T

Скасовано

Withdrawn

ДОДАТОК НА
(довідковий)

ПЕРЕЛІК МІЖНАРОДНИХ ТА/АБО РЕГІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ, ПОСИЛАННЯ
НА ЯКІ Є В EN 1367-1:2007,ТА ВІДПОВІДНИХ НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ
ЗА ЇХ НАЯВНОСТІ

Таблиця НА.1

Познака та назва міжнародного та/або регіонального стандарту

Познака та назва національного стандарту України (ДСТУ), який відповідає міжнародному та/або регіональному стандарту

EN 932-1, Tests for general properties of aggre­gates - Part 1: Methods for sampling

-

EN 932-2, Tests for general properties of aggre­gates - Part 2: Methods for reducing laboratory samples

-

EN 932-5, Tests for general properties of aggre­gates - Part 5: Common equipment and calibra­tion

ДСТУ Б EN 932-5:2015 Методи випробувань загальних характеристик заповнювачів.

Частина 5. Типове випробувальне устаткування і калібрування (EN 932-5:2012+АС:2014, IDT)

EN 933-2, Tests for geometrical properties of aggregates - Part 2: Determination of particle size distribution - Test sieves, nominal size of apertures

-

EN 1097-2, Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 2: Methods for the determination of resistance to fragmentation

ДСТУ Б EN 1097-2:2015 Методи випробувань механічних і фізичних характеристик заповнювачів. Частина 2. Методи визначення опору подрібненню (EN 1097-2:2010, IDT)

Код УКНД: 91.100.30

Ключові слова: визначення термічних характеристик і атмосферостійкості заповнювачів, методи випробування, перемінна дія заморожування і відтавання.