3.1.9 Товщина стінки у будь-якій точці eу - виміряна в міліметрах товщина стінки у будь-якій точці по колу труби, що округлена до 0,1 мм.


3.1.10 Мінімальна товщина стінки eу.min - мінімальна товщина стінки труби, зазначена в даному стандарті.


3.1.11 Максимальна товщина стінки eу.max - максимальна товщина стінки труби, не зазначена вданому стандарті, але яка повинна бути визначена за міцнішими даними за еу.min (відповідно до ISO 11922-1).
* Для труб, що відповідають ISO 161-1 і даному стандарту, номінальний зовнішній

діаметр dn, виражений у міліметрах, є мінімальним середнім зовнішнім діаметром

dem.min.

* Значення π прийнято рівним 3,142 мм.

ДСТУ Б В.2.7-73-98 с.63.1.12 Стандартне розмірне відношення SДR - відношення, яке обчислюють за формулою

(3.1)


3.1.13 Мінімальна тривала міцність MRS - напруга, виражена в мегапаскалях, що визначає властивість композицій поліетилену марок, які застосовують для виробництва труб. Його отримують шляхом екстраполяції на строк служби 50 років при температурі 20°С даних випробувань труб на стійкість до постійного внутрішнього гідростатичного тиску з нижнім довірчим інтервалом 97,5 % і округлюють до найближчого нижнього значення ряду R 10 за ГОСТ 8032.


3.1.14 Коефіцієнт запасу міцності С вибирають при проектуванні газорозподільчих трубопроводів із ряду 20 за ГОСГ 8032 у відповідності з додатком А.


3.1.15 Максимальний робочий тиск МОР - максимальний тиск газу в трубопроводі, виражений в мегапаскалях, який допускається для постійної експлуатації. Його обчислюють за формулою


(3.2)


3.1.16 Горючі гази - вуглеводневе паливо, яке знаходиться у газоподібному стані при температурі 15°С і атмосферному тиску. Якість природнього газу повинна відповідати вимогам ГОСТ 5542.


4 Основні параметри та розміри


4.1 Номінальний зовнішній діаметр dn, номінальна товщина стінки en, граничні відхилення вказаних параметрів та овальність труб повинні відповідати даним, що наведені в таблиці 1.


ДСТУ Б В.2.7-73-98 с.7Таблиця 1 У міліметрах

dn

Граничне

відхилення

середнього

зовніш-

нього

діаметра

SДR 17,6

SДR 11

Овальність труби,

не більше

еn

Номі-

нальна

Граничне

відхи-

лення

Номі-

нальна

Граничне

відхи-

лення

У

прямих

відрізках

У

бухтах,

котушках

16

+0,3

-

-

3,0

+0,4

0,5

1,2

20

+0,3

-

-

3,0

+0,4

0,5

1,2

25

+0,3

-

-

3,0

+0,4

0,6

1,5

32

+0,3

-

-

3,0

+0,4

0,8

2,0

40

+0,4

-

-

3,7

+0,5

1,0

2,4

50

+0,4

2,9

+0,4

4,6

+0,6

1,2

3,0

63

+0,4

3,6

+0,5

5,8

+0,7

1,5

3,8

75

+0,5

4,3

+0,6

6,8

+0,8

1,6

4,5

90

+0,6

5,2

+0,7

8,2

+1,0

1,8

5,4

110

+0,7

6,3

+0,8

10,0

+1,1

2,2

6,6

125

+0,8

7,1

+0,9

11,4

+1,3

2,5

7,5

140

+0,9

8,0

+0,9

12,7

+1,4

2,8

8,4

160

+1,0

9,1

+1,1

14,6

+1,6

3,2

9,6

180

+1,1

10,3

+1,2

16,4

+1,8

3,6

-

200

+1,2

11,4

+1,3

18,2

+2,0

4,0

-

225

+1,4

12,8

+1,4

20,5

+2,2

4,5

-

250

+1,5

14,2

+1,6

22,7

+2,4

5,0

-

280

+1,7

15,9

+1,7

25,4

+2,7

9,8

-

315

+1,9

17,9

+1,9

28,6

+3,0

11,1

-

355

+2,2

20,2

+2,2

32,3

+3,4

12,5

-

400

+2,4

22,8

+2,4

36,4

+3,8

14,0

-


Примітка 1. Способи зварювання труб різних номінальних зовнішніх діаметрів вказані в додатку Б.

Примітка 2. Розрахункова маса 1 м труб наведена в додатку В.

Примітка 3. Овальність труб визначають на підприємстві-виготовлювачі.

Примітка 4. Труби з dn, що дорівнює 16; 20; 25; 32 мм характеризуються номінальною товщиною стінки en.

Примітка 5. Труби з dn більше 32 мм характеризуються стандартним розмірним відношенням SДR.

ДСТУ Б В.2.7-73-98 с.84.2 Труби повинні виготовлятись в прямих відрізках, бухтах та на котушках. Довжина труб в прямих відрізках повинна бути від 5 до 12 м з кратністю 0,5 м, а їх граничне відхилення від номінальної довжини не більше ±1 %

Довжина і граничне відхилення по довжині труб у бухтах і на котушках повинні відповідати даним відповідно до 5.5.

Допускається за узгодженням зі споживачем виготовлення труб іншої довжини та граничних відхилень за довжиною.

4.3 Умовне позначення труб складається із слова "труба", скороченого найменування матеріалу (ПЕ 80 чи ПЕ 100), де цифри позначають десятикратні значення мінімальної тривалої міцності МRS, слова "ГАЗ", стандартного розмірного відношення SДR, тире, номінального зовнішнього діаметра dn, номінальної товщини стінки en та позначення даного стандарту.

Приклад умовного позначення труби з поліетилену ПЕ 80, SДR 11, dn=75 мм, еn=6,8 мм: труба ПЕ 80 ГАЗ SДR 11-75 х 6,8 ДСТУ Б В.2.7-73-98.

Те саме, труби з поліетилену ПЕ 100, SДR 17,6, dn=315 мм, en=17,9 мм:

труба ПЕ 100 ГАЗ SДR 17,6-315 х 17.9 ДСТУ Б В.2.7-73-98.

Труби з dn, що дорівнює 16; 20; 25; 32 мм, характеризуються тільки номінальною товщиною стінки еn, тому в їх умовному позначенні SДR не вказується.

Приклад умовного позначення труби з поліетилену ПЕ 80, dn=25 мм, еn=3,0 мм : труба ПЕ 80 ГАЗ 25 х 3,0 ДСТУ Б В.2.7-73-98.

4.4 Коди ДКПП за класифікатором промислової продукції та послуг відповідають вказаним у додатку Г.


5 Технічні вимоги


5.1 Труби новинці відповідати вимогам даного стандарту і виготовлятися за технологічною документацією, затвердженою в установленому порядку.


5.2 Характеристики


5.2.1 Зовнішній вид поверхні

Труби повинні мати гладкі зовнішню та внутрішню поверхні. Допускаються незначні поздовжні смуги та хвилястість, ідо не виводять товщину стінки труби за межі відхилень, що дозволяються. На зовнішній, внутрішній та торцевій поверхнях труб не допускаються пузирі, тріщини, раковини, сторонні включення. Колір труб - чорний з поздовжніми маркувальними смугами (завширшки не менше 2 мм) у кількості не менше трьох, рівномірно розташованих по колу труби, жовтий (для труб із ПЕ 80) або оранжевий (для труб із ПЕ 100). Зовнішній вид поверхні труб та торців повинен відповідати контрольному зразку за додатком Д. Контроль зовнішнього виду поверхні необхідно проводити відповідно до 8.3.

5.2.2 Труби повинні відповідати характеристикам, що наведені в таблиці 2.

ДСТУ Б В.2.7-73-98 с.9

Таблиця 2Найменування показника

Значення показника

для труб

Метод

випробувань

ПЕ 80

ПЕ 100

1 * Границя текучості

при розтягу, МПа,

не менше

15,0

20,0

За ГОСТ 11262 та за

8.5 даного стандарту


  1. Відносне подовження

при розриві, %, не менше

500,0

500,0

Те саме

  1. Зміна довжини труб

після прогріву, %, не

більше

3

3

За ГОСТ 27078 та за

8.6 даного стандарту

  1. Стійкість при постійному

внутрішньому тиску при

20оС, год, не менше

100

100

За ГОСТ 24157 та за 8.7 даного стандарту


( при початковому напруженні в

стінці труби) :10 МПа

12,4 МПа


  1. Стійкість при постійному

внутрішньому тиску при

80оС, год не менше

165

165

За ГОСТ 24157 та

8.7 данного стандарту

( при початковому напруженні

в стінці труби) :

4,6 МПа

5,5 МПа

  1. Стійкість при постійному

внутрішньому тиску при

80оС, год, не менше

1000

1000

За ГОСТ 24157 та за

8.7 даного стандарту

( при початковому напруженні в

стінці труби):

4,0 МПа

5,0 МПа

  1. Стійкість до газових

складових при 80оС та

початковому напруженні

в стінці труби 2 МПа,

год, не менше

30

30

За ГОСТ 24157 та за

8.8 даного

стандарту

  1. Термостабільність труб

при 200оС, хв, не менше

20

20

За 8.9 даного

стандарту

9**Стійкість до швидкого

розповсюдження тріщин

(для труб з dn  250 мм),

критичний тиск, МПа, не

менше

МОР/2,4

МОР/2,4

За 8.10 даного

стандарту


ДСТУ Б В.2.7-73-98 с.10


Закінчення таблиці 2


Найменування показника

Значення показника

для труб

Метод

випробувань

ПЕ 80

ПЕ 100

10** Стійкість до швидкого

розповсюдження тріщин

(для розподільних

систем з МОР0,3 МПа

при dn  90мм),

критичний тиск, МПа,

не менше

МОР/2,4

МОР/2,4

За 8.11 даного

стандарту

  1. Стійкість до повільного

розповсюдження тріщин

при 80оС (для труб

з еn  5 мм), год, не менше

165

165

За ГОСТ 24157 та за

8.12 даного стандарту

( при початковому напруженні в стінці труби):

4,0 МПа

4,6 МПа

  1. Атмосферостійкість

труб жовтого (оранжевого) кольору

(після опромінювання

енергією Е=3,5 ГДж/м2);


а) термостабільність, хв,

не менше;


б) відносне подовження

при розриві, %,

не менше


в) стійкість при постійному

внутрішньому тиску при

80оС, год, не менше20500
16520500
165

За ГОСТ 9.708 та

за 8.13 даного

стандарту


  1. Стійкість труб після проведення пережимання при

постійному внутрішньо-

му тиску при 80С, год,

не менше


165

165

за 8.14 даного

стандарту

(при початковому напруженні

в стінці труби):

4,6 МПа

5,5 МПа


__________________________

* Норма за границею текучості при розтягу є факультативною на строк до 1 січня 2001 р.

** Випробування на стійкість до швидкого розповсюдження тріщини є факультативними до накопичення

необхідного досвіду з установлення параметрів та критеріїв оцінки результатів випробувань.

ДСТУ Б В.2.7-73-98 с.11


5.3 Вимоги до сировини


Труби та маркувальні смуги повинні виготовлятися з композицій поліетилену з мінімальними тривалими міцностями МRS 8,0 МПа (ПЕ 80) або МRS 10.0 МПа (ПЕ 100), що серійно виробляються за нормативною документацією, затвердженою в установленому порядку. Ці композиції повинні бути призначені для виготовлення труб, які використовують, у системах подачі горючих газів. Властивості матеріалу труб та маркувальних смуг повинні відповідати вимогам додатку Е.