ДСТУ 4834:2007
Ч.Ч

Назва продукту

Транспортна тара з ваговим продуктом (ящики, коробки, бідони, мішки тощо) в одиницях

Транспортна тара з продуктом у спожитковому пакованні в одиницях

обсяг партії

обсяг вибірки

кількість спожиткових пако- вань, відібраних із кожної транспортної одиниці вибірки

обсяг партії

обсяг вибірки

8

Масло вершкове, в тому числі для хар­чування дітей, та подібні до нього про­дукти — пластичні вершки, стерилізова­не та топлене масло, спреди, суміші жирові, тощо

До 20 включ.

1

До 20 включ.

1

2

Від 21 до 400 включ.

3 %, але не менше ніж 1

Понад 20

3 % , але не ме­нше ніж 1

Понад 400

2 %, але не менше ніж 12

9

Сир5) — твердий, напівтвердий, м'який, розсільний, плавлений, сир для плав- лення і таке інше

До 15 включ.

2

До 15 включ.

2

16>

ВІД 16 до 25 включ.

3

Від 16 до 25 включ.

3

Від 26 до 40 включ.

4

Від 26 до 40 включ.

4

Від 41 до 60 включ.

5

Від 41 до 60 включ.

5

Від 61 до 85 включ.

6

Від 61 до 85 включ.

6

Від 86 до 100 включ.

7

Від 86 до 100 включ.

7

Понад 100

5 %, але не менше ніж 7

Понад 100

5 %, але не ме­нше ніж 7

10

Молочний цукор, харчовий і технічний казеїн

До 10 включ.

1

Від 11 до 20 включ.

3

Від 21 до 60 включ.

6

Понад 60

10%

11

Заквашувальні препарати:


11а

Закваски рідкі

15

116

Закваски сухі

2 °, 25 в

І1в

Бактеріальні концентрати

7

11г

Препарати прямого внесення

3

1) Для продукту з масою до 250 г включ.;

а Для продукту з масою понад 250 г;

3) Для продукту з масою до 1000 г включ.;

4) Для продукту з масою понад 1000 г,

S) У вибірку не включають тверді та напівтверді сири в транспортному пакованні з маркуванням «збірний»;

$3 кожної включеної у вибірку паковальної одиниці транспортного паковання відбирають одну головку або батон сиру, або одну паковальну одиницю спожитковогс пакования;

Для продукту з масою не менше ніж 5,0 п

#)Для продукту з масою не більше ніж 0,15 г.С

ДСТУ 4834:2007

і6 ПРАВИЛА ВІДБИРАННЯ ТА ГОТУВАННЯ ПРОБ ДО КОНТРОЛЮВАННЯ
 1. Загальні правила відбирання та готування проб

  1. Перед відкриванням, за необхідності, транспортне або спожиткове паковання очища­ють від забруднень, промивають або протирають.

  2. У першу чергу відбирають проби для контролювання за мікробіологічними показника­ми. Для цього проби відбирають і готують за правилами згідно з ГОСТ 9225 або ДСТУ ISO 707.

  3. Температуру (окрім сиру, сухих та згущених молочних продуктів) та масу нетто продукту визначають перед відбиранням проб у кожній паковальній одиниці, що включена у вибірку.

   1. Температуру продукту в цистерні визначають у кожній окремій секції, а масу нетто — в цистерні або окремо по секціях.

   2. Лінійні розміри сирів (у разі потреби) визначають у кожній головці, долученої у вибірку.

   3. Густину продукту визначають в об’єднаній пробі.

  4. Органолептичні показники визначають в одній із паковапьних одиниць з продуктом, долучених у вибірку; для продукту в цистернах — у кожній цистерні або її секції.

  5. Хімічні показники визначають у пробі для контролювання, взятій з об’єднаної проби продукту.

  6. При складанні об'єднаної проби продукту, число точкових проб від кожної одиниці па­ковання, включеної у вибірку, повинно бути однакове.

  7. Об’єм або маса об’єднаної проби продукту в спожитковому пакованні повинна бути не менше ніж об’єм або маса продукту, що включена у вибірку.

  8. Пробу для контролювання виділяють з об’єднаної проби після надання їй гомогенно­го стану.

  9. Об’єм або масу об'єднаної проби та проби для контролювання фізико-хімічних показ­ників залежно від виду продукту та виду паковання наведено в таблиці 2.

  10. Після відбирання проб із транспортного паковання, продукт, який залишився в ньо­му, приєднують до партії.

 2. Відбирання та готування проб молока питного, незбираного, знежиреного, із сма­ковими добавками, вершків питних, у тому числі для харчування дітей^маслянки, сироват­ки, замінників незбираного молока та Інших подібних до них продуктів.

  1. Перед відбиранням проб продукт обов'язково перемішують.

   1. За механізованого способу продукт перемішують до досягнення ним однорідності, не допускаючи сильного піноутворення і переливання через край:

 • у флягах — до 1 хв;

 • в автомобільних цистернах — від 3 хв до 5 хв;

у залізничних цистернах — від 15 хв до 20 хв.Ч.ч

Продукт та вид паковання

Місце відбирання точкових проб

Об’єм або маса об'єднаної проби, не менше ніж

Об'єм або маса проби для контро­лювання, не менше ніж

1

Молоко та рідкі молочні продукти — молоко питне, незбиране чи знежирене, чи з смаковими добавками, вершки питні, маслянка, кисломолоч­ні продукти (кефір, ряжанка, питні йогурти, тощо), в тому числі продукти для харчування дітей, сироватка, замінники незбираного молока та інші подібні до них продукти

1.1

Повністю заповнені цистерни

Кожна секція, з різних місць

0,5 дм3

0,5 дм3

1.2

Неповне заповнення секцій цистерни

Кожна секція окремо, з різних місць

1.3

У флягах

Кожна одиниця, що включена у вибірку

1.4

У спожитковому пакованні

Те саме

Об'єм всіх відібраних спожиткових паковань

2

Вершки, в тому числі для харчування дітей

2.1

У флягах

Кожна одиниця, що включена у вибірку

0,5 дм3

0,5 дм3

2.2

У спожитковому пакованні

Те саме

Об'єм всіх відібраних спожиткових паковань

_3

Рідкі кисломолочні продукти, в тому числі для харчування дітей (наприклад, кефір, ряжанка, йогурти, тощо)

3.1

У спожитковому пакованні

Кожна одиниця, що включена у вибірку

Об’єм всіх відібраних спожиткових паковань

0,5 дм3

4

Густі та напівгусті молочні продукти, в тому числі для харчування дітей — сметана, йогурти, десерти, пасти тощо

4.1

Ваговий продукт у транспортному пако­ванні

Кожна одиниця, що включена у вибірку

500 г

500 г

4.2

У спожитковому пакованні

Те саме

Об'єм всіх відібраних спожиткових паковань

5

Кисломолочний сир, сиркові вироби, в тому числі для харчування дітей, напівфабрикати, сирна маса для плавлення та інші подібні до них продукти

5.1.

Ваговий продукт у транспортному пако­ванні

Кожна одиниця, що включена у вибірку

500 г

100 г1»

5.2

У спожитковому пакованні

Те саме

Маса всіх відібраних спожиткових паковань

100 г1)

б

Морозиво

Ваговий продукт у транспортному пако­ванні

Кожна одиниця, що включена у вибірку

500 г

100 гп

6.2

У спожитковому пакованні

Те саме

Маса всіх відібраних спожиткових паковань

100 гп

7

Торти і рулети сиркові та з морозива

Кожна одиниця, що включена у вибірку

Весь, якщо його маса < 500 г

100 г

1/3 частина, якщо його маса > 500 г

8

Згущене молоко з цукром, в тому числі з Іншими смаковими наповнювачами, молочні концентрати, в тому числі для харчування дітей, та інші подібні до них продукти

Таблиця 2 — Об’єм або маса об'єднаної проби та проби для контролювання фІзико-хімічних показників залежно від виду продукту та виду паковання


ДСТУ 4797:2007


Ч.ч

Продукт та вид паковання

Місце відбирання точкових проб

Об'єм або маса об’єднаної проби, не менше ніж

Об'єм або маса проби для контро­лювання, не менше ніж

8.1

Повністю заповнені цистерни

Кожна секція, з різних місць

1000г

300 г

8.2

Неповне заповнення секцій цистерни

Кожна секція окремо, з різних місць, не менше двох проб

8.3

Ваговий продукт у транспортному пако- ванні

Кожна одиниця, що включена у вибірку

8.4

У спожитковому паюванні

Те саме

800 г

9

Сухе молоко, сухі молочні продукти (суха сироватка, сухі молочні білкові продукти та інші подібні до них продукти), гранульовані, табле- товані продукти та продукти в капсулах, сухі молочні продукти для харчування дітей

9.1

Ваговий продукт у транспортному пако- ванні

Кожна одиниця, що включена у вибірку

1000 г

200 г

9.2

У спожитковому пакованні

Те саме

Маса всіх відібраних спо- житкових паювань

10

Масло вершкове, в тому числі для харчування дітей, та подібні до нього продукти — пластичні вершки, стерилізоване та топлене масло, спреди, су­міші жирові, тощо

10.1

Ваговий продукт у транспортному пако­ванні

Кожна одиниця, що включена у вибірку

400 г

150 г — для масла 21

200 г — для інших

10.2

У спожитковому пакованні

Те саме

11

Сир — твердий, напівтвердий, м'який,

розсільний, сир для плавлення, тощо

11.1

Ваговий продукт у транспортному пако­ванні, окрім ковбасного сиру

Кожна головка, що включена у вибірку

100 г

50 г

11.2

Ковбасний сир у транспортному пако­ванні

Кожний батон, що включений у вибірку

11.3

У спожитковому пакованні

Кожна одиниця спожиткового паковання, що включена у вибірку

11.4

Плавлені сири у спожитковому пакованні;

11.4.1

Брикети масою ЗО г і менше

Усі спожиткові паковання вибірки

60 г

50 г

11.4.2

Брикети масою більше ніж ЗО г

Кожна спожиткова одиниця, що включена у вибірку

12

Молочний цукор, харчовий і технічний казеїн

12.1

Ваговий продукт у транспортному пако­ванні, окрім молочного цукру- кристалізату

Кожна паковальна одиниця, що включена у вибірку

1200 г

300 г

12.2

Ваговий молочний цукор-кристалізат у транспортному пакованні

300 г

100г

13

Заквашувальні препарати

13.1

Закваски рідкі

Кожна паковальна одиниця, що включена у вибірку

60 cmj

50 cmj

13.2

Закваски сухі

10 г

13.3

Бактеріальні концентрати

10г

5 г

13.4

Препарати прямого внесення

10 г

5 г