На кінцях рейок установлюються направні наконечники.

 1. Рейки необхідно захоплювати попарно й укладати симетрично, починаючи від середини до країв поперечок.

Усі рейки навантажуються підошвою вниз по три ряди в пакеті з укладанням між рядами дерев’яних прокладок розміром 32x100 мм.

Крайні прокладки встановлюються на відстані 1- 1,5 м від торця пакета.

У разі застосування поперечок із шпал крайні рейки першого ряду слід закріплювати костилями не менше ніж на чотирьох поперечках.

 1. Формувати пакети з 25-метрових рейок, утворених двома 12,5- метровими рейками, що з’єднані накладками, необхідно із зсувом кінців суміжних рейок (через один на довжину накладок).
  1. Для формування та кріплення під час транспортування пакета рейок на платформах господарчого поїзда, оснащених знімним устаткуванням типу СО або УСО, застосовується спеціальний пристрій (виготовлений за проектом 948а-000-000, 948-000-000).
   1. Під час перетяжки пакетів рейок на платформах, обладнаних устаткуванням типу СО і УСО, працівникам слід перебувати на відстані не менше 10 м від троса.
   2. Пакети рейок мають бути надійно закріплені стяжними й обмежувальними ланцюгами.

Для обмеження подовжніх переміщень пакетів, а також рейок у ярусах по торцях кожного пакета встановлюються два відкидних щити.

Щити мають бути шарнірно закріплені на рамі роликового транспортера.

У робочому положенні (під час транспортування пакета) щит установлюється у вертикальне положення й утримується в ньому обмежувальними ланцюгами.

Наконечники з перевернених рейок мають бути зняті.

Пакети рейок обмежуються піднятими упорами устаткування УСО.

Підошви стягнутих обв’язками рейок у всіх ярусах мають примикати одна до одної.

 1. Під час розвантаження рейки знімають послідовно ряд за рядом, причому знімаються в кожному ряду по черзі крайні рейки, симетрично розташовані від подовжньої осі платформи.

Останніми знімаються дві рейки, що розташовані посередині платформи.

 1. Навантаження та розвантаження рейок на звичайні платформи виконуються за технологічними картами.
  1. Вимоги безпеки під час навантаження та розвантаження шпал і брусів
   1. Під час навантаження та розвантаження шпал, перевідних, мостових і охоронних брусів, просочених масляними антисептиками, слід застосовувати вантажопідіймальні механізми, крани або пристосування, що їх замінюють.
   2. Під час навантаження, розвантаження та перенесення залізобетонних шпал слід застосовувати тільки машини, механізми, спеціальні пристосування (траверси, захвати та ін.).

Не дозволяється розвантаження шпал і брусів на ходу поїзда.

 1. Не дозволяється навантаження та розвантаження шпал і брусів, просочених масляними антисептиками, без спеціального одягу.

Перед початком робіт керівник видає працівникам захисну пасту або крем (типу „Силиконовый”, „Пленкообразующий”, „Айро” та ін.) відповідно до вимог „ССБТ. Средства индивидуальной защиты дерматологические. Классификация и общие требования” (далі - ГОСТ 12.4-068-79) для змазування обличчя, рук, шиї та інших відкритих частин тіла, а після закінчення роботи забезпечити можливість помитися теплою водою з милом.

Переносити шпали і бруси, просочені масляними антисептиками, необхідно тільки за допомогою спеціальних шпалоносок.

 1. На платформах, щоб уникнути обвалення, шпали та бруси під час навантаження укладаються східчастими рядами.
  1. Укладати та закріплювати шпали і бруси під час навантаження на платформи та у піввагони слід у межах габаритів навантаження, визначених у нормативно-технічних документах.
   1. Розвантаження шпал, просочених антисептиками, з піввагонів, якщо вони завантажені навалом, виконується за технологічними картами із застосуванням вантажопідіймальних кранів та захватів-удавок.

7.5. Вимоги безпеки під час розвантаження баластових матеріалів

 1. Під час розвантаження баластових матеріалів із залізничних платформ, вагонів-думпкарів, що входять до складу баластового поїзда, відповідальним за виконання заходів безпеки є керівник робіт (майстер шляховий або виконроб), який зобов’язаний забезпечити безпечне проведення робіт, стежити за дотриманням габариту під час розвантаження та безпекою пересування баластового поїзда по фронту робіт.

Керівник робіт дає розпорядження на приведення рухомого складу в транспортне положення після розвантаження баласту.

 1. Розвантаження баласту на перегоні може здійснюватися під час руху баластового поїзда із швидкістю не більше 5 км/год.
 2. Про розвантаження баласту під час руху керівник завчасно попереджує працівників, машиніста й обслуговувальний персонал поїзда та йде поруч з поїздом з того боку і на такій відстані від поїзда, щоб він був добре видний локомотивній бригаді та мав можливість дати розпорядження про зупинку поїзда у разі потреби.

Працівники мають бути на узбіччі колії.

 1. Розвантаження баласту або ґрунту із піввагонів здійснюється лише після зупинки баластового поїзда.

Працівнику, який відкриває люки піввагону, необхідно перебувати на відстані не менше ніж 0,5 м від люка, який відкривається.

Для зачистки вагона залазити в нього дозволяється лише по вагонній драбині.

Керівник робіт відповідає за приведення рухомого складу в транспортне положення після розвантаження баласту.

 1. Під час виконання навантажувально-розвантажувальних робіт з баластовими матеріалами, які створюють підвищене пилоутворення (азбест, дрібний щебінь, пісок), працівники застосовують засоби індивідуального захисту органів дихання.
 2. Вимоги безпеки під час роботи із застосуванням знімних кранів для навантаження рейок на залізничні платформи
 3. До експлуатації допускаються знімні крани, які пройшли черговий технічний огляд та випробування відповідно до вимог чинного законодавства.
 4. Виконання робіт із застосуванням крана здійснюється під керівництвом шляхового майстра або бригадира колії, який наказом по дистанції призначений відповідальним за безпечне виконання робіт кранами.
 5. Захоплювальні пристрої крана повинні встановлюватися вертикально над рейкою, що підлягає підніманню.
 6. Стійки кранів мають міцно та стійко стояти в гніздах платформи.
 7. Після переміщення лебідки на кінець стріли вона надійно закріплюється.
 8. Магнітні захвати, які не мають запобіжних пристроїв (у разі відключення струму), дозволяється застосовувати лише за умови огородження, що унеможливлює проникнення в робочу зону людей.
 9. Стропальники під час навантаження рейок застосовують спеціальні відтяжки.
  1. Вимоги безпеки під час застосування козлових і стрілових кранів
   1. До експлуатації допускаються козлові та стрілові крани, які пройшли черговий технічний огляд та випробування.
   2. Перед початком роботи крани та стропи ретельно оглядаються.

При цьому необхідно стежити, щоб закріплювальні гайки частин, що рухаються, були щільно затягнуті та зашплінтовані.

 1. Захоплювальні пристрої крана встановлюються вертикально над вантажем, що підлягає підніманню.
  1. Стропальники, які виконують роботу із застосуванням крана, під час вантажно-розвантажувальних робіт мають знати та точно виконувати встановлену систему знакової сигналізації.
   1. Забезпечення безпеки виконання робіт із застосуванням козлових і стрілових кранів біля контактної мережі і повітряних ліній, що перебувають під напругою, має відповідати вимогам Правил охорони електричних мереж та НПАОП 60.1-1.48-00.
   2. Не дозволяється підіймати вантаж без перевірки надійності його зачеплення.

У разі навантаження та розвантаження рейок їх зачеплення здійснюється не менше ніж у двох місцях.

 1. Не дозволяється після закінчення навантаження, розвантаження або під час перерви в роботі залишати вантаж у підвішеному стані.
  1. Дозволяється спарена робота двох стрілових кранів з однаковим режимом під керівництвом однієї особи, відповідальної за безпечне виконання робіт кранами.

На ці роботи повинен бути розроблений проект виконання робіт.

 1. Спарена робота козлових кранів дозволяється за умови керівництва однією особою та наявності пристрою синхронної роботи електричної частини крана та механічного з’єднання кранів між собою.
  1. Горизонтальне переміщення вантажу кранами виконується на висоті не менше 0,5 м від усіх предметів, що зустрічаються на шляху переміщення.

Не дозволяється переміщення вантажу над людьми.

 1. Магнітні захвати, що не мають запобіжних пристосувань (у разі відключення струму), можуть використовуватися лише за умови огородження робочої зони.
  1. Установка та робота крана ближче 40 м від крайнього проводу повітряної лінії електропередачі напругою більше 42 В допускаються при наявності наряду-допуску на кран та письмового дозволу організації, що експлуатує цю лінію.
   1. Вантажопідіймальні машини та механізми (крім машин на гусеничному ходу) під час робіт у межах 40- метрової зони повітряних ліній електропередач на відстані не менше 50 м від електрифікованих залізничних колій заземлюються за допомогою переносного заземлювача (виготовленого за ГОСТ 12.1.030-81), заглибленого в ґрунт на глибину не менше 1,0 м.
   2. Під час роботи вантажопідіймальних машин і механізмів на гумовому ходу в охоронній зоні контактної мережі постійного і змінного струму, проводів ДПР і повітряних ліній електропередачі напругою 6, 10, 35 кВ, розташованих на опорах контактної мережі або самостійних опорах, заземлення корпусів зазначених машин і механізмів, у тому числі й у разі наявності автономних джерел електроживлення, слід виконувати на рейки, на які заземлені опори контактної мережі або до середньої точки дросель-трансформаторів.
   3. Під час роботи в охоронній зоні повітряних ліній електропередачі напругою 6-35 кВ і поблизу розподільних підстанцій напругою 6-35 кВ заземлення вантажопідіймальних машин і механізмів дозволяється встановлювати на контур заземлення підстанції.
   4. Не дозволяється робота стрілових та козлових кранів при швидкості вітру 12 м/хв, що викликає відхилення на небезпечну відстань вільних (без вантажу) тросів і канатів, за допомогою яких піднімається вантаж.
   5. Не дозволяється робота кранів на залізничному ходу на несправних коліях.
   6. Під час виконання робіт краном на залізничному ходу мають бути чітко визначені умови переміщення стріли під контактною мережею.
  2. Вимоги безпеки під час виконання робіт із застосуванням кранів на дрезинах
   1. До навантаження та розвантаження матеріалів верхньої будови колії кранами на дрезинах можуть бути допущені водії дрезин, які мають посвідчення машиніста крана.
   2. Приступати до роботи з краном на дрезинах дозволяється після загальмування ходової частини дрезини.
   3. Керівник робіт контролює, щоб машиніст перед початком руху візка, каретки з краном, а також перед початком вантажних операцій крана попередив про це працівників звуковим сигналом.
   4. Навантажувальними та розвантажувальними роботами краном на дрезинах керує працівник за посадою не нижче шляхового майстра або бригадира колії, який зобов’язаний стежити, щоб під час роботи крана ніхто не був під стрілою та піднятим вантажем.
   5. Перед пропуском поїзда сусідньою колією вантаж опускається і робота крана припиняється.
   6. Під час навантаження та розвантаження рейок і стрілочних переводів направляти їх дозволяється тільки за допомогою спеціальних відтяжок (розтяжок).

Не дозволяється направляти вантаж руками.

 1. Рейки на дрезини укладаються між кабіною і бортом з обох боків в один ряд.

Рейки довжиною 25 м навантажуються за допомогою траверси на дрезину з причепленою до неї платформою.

Рейки мають бути надійно закріплені, борти дрезини та платформи закриті.

 1. Під час навантаження та розвантаження шпал і брусів краном на дрезині стропальники мають дотримуватись заходів безпеки:

стропувати пакети шпал і брусів слід справними та випробуваними тросами;

стропувати пакет так, щоб уникнути зсуву і розвалу пакета;

підтримувати та направляти пакет спеціальними відтяжками та перебувати від вантажу, що піднімається, на відстані не ближче 2 м.

 1. Пакети шпал розташовуються на навантажувальній площадці так, щоб забезпечувалась необхідна видимість машиністу під час руху дрезини.

Пакети шпал мають бути надійно зв’язані та закріплені на дрезині.

 1. Пересування дрезин з вантажем на гаку крана дозволяється із швидкістю не більше, ніж указана в паспорті заводу-виробника дрезини.
 2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБІТ НА

ВИРОБНИЧІЙ БАЗІ КОЛІЙНИХ МАШИННИХ СТАНЦІЙ

 1. Вимоги безпеки під час розвантаження, навантаження та складування матеріалів верхньої будови колії та ланок рейко-шпальної решітки
  1. Організація та виконання вантажно-розвантажувальних робіт здійснюються відповідно до розділу 7 цих Правил.
   1. Для підвішування вантажів на гак вантажопідіймальних кранів призначаються стропальники (такелажники), які пройшли навчання і перевірку знань на підприємстві та мають відповідне посвідчення.
   2. Площадки, відведені для складування матеріалів верхньої будови колії, мають бути сплановані.
   3. На виробничих базах КМС дерев’яні та залізобетонні шпали укладаються в штабелі.

Дерев’яні шпали та бруси складуються у визначених місцях із дотриманням установлених протипожежних розривів-проїздів відповідно до вимог чинного законодавства.

Залізобетонні шпали укладаються в штабелі з дотриманням горизонтальних рядів.

Між рядами шпал укладаються прокладки товщиною 40-50 мм на відстані приблизно 50 см від кінців шпал.

Висота стрічкового штабеля дерев’яних і залізобетонних шпал має бути не більше 5 м.