• електролізерів і ошиновки (для нових або капітально відремонтованих електролізерів до підключення їх загальносерійної ошиновки) - не менше 0,5 МОм;
 • перекриттів шинних каналів і підлог біля електролізерів - не менше 50 КОм;
 • металевих пристроїв припливної вентиляції, розташованих в підлозі і біля стін корпусу - не менше 50 КОм;
 • усіх трубопроводів, кронштейнів та інших металоконструкцій, розташованих у межах корпусу на висоті до 3,5 м від рівня підлоги - не менше 50 КОм;
 • металевих кришок люків - не менше 50 КОм;
 • мостових електричних кранів - не менше 1,5 МОм для кожного ступеня ізоляції;
 • стін (внутрішніх поверхонь) на висоту до 3 м і колон на висоту до 3,5 м від рівня підлоги - не менше 50 КОм.

Результати заміру опору ізоляції повинні фіксуватися у відповідному журналі.

 1. Мостові електричні крани в корпусах електролізу повинні мати ізоляцію, що виключає з'єднання ошиновки і частин електролізерів, які перебувають під напругою, із "землею" через вантажозахватне пристосування або трос крана. Кількість послідовних ступенів ізоляції вантажозахватного пристосування від "землі" має бути не менше трьох.
 2. Кранові шляхи в корпусах електролізу повинні бути заземлені. Опір заземлювальних пристроїв кранових шляхів не повинен перевищувати 4 Ом.
 3. Рейки для підлогових рейкових машин повинні мати електроізоляційні вставки між електролізерами.

Ділянки рейок повинні мати потенціал катода відповідного електролізера, а на ділянках ремонтних зон - потенціал катода крайнього в ряду електро- лізера. Опір ізоляції має бути не менше 0,5 МОм.

 1. У підлогової рейкової машини повинні бути ізольовані:
 • ходові колеса від металоконструкцій (опір ізоляції повинен бути не менше 1,5 МОм);
 • привід ходових коліс від металоконструкцій (не менше 1,5 МОм);
 • механізм продавлювання кірки електроліту від металоконструкцій (не менше 1,5 МОм);
 • сполучний пристрій аерожолобу або монжусних труб від металокон- струкцій машини і елементів, що дотикаються, корпусу електролізу (не менше
 1. МОм);
 • аерожолоб або монжусні труби від металоконструкцій (не менше 1,5 МОм);
 • трубопроводи від металоконструкцій в місці переходу їх у виконавчий орган механізму продавлювання кірки електроліту (не менше 1,5 МОм);
 • стикувальний пристрій машини від металоконструкцій корпусу (не менше 0,5 МОм) - кількість ступенів ізоляції має бути не менше трьох;
 • висувний конвеєр для завантаження машини анодною масою від мета- локонструкцій корпусу (не менше 0,5 МОм) - кількість ступенів ізоляції має бути не менше трьох.
 1. Перевірка стану ізоляції конструктивних елементів корпусу електролізу, устаткування і комунікацій може також проводитися шляхом вимірювання струму дотику до зазначених пристроїв з перерахунком на максимально можливий потенціал встановленого поруч електролізера. Величина розрахункового струму дотику не повинна перевищувати 10 мА.
 2. Перевірка опору ізоляції вантажозахоплювального пристрою мостового електричного крана та захвату механізму перестановки обпалених анодів (штирів), а також стикувального пристрою підлогової рейкової машини від ме- талоконструкцій повинна проводитися щозміни. Перевірка опору двох інших ступенів ізоляції мостового крана має проводитися не рідше одного разу на 15 днів.
 3. Електролізери повинні бути обладнані системами місцевої витяжної вентиляції для видалення газів, пилу і тепла.
 4. Система механічного газовідсосу повинна бути безперервною і мати резерв.
 5. Під час роботи системи газовідсосу люки на каналах повинні бути герметично закриті.
 6. Очищення каналів газовідсосу повинно бути механізованим.
 7. В міжкорпусних каналах газовідсосу повинні бути влаштовані люки. Кількість люків і відстань між ними повинна забезпечувати можливість проведення ремонту та чистки каналів в аварійних випадках.
 8. Укриття електролізерів повинні мати газозбірники з пристроями, що забезпечують рівномірне відсмоктування газів по довжині електролізерів.
 9. Експлуатація електролізерів з боковим анодним струмопідведенням повинна проводитися при дотриманні таких вимог:
 • в кірці електроліту для виходу газу має бути передбачено по два отвори, розташованих посередині поздовжніх або торцевих сторін електролізера;
 • шторні укриття необхідно відкривати тільки в період обробки електро- лізерів і на тих з них, на яких проводиться робота анодниками та контактни- ками; кількість одночасно відкритих електролізерів у корпусі не повинна перевищувати 15 % від їх загальної кількості;
 • операції підйому і опускання шторних укриттів мають бути механізованими;
 • перед підвіскою анода на тимчасові тяги повинні бути перевірені:
 • справність тяг, рівномірність навантаження і правильність закріплення анода;
 • нарощування обичайок анода повинно проводитися не менше ніж двома працівниками; якщо в конструкції анодного вузла застосовується пристрій, який виключає виділення в анодний простір пилу і газів, нарощування обичайки може проводитися одним працівником під наглядом майстра-анодника;
 • аноди повинні бути закриті металевими кришками або кришками із сітки.

Забороняється під час перемикання і прочищення контактів (шинка - ла- нодний штир) ставати на кірку електроліту або на залізні листи, дошки, покладені на неї.

 1. Експлуатація електролізерів з обпаленими анодами повинна проводитися з дотриманням таких вимог:
 • у кірці електроліту повинно підтримуватися по два отвори для виходу газів;
 • металеві укриття необхідно відкривати тільки в періоди обробки елек- тролізерів, перестановки анодів або виливання металу з ванни; кількість одночасно відкритих електролізерів у корпусі не повинна перевищувати 15 % від їх загальної кількості, а при автоматизованій подачі глинозему - 7 %;
 • операції підйому і опускання укриттів повинні бути механізованими, окремі стулки можуть відкриватися вручну.
 1. Експлуатація електролізерів з верхнім анодним струмопідведенням повинна проводитися з дотриманням таких вимог:
 • всі секції колокольного укриття повинні бути навішені, стики між ними ущільнені, а колокол засипаний герметизуючим шаром глинозему; кількість одночасно розгерметизованих і відкритих електролізерів в корпусі не повинна перевищувати 12 % від їх загальної кількості;
 • секції дзвонового газовідсосу повинні виготовлятися з жаростійкого і антикорозійного матеріалу; несправні секції повинні своєчасно замінюватись;
 • під час продувки пальників стисненим повітрям повинно бути виключено попадання пилу в корпус; пальники необхідно прочищати не рідше одного разу на зміну;
 • під час піднімання штиря і витягання його з анода забороняється перебування працівників на аноді, а також поблизу анода - на відстані менше 6 м протягом перших двох хвилин з початку піднімання штиря; на підходах до електролізера повинні бути встановлені відповідні знаки, що забороняють наближення до нього;
 • відстань від нижнього ряду штирів до підошви анода повинна бути не менше 200 мм.
 1. Перевірка щільності укриттів електролізних ванн повинна проводитися щодня, а кришок анодів і електролізерів з боковим струмопідведенням - після кожного завантаження анодної маси.
 2. Зачистка контактів струмоведучих шин, пробивка кірки електроліту, забивання і витягання штирів, очищення вакуум-ковшів від охололого електроліту, завантаження анодної маси, а також завантаження глинозему в елек- тролізер повинні бути механізованими.
 3. Трубопроводи газовідсосу електролізерів необхідно не рідше одного разу на півроку очищати від осілого пилу і смолистих речовин, а також перевіряти щільність з'єднань цих трубопроводів.
 4. Під час виникнення анодного ефекту проводити на електролізері будь- які роботи, крім робіт з його ліквідації, забороняється.
 5. Вакуум-ківш перед заповненням його металом з електролізера повинен бути просушений і прогрітий; рівень металу в вакуум-ковші повинен бути нижче льотки не менше ніж на 100 мм.
 6. Під час транспортування ковша з металом поворотний механізм ковша повинен бути застопорений запобіжною засувкою.
 7. Інструменти і пристосування, що застосовуються для обслуговування електролізерів, повинні бути сухими, справними і знаходитись у відведених для цього місцях.
 8. У корпусах електролізу застосовувати електроінструмент дозволяється тільки при підключенні його до мережі живлення через два роздільних трансформатори.
 9. Гумові шланги, які застосовуються в корпусах електролізу, повинні бути без металевого захисту та внутрішнього металевого армування.

Допускається застосування шлангів з внутрішнім армуванням за наявності електроізоляційних розривів через кожні 40 м.

 1. Приєднувати і роз'єднувати шланги пневматичних інструментів дозволяється тільки після вимкнення подачі повітря; шланг до приєднання до інструменту необхідно продути стисненим повітрям. Ручний пневматичний інструмент повинен відповідати вимогам чинного законодавства.
 2. Ремонт і регулювання пневматичних інструментів, механізмів і шлангів повинні проводитися тільки після відключення їх від мережі стисненого повітря.
 3. Пневматичний інструмент повинен бути забезпечений пристроєм, що унеможливлює "виліт" робочого інструменту зі ствола.
 4. Колеса самохідного безрейкового транспорту та самохідного безрейкового обладнання для обробки електролізерів повинні бути оснащені литими або надувними гумовими шинами.
 5. Забороняється транспортувати вантажі над працівниками, а також над електролізерами, на яких працюють.
 6. Сходи для спуску працівника з кабіни мостового крана, що працює в корпусі електролізу алюмінію, повинні бути виготовлені з неелектропровід- ного матеріалу або металеві ізольовані.

Для корпусів електролізу, де відсутні прохідні галереї для обслуговування кранових шляхів, відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.15-98 роботодавцем розробляється і затверджується інструкція з охорони праці.

 1. Переносити і складувати довгомірні металеві предмети поперек корпусу електролізу забороняється.
 2. Під час спільної роботи підлогових рейкових машин і штирьових кранів у корпусах електролізу повинна бути передбачена автоматична звукова сигналізація, що попереджає про зближення крана та підлогової рейкової машини.

Одночасний ремонт підлогової рейкової машини і мостового крана в одній ремонтній зоні забороняється.

 1. У приміщенні корпусу електролізу необхідно передбачити комплект захисних засобів від ураження струмом, що складається з діелектричних килимків, рукавиць, ботів та інструменту з ізольованими ручками. Комплект засобів індивідуального захисту повинен передаватися по зміні.
 2. Електрокип'ятильники та автомати газованої води повинні встановлюватися в спеціально відведених місцях за межами корпусу електролізу.
 3. Вимоги охорони праці під час розливання алюмінію
 4. Ливарні роботи повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.3.027-2004 "Работы литейные. Требования безопасности".
 5. Відстань між піччю і розливними конвеєрами повинна бути не менше 0,7 м.
 6. Робочі місця у розливних установках повинні бути обладнані вентиляційними пристроями.
 7. Підвід кабелів для живлення нагрівачів міксера повинен здійснюватися по закритих каналах або по зовнішніх конструкціях з прийняттям заходів захисту в місцях, де кабелі можуть бути піддані тепловим випромінюванням або механічним пошкодженням.
 8. Кабельні канали повинні прокладатися на відстані не менше 1 м від жолобів, завантажувальних і оглядових вікон міксерів (печей).
 9. Конструкція перекриття кабельних каналів повинна унеможливлювати потрапляння в них випадково пролитого металу.
 10. Відкриті струмопідведення біля печей повинні бути огороджені.
 11. Металеві корпуси силового і технологічного обладнання з електроживленням повинні бути заземлені.
 12. Очищення міксерів та печей необхідно проводити при відключених нагрівачах.
 13. Після закінчення ремонту, чищення або тривалої зупинки міксерів та установок напівбезперервного лиття пуск їх в роботу повинен проводитися тільки з дозволу відповідального працівника (майстра).
 14. Місця переливу металу з однієї печі (міксера) в іншу піч повинні бути огороджені.
 15. Розливання металу необхідно здійснювати в сухі та підігріті виливниці.
 16. Злив металу з ковша, зняття шлаку з металу, очищення ковша після випорожнення повинні виконуватися із застосуванням відповідних засобів індивідуального захисту.
 17. Установки напівбезперервного лиття зливків повинні бути забезпечені:
 • пристроями, що обмежують хід ливарної платформи;
 • системою сигналізації перевищення температури металу в міксері вище допустимої, перевищення швидкості лиття, падіння тиску або зменшення витрати охолоджувальної води в системі, відкриття та закриття зливу води з ливарного столу;
 • контрольно-вимірювальними приладами для показань і запису температури металу в міксері, тиску і витрат охолоджувальної води в системі, швидкості лиття, кінцевої довжини і поточної довжини злитка, що відливається;
 • системами блокувань, що виключають виникнення аварійних ситуацій;
 • захисним ґратчастим настилом з розміром вічок не більше 25 х 25 мм, що перекриває колодязь машини напівбезперервного лиття.
 1. Заливання металу в кристалізатор машини напівбезперервного лиття повинно виконуватися тільки після пуску водяного охолодження і відсутності вологи на піддоні, системах кристалізатора і ливарному столі. Пуск ходу платформи машини напівбезперервного лиття дозволяється тільки при однаковому рівні рідкого металу в кристалізаторах.
 2. Пуск гідравлічної машини напівбезперервного лиття допускається тільки за відсутності підтікання масла в трубопроводах і його появи в кесоні.
 3. Відлиту продукцію дозволяється складувати тільки на відведених для цього майданчиках.
 4. Вимоги охорони праці під час виробництва алюмінієвої катанки
 5. Під час лиття катанки з двох однокамерних міксерів відстань між торцями їх повинна бути не менше 0,8 м.
 6. Відстань між міксером і ванною кристалізатора повинна бути не менше 0,7 м.
 7. Заливка металу в кристалізатор установки напівбезперервного лиття повинна проводитися відповідно до технологічної інструкції або документації заводу-виробника.
 8. Ринви, ливарна чаша і дозатор до початку лиття повинні бути покриті захисною обмазкою, просушені і прогріті відповідно до вимог технологічної інструкції. Дозатори необхідно прогріти до температури 300 - 400° C протягом 20 хвилин.
 9. Прокатка литої заготовки повинна проводитися після прогріву кліті стана протягом не менше 30 хвилин емульсією, що має температуру 40 - 70° C згідно з технологічною інструкцією або документацією заводу-виробника.
 10. Для введення литої заготовки в першу кліть прокатного стану повинен бути передбачений заправний пристрій.
 11. Швидкість прокатки заготовки на стані повинна бути синхронізована зі швидкістю обертання кристалізатора.
 12. Установки для виробництва катанки повинні бути обладнані петлеутво- рювачами і автоматичними ножицями. Намотувальні пристрої повинні бути огороджені.
 13. Катанку в рулонах необхідно складати у відведених місцях для охолодження, остиглі рулони катанки - укладати в яруси.
 14. Вимоги охорони праці під час беззливкової прокатки алюмінієвоголиста (стрічки)
 15. Злив розплаву в піч дозволяється проводити після відключення печі.
 16. Заливання металу в валковий кристалізатор агрегату беззливкової прокатки повинно проводитися після пуску водяного охолодження кристалізатора і початку обертання валків.
 17. Швидкість лиття металу в валковий кристалізатор агрегату беззливко- вої прокатки повинна регулюватися відповідно до швидкості обертання намотувального пристрою.
 18. Рулони смуги, зняті з намотувального пристрою, необхідно складати на майданчики для охолодження.
 19. Вимоги охорони праці під час електролітичного рафінуванняалюмінію
 20. Відстань між торцями сусідніх в ряду електролізерів повинна бути не менше 1 м, а відстань між виступаючими їх частинами - не менше 0,6 м. Якщо між торцями сусідніх у ряду електролізерів не передбачається перебування працівників, відстань між торцями може бути скорочено до меж, що допускаються конструкцією електролізерів.
 21. Ванни-матки повинні бути обладнані системою газовідсосу.
 22. У електролізерів повинні бути ізольовані: