12.3 При складанні декларації та проведенні сертифікації можуть застосовуватись наступні процедури оцінки відповідності:

1) випробування виробником виробу певного типу;

2) здійснення контролю за виробництвом на підприємстві;

3) випробування виробником зразків виробу, відібраних на підприємстві відповідно до програми випробувань;

4) подальше випробування виробником зразків виробу, відібраних на підприємстві відповідно до програми випробувань;

5) випробування органом оцінки виробу певного типу;

6) випробування органом оцінки зразків виробу, відібраних на підприємстві відповідно до програми випробувань;

7) проведення органом оцінки перевірки та оцінки системи контролю за виробництвом;

8) перевірка органом оцінки системи якості виробництва;

9) проведення органом оцінки постійного нагляду, аналізу та оцінки системи контролю за виробництвом;

10) проведення органом оцінки постійного нагляду, аналізу та оцінки системи якості виробництва;

11) випробування органом оцінки зразків виробу, відібраних на підприємстві, ринку або будівельному майданчику відповідно до програми аудиту.

Процедури оцінки відповідності 1-4 реалізуються виробником, а 5-11 – органом оцінки.

12.4 Для кожного окремого виробництва мобільних будівель орган оцінки на підставі аналізу факторів, наведених у пункті 20 Технічного регламенту, конкретизує перелік процедур оцінки відповідності, зазначених у 12.3.

12.5 Декларування виробником відповідності виробів здійснюється з використанням одного з модулів: модуль А (внутрішній контроль виробництва) або модуль Д (забезпечення якості виробництва) із застосуванням процедур, наведених у 21 Технічного регламенту.

12.6 Сертифікація виробу органом оцінки здійснюється з використанням модуля В (перевірка
виробів певного типу) в комбінації з модулем Д (забезпечення належної якості виробництва) або модулем F (перевірка продукції) із застосуванням процедур, наведених у 22 Технічного регламенту.

Усі застосовані при сертифікації продукції оцінки відповідності документуються виробником.

ДОДАТОК А

(обов'язковий)

НАВАНТАЖЕННЯ І ВПЛИВИ

А.1 При проектуванні конструкцій мобільних будівель і споруд потрібно враховувати навантаження і впливи на стадії виготовлення, транспортування, монтажу, демонтажу .

А.2 Клас відповідальності мобільних будівель і споруд слід приймати III згідно з ДБН В.1.2-2. Коефіцієнт надійності за відповідальністю слід приймати для збірно-розбірних будівель 0,9, для контейнерних – 0,85.

А.3 Характеристичні значення рівномірно розподілених навантажень від людей, меблів, устаткування слід приймати:

- для виробничих, складських і допоміжних будівель на підставі технологічних рішень, але не менше 2,0 кПа;

- для житлових будівель – 1,5 кПа;

- для громадських та адміністративних будівель – 2,0 кПа.

Коефіцієнт надійності за цими навантаженнями слід приймати 1,2.

А.4 Характеристичне значення снігового навантаження на горизонтальну проекцію покриття слід приймати 1500 Па. Коефіцієнт надійності за граничним розрахунковим значенням снігового навантаження приймається 0,83 для збірно-розбірних будівель із площинних та лінійних елементів і 0,71 – для контейнерних та збірно-розбірних будівель блок-контейнерів.

А.5 Характеристичне значення вітрового тиску слід приймати 500 Па. Коефіцієнт надійності за граничним розрахунковим значенням вітрового навантаження слід приймати 0,82 для збірно-розбірних будівель із площинних та лінійних елементів і 0,77 – для контейнерних.

Розрахунок на вітрове навантаження контейнерних будівель, які встановлюються на рівні поверхні землі, не виконується.

А.6 У разі, якщо будівля має використовуватись у певному кліматичному районі протягом всього строку служби, характеристичні значення снігового і вітрового навантаження допускається приймати згідно з ДБН В.1.2-2.

ДОДАТОК Б

(обов'язковий)

ВИМОГИ ДО ПОКАЗНИКІВ ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ МОБІЛЬНИХ (ІНВЕНТАРНИХ) БУДІВЕЛЬ

Б.1 Вимоги до теплотехнічних показників огороджувальних конструкцій (теплоізоляційної оболонки) будівель і порядок їх розрахунків слід визначати відповідно до ДБН В.2.6-31 з урахуванням цього додатка.

Б.2 Розрахункову температуру зовнішнього повітря (для оцінки температурного режиму теплопровідних включень огороджувальних конструкцій, повітропроникнення та теплостійкості) слід приймати мінус 20 °С.

Б.3 Нормативні максимальні тепловитрати на опалення будівель Еmax слід приймати 146 кВт·год/м2.

Б.4 Мінімально допустиме значення опору теплопередачі непрозорих огороджувальних конструкцій, світлопрозорих огороджувальних конструкцій і дверей встановлюється згідно з таблицею Б.1.

Таблиця Б.1 – Мінімально допустиме значення опору теплопередачі огороджувальних конструкцій Rq min

Вид огороджувальної конструкції

Значення Rq min , м2·К/Вт

для житлових і громадських будівель

для промислових і складських будівель

Зовнішні стіни

2,0

1,4

Покриття і перекриття

3,0

1,5

Вікна та двері

0,5

0,42

Б.5 Допустима повітропроникність огороджувальних конструкцій встановлюється згідно з таблицею Б.2.

Б.6 Нормативні індекси ізоляції повітряного шуму RW, дБ, що мають бути забезпечені зовнішніми огороджувальними конструкціями без вікон, слід приймати згідно з таблицею Б.3

Таблиця Б.2 – Допустимі значення повітропроникності огороджувальних конструкцій GH

Вид огороджувальної конструкції

Значення GH, кг/м2·год

для контейнерних будівель

для збірно-розбірних будівель

Зовнішні непрозорі конструкції житлових і громадських будівель

0,5

1,0

Зовнішні непрозорі конструкції виробничих і складських будівель

1,0

2,0

Стики між елементами непрозорих конструкцій житлових і громадських будівель

0,5

1,0

Стики між елементами непрозорих конструкцій виробничих і складських будівель

1,0

2,0

Світлопрозорі конструкції житлових, громадських та виробничих будівель

6,о

10,0

Вхідні двері

1,5

1,5

Таблиця Б.3 – Нормативні значення індексів ізоляції повітряного шуму

Функціональне призначення

Значення індекса ізоляції, дБ

для контейнерних будівель

для збірно-розбірних будівель

Житлові будівлі, дитячі дошкільні заклади, гуртожитки

≥35

≥30

Громадські будівлі (школи, медпункти, клуби)

≥32

≥27

Вікна, вхідні двері

≥30

≥30


Код УКНД 91.040.01


Ключові слова: будівлі мобільні, контейнерні, блок-контейнери, будівлі збірно-розбірні, ходова частина.

31