МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ


ПІ 1.5.20-379-2005


ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

під час виконання робіт на лаконаливних машинах
1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Примірна інструкція з охорони праці під час виконання робіт на лако-наливних машинах (далі - Інструкція) поширюється на осіб, які виконують роботи за професією лакувальник (далі - лакувальник).

1.2 Інструкція може бути використана як основа для розроблення інструкцій з охорони праці, що діють на підприємствах меблевого виробництва, з урахуванням конкретних умов виробничого процесу та вимог безпеки, викладених в експлуатаційній документації підприємств-виробників обладнання, яке використовується на підприємстві.

1.3 Лаконаливні машини призначаються для нанесення лакофарбових матеріалів на плоскі, гнутоклеєні та криволінійні поверхні. Деталі, рухаючись по транспортеру, проходять через завісу рідкого оздоблювального матеріалу, який надходить в машину і в подальшому циркулює через систему централізованого подавання, та покриваються рівномірним за товщиною шаром.

1.4 Підвищена небезпека під час нанесення лакофарбових покрить на ла-коналивних машинах обумовлюється наявністю рухомих частин обладнання, а також статичної електрики, загазованості повітря робочої зони отруйними та шкідливими випаровуваннями розчинників і розріджувачів, які входять до складу оздоблювальних матеріалів, що створює високий рівень вибухопожежо-небезпеки.

1.5 До самостійного виконання робіт на лаконаливних машинах допускаються особи:

- яким виповнилось 18 років, крім жінок в період вагітності та лактації;

- які пройшли медичний огляд в установленому на підприємстві порядку відповідно до наказу № 45 Міністерства охорони здоров'я України від ЗО березня 1994 року та не мають медичних протипоказань;

- які мають професійну підготовку;

- які пройшли вступний інструктаж, навчання та перевірку знань з охорони праці та пожежної безпеки, стажування на робочому місці протягом 2-15 змін в залежності від стажу, характеру роботи та кваліфікації. Допуск до самостійної роботи проводиться за наказом керівника підприємства або структурного підрозділу.

1.6 Лакувальники, які виконують роботи на лаконаливних машинах, зобов'язані:

- знати та виконувати вимоги цієї Інструкції;

- дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку та здоров'я оточуючих людей в процесі виробництва чи під час перебування на території підприємства;

- знати та виконувати правила поводження з устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;

- проходити в установленому порядку попередній та періодичні медичні огляди;

- дотримуватись зобов'язань з охорони праці, передбачених колективним договором, угодою, трудовим договором та правилами трудового розпорядку підприємства (установи), у тому числі:

а) виконувати тільки ту роботу, з якої було отримано інструктаж;

б) вчасно розпочинати та закінчувати роботу, дотримуватись встановленого часу технологічної та обідньої перерв;

в) не виконувати роботи не передбачені змінним завданням;

г) не знаходитись на роботі в неробочий час без відповідного дозволу керівника;

д) повідомляти про небезпеку свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу;

- уміти подавати долікарську допомогу в разі нещасних випадків, знати де знаходиться аптечка з медикаментами.

1.7 Під час виконання робіт на лаконаливних машинах можуть мати місце такі фізичні й хімічні небезпечні та шкідливі виробничі чинники:

а) фізичні небезпечні та шкідливі виробничі чинники:

- рухомі частини виробничого обладнання; рухомі заготовки, матеріали; конструкції, що руйнуються;

- підвищена загазованість повітря робочої зони;

- високий рівень напруги в електричному ланцюгу, замикання якого може пройти через тіло людини;

- підвищений рівень статичної електрики;

- недостатня освітленість робочої зони;

б) хімічні небезпечні та шкідливі виробничі чинники:

- токсичні;

- подразнюючі;

- канцерогенні;

- алергенні;

- мутагенні.

1.8 Для виконання робіт на лаконаливних машинах лакувальнику видається безкоштовно за установленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту:

- напівкомбінезон бавовняний згідно ГОСТ 29057 - 91 (ГОСТ 29058 - 91) на 12 місяців;

- напівчеревики шкіряні антистатичні згідно ГОСТ 12.4.137 - 2001 на 12 місяців;

- берет бавовняний згідно ГОСТ 12.4.011 - 89 (ТУ17 УРСР 41-02-90) на 12 місяців;

- рукавички гумові згідно ГОСТ 12.4.010 - 75 на 2 місяці; -респіратор газозахисний згідно ГОСТ 12.4.041 -2001 до зносу;

- окуляри захисні згідно ГОСТ 12.4.013 - 97 до зносу.

Колективним договором підприємства може бути передбачена видача 313 понад установленої норми.

1.9 Лакувальники, зайняті нанесенням лакофарбових матеріалів на лаконаливних машинах, зобов'язані дотримуватися правил особистої гігієни:

- розпочинати роботу в спеціальному одязі, спеціальному взутті та інших засобах індивідуального захисту;

- утримувати протягом зміни робоче місце в чистоті й порядку, не тримати на машині інструменти, сторонні предмети, ганчір'я тощо;

- їсти та зберігати продукти харчування тільки в спеціально відведених місцях;

- після роботи вимити з милом забруднені частини тіла.

1.10 Лакувальники зобов'язані дотримуватись вимог інструкції з пожежної безпеки, знати місця розташування засобів пожежогасіння та вміти ними користуватись.

1.11 Лакувальники, які виконують роботи на лаконаливних машинах, зобов'язані виконувати такі вимоги безпеки:

- забороняється доторкатися до струмоведучих частин та усувати несправності в електрообладнанні. Про наявність несправностей необхідно сповістити безпосереднього керівника;

- забороняється працювати на несправному обладнанні;

- помітивши порушення вимог Інструкції іншим працівником або небезпеку для оточуючих, попередити працівника та сповістити безпосереднього керівника про порушення правил безпеки;

- забороняється працювати, якщо в приміщенні знаходиться менше двох працівників, а також залишати робоче місце без нагляду, якщо обладнання працює або увімкнене.

1.12 Порушення лакувальником вимог цієї Інструкції розглядається як порушення трудової дисципліни, за яке до нього може бути застосоване стягнення згідно з чинним законодавством України.

2 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

Перед початком роботи необхідно:

2.1 Перевірити наявність запасного комплекту одягу та справність засобів індивідуального захисту, у разі виявлення несправностей доповісти керівнику робіт, розпочинати роботу тільки після усунення всіх несправностей.

2.2 Надягнути спецодяг, взуття, головний убір та необхідні засоби індивідуального захисту. Одяг не повинен бути надто вільним та мати звисаючі кінці, які можуть бути захоплені обладнанням.

2.3 Перевірити стан робочого місця, переконатися в наявності вільних проходів, доступу до пускових пристроїв, електрообладнання, а також у відсутності сторонніх предметів на обладнанні та робочому місці.

2.4 Провести зовнішній огляд обладнання і впевнитися:

- в справності пускових пристроїв шляхом їх короткочасного вмикання;

- в відсутності механічних пошкоджень шлангів і транспортних стрічок;

- в щільності закріплення шлангів, що з'єднують головку насоса і бачок;

- в наявності та справності огороджень з'єднувальних муфт електродвигуна з насосом;

- в справності стола-обмежувача швидкості;

- в справності електрообладнання, заземлювальних пристроїв;

- в справності блокувань, які припиняють подавання лакофарбових матеріалів у лаконаливну машину, якщо вимкнуті місцеві відсмоктувачі та загальнооб-мінна вентиляція;

- в справності спеціальних візків-етажерок для перевезення деталей;

- в наявності достатнього освітлення робочого місця;

- в справності роботи місцевих відсмоктувачів і вентиляції;

- в справності автоматичних установок пожежогасіння і пожежної сигналізації;

- в справності автоматичних газоаналізаторів, попереджуючих виникнення в повітрі вибухонебезпечних концентрацій лакофарбових матеріалів.

2.5 Перевірити наявність технічної документації на матеріали, відповідність їх технічним умовам та маркування ємностей.

2.6 Розкласти інструменти і прилади так, щоб під час роботи було зручно ними користуватись.

2.7 Змастити руки захисною пастою або кремом.

2.8 Увімкнути вентиляцію за 5-10 хвилин до початку роботи.

2.9 Попередити оточуючих про вмикання лаконаливної машини, дати сигнал про початок роботи.

2.10 У разі виявлення несправностей або інших недоліків на робочому місці сповістити керівника роботи (відповідального за проведення даної роботи). До роботи приступити тільки після усунення всіх несправностей і недоліків.

2.11 У разі отримання нової незнайомої роботи звернутися до керівника робіт за поясненнями і уточненнями вимог безпеки під час її виконання.

З ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ

3.1 Не застосовувати лакофарбові матеріали, розчинники невідомого скла-

ДУ-

3.2 Слідкувати за роботою вентиляції. В разі її несправності припинити роботу і сповістити керівника робіт.

3.3 У разі виявлення патьоків лаку на стрічці транспортера видаляти їх чистою ганчіркою, змоченою в ацетоні, використовуючи респіратор і гумові рукавички.

3.4 У разі відсутності централізованого подавання лакофарбових матеріалів не захаращувати робоче місце пустими ємностями з-під них, а виносити у спеціально відведене місце.

3.5 Слідкувати за тим, щоб ємності з оздоблювальними матеріалами були щільно закриті.

3.6 У разі розливання лаку, ініціатора або прискорювача обмежити розтікання вбираючим матеріалом (піском, тирсою тощо), прибрати їх та винести у спеціально відведене місце. Підлогу вимити водою з миючим засобом.

3.7 Почергове використання нітроцелюлозних, поліефірних та інших оздоблювальних матеріалів проводити після очищення всього обладнання (машини, бачки, повітроводи, місцеві відсмоктувачі).

3.8 Дотримуватись вимог безпеки під час роботи з ініціатором. Забороняється транспортувати та зберігати ініціатор сумісно з кислотами, оксидами кобальту і заліза, сикативами для запобігання вибуху в разі змішування з ними.

3.9 Не допускати знаходження на дільниці сторонніх осіб.

3.10 Всі види обладнання, що дають іскроутворення (електропідйомні пристрої тощо), вимикати на час нанесення лакофарбових покрить.

3.11 Облитий лакофарбовими матеріалами спецодяг необхідно негайно замінити чистим.

3.12 Не тримати в кишенях спецодягу промаслені ганчірки та інші обтиральні матеріали.

3.13 Не застосовувати відкритий вогонь і не палити. Паління дозволяється тільки у спеціально відведених місцях, погоджених з пожежною охороною.

3.14 Лакувальник зобов'язаний зупинити лаконаливну машину і вимкнути електрообладнання в таких випадках:

- залишаючи робоче місце навіть на короткий час;

- у разі тимчасового припинення роботи;

- під час регулювання та налагодження обладнання;

- під час прибирання, чищення, змащування обладнання;

- під час підтягування гайок, болтів та інших кріпильних деталей.

3.15 Погоджувати свої дії з підручним.

4 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

4.1 Зупинити лаконаливну машину, електрообладнання відключити від загальної електричної мережі.

4.2 Очищення машини проводити за допомогою інструменту, виготовленого з металу, що не дає іскроутворення.

4.3 Промивання головок, лотків, фільтрів, кришок бачків проводити в респіраторі, окулярах і гумових рукавичках з увімкненими місцевими відсмоктува-чами.

4.4 Забороняється проводити промивання головок з різними компонентами поліефірного лаку тим самим ацетоном.

4.5 Використаний під час роботи і прибирання обтиральний матеріал, а також знятий з лаконаливної машини затверділий лак скласти у спеціальні металеві ящики з кришками і винести за межі цеху в спеціально відведене місце.

4.6 Використаний під час промивання розчинник винести у відведене місце. Зливати розчинник у каналізацію забороняється.

4.7 Витяжну вентиляцію вимкнути через 5-20 хвилин після закінчення роботи.

4.8 Здати робоче місце та обладнання зміннику, попередити змінника і керівника робіт про всі неполадки, виявлені в процесі роботи.

4.9 Зняти спецодяг, почистити від пилу та бруду і помістити в металеву шафу для спецодягу, яка провітрюється.

4.10 Забороняється використовувати для миття рук розчинники. Руки та обличчя вимити з милом або прийняти душ, почистити зуби, прополоскати рот і ніс водою. Руки необхідно змастити гліцерином або живильним кремом.

5 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

5.1 Під час оздоблення меблевих деталей на лаконаливних машинах можуть статись такі аварійні ситуації:

- несанкціоноване (аварійне) вимкнення напруги у силовій мережі;

- виявлення електронапруги на корпусі обладнання;

- ураження електричним струмом;

- виникнення вибуху та пожежі;

- попадання рук лакувальника між стрічкою транспортера і подавальним роликом;

- отруєння лакувальника шкідливими випаровуваннями токсичних речовин, попадання лакофарбових матеріалів на шкіру та слизову оболонку очей.

5.2 Під час раптового припинення подавання електроенергії, виявлення напруги на корпусі обладнання, несправностей в обладнанні необхідно:

- вимкнути обладнання;

- повідомити про аварію безпосереднього керівника робіт чи іншу уповноважену особу підприємства і діяти за їх вказівкою.

5.3 Під час виникнення пожежі необхідно виконувати вимоги інструкції з пожежної безпеки:

- вимкнути обладнання, освітлення, вентиляцію;

- негайно попередити керівника робіт;

- приступити до ліквідації осередку загоряння згідно з вимогами інструкції з пожежної безпеки.

Під час пожежі необхідно виходити з приміщення згідно з планом евакуації у випадку пожежі.