ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Б удівельні матеріали

ЦЕМЕНТИ

Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-112-2002 Зміна З

Введено: «ИМЦ» (г. Киев, просп. Краснозвездный, 51; т/ф. 391-42-10 )


До уваги користувачів!

Зміни № 3 ДСТУ Б В.2.7-112-2002 Будівельні матеріали. Цементи. Загальні технічні умови»

У пункті 5.4.3 україномовної частини тексту зміни у четвертому абзаці допущена помилка при автентичному перекладі, а саме:

замість слова «цілісність» слід читати «збереженість»


Надруковано:

Інформаційний бюлетень Мінрегіонбуду”, №6, червень, 2009 р., К.: “Укрархбудінформ”
Київ

Мінрегіонбуд України 2009

ЗМІНА З ДСТУ Б В.2.7-112-2002

Сторінка 1 Сторінок 5

Будівельні матеріали

Цементи. Загальні технічні умови

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство "Орган з сертифікації цементів "СЕПРОЦЕМ"

З ПРИЙНЯТО ТА наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України

НАДАНО ЧИННОСТІ: від 16.12.2008 р. № 611, чинна з 2009-07-01

ТЕКСТ ЗМІНИ

Титульний аркуш, стор. 1. Слово "Державний" замінити словом "Національний".

Зміст. Назву розділу 3 "Визначення" замінити на "Визначення понять". Доповнити перелік додатків посиланням на "Додаток Е Бібліографія".

Розділ 2. Вилучити з переліку нормативних документів:

"ДСТУ 1.7-2001, ДСТУ 2462-94, EN 196-1:1985, EN 196-3:1985, EN 196-6:1989, EN 197-1:2000, EN 197-2:2000, ISO 2854:1976, "Правила обов'язкової сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій".

Доповнити перелік такими нормативними документами:

"ДСТУ EN 196-1:2007 Методи випробування цементу. Частина 1. Визначення міцності (EN 196-1:2005, IDT)

ДСТУ EN 196-3:2007 Методи випробування цементу. Частина 3. Визначення строків тужавлення і рівномірності зміни об'єму (EN 196-3:2005, IDT)

ДСТУ EN 196-6:2007 Методи випробування цементу. Частина 6. Визначення тонкості помелу (EN 196-6:1989, IDT)

ДСТУ Б EN 197-1:2008 Цемент. Частина 1. Склад, технічні умови та критерії відповідності для звичайних цементів (EN 197-1:2000, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 17000:2007 Оцінювання відповідності. Словник термінів і загальні принципи (ISO/IEC 17000:2004, IDT)".

У розділі 2 уточнено найменування таких нормативних документів:

"ДБН Г.1-4-95 Організаційно-методичні, економічні і технічні нормативи. Правила перевезення, складування та зберігання матеріалів, виробів, конструкцій і устаткування в будівництві

ДСТУ 2296-93 Система сертифікації УкрСЕПРО. Знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування

ДСТУ Б В.2.7-44-96 Будівельні матеріали. Цементи. Відбір і підготовка проб

ДСТУ Б В.2.7-46-96 Будівельні матеріали. Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-66-98 Будівельні матеріали. Цементи. Номенклатура показників якості ДСТУ Б В.2.7-91-99 Будівельні матеріали. В'яжучі мінеральні. Класифікація ДСТУ Б В.2.7-104-2000 Будівельні матеріали. Камінь і щебінь гіпсові і гіпсоангідритові для виробництва в'яжучих матеріалів. Технічні умови

ДСТУ ISO 9000:2007 Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів (ISO 9000:2005, IDT)".

Розділ 3. Назву розділу "Визначення" замінити на "Визначення понять".

ЗМІНА З ДСТУ Б В.2.7-112-2002 Сторінка 2

Підрозділ 3.9 викласти в новій редакції:

"3.9 Виробничий контроль якості цементу включає вхідний, операційний та приймальний контроль. Виробничий контроль наведено в технологічному регламенті виробництва цементу на даному підприємстві".

Підрозділ 3.10 викласти в новій редакції:

"3.10 Партія цементу - певна кількість цементу одного виду і марки (класу міцності), що виготовлена підприємством протягом певного часу при незмінній технології і оформлена одним документом про якість.

Примітка. Необхідно враховувати роботу цементних підприємств без резерву згідно із світовою тенденцією, коли цементні силоси експлуатуються не як установки періодичної дії, а як установки безперервної дії, тобто з одночасним завантаженням-вивантаженням цементу. Тому в журналі операційного контролю процесу помелу (при формуванні партії цементу) слід обов'язково зазначати час і дату відбору проб, що характеризують дану партію, для підтвердження простежуваності згаданої партії цементу".

Підрозділ 3.17 викласти в новій редакції:

"3.17 Фірма-відвантажувальний центр (далі - ФВЦ) - підприємство, яке не виготовляє цемент, має обладнання для приймання цементу насипом, зберігання його і відвантаження споживачам (торговим посередникам) та несе повну відповідальність за якість відвантаженої упакованої продукції".

Підрозділ 3.18. Слово "насипного" замінити словом "насипом".

Підрозділ 3.19. Слово "строк" (двічі) замінити словом "термін".

Підрозділ 3.20. Посилання: "ДСТУ 2462" замінити посиланням "ДСТУ ISO/IEC 17000:2007".

Пункт 5.2.3. Слово "строк" замінити словом "термін".

Підрозділ 5.4. Слово "пакування" замінити словом "паковання".

Пункт 5.4.1. В першому реченні замінити слова "в упаковці або без неї" словами "в пакованні або без нього".

Пункт 5.4.2 викласти в новій редакції: "5.4.2 Для паковання використовують:

 • при пакуванні цементу по 25 кг - три-, чотиришарові паперові мішки зазначених марок від-
  повідно до ГОСТ 2226;

 • при пакуванні цементу по 50 кг- паперові п'ятишарові мішки відповідно до ГОСТ 2226, зшиті
  або склеєні з закритою горловиною з клапаном марок НБ, БМ або БМП, а також за узгодженням зі
  споживачем - чотиришарові паперові мішки і комбіновані з поліетиленовою плівкою;

 • м'які контейнери з водонепроникним вкладишем або інше паковання, що надійно зберігає
  цемент, за відповідними нормативними документами;

 • при дрібному пакуванні цементу - поліетиленові пакети, банки або інше паковання за
  відповідними нормативними документами".

Пункт 5.4.3 викласти в новій редакції:

"5.4.3 Допускається використовувати інші мішки вітчизняного або імпортного виробництва з меншою кількістю шарів. Підприємство-споживач повинно перевіряти якість таких мішків і оформлювати відповідний акт. Для перевірки отриманої партії мішків методом випадкового відбору утворюють вибірку як мінімум з 10 мішків, які випробовують на міцність, піддаючи ударним навантаженням, що виникають при скиданні із заданої висоти на площадку. Кількість ударів (скидань) наповнених цементом мішків із вибірки повинно бути не менше ніж:

- шести - при скиданні з висоти 90 см;
- двох - при скиданні з висоти 150 см.

ЗМІНА З ДСТУ Б В.2.7-112-2002 Сторінка З

Партію мішків вважають прийнятою, якщо в вибірці буде не більше одного мішка з пошкодженнями, що впливають на цілісність цементу.

Якщо в вибірці буде більше одного пошкодженого мішка, то виконують перевірку партії мішків за подвоєною вибіркою.

За результатами контролю подвоєної вибірки вважають, що партія мішків відповідає вимогам даного стандарту за міцністю, якщо не більше ніж два мішки мають пошкодження".

Пункт 5.4.4 викласти в новій редакції:

"5.4.4 Середня маса нетто цементу в мішках при пакуванні по 50 кг повинна становити (50 ± 0,5) кг, при пакуванні по 25 кг- (25 ± 0,25) кг. Відхилення середньої маси нетто цементу в мішках, м'яких контейнерах або у відповідному іншому стандартному пакованні не повинно бути більше ±1,0 % від зазначеної на пакованні".

Пункт 5.4.5 викласти в новій редакції:

"5.4.5 Середню масу нетто цементу в мішках, м'яких контейнерах або у відповідному іншому стандартному пакованні визначають, віднімаючи від середньої маси брутто цементу в пакованні середню масу порожнього паковання. Для визначання цих показників зважують 20 паковань з цементом, відібраних вибірково зі складу при зберіганні цементу чи при його пакуванні, та 20 порожніх паковань, також відібраних вибірково зі складу, і результати ділять на 20".

Пункт 5.4.6 викласти в новій редакції:

"5.4.6 Відхилення маси нетто цементу в окремому мішку, м'якому контейнері або у відповідному іншому стандартному пакованні від зазначеного на пакованні не повинно перевищувати ± 2,0 %. При дрібному пакуванні маса нетто окремого паковання повинна бути (3 ± 0,05) кг, (5 ± 0,05) кг, (10±0,3)кг, (20±0,3)кг".

Пункт 5.4.7 викласти в новій редакції:

"5.4.7 Контрольну перевірку відхилень середньої маси нетто цементу в мішках необхідно виконувати не менше ніж один раз на місяць кожного виду і марки цементу, що пакують".

Пункт 5.4.8 та 5.4.9 вилучити.

Пункт 5.5.1. У другому та третьому реченнях слова "іншу відповідну упаковку", "упаковку" та "упаковки" замінити відповідно словами "інше відповідне паковання" та двічі "паковання".

Пункт 5.5.2. У першому реченні слова "розфасуванні" та двічі "упаковку" замінити словами "пакуванні" та двічі "паковання".

Пункт 5.5.3. Шостий рядок викласти в новій редакції: "- масу нетто цементу в окремому пакованні".

Пункт 5.5.4. Перше речення викласти в новій редакції: "При дрібному пакуванні для поставки цементу в роздрібну торгівлю на тару, в яку укладають окремі паковання, наклеюють етикетку". У другому реченні слово "упаковок" замінити словом "паковань". У третьому реченні слова "кожна упаковка з цементом повинна" та "на упаковці або до неї" замінити словами "кожне паковання з цементом повинно" та "на пакованні або до нього". У четвертому реченні слово "упаковці" замінити словом "пакованні".

Пункт 5.5.6 вилучити.

Підрозділ 7.1 викласти в новій редакції:

"7.1 Відповідність властивостей цементу вимогам нормативного документа оцінюють на основі аналізу даних виробничого контролю і результатів приймально-здавальних випробувань. Властивості, методи та оптимальна періодичність випробувань цементу, що виконуються виробником, визначає відповідний нормативний документ на конкретний вид цементу і технологічний регламент підприємства на його виробництво".

ЗМІНА З ДСТУ Б В.2.7-112-2002 Сторінка 4

Підрозділ 7.2. У другому реченні виключити слова: "з одних вихідних матеріалів". Третє речення викласти в новій редакції: "Обсяг партії, за винятком відвантаження в суднах, повинен становити в залежності від обсягу виробництва цементу:

 • не більше 1,5 тис. т при випуску цементу до 500 тис. т за рік;

 • не більше 2,5 тис. т при випуску цементу від 500 тис. т за рік до 1500 тис. т за рік;

 • не більше 3,5 тис. т при випуску цементу від 1500 тис. т за рік до 4000 тис. т за рік".
  У четвертому реченні слово "розмір" замінити словом "обсяг".

Підрозділ 7.6 викласти в новій редакції:

"7.6 Для цементів загальнобудівельного призначення (типи І, II, III, IV, V згідно з ДСТУ Б В.2.7-46) групу за ефективністю пропарювання цементу даної партії визначають відповідно до додатка Б на основі середніх результатів випробувань активності при пропарюванні партій цементу даного виду і марки (класу міцності) за попередній місяць за погодженням споживача або за результатами випробувань активності цементу при пропарюванні даної партії, що поставляється споживачу".

Підрозділ 7.13. Восьмий абзац викласти в новій редакції:

"- нормальну густоту цементного тіста даної партії або середню нормальну густоту цементного тіста за результатами приймально-здавальних випробувань партій цементу даного виду за попередній місяць за погодженням зі споживачем".

У десятому абзаці слово "строк" замінити словом "термін".

Підрозділ 7.17. У першому реченні слово "строку" замінити словом "терміну".

Підрозділ 9.1 викласти в новій редакції:

"9.1 Фірма-відвантажувальний центр, яка придбає у виробника сертифікований цемент насипом, зобов'язана проводити сертифікацію упакованої продукції відповідно до Правил обов'язкової сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій [1]".

Підрозділ 9.5. У першому реченні слово "строк" замінити словом "термін".

Підрозділ 10.2. У другому абзаці посилання: "EN 196-1, EN 196-3, EN 196-1" замінити посиланнями: "ДСТУ EN 196-1, ДСТУ EN 196-3, ДСТУ EN 196-6".

Підрозділ 11.2. У першому і другому реченнях слово "насипного" замінити словом "насипом". Підрозділ 11.3. Слово "упаковці" замінити словом "пакованні".

Підрозділ 11.7. Слово "упаковки" замінити словом "паковання".

Підрозділ 11.9. У першому реченні слово "упаковки" замінити словом "паковання". У третьому реченні слово "насипного" замінити словом "насипом".

Підрозділ 11.11. Слова "водонепроникної упаковки" замінити словами "водонепроникного паковання".

Підрозділ 12.1. Слово "строку" замінити словом "терміну". Підрозділ 12.2. Слово "строк" замінити словом "термін".

Додаток А. Підрозділ А.2. Вилучити з переліку термінів визначення понять згідно з ДСТУ 2462, а саме: "сертифікація", "третя сторона", "акредитація", "акредитована випробувальна лабораторія", "сертифікат відповідності", "знак відповідності".

ЗМІНА З ДСТУ Б В.2.7-112-2002

Сторінка 5