НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ҐВИНТИ САМОНАРІЗУВАЛЬНІ
З НАПІВПОТАЙНОЮ ГОЛОВКОЮ
ТА ХРЕСТОПОДІБНИМ ШЛІЦОМ

Технічні умови
(ISO 7051:1983, IDT)

Д

БЗ № 8-2007/285

СТУ ISO 7051:2007

Видання офіційне


Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2012

ПЕРЕДМОВА

 1. ВНЕСЕНО: Національна металургійна академія України, Технічний комітет стандартизації «Кріпильні вироби» (ТК 136)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: А. Должанський, д-р техн, наук; Л. Луканова (науковий керівник); Ю. Пройдак, д-р техн. наук.

 1. НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від ЗО липня 2007 р. № 168 з 2009-01-01

З Національний стандарт відповідає ISO 7051:1983 Cross recessed raised countersunk (oval) head tapping screws (Ґвинти самонарізувальні з напівпотайною головкою та хрестогіодібним шліцом)

Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еп)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати та розповсюджувати його повністю чи частково
на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України

Держспоживстандарт України, 2012

І

)ЗМІСТ

с.

Національний вступ IV

 1. Сфера застосування 1

 2. Нормативні посилання 1

 3. Розміри 2

 4. Технічні вимоги та нормативні посилання З

 5. Позначення 4

Додаток НА Перелік національних стандартів України, зтармонізованих з міжнародними нормативними документами, на які є посилання в цьому стандарті 4НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт є тотожний переклад ISO 7051:1983 Cross recessed raised countersunk (oval) head tapping screws (Ґвинти самонарізувальні з напівпртайною головкою та хрестоподібним шліцом).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, —ТК 136 «Кріпильні вироби».

У стандарті зазначено вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

 • слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

 • структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Назву», «Передмову», «Націо­нальний вступ», першу сторінку та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

 • долучено «Зміст»;

 • Вилучено попередній довідковий матеріал міжнародного стандарту «Передмова»;

 • у розділі 2 «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», а в розділі 5 — «Національну примітку», виділені рамкою;

 • долучено національний додаток НА (Перелік національних стандартів України, згармонізова- них з міжнародними нормативними документами, на які є посилання в цьому стандарті).

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати у Голов­ному фонді нормативних документів.ДСТУ ISO 7051:2007

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ГВИНТИ САМОНАРІЗУВАЛЬНІ З НАПІВПОТАЙНОЮ ГОЛОВКОЮ
ТА ХРЕСТОПОДІБНИМ ШЛІЦОМ

Технічні умови

ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ПОЛУ ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ
И КРЕСТООБРАЗНЫМ ШЛИЦОМ

Технические условия

CROSS RECESSED RAISED COUNTERSUNK (OVAL)
HEAD TAPPING SCREWS

Spesifications

Чинний від 2009-01-01

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги до самонарізувальних ґвинтів з напівпотайною головкою і хре­стоподібним шліцом з наріззю від ST 2,2 до ST 9,5 включно.

 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У наведених нижче нормативних документах зазначено положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього стандарту. На час опублікування зазначені нормативні документи були чинними. Усі стандарти підлягають перегляду,; учасникам угод, базованих на цьому стандарті, рекомендовано застосовувати останнє видання стандартів, наведених нижче. Члени ISO та ІЕС упо­рядковують каталоги чинних міжнародних стандартів.

ISO 225 Fasteners — Bolts, screws, studs and nuts — Symbols and designations of dimensions

ISO 1478 Tapping screws thread

ISO 2702 Heat-treated steel tapping screws — Mechanical properties

ISO 3269 Fasteners —Acceptance inspection^

ISO 4042 Threaded components — Electroplated coatings components1)

ISO 4757 Cross recesses for screws

ISO 4759-1 Tolerances for fasteners — Part 1: Bolts, screws and nuts with thread diameter >1,6 and <150 mm and product grades A, В and C

ISO 7721 Countersunk head screws — Head configurations and gauging.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 225 Кріпильні вироби. Болти, ґвинти, шпильки і гайки. Символи і позначення розмірів

ISO 1478 Наоізь самонарізувальних Гвинтів

ISO 2702 ҐвипТТгса’еонарізувальні сталеві термооброблені. Механічні властивості

ISO 3269 Кріпильні вироби. Приймальне контролювання1)

ISO 4042 Кріпильні вироби. Електролітичні покриви

І

1) На розгляді.

Видання офіційнеISO 4757 Шліци хрестоподібні для ґвинтів

ISO 4759-1 Допуски для кріпильних виробів. Частина 1. Болти, ґвинти, шпильки та гайки з наріззю діаметром > 1,6 мм і < 150 мм. Класи точності А, В і С

ISO 7721 Ґвинти з потайною головкою. Конфігурація головки і контролювання її розмірів.

З РОЗМІРИ

Тип F


Т

Шліц


Тип Н


TnnZ


ип с

Таблиця 1

Розміри у міліметрах

Розмір нарізі

ST

2,2

ST

2,9

ST

3,5

ST . 4,2

ST 4,8

ST

5,5

ST

6,3

ST 8

ST

9,5

рі)

0,8

1,1

1,3

1,4

1,6

1,8

1,8

2,1

2,1

а2>

макс.

0,8

1,1

1,3

1,4

1,6

1,8

1,8

2,1

2,1

теоретичний31

макс.

4,4

6,3

8,2

9,4

10,4

11,5

12,6

17,3

20

dk

дійсний

макс.

3,8

5,5

7,3

8,4

9,3

10,3

11,3

15,8

18,3

МІН.

3,5

5,2

6,9

8

8,9.

9.9

10,9

15,4

17,8

f


0,5

0,7

0,8

1

1,2

1,3

1,4

2

2,3

к

макс.

1,1

1,7

2,35

2,6.

2,8

3

3,15

4,65

5,25

г


0,8

Т,2

1,4

1,6

2

2,2

2,4

3,2

4

rf


4

6

8,5

9,5

9,5

11

12

16,5

19,5

Кінець таблиці 1

Розмір нарізі

ST

2,2

ST

2,9

ST

3,5

ST

4,2

ST

4,8

ST

5,5

ST

6,3

ST 8

ST

9,5


Номер шліца

0

1

2

3

4

Глибина

/77 ДОВ

2,2

3,4

4,8

5.2

5.4

6,7

7,3

9,6

10,4

проникнення ип м калібру в шліц

МІН.

1,2

1.8

2,25

2,7

2,9

2,95

3,5

4,75

5,5

Хресте

НИЙ LUJ

ЭПОДІО- tili

макс

1.5

2,2

2,75

3,2

3,4

3,45

4

5,25

6

Глибина

т дов.

2,2

3,3

4,8

5,2

5,6

6,6

7,2

9,5

10,4

т проникнення

'ип калібру в шліц

мін.

1,15

1,8

2,25

2,65

2,9

2,95

3,4

4,75

5,6

макс.

1.4

2,1

2,7

'3,1

3,35

3,4

3,85

5,2

6,05

У довід.4

Тип С

2

2,6

3,2,

3,7

4,3

5

6

7,5

8

Тип F

1,6

2,1

2,5

2,8

3,2

3,6

3,6

4,2

4,2

ном.

Ти мін

/5> пС

макс.

Ти мін.

nF

макс.


4,5

3,7

5,3

3,7

4,5


-

6,5

5,7

7,3

5,7

6,5•—

-


9,5

8,7

10,3

8,7

9,5


-

-

13

12,2

13,8

12,2

13
16

15,2

16,8

15,2

16діапазон


19

18,2

19,8

18,2

19


22

21,2

22,8

20,7

22

найбільш застосовних25

24,2

25,8

23,7

25


довжин


32

30,7

33,3

30,7

32


38

36,7

39,3

36.7

38


45

43,7

46,3

43,5

45


50

48,7

51,3

48,5

50