1. Робітники, зайняті на будівництві метрополітенів, тунелів та інших підземних споруд спеціального призначення, професії яких не зазначені в цих нормах, користуються спецодягом, спецвзуттям і запобіжними пристроями за професіями, зазначеними в Нормах безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим на будівельних, будівельно-монтажних та ремонтно-будівельних роботах.

  2. Під час роботи в тунелі взимку додатково видається куртка бавовняна на утеплювальній прокладці терміном на 24 місяці;

електрозварникам, а також акумуляторникам, зайнятим на ремонті й зарядці акумуляторів та на приготуванні електроліту, які одержують спецодяг та спецвзуття за нормами машинобудівних і металообробних виробництв, та відповідно за нормами для професій працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності; малярам – за нормами будівельних, будівельно-монтажних і ремонтних робіт;

робітникам на геодезично-маркшейдерських роботах - за нормами геологічних, топографо-геодезичних, вишукувальних та землеупоряджувальних робіт.

  1. Монтерам, електромеханікам і старшим електромеханікам системи централізації, блокування (СЦБ) та зв'язку, які одержують основний спецодяг за нормами підприємств залізничного транспорту, під час роботи у тунелі взимку додатково видається куртка бавовняна на утеплювальній прокладці на 24 місяці.

  2. Робітникам, зайнятим на мокрих підземних роботах під час будівництва метрополітенів, тунелів та підземних споруд спеціального призначення, можуть видаватися костюми прогумовані з терміном носіння 6 місяців замість костюмів гумових, передбачених цими нормами.

  3. Працівникам, зайнятим тимчасово на підземних роботах, спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту видаються відповідно до норм, передбачених для цих професій.

  4. Під час виконання робіт відкритим способом взимку та на мокрих роботах працівникам видається додатково під каску підшоломник.


Заступник начальника управління

організації державного нагляду

в металургії, енергетиці,

будівництві та котлонагляду В.М.Бабійчук