найменування виконавця робіт, його місцезнаходження та номер
ліцензії;

найменування замовника робіт;

найменування об'єкта, де проводились роботи, та його адреса;

найменування оброблених конструкцій та їх обсяг;

назва вогнезахисного матеріалу;

витрати на квадратний метр обробленої поверхні та товщина
сухого шару вогнезахисного покриття;

технологія нанесення вогнезахисного матеріалу;

група вогнезахисної ефективності;

вартість виконаних робіт;

результати контролю якості виконаних робіт.

Акт прийняття виконаних робіт підписується представниками
замовника, виконавця робіт та державного пожежного нагляду і
засвідчується печатками.

У місцях виконання вогнезахисної обробки суб'єкт
господарювання, що здійснював дані роботи, повинен установлювати
таблички, на яких указується:

найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, його
реквізити та номер ліцензії;

назва вогнезахисного матеріалу, що використовувався;

дата проведення робіт;

дата наступного виконання вогнезахисної обробки.

14. Вимоги для провадження діяльності протипожежного
призначення з вогнезахисної обробки кабельної продукції

14.1. Кваліфікаційні вимоги

Керівники робіт:

базова або повна вища освіта професійного спрямування
"Інженерія" за освітньо-кваліфікаційними рівнями "бакалавр",
"спеціаліст", "магістр";

спеціальне навчання з вогнезахисту кабельної продукції;

навчання та перевірка знань з питань охорони праці.

Керівники робіт повинні мати:

для бакалавра за спеціальністю "пожежна безпека" стаж роботи
в органах державного пожежного нагляду не менше 2 років, за іншими
спеціальностями - стаж роботи за даним напрямком діяльності не
менше 3 років;

для спеціаліста, магістра за спеціальністю "пожежна безпека"
стаж роботи в органах державного пожежного нагляду не менше 1
року, за іншими спеціальностями - стаж роботи за даним напрямком
діяльності не менше 2 років.

Виконавці робіт:

професійно-технічна освіта освітньо-кваліфікаційного рівня
"кваліфікований робітник" відповідної професії та розряду;

спеціальне навчання з вогнезахисту кабельної продукції;

навчання та перевірка знань з питань охорони праці.

Виконавці робіт повинні мати кваліфікацію "маляр 4-го
розряду". Кількість спеціалістів визначається технологічним
регламентом, але кількість виконавців робіт при цьому не повинна
бути менше двох.

14.2. Вимоги до наявності нормативно-правових актів та
нормативно-технічної документації

Закон України "Про пожежну безпеку";

НАПБ А.01.001-95 Правила пожежної безпеки в Україні;

ГОСТ 12.2.007.0-75 "ССБТ. Изделия электротехнические. Общие
требования безопасности";

ГОСТ 12.2.007.14-75 "ССБТ. Кабели и кабельная арматура.
Требования безопасности";

ПУЭ-86. "Правила устройства электроустановок (6-е издание)";

ГОСТ 12176-89 (МЭК 332-3-82) "Кабели, провода и шнуры. Методы
проверки на нераспространение горения";

ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної
експлуатації електроустановок споживачів;

технічна та експлуатаційна документація на вогнезахисні
матеріали, що застосовуються (паспорт, інструкція тощо);

виробнича документація, що оформляється при прийманні робіт з
вогнезахисної обробки кабельної продукції та при виявленні
дефектів у період експлуатації (акти приймання робіт, сертифікати
тощо);

регламенти робіт з вогнезахисної обробки кабельної продукції,
розроблені для конкретного вогнезахисного матеріалу, з урахуванням
вимог технічної документації.

14.3. Технологічні вимоги

Суб'єкт господарювання повинен мати:

адміністративні, складські приміщення;

прилади (пристрої) для визначення маси вогнезахисного
матеріалу і товщини покриття (ваги, товщиномір, мікрометр,
штангенциркуль тощо);

обладнання, інструменти та вимірювальні прилади, передбачені
регламентами робіт з вогнезахисної обробки кабельної продукції.

14.4. Вимоги щодо якості робіт

Кабельна продукція після нанесення вогнезахисного матеріалу
не повинна поширювати полум'я згідно з ГОСТ 12.2.007.14-75, ГОСТ
12176-89.

Про початок роботи на об'єкті суб'єкт господарювання

зобов'язаний сповістити місцевий орган державного пожежного
нагляду.

Виконані роботи оформляються актом прийняття виконаних робіт,
у якому зазначається:

найменування виконавця робіт, його місцезнаходження та номер
ліцензії;

найменування замовника робіт;

найменування об'єкта, де проводились роботи, та його адреса;

назва вогнезахисного матеріалу;

витрати на квадратний метр обробленої поверхні та товщина
сухого шару вогнезахисного покриття;

технологія нанесення вогнезахисного матеріалу;

категорія пучків кабелю згідно з ГОСТ 12176-89;

обсяг та вартість виконаних робіт;

результати контролю якості виконаних робіт.

Акт прийняття виконаних робіт підписується представниками
замовника, виконавця робіт та державного пожежного нагляду і
засвідчується печатками.

У місцях виконання вогнезахисної обробки суб'єкт
господарювання, що здійснював дані роботи, повинен установлювати
таблички, на яких вказується:

найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, його
реквізити та номер ліцензії;

назва вогнезахисного матеріалу, що використовувався;

дата проведення робіт;

дата наступного виконання вогнезахисної обробки.

15. Вимоги для провадження діяльності протипожежного
призначення з захисту вогнезахисними матеріалами
металевих, залізобетонних та інших конструкцій

15.1. Кваліфікаційні вимоги

Керівники робіт:

базова або повна вища освіта професійного спрямування
"Інженерія" за освітньо-кваліфікаційними рівнями "бакалавр",
"спеціаліст", "магістр";

спеціальне навчання з вогнезахисту будівельних матеріалів та
конструкцій;

навчання та перевірка знань з питань охорони праці.

Керівники робіт повинні мати:

для бакалавра за спеціальністю "пожежна безпека" стаж роботи
в органах державного пожежного нагляду не менше 2 років, за іншими
спеціальностями - стаж роботи за даним напрямком діяльності не
менше 3 років;

для спеціаліста, магістра за спеціальністю "пожежна безпека"
стаж роботи в органах державного пожежного нагляду не менше 1
року, за іншими спеціальностями - стаж роботи за даним напрямком
діяльності не менше 2 років.

Виконавці робіт:

професійно-технічна освіта освітньо-кваліфікаційного рівня
кваліфікований робітник відповідної професії та розряду;

спеціальне навчання з вогнезахисту будівельних матеріалів та
конструкцій;

навчання та перевірка знань з питань охорони праці.

Виконавці робіт повинні мати кваліфікацію "маляр 4-го
розряду". Кількість спеціалістів визначається технологічним
регламентом, але кількість виконавців робіт при цьому не повинна
бути менше двох.

15.2. Вимоги до наявності нормативно-правових актів та
нормативно-технічної документації

Закон України "Про пожежну безпеку";

НАПБ А.01.001-95 Правила пожежної безпеки в Україні;

ДБН В.1.1-7-2002 Пожежна безпека об'єктів будівництва;

ДСТУ Б В.1.1-4-98 Захист від пожежі. Будівельні конструкції.
Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги;

технічна та експлуатаційна документація на вогнезахисні
матеріали, що застосовуються (паспорт, інструкція, сертифікат
тощо);

виробнича документація, що оформляється при виконанні та
прийнятті робіт з вогнезахисту металевих, залізобетонних та інших
конструкцій, а також документація, що оформляється при виявленні
дефектів у період експлуатації (проектна документація, акти
приймання, сертифікати тощо);

регламенти робіт з вогнезахисту металевих, залізобетонних та
інших конструкцій, розроблені для конкретного вогнезахисного
матеріалу, з урахуванням вимог технічної документації.

15.3. Технологічні вимоги

Суб'єкт господарювання повинен мати:

адміністративні, складські приміщення;

електронний товщиномір для визначення товщини нанесеного
вогнезахисного матеріалу;

обладнання, інструменти та вимірювальні прилади, передбачені
регламентами робіт з вогнезахисту металевих, залізобетонних та
інших конструкцій.

15.4. Вимоги щодо якості робіт

Роботи з вогнезахисту металевих, залізобетонних конструкцій
повинні здійснюватись відповідно до затверджених проектів
проведення робіт (ППР), які пройшли експертизу в органах
державного пожежного нагляду щодо пожежної безпеки, технічної
документації виробників вогнезахисного матеріалу та забезпечувати
передбачену нормами проектування межу вогнестійкості для
конкретної конструкції. Відсутність позитивного експертного
висновку не дає права на початок виконання робіт з вогнезахисту.

Про початок роботи на об'єкті суб'єкт господарювання
зобов'язаний сповістити місцевий орган державного пожежного
нагляду.

Виконані роботи оформляються актом прийняття виконаних робіт,
у якому зазначається:

найменування виконавця робіт, його місцезнаходження та номер
ліцензії;

найменування замовника робіт;

найменування об'єкта, де проводились роботи, та його адреса;

найменування оброблених конструкцій та їх обсяг;

назва вогнезахисного матеріалу;

витрати на квадратний метр обробленої поверхні та товщина
сухого шару вогнезахисного покриття;

вартість виконаних робіт;

технологія нанесення вогнезахисного матеріалу;

межа вогнестійкості конструкцій;

результати контролю якості виконаних робіт.

Акт прийняття виконаних робіт підписується представниками
замовника, виконавця робіт та державного пожежного нагляду і
засвідчується печатками.

У місцях виконання вогнезахисної обробки суб'єкт
господарювання, що здійснював дані роботи, повинен встановлювати
таблички, на яких вказується:

найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, його
реквізити та номер ліцензії;

назва вогнезахисного матеріалу, що використовувався;

дата проведення робіт;

дата наступного виконання вогнезахисної обробки.

16. Вимоги для провадження діяльності протипожежного
призначення з мурування, ремонту і очищення печей,
камінів, димоходів (димарів)

16.1. Кваліфікаційні вимоги

Керівники робіт:

базова або повна вища освіта професійного спрямування
"Інженерія" за освітньо-кваліфікаційними рівнями "бакалавр",
"спеціаліст", "магістр";

спеціальне навчання щодо мурування, ремонту і очищення печей,
камінів, димоходів (димарів);

навчання та перевірка знань з питань охорони праці.

Керівники робіт повинні мати:

для бакалавра за спеціальністю "пожежна безпека" стаж роботи
в органах державного пожежного нагляду не менше 2 років, за іншими
спеціальностями - стаж роботи за даним напрямком діяльності не
менше 3 років;

для спеціаліста, магістра за спеціальністю "пожежна безпека"
стаж роботи в органах державного пожежного нагляду не менше 1
року, за іншими спеціальностями - стаж роботи за даним напрямком
діяльності не менше 2 років.

Виконавці робіт:

професійно-технічна освіта освітньо-кваліфікаційного рівня
"кваліфікований робітник" відповідної професії та розряду;

спеціальне навчання щодо мурування, ремонту і очищення печей,
камінів, димоходів (димарів);

навчання та перевірка знань з питань охорони праці.

Виконавці робіт повинні мати кваліфікацію:

пічника не нижче 4-го розряду;

очисника димарів не нижче 4-го розряду.

16.2. Вимоги до наявності нормативно-правових актів та
нормативно-технічної документації

Закон України "Про пожежну безпеку";

НАПБ А.01.001-95 Правила пожежної безпеки в Україні;

ДНАП 0.00-1.20-98 Правила безпеки систем
газопостачання;

СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование";

СНиП 2.08.01-89 "Жилые здания";

СНиП 3.03.01-87 "Правила производства и приемки работ.
Каменные конструкции";

виробнича документація, що оформляється при муруванні,
ремонті і очищенні печей, камінів, димоходів (димарів);

регламенти робіт з мурування, ремонту й очищення печей,
камінів, димоходів (димарів).

16.3. Технологічні вимоги

Суб'єкт господарювання повинен мати:

адміністративні, складські приміщення;

обладнання, інструменти та вимірювальні прилади, передбачені
регламентами робіт.

16.4. Вимоги щодо якості робіт

Виконані роботи повинні забезпечити видалення продуктів
згоряння та справний технічний стан опалювальних печей (камінів)
відповідно до технічних умов.

Виконані роботи оформляються актом прийняття виконаних робіт,
у якому зазначається:

найменування виконавця робіт, його місцезнаходження та номер
ліцензії;

найменування замовника робіт;

найменування об'єкта, де проводились роботи, та його адреса;

характеристика димових каналів;

розмір протипожежної переділки (відступки) від конструкцій;

марка опалювального приладу;

аеродинамічні показники;

висновки щодо відповідності газовідводів, опалювальних печей
технічним умовам.

Акт прийняття виконаних робіт підписується представниками
замовника, виконавця робіт та державного пожежного нагляду і
засвідчується печатками.

17. Вимоги для провадження діяльності протипожежного
призначення з оцінки протипожежного стану об'єктів

17.1. Кваліфікаційні вимоги

Керівники (виконавці) робіт:

повна вища освіта освітньо-кваліфікаційного рівня
"спеціаліст", "магістр" за спеціальністю "пожежна безпека" та стаж
роботи в органах державного пожежного нагляду на посаді "головний
спеціаліст" ("старший інженер") не менше 5 років;