПЕРТИЗА ТА ПРИЙНЯТТЯ РЕЗУЛЬТАТІВ АНАЛІЗУВАННЯ

Якщо абсолютна розбіжність між результатами двох аналізувань менша, ніж допустима грани­ця похибки, наведена в таблиці 1, за кінцевий результат беруть середнє значення.

Якщо абсолютна розбіжність між результатами двох аналізувань дорівнює або більша, ніж допустима границя похибки, наведена в таблиці 1, аналізують дві наступні проби. Якщо абсо­лютна розбіжність між результатами двох аналізувань дорівнює або менша, ніж значення, наведені в таблиці 1, за кінцевий результат беруть середнє арифметичне значення чотирьох результатів аналізування.

Якщо границі чотирьох результатів аналізувань перевищують значення, наведені в таблиці 1, за кінцевий результат беруть медіану результатів.

 1. ПРОТОКОЛ АНАЛІЗУВАННЯ

Протокол аналізування має містити принаймні таку інформацію:

 1. усю інформацію, потрібну для ідентифікації випробної проби;

 2. посилання на цей стандарт (ДСТУ ISO 26845:2013);

 3. інформацію про застосований метод аналізу (мокрий хімічний аналіз, ІСР або AAS) з поси­ланням на відповідні частини інших міжнародних стандартів на методи аналізу, тобто ISO 10058-1, ISO 10058-2 та ISO 10058-3; ISO 20565-1, ISO 20565-2 та ISO 20565-3; ISO 21079-1, ISO 21079-2 та ISO 21079-3 й ISO 21587-1, ISO 21587-2 та ISO 21587-3;

 4. результати аналізування, зокрема результати окремих визначань та їхні середні значення, розраховані так, як визначено в кожному методі, та подані відповідно до вимог розділу 10;

 5. будь-які відхили від зазначеної процедури;

 6. будь-які незвичні особливості (аномалії), що виникли під час аналізування;

д) дату аналізування

.Т

ДСТУ ISO 26845:2013

аблиця 1 —Допустима розбіжність у значеннях результатів аналізування

Масова частка, %

Компоненти, % за масою

ВПП

SiO2

AljO3

Ре2О3

ТІО2

МпО або Сг2О3

СаО

МдО

Na2O

К2О

HfO2

Zr62

Р2О5

В2О3

Менше ніж 0,1

0,02

0,02

0,02

0,01

0,01

0,01

0,02

0,02

0,02

0,02

0,01

0,02

0,02

0,02

Від 0,1 до 0,2 включ.

0,05

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,05

0,05

0,05

0,05

0,02

0,02

0,05

0,05

Понад 0,2 до 0,5 включ.

0,05

0,05

0,05

0,03

0,03

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,03

0,05

0,05

Понад 0,5 до 2 включ.

0,05

0,05

0,05

0,04

0,04

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

Понад 2 до 5 включ.

0,10

0,10

0,10

0,05

0,05

0,1

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,1

0,10


Понад 5 до 10 включ.

0,20

0,20

0,20

0,20

0,2

0,2

0,20

0,20

0,20

0,20

0,2


Понад 10 до 20 включ.

0,2

0,20

0,2

0,2

0,2

0,2

0,20

0,20

0,2

0,2


Понад 20 до 50 включ.

0,2

0,20

0,2

0,2

0,4

0,2

— •

0,4

0,4


Більше ніж 50

0,2

0,3

0,3

0,2

0,2