- між суб'єктами господарювання - замовниками робіт та
ліцензіатами;

- між ліцензіатами і головними управліннями (управліннями)
МНС України в регіонах.

11. Вимоги для провадження діяльності протипожежного
призначення з монтажу, технічного обслуговування
пристроїв для захисту будинків і споруд
від розрядів блискавки

11.1. Кваліфікаційні вимоги

Керівники робіт:

базова або повна вища освіта професійного спрямування
"Інженерія" за освітньо-кваліфікаційними рівнями "бакалавр",
"спеціаліст", "магістр";

спеціальне навчання з монтажу, технічного обслуговування
пристроїв для захисту будинків і споруд від розрядів блискавки;

навчання та перевірка знань з питань охорони праці.

Керівники робіт повинні мати:

для бакалавра за спеціальністю "пожежна безпека" стаж роботи
в органах державного пожежного нагляду не менше 2 років, за іншими
спеціальностями - стаж роботи за даним напрямком діяльності не
менше 3 років;

для спеціаліста, магістра за спеціальністю "пожежна безпека"
стаж роботи в органах державного пожежного нагляду не менше 1
року, за іншими спеціальностями - стаж роботи за даним напрямком
діяльності не менше 2 років.

Виконавці робіт:

професійно-технічна освіта освітньо-кваліфікаційного рівня
"кваліфікований робітник" відповідної професії та розряду;

спеціальне навчання з монтажу, технічного обслуговування
пристроїв для захисту будинків і споруд від розрядів блискавки;

навчання та перевірка знань з питань охорони праці.

Виконавці робіт повинні мати кваліфікацію:

електрозварника ручного зварювання не нижче 4-го розряду;

електромеханіка-схемника не нижче 4-го розряду.

11.2. Вимоги до наявності нормативно-правових актів та
нормативно-технічної документації

Закон України "Про пожежну безпеку";

НАПБ А.01.001-95 Правила пожежної безпеки в Україні;

РД 34.21.122-87 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий
и сооружений";

СНиП III-4-80* "Техника безопасности в строительстве";

СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства";

ПУЭ-86 "Правила устройства электроустановок (6-е издание)";

ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної
експлуатації електроустановок споживачів;

ГОСТ 12.1.018-93 "ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического
электричества. Общие требования";

виробнича документація, що оформляється при монтажі пристроїв
для захисту будинків і споруд від розрядів блискавки, а також
документація, що оформляється при прийнятті в експлуатацію та при
виявленні дефектів під час експлуатації;

регламенти робіт з технічного обслуговування пристроїв для
захисту будинків і споруд від розрядів блискавки.

11.3. Технологічні вимоги

Суб'єкт господарювання повинен мати:

адміністративне приміщення;

прилади вимірювання захисного заземлення (МС-08, М-416 тощо);

електромеханічний та слюсарний інструменти (електродрилі,
перфоратори, молотки, плоскогубці тощо);

електро-газозварювальне обладнання;

обладнання, інструменти та вимірювальні прилади, передбачені
регламентами робіт з технічного обслуговування пристроїв для
захисту будинків і споруд від розрядів блискавки і технічною
документацією виробника обладнання, що застосовується.

11.4. Вимоги щодо якості робіт

Роботи з монтажу пристроїв для захисту будинків і споруд від
розрядів блискавки повинні здійснюватись відповідно до
затвердженої проектно-кошторисної документації, яка пройшла
експертизу щодо пожежної безпеки в органах державного пожежного
нагляду, та технічної документації підприємств-виробників на
обладнання, що використовується. Про початок роботи на об'єкті
суб'єкт господарювання зобов'язаний сповістити місцевий орган
державного пожежного нагляду.

Забороняється виконання монтажних робіт без позитивного
експертного висновку.

Виконані роботи з монтажу пристроїв для захисту будинків і
споруд від розрядів блискавки оформляються актом прийняття
виконаних робіт, який підписується представниками замовника і
виконавця цих робіт та засвідчується печатками.

Роботи з технічного обслуговування пристроїв для захисту
будинків і споруд від розрядів блискавки повинні здійснюватись
відповідно до затверджених регламентів робіт з технічного
обслуговування та технічної документації підприємств-виробників на
обладнання, що використовується.

Суб'єкт господарювання, що здійснює технічне обслуговування,
повинен забезпечити працездатність установки блискавкозахисту,
своєчасне виконання планових профілактичних робіт, позапланових (у
разі надходження повідомлень) робіт з усунення несправностей,
заміни та ремонту обладнання, що обслуговується.

12. Вимоги для провадження діяльності протипожежного
призначення з монтажу протипожежних воріт, дверей,
димових люків, вогнезатримувальних пристроїв

12.1. Кваліфікаційні вимоги

Керівники робіт:

базова або повна вища освіта професійного спрямування
"Інженерія" за освітньо-кваліфікаційними рівнями "бакалавр",
"спеціаліст", "магістр";

спеціальне навчання з монтажу протипожежних воріт, дверей,
димових люків, вогнезатримувальних пристроїв;

навчання та перевірка знань з питань охорони праці.

Керівники робіт повинні мати:

для бакалавра за спеціальністю "пожежна безпека" стаж роботи
в органах державного пожежного нагляду не менше 2 років, за іншими
спеціальностями - стаж роботи за даним напрямком діяльності не
менше 3 років;

для спеціаліста, магістра за спеціальністю "пожежна безпека"
стаж роботи в органах державного пожежного нагляду не менше 1
року, за іншими спеціальностями - стаж роботи за даним напрямком
діяльності не менше 2 років.

Виконавці робіт:

професійно-технічна освіта освітньо-кваліфікаційного рівня
"кваліфікований робітник" відповідної професії та розряду;

навчання та перевірка знань з питань охорони праці.

Кількість спеціалістів та їх кваліфікаційний рівень
визначається регламентом виконання робіт, але кількість виконавців
робіт при цьому не повинна бути менше двох.

12.2. Вимоги до наявності нормативно-правових актів та
нормативно-технічної документації

Закон України "Про пожежну безпеку";

НАПБ А.01.001-95 Правила пожежної безпеки в Україні;

ДБН В.1.1-7-2002 Пожежна безпека об'єктів будівництва;

ДСТУ Б В.1.1-4-98 Захист від пожежі. Будівельні конструкції.
Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги;

ДСТУ Б.В.1.1-9-2001 Двері і ворота. Методи випробувань на
вогнестійкість;

СТ СЭВ 3974-83 "Пожарная безопасность в строительстве. Двери
и ворота. Метод испытаний на огнестойкость";

СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование";

технічна та експлуатаційна документація на протипожежні
ворота, двері, димові люки, вогнезатримувальні пристрої, що
застосовуються (технічні умови, технічний опис, сертифікат тощо);

регламенти робіт з монтажу протипожежних воріт, дверей,
димових люків, вогнезатримувальних пристроїв, розроблені для
конкретного виробу, з урахуванням вимог технічної документації.

12.3. Технологічні вимоги

Суб'єкт господарювання повинен мати адміністративне
приміщення; обладнання, інструмент та вимірювальні прилади,
передбачені регламентами робіт з монтажу протипожежних воріт,
дверей, димових люків, вогнезатримувальних пристроїв і технічною
документацією виробника обладнання, що застосовується.

12.4. Вимоги щодо якості робіт

До монтажу приймаються протипожежні ворота, двері, димові
люки, вогнезатримувальні пристрої за умови підтвердження межі їх
вогнестійкості відповідними документами (протокол вогневих
випробувань, сертифікат тощо). Роботи з монтажу та мурування в
будівельних конструкціях повинні здійснюватись згідно з
регламентом робіт, технічною документацією виробника даної
продукції та проектною документацією на об'єкт будівництва і
забезпечувати передбачену нормами проектування межу
вогнестійкості.

Виконані роботи з монтажу протипожежних воріт і дверей
оформляються актом прийняття виконаних робіт, у якому
зазначається:

найменування виконавця робіт, його місцезнаходження та номер
ліцензії;

найменування замовника робіт;

найменування об'єкта проведення робіт та його адреса;

перелік встановленої продукції, її назва та відомості про
виробника;

межа вогнестійкості продукції з посиланням на документ, що її
підтверджує;

результати контролю якості виконаних робіт.

Акт прийняття виконаних робіт підписується представниками
замовника і виконавця робіт та засвідчується печатками.

13. Вимоги для провадження діяльності
протипожежного призначення з вогнезахисної
обробки деревини (глибока, поверхнева) та тканин

13.1. Кваліфікаційні вимоги

Керівники робіт:

базова або повна вища освіта професійного спрямування
"Інженерія" за освітньо-кваліфікаційними рівнями "бакалавр",
"спеціаліст", "магістр";

спеціальне навчання з вогнезахисту деревини та тканин;

навчання та перевірка знань з питань охорони праці.

Керівники робіт повинні мати стаж роботи:

для бакалавра за спеціальністю "пожежна безпека" стаж роботи
в органах державного пожежного нагляду не менше 2 років, за іншими
спеціальностями - стаж роботи за даним напрямком діяльності не
менше 3 років;

для спеціаліста, магістра за спеціальністю "пожежна безпека"
стаж роботи в органах державного пожежного нагляду не менше 1
року, за іншими спеціальностями - стаж роботи за даним напрямком
діяльності не менше 2 років.

Виконавці робіт:

професійно-технічна освіта освітньо-кваліфікаційного рівня
"кваліфікований робітник" відповідної професії та розряду;

спеціальне навчання з вогнезахисту деревини та тканин;

навчання та перевірка знань з питань охорони праці.

Виконавці робіт повинні мати кваліфікацію "маляр 4-го
розряду". Кількість спеціалістів визначається регламентом робіт,
але кількість виконавців робіт при цьому не повинна бути менше
двох.

13.2. Вимоги до наявності нормативно-правових актів та
нормативно-технічної документації

Закон України "Про пожежну безпеку" ( 3745-12 );

НАПБ А.01.001-95 Правила пожежної безпеки в Україні
( z0219-95 );

ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів
будівництва;

ДБН В.2.6-14-97 Конструкції будинків та споруд. Покриття
будинків та споруд;

ДСТУ Б В.1.1-4-98 Захист від пожежі. Будівельні конструкції.
Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги;

ГОСТ 16363-98 "Средства огнезащиты для древесины. Методы
определения огнезащитных свойств";

ГОСТ 19297-73 "Ткани хлопчатобумажные с огнезащитной
отделкой. Технические условия";

ГОСТ 20022.2-80 "Защита древесины. Классификация";

ГОСТ 12.3.034-84 "ССБТ. Работы по защите древесины. Общие
требования безопасности";

ГОСТ 20022.14-84 "Защита древесины. Методы определения
предпропиточной влажности";

ГОСТ 20022.1-90 "Защита древесины. Термины и определения";

ГОСТ 20022.0-93 "Защита древесины. Параметры защищенности";

ГОСТ 20022.6-93 "Защита древесины. Способы пропитки";

ГОСТ 30219-95 "Древесина огнезащищенная. Общие технические
требования. Методы испытаний. Транспортирование и хранение";

ГОСТ 28815-96 "Растворы водные защитных средств для
древесины. Технические условия";

технічна та експлуатаційна документація на вогнезахисні
матеріали, що застосовуються (паспорт, інструкція тощо);

виробнича документація, що оформляється при виконанні та
прийнятті робіт з вогнезахисної обробки, а також документація, що
оформляється при виявленні дефектів у період експлуатації (акти
приймання, сертифікати тощо);

регламенти робіт з глибокого просочення деревини;

регламенти робіт з поверхневої вогнезахисної обробки деревини
та тканин, розроблені для конкретного вогнезахисного матеріалу, з
урахуванням вимог технічної документації.

13.3. Технологічні вимоги

Суб'єкт господарювання повинен мати:

адміністративні, складські приміщення;

прилади для визначення вологості деревини, показників
концентрації водневих іонів, густини, температури та об'єму
розчину, маси нанесеного вогнезахисного матеріалу і кількості
поглинутого розчину (вологомір, рН-метр, ареометр, термометр, ваги
тощо);

прилади (пристрої) для визначення товщини покриття
(товщиномір, мікрометр, штангенциркуль тощо);

обладнання, інструменти та вимірювальні прилади, передбачені
регламентами робіт з глибокого просочення деревини вогнезахисними
розчинами та поверхневої вогнезахисної обробки деревини і тканин.

13.4. Вимоги щодо якості робіт

Вогнезахист дерев'яних конструкцій повинен забезпечити
передбачену нормами проектування групу вогнезахисної ефективності
конкретної конструкції.

Після глибокого просочення деревина повинна відноситись до
групи важкогорючих матеріалів. Якість виконаних робіт повинна
відповідати вимогам ГОСТ 30219-95, ГОСТ 16363-98, ДСТУ Б
В.1.1-2-97 (ГОСТ 30402- 96).

Кожна партія вогнезахищеної деревини методом глибокого
просочення супроводжується паспортом, який містить:

найменування виконавця робіт та його місцезнаходження;

найменування замовника робіт та адреса об'єкта застосування;

кількість вогнезахищеної деревини та її група горючості;

витрата вогнезахисного засобу на метр кубічний обробленої
деревини;

гарантійний термін забезпечення вогнезахисної ефективності.

Про початок роботи на об'єкті з поверхневої вогнезахисної
обробки деревини та тканин суб'єкт господарювання зобов'язаний
сповістити місцевий орган державного пожежного нагляду. Виконані
роботи оформляються актом прийняття виконаних робіт, у якому
зазначається: