ДСТУ Б В.2.7-265:2011 (ГОСТ 10923-82, MOD)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ
РУБЕРОЙД

Технічні умови

(ГОСТ 10923-82, MOD)


ДСТУ Б В.2.7-265:2011

ИСС «Зодчий» ( г. Киев, ул. Авиаконструктора Антонова, 5, оф. 602; т/ф. 531-34-25 6)


Київ

Мінрегіон України

2012

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство "Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів "НДІБМВ"

РОЗРОБНИКИ: Н. П'ятигорська (науковий керівник); О. Шляковська


  1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінрегіону України від 30.12.2011 р. № 414, чинний з 2012-12-01


  1. Національний стандарт відповідає ГОСТ 10923-82 "Рубероид. Технические условия", окрім нормативних посилань, наведених у додатку А до Національного вступу.

Ступінь відповідності - модифікований (MOD)


4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 10923-82)

ЗМІСТ

с.

Національний вступ IV

Додаток А до Національного вступу "Перелік чинних або скасованих із заміною на національні нормативні документи України міждержавних нормативних документів, прийнятих до 1992 року, на які є посилання в ГОСТ 10923-82 "Рубероид. Технические условия" V

ГОСТ 10923-82 "Рубероид. Технические условия" 1

1. Марки и размеры 3

2. Технические требования 5

3. Требования безопасности 8

4. Правила приемки 9

5. Методы испытаний 9

6. Упаковка, маркировка, хранение и транспортирование 10

7. Гарантии изготовителя 10

Приложение

Справочная масса рулона рубероида 11


НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт прийнятий згідно з вимогами ДСТУ 1.7:2001 "Національна стандартизація. Правила і методи прийняття та застосування міжнародних і регіональних стандартів" методом передруку зі ступенем відповідності - модифікований до ГОСТ 10923-82 "Рубероид. Технические условия".

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

Цей стандарт розроблено відповідно до зазначеного міждержавного стандарту з технічними відхилами (посилання на національні нормативні документи України, що введені на заміну посилань на міждержавні нормативні документи).

У додатку А до Національного вступу наведено перелік міждержавних нормативних документів, прийнятих до 1992 року, на які є посилання у цьому стандарті, що замінені на національні нормативні документи України або на чинні станом на 01.01.2011 р. міждержавні стандарти.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, - ТК 305 "Будівельні вироби і матеріали".

ДОДАТОК А

до Національного вступу

(довідковий)

ПЕРЕЛІК ЧИННИХ АБО СКАСОВАНИХ ІЗ ЗАМІНОЮ НА НАЦІОНАЛЬНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ УКРАЇНИ МІЖДЕРЖАВНИХ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ, ПРИЙНЯТИХ ДО 1992 РОКУ, НА ЯКІ Є ПОСИЛАННЯ В ГОСТ 10923-82 "РУБЕРОИД. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"

НД, на які є посилання

Відповідні чинні в Україні НД станом

на 01.01.2011 р.

ГОСТ 12.0.004-79 Организация обучения безопасности труда. Общие положения

Типове положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці

ГОСТ 12.1.005-76 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

Чинний

ГОСТ 12.1.044-84 Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения

ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности

Чинний

ГОСТ 2551-75 Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Упаковка, маркировка, хранение и транспортирование

ДСТУ Б В.2.7- 101-2000 (ГОСТ 30547-97) Будівельні матеріали. Матеріали рулонні покрівельні та гідроізоляційні. Загальні технічні умови

ГОСТ 2678-87 Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний

ДСТУ Б В.2.7-83-99 (ГОСТ 2678-94) Будівельні матеріали. Матеріали рулонні покрівельні та гідроізоляційні. Методи випробувань

ГОСТ 3135-82 Картон кровельный. Технические условия

ДСТУ Б В.2.7-259:2011 Картон покрівельний. Технічні умови (ГОСТ 3135-82, MOD)

ГОСТ 9548-74 Битумы нефтяные кровельные. Технические условия

ДСТУ 4818:2007 Бітуми нафтові покрівельні. Технічні умови


ГОСТ 12871-83 Асбест хризотиловый. Общие технические условия

ГОСТ 12871-93 Асбест хризотиловый. Общие технические условия

ГОСТ 19571-74 Слюда дробленая. Технические условия

Чинний

ГОСТ 21235-75 Тальк и талькомагнезит молотые. Технические условия

Чинний

ГОСТ 26627-85 Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Правила приемки

ДСТУ Б В.2.7- 101-2000 (ГОСТ 30547-97) Будівельні матеріали. Матеріали рулонні покрівельні та гідроізоляційні. Загальні технічні умови

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР


РУБЕРОИД

Технические условия

ГОСТ 10923-82
Государственный комитет СССР по делам строительства

Москва


1 РАЗРАБОТАН Министерством промышленности строительных материалов СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ: В.А. Лопатин, канд. техн. наук; З.П. Гнидкина;

В.Н. Бородин, канд. техн.наук; Т.А. Меркулова; Л.Г. Грызлова, канд. техн. наук; Л.М. Лейбенгруб

ВНЕСЕН Министерством промышленности строительных материалов СССР Зам. министра В.Я. Сидоров


2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ

Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 27 декабря 1982 г. № 304 с 1983-07-01

ИЗМЕНЕНИЕ №1 ГОСТ 10923-82 Рубероид. Технические условия.

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного строительного комитета СССР от 07.12.87 №285


3 ПЕРЕИЗДАН с изменением № 1

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

РУБЕРОИД

Технические условия ГОСТ 10923-82

RUBEROID

Specifications

Введен в действие с 1983-07-01

Настоящий стандарт распространяется на рубероид, получаемый пропиткой кровельного картона нефтяными битумами с последующим нанесением на обе стороны полотна покровного нефтяного битума с наполнителем и посыпки.

Рубероид должен применяться в соответствии с действующими строительными нормами и правилами на проектирование и производство кровельных и гидроизоляционных работ.

1. МАРКИ И РАЗМЕРЫ

1.1. В зависимости от назначения рубероид подразделяют на:

  • кровельный - для устройства верхнего слоя кровельного ковра;

  • подкладочный - для устройства нижних слоев кровельного ковра и гидроизоляции строительных конструкций.

1.2. В зависимости от назначения, марки картона и вида посыпки рубероид подразделяют на марки, указанные в таблице 1.

(Измененная редакция. Изм. №1)


Таблица 1

Марка рубероида

Наименование рубероида

Основное назначение

Марка картона

Вид посыпки

РКК-420А

Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой

Для верхнего слоя кровельного ковра

А-420

Крупнозернистая с лицевой стороны и пылевидная с нижней стороны полотна

РКК-420Б

Б-420

РКК-350Б

Б-350

РКЧ-350Б

Рубероид кровельный с чешуйчатой посыпкой

Для верхнего слоя кровельного ковра

Б-350

Чешуйчатая с лицевой стороны и пылевидная с нижней стороны полотна

РКП- 350А

Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой

Для верхнего слоя кровельного ковра с защитным слоем

А-350

Пылевидная с обеих сторон полотна

РКП- 350Б

Б-350

РПП-300А

Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой

Для нижних слоев кровельного ковра

А-300

РПП-300Б

В-300

РПЭ-300

Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой эластичный

Для нижних слоев кровельного ковра в районах Крайнего Севера

А-300Примечание. Рубероид марок РКП-350А, РКП-350Б может применяться для рулонной гидроизоляции строительных конструкций, для нижних слоев кровельного ковра.


1.3. Рубероид выпускают в рулонах шириной 1000, 1025 и 1050 мм. Допускаемое отклонение по ширине полотна ±5 мм.

Общая площадь рулона рубероида марок РКК-420А, РКК-420Б и РКК-350Б должна быть (10,0±0,5) м2, рубероида марок РКЧ-350Б, РКП-350Б - (15,0±0,5) м2, а рубероида марок РПП-300А и РПЭ-300-(20,0±0,5)м2.

Справочная масса рулона рубероида различных марок приведена в приложении к настоящему стандарту.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

  1. Рубероид должен изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

  2. Качественные показатели рубероида в зависимости от марки должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 2.


Таблица 2

Наименование показателя

Норма для рубероида марок

РКК-420А

РКК-420Б

РКК-350Б РКЧ-350Б

РКП-350А

РКП-350Б

РПП-300А

РПП-300Б

РПЭ-300

Отношение массы пропиточного битума к массе абсолютно сухого картона, не менее

1,40

1,25

1,25

1,40

1,25

1,40

1,30

1,35

Масса покровного состава, г/м2, не менее в том числе:

1000

800

800

900

800

600

500

600

с нижней стороны, не менее

200

200

200

200

200

300

250

300

с верхней стороны, не менее

800

600

600

600

600

300

250

300

Разрывная сила при растяжении, Н (кгс), не менее

333 (34)

333 (34)

313(32)

274 (28)

274 (28)

216 (22)

216(22)

225 (23)

Не должно быть трещин и отслоения посыпки

Гибкость на брусе с закруглением радиусом, мм при температуре, К (°С)

15 291(18) 278(5)*

15 296(25) 278(5)*

15 298(25) 278(5)*

15 298(25) 278(5)*

15 291(18) 278(5)*

10 291(18) 278(5)*

10 291(18) 278(5)*

10 271 (-2)

Потеря посыпки, г/образец, не более

3,0

3,0

3,0**

-

-

-

-

-

* При применении покровного битума, полученного из спецсырья и битума марки БНК 45/190.

** Для рубероида марки РКК-350Б.

(Измененная редакция. Изм. № 1)

2.3. Рубероид должен быть теплостойким. При нагревании в вертикальном положении в течение 2 ч при температуре 353 К (80 °С) покровный слой не должен сползать и не должно появляться вздутий и других дефектов покровного слоя. Потеря массы при этом не должна быть более 0,5 %.

(Измененная редакция. Изм. № 1)

2.4. Рубероид должен быть водонепроницаемым. При испытании при давлении 0,001 Мпа (0,01 кгс/см2) в течение не менее 72 ч не должно появляться признаков проникания воды.

(Измененная редакция. Изм. № 1)

  1. Картонная основа рубероида должна быть пропитана битумом по всей толщине полотна. В разрезе рубероид должен быть черным с коричневым оттенком, без светлых прослоек непропитанного картона и без посторонних включений .

  2. Покровный состав должен быть нанесен на обе стороны рубероида по всей поверхности полотна сплошным слоем.

(Измененная редакция. Изм. № 1)

2.7. Содержание наполнителя по отношению к общей массе покровного состава должно быть не менее: пылевидного - 20 %, волокнистого - 10 %, комбинированного - 15 %.