ДЕРЖАВНИЙ МІЖДЕРЖАВНИЙ

СТАНДАРТ УКРАЇНИ СТАНДАРТ

ВЗУТТЯ СПЕЦІАЛЬНЕ ІЗ ШКІРЯНИМ
ВЕРХОМ ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД ДІЇ
ПІДВИЩЕНИХ ТЕМПЕРАТУР

Технічні умови

ДСТУ 2772-94 (ГОСТ 12.4.032—9S)

ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С КОЖАНЫМ

ВЕРХОМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ
ОТ ДЕЙСТВИЯ
ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР

Технические условия

ГОСТ 12.4.032-95

Видання офіційне

ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ
КитДСТУ 2772-94 (ГОСТ 12.4.032-95)

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

міииііміі імлі in mi inn i iinni । щінл. . і. «чи ...» w ин

ВЗУТТЯ СПЕЦІАЛЬНЕ ІЗ ШКІРЯНИМ
ВЕРХОМ ДЛЯ ЗАХИСТУ

ПІДВИЩЕНИХ ТЕМПЕРАТУР

Технічні умови

Видання офіційне

ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ
КиївПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО 1 ВНЕСЕНО Українським науково-дослідним інститутом шкіряно-взуттєвої промисловості (УкрНДІШП)

 2. ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держстандарту України від ЗО вересня 1994 р. № 240

ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 20 червня 1995 р. № 196

З НА ЗАМІНУ ГОСТ 12.4.032-77

 1. РОЗРОБНИКИ: І. І. ПодовнІков; Н. В. Попова; Ю. Н. Жбанков; Т. М. Задорнова

Ви хання офіційне © Д₽ржгт*дарт Укрионм. 1995

Цей сг’ндарї не ниже бута ишкїстп чи таспижэ жісткмтіий, тжрлжшижжм
і рт^жжкїисииж без дозжо-іу Держоїмд^рту України


ПЗМІСТ

с.

 1. Галузь використання ......................... 1

 2. Нормативні посилання . . . 1

 3. Класифікація, основні параметри і розміри .......... 2

 4. Технічні вимога ........................... 4

 5. Правила приймання 11

 6. Методи контролю ........................... 12

 7. Транспортування і зберігання 12

 8. Вказівки щодо експлуатації 12

Гарантії виробника 12ДСТУ 2772—94

(ГОСТ 12.4.032—95)

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

2-ІМІІІІ ...

ВЗУТТЯ СПЕЦІАЛЬНЕ ІЗ ШКІРЯНИМ ВЕРХОМ
ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД ДІЇ ПІДВИЩЕНИХ ТЕМПЕРАТУР

Технічні умови

ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С КОЖАНЫМ ВЕРХОМ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ДЕЙСТВИЯ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР
Технические условия

SAFETY LEATHER SHOES FOR PROTECTION
AGAINST HIGH TEMPERATURES

Specifications

ЧіічНі й від Ї996—07—01

 1. Галузь використання

Цей стсадарт поширюється на спеціальне взуття із шкіряним верхом, що призначене для захисту ніг працюючих від теплового випромінювання, контакту з нагрітими поверхнями, іскор, бризок розплавленого металу.

Вимоги цього стандарту є обов’язковими для підприємств, установ і організацій, що діють на території України, а також для громадян- суб’єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності та видів діяльності.

Обов’язкові вимоги до якості взуття, що забезпечують його нешкідливість чи беспечність для життя, викладені у 4.4, 4.14.

Стандарт придатний для цілей сертифікації.

 1. Нормативні посилання

В цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ГОСТ 12.4.103—83 ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация

ГОСТ 12.4.138—84 ССБТ. Обувь специальная кожаная. Метод определения коэффициента снижения прочности крепления деталей низа от воздействия повышенных температур

ГОСТ 15.004—88 Система разработки и постановки продукции на производство. Средства индивидуальной защитыГОСТ 940—81 Кожа для подкладки обуви. Технические условия

ГОСТ 1838—91 Кожа из спилка. Общие технические условия

ГОСТ 1903—78 Кожа для низа обуви. Воротки и полы. Технические условия

ГОСТ 3927—88 Колодки обувные. Общие технические условия

ГОСТ 7065—81 Нитроискожа-Т обувная. Технические условия

ГОСТ 7296—81 Обувь. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

ГОСТ 9134—78 Обувь. Метод определения прочности крепления деталей низа

ГОСТ 9135—73 Обувь. Метод определения общей и остаточной деформации подноска и задника

ГОСТ 9136—72 Обувь. Метод определения прочности крепления каблука и набойки

ГОСТ 9277—79 Шарголин. Технические условия

ГОСТ 9289—78 Обувь. Правила приемки

ГОСТ 9290—76 Обувь. Метод определения прочности ниточных швов соединения деталей верха

ГОСТ 9292—82 Обувь, Метод определения прочности крепления подошв в обуви химических методов крепления

ГОСТ 9333—70 Кирза обувная. Технические условия

ГОСТ 9542—89 Картон обувной и детали обуви из него. Общие технические условия

ГОСТ 9718—88 Обувь. Метод определения гибкости

ГОСТ 11373—88 Обувь. Размеры

ГОСТ 19196—80 Ткани хлопчатобумажные и смешанные обувные.

Технические условия

ГОСТ 28507—90 Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий. Общие технические условия

ГОСТ 28735—90 Обувь. Me год определения массы

ГОСТ 29277—92 Кожа для низа обуви. Технические условия

З Класифікація, основні параметри І розміри

Спеціальне взуття із шкіряним верхом для захисту від дії підвищених температур за видом, статевовіковими групами, розмірами, повнотами та захисними властивостями повинне відповідати вимогам, зазначеним у таблиці 1.Таблиця 1

Вид взуття

Статевовіковя група взуття

Розмір згідно з ГОСТ 11373

Кількість Умовне позначення за-

повної

хибних властивостей згідно з ГОСТ 12 4.103

Чобота

Чоловіча

240-307

2

Ти, Тр, Тп


Жіноча

210-285

2

Ти, Тр, Тп

Напівчоботи

Чоловіча

240-307

2

Ти, Тр, Тп


Жіноча

210-285

2

Ти, Тр, Тп

Черевики

Чоловіча

240-307

2

Ти, Тп


Жіноча

210-285

2

Ти, Тп  1. Допускається виготовляти взуття для захисту від двох чи декількох перелічених шкідливих виробничих факторів.

  2. Допускається виготовляти взуття методу пресової вулканізації з боковим обтиском на копилах однієї повноти.

  3. Допускається виготовляти взуття із шкіряним верхом хромового дублення з інтервалом 5 мм між суміжними розмірами за довжиною,

 1. Вихідні розміри взуття повинні відповідати нормам, зазначеним у таблиц 2.

Таблиця 2 У міліметрах

Вид взуття

Стате- во вікова група юутгя

Вихідний розмір ЗГІДНО 3 ГОСТ 11373

Висота взуття, не менше

Ширина взуття, не менше

халяв (внизу)

халяв (зверху)

Чоботи

Чоловіча

270

315

186Жіноча

240

255

172


Напівчоботи,

Чоловіча

270

126


130

черевики

Жіноча

240

158

*•*

121  1. Висота взуття у всіх повнотах одного розміру не змінюється.

  2. Різниця у висоті взуття суміжних розмірів повинна бути, ми: чобіт — 5, напівчобіт і черевиків чоловічих — 2, напівчобіт і черевиків жіночих — 3.

  3. Різниця у ширині халявок та халяв взуття суміжних розмірів та ковнот повинна бути 2,5 мм.

 1. Допускається за узгодженням з споживачем змінювати висоту взуття та ширину халявок та халяв.Розміри задників повинні відповідати нормам, зазначеним у таблиці 3.

Таблиця З У міліметрах

Статеяов.кова група взуття

Вихідний розмір згідно 3 ГОСТ 11373

Висота задників, не більше

по вертикалі у крилах чобіт

по лінії заднього шва

чобіт, напівчобіт

черевиків

Чоловіча

270

43

56

49

Жіноча

240

39

52

45 1. Різниця у висоті задників суміжних розмірів взуття повинна бути 1 мм.

 2. Допускається за узгодженням з споживачем збільшувати висоту фігурного задника чобіт та напівчобіт не більше ніж на ЗО мм.

4 Технічні вимоги

 1. Взуття для захисту від дії підвищених температур повинне виготовлятися відповідно до вимог цього стандарту, за технологією та зразками-еталонами, затвердженими у встановленому порядку.

Розроблення та постановка продукції на виробництво — згідно з ГОСТ 15.004.

 1. Взуття повинне виготовлятися на копилах згідно з ГОСТ 3927.

 2. 3 Взуття повинне виготовлятися такими методами кріплення: цвяховим, цвяхо-клейовим та пресової вулканізації.

 1. Взуття залежно від захисних властигостей повинне виготовлятися:

 • для захисту ^Ід теплового випромінювання — із знімними чи незнімплми захисними щитками, гетрами, підошвами з термостійкої гуми;

 • для захисту від контакту з нагрітими поверхнями до 100 °С — з термоізолювальною прокладкою по сліду, підошвами з термостійкої гуми;

 • для захисту від іскор, бризок розплавленого металу — з захисними знімними чи незнімними пристосуваннями, підошвою з термостійкої гуми.

 1. Допускається виготовляти взуття з захисними носками та проколозахисними прокладками.

 2. 5.1 Взуття з захисними носками та проколозахисними прокладками повинне відповідати вимогам ГОСТ 28507.

 3. Зовнішні та внутрішні деталі верху взуття повинні відповідати вимогам, зазначеним у таблиці 4.

У міліметрах

Назва деталі

Матеріал та ділянка шкіри, з якої викроюється деталь

Тезіцкна деталі взуття

чоловічого

ЖІНОЧОГО

Зовнішні деталі верху взуття
Перед чобіт, со­юзка напІвчобіт

Шкіра юхтова термостійка, шкіра «Днестр» згідно з чинною норма­тивною документацією, чапрачна ділянка

1,7 - 2,2

1,5 - 2,0

Союзка черевика

Шкіра юхтова термостійка, шкіра «Днестр» згідно з чинною норма­тивною документацією, чапрачна ділянка

1,7 - 2,2

1,6 - 2,1

Халява

Те саме

1,5 - 2,0

1,3 - 1,7


Кирза взутва згідно з ГОСТ 9333
Шарголін згідно з ГОСТ 9277


«М№

Халявка напівчобк, чере­вика

Шкіра юхтова термостійка, шкіра «Днестр» згідно з чинною норма­тивною документацією, щільні ДІЛЯНКИ

1,4 - 1,8

1,3 - 1,6

Задинка, задній зовнішній ремінь

Те саме

1,5 - 2,0

1,4 - 1,9

Ремінь для

застібки

*

1,3 - 1,6

1,2 - 1,7

Клапан, язичок

»

0,9 -1,3

0,8 - 1,2

Манжета

Шкіра юхтова термостійка, шкіра «Днестр» згідно з чинною норма­тивною документацією, щільні ділянки

1,4 - 1 9

1,4 - 1,9


Резинка башмачна згідно з чин­ною нормативною документацією

ЧИ*

дміїц

Внутрішні деталі верху взуття
Підкладка переду, союзки, халявки, халяви (у взутті без теплозахис­них елементів)

Тканини вовняні та напіввовняні згідно з чинною нормативною до­кументацією

Закінчення таблиці 4

Назва деталі

Матеріал та ділянка шкіри, з якої викроюється деталь

Товщина деталі взуття

чоловічого

ЖІНОЧОГО

Підкладка переду, союзки, халявки, халяви (у взутті з теплозахисними елементами)

Шкіра для підкладки взуття (крім овчини) згідно з ГОСТ 940, усі ділянки, крім пашин

0,9 — ІД

0,9 - 1,1


Кирза двошарова, полотно баш­мачке згідно з ГОСТ 19196

—*


Задній внутрішній ремінь, кишеня для задників, шта- ферка, підблочик

Шкіра юхтова термостійка, шкіра «Днестр» згідно з чинною норма­тивною документацією

0,9 - 1И

0,8 "■* ІД


Шкіра для підкладки взуття (крім овчини) згідно з ГОСТ 940» yd ділянки, крім пашин, спілок для підкладки взуття згідно з ГОСТ 1838

0,9 - ІД

ОрЖ *“• 1*1