У разі відсутності зазначеної сигналізації або її несправності керівник робіт повинен виставити по обидва боки (за порталами тунелю не ближче ніж за 1 км від місця роботи) сигналістів, що мають з керівником робіт телефонний зв’язок.

Телефонний зв’язок керівника робіт із сигналістами може замінятися таким числом проміжних сигналістів, забезпечених сигнальними духовими ріжками, при якому надійно забезпечується оповіщення про наближення поїзда.

 1. Під час робіт у тунелях довжиною більше 100 м для одержання повідомлення про відправлення поїздів керівник робіт повинен мати телефонний зв’язок з найближчими станціями або поїзним диспетчером.
  1. Під час робіт на передпортальних дільницях керівник робіт керується підпунктами 2.3.1 і 2.4.8 цих Правил.

Якщо круті укоси виїмок, підпірні стіни та ін. не дозволяють розміститися працівникам збоку від колії, то місце робіт огороджується сигналами зупинки з видачею попередження поїздам.

 1. Перед проходом поїзда по тунелю працівникам слід укритися в нішах.
  1. Для поліпшення видимості камери та ніші (по периметру) мають бути пофарбовані в білий колір або обрамлені плитками білого кольору.

На стінках тунелю стрілками вказуються напрямки до найближчих камер і ніш.

 1. Під час виконання робіт на одній з колій двоколійного тунелю перед проходом поїзда по сусідній колії керівник робіт подає сигнал про їх припинення та команду забрати інструмент і укритися в нішах, призначених заздалегідь кожному працівникові.

У разі закриття однієї з колій двоколійного тунелю працівники, що працюють на діючій колії, перед проходом поїзда можуть ставати в один ряд біля стіни з боку недіючої колії або укритися в нішах.

 1. Після проходу поїзда керівник робіт, переконавшись, що видимість у тунелі відновилася, дозволяє працівникам вийти з ніш і приступити до робіт.
  1. У разі надходження інформації про відключення вентиляції через несправність її вже в процесі виконання робіт, при затримці поїзда в тунелі, при візуально обумовленій стійкій задимленості тунелю керівник робіт зобов’язаний негайно подати команду про застосування протигазів, якими працівники заздалегідь мають бути забезпечені до початку робіт у тунелі та організувати контрольні виміри, термінові ремонтні роботи з відновлення вентиляції.
   1. У тунелях довжиною більше 500 м, а також у всіх погано провітрюваних тунелях (при підозрі працівників на застій у ньому забрудненого повітря) періодично відбираються контрольні проби повітря для аналізу в його складі продуктів неповного згоряння палива (окис азоту, окис вуглецю, сірчистий ангідрид).

Періодичність і місця взяття проб визначає санітарно-епідеміологічна служба МОЗ України на залізничному транспорті.

Дистанції колії, що обслуговують тунелі, мають бути забезпечені індикаторними трубками та трубками для взяття проб для проведення експрес- аналізу.

У разі надходження від працівників у тунелі заяв про погіршення самопочуття (головний біль, подразнення органів дихання та ін.), а також при підозрі на можливість забруднення тунелю природними газами (сірководень та ін.) керівник робіт уживає термінових заходів щодо організації виходу працівників у протигазах з тунелю, надання першої допомоги постраждалим і проведення контрольних хімічних досліджень.

Залежно від результатів аналізу за узгодженням із санітарно- епідеміологічною службою МОЗ України на залізничному транспорті начальником дистанції колії змінюється тривалість робочого часу і відпочинку, початку і закінчення роботи людей у тунелі.

 1. Допоміжні двигуни внутрішнього згоряння потужністю понад 4,4 кВт, які застосовуються під час ремонтних робіт, встановлюються поза тунелем.

Використання етильованого бензину для двигунів, що працюють у тунелях, не дозволяється.

Двигуни, що встановлюються в тунелі, мають бути обладнані нейтралізаторами вихлопних газів.

 1. У разі застосування тепловозів у тунелях довжиною більше 1 км, а також у разі недостатнього природного провітрювання у всіх тунелях встановлюється в плановому порядку штучна вентиляція за спеціальним проектом.
  1. Під час виконання робіт вентиляційні системи, обладнані в тунелях, повинні працювати в технологічному режимі відповідно до паспортних даних заводу-виробника на вентиляційну систему.
   1. За справною роботою вентиляційних систем тунелю має бути встановлений постійний контроль.

Періодичність і обсяг лабораторного контролю за вмістом у повітрі тунелю шкідливих речовин погоджуються дистанцією колії з санітарно-епідеміологічною службою МОЗ України на залізничному транспорті.

 1. До керівництва роботами, пов’язаними з перекладкою тунельної обробки та зворотних зводів, з проходкою штолень і вентиляційних шахт, можуть бути допущені тільки особи, що мають право на виконання гірничих робіт.
  1. Усі кріплення (тимчасові і постійні), які встановлюються в тунелях, мають бути міцними та задовольняти вимогам габариту наближення будівель, а також іншим умовам забезпечення безпеки руху поїздів.
   1. Підривні роботи в тунелях виконуються відповідно до вимог чинного законодавства за спеціально розробленими проектами, погодженими з органами Держпромгірнагляду.
 2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБІТ ІЗ

ЗАСТОСУВАННЯМ КОЛІЙНИХ МАШИН І МЕХАНІЗМІВ

 1. Загальні вимоги
  1. До експлуатації допускаються машини та механізми, що пройшли огляд та випробування у встановленому порядку, а також укомплектовані відповідно до інструкцій заводу-виробника з їх експлуатації.
   1. Колійна машина має бути забезпечена вогнегасниками, розташованими в легкодоступному місці, у повній готовності до застосування.
   2. Обслуговувальний персонал повинен володіти та дотримуватись правил пожежної безпеки та методів використання первинних засобів пожежогасіння.
   3. Не дозволяється зберігати та перевозити в кабінах машини легкозаймисті речовини.
   4. До керування колійної машини допускаються особи, які мають право на керування машиною та пройшли навчання і перевірку знань з питань охорони праці в установленому на підприємстві порядку.
   5. Кількість працівників, які знаходяться на колійних машинах, не повинна перевищувати норми, установлені інструкціями з їх експлуатації.
   6. Відповідно до вимог НПАОП 60.1-1.48-00 під час виконання робіт на колії із застосуванням колієукладальних кранів, виправно-підбивально- опоряджувальних машин, щебенеочищувальних машин, електробаластерів, стрілових кранів на електрифікованих ділянках постійного та змінного струму напруга з контактної мережі повинна бути знята на весь період роботи, а контактна мережа повинна бути заземлена.
   7. Обслуговування машин з електроустаткуванням необхідно здійснювати відповідно до вимог НПАОП 40.1-1.01-97 та НПАОП 40.1-1.21-98.
   8. Заземлення та занулення електроустаткування, установленого на колійних машинах, повинні відповідати вимогам НПАОП 40.1-1.21-98.
   9. На колійних машинах з електроустаткуванням повинні бути спеціальні захисні засоби: гумові діелектричні килимки відповідно до вимог „Ковры диэлектрические резиновые. Технические условия” (ГОСТ 4997-75), гумові діелектричні рукавички, інструмент з діелектричними рукоятками.
   10. Роботи з усунення несправностей на колійних машинах повинні виконуватися відповідно до інструкції з експлуатації відповідної машини.
   11. Перед запуском двигуна та випробуванням гальм необхідно переконатися у відсутності людей під машиною та на колії.
   12. Перед пуском робочих органів і зрушенням машини з місця машиніст (помічник машиніста) повинен подати звуковий сигнал.

Не дозволяється після подачі сигналу на початок роботи знаходитись у зоні робочих органів машини, підлазити під машину, сідати або ставати на робочі органи машини.

Не дозволяється знаходитись безпосередньо в зоні випуску та розповсюдження вихлопних газів.

 1. Під час перерв у роботі машин необхідно вживати заходів проти їх самовільного руху, а також доступу до них сторонніх осіб.
  1. Керувати машинами, що мають виносний пульт, слід, знаходячись на узбіччі земляного полотна.
   1. Підніматись на машину і сходити з неї слід, повернувшись до неї обличчям і тримаючись обома руками за поручні.
   2. Необхідно стежити, щоб у кабінах, на сходинках і поручнях не було мастила та бруду.
   3. Під час руху колійних машин своїм ходом або в складі поїзда їх робочі органи мають бути приведені в транспортне положення та зафіксовані страхувальними пристосуваннями, які є в комплекті машини (ланцюги, троси та ін.)
   4. Працівникам, які змушені знаходитись близько біля машини, наприклад, сигналісти, керівник робіт повинна бути надана інформація про функції та порядок користування пристроями захисту, які знаходяться на зовнішніх стінах машини (звуковий сигнал, вимикач аварійної зупинки, вірьовчані вимикачі та ін.).
   5. Не дозволяється перевозити осіб, які не мають відношення до роботи на колійних машинах.
   6. Не дозволяється знаходитись безпосередньо в зоні випромінювання поблизу машин, які мають лазерні прилади.
   7. Під час роботи на дво- і багатоколійних дільницях керівник робіт зобов’язаний забезпечити своєчасне оповіщення монтерів колії і бригаду машини про наближення поїзда по сусідній колії.

Для цього на поїзди, що рухаються по сусідній колії, видаються попередження, додатково керівник робіт повинен призначити сигналіста, який знаходиться поблизу машини і попереджає працівників про наближення поїздів.

 1. Не дозволяється знаходитися на міжколійя під час пропуску поїздів по сусідній колії.
  1. Під час виконання робіт із застосуванням щебенеочищувальних машин, а також електробаластера на безстиковій колії відповідальною особою за забезпечення безпеки працівників має бути призначений працівник за посадою не нижче старшого майстра шляхового, начальника дільниці або виконавця робіт.
   1. Під час виконання робіт із застосуванням електробаластера на колії з ланок, колійного струга, кюветоочищувальної машини, колієукладальних кранів і рейкоукладачів, хопер-дозаторів, виправно-підбивально-рихтувальних машин, виправно-підбивально-опоряджувальної машини (далі - ВПО-3000), рейкошліфувального поїзда, баластоущільнувальної машини (далі - БУМ), динамічного стабілізатора, колійного моторного гайковерта (далі - ПМГ), плужного снігоочисника та снігоочисника таранного типу, електроснігоочисника роторного типу відповідальною особою за забезпечення безпеки працівників повинен бути призначений працівник за посадою не нижче майстра шляхового - на одну машину, старшого майстра шляхового - на дві машини, начальника, заступника начальника дистанції колії (далі - ПЧ), КМС - на 3 і більше машин.
   2. Під час виконання робіт із застосуванням планувальників баласту, рейкоочищувальних машин, снігоприбиральних машин (далі - СМ) відповідальною особою за забезпечення безпеки працівників має бути призначений працівник за посадою не нижче бригадира колії.
   3. На час проходу поїзда по сусідній колії крила та бокові щітки снігоприбиральної машини та швидкісного планувальника баласту повинні бути прибрані в межі габариту машини.
   4. Не дозволяється робота колійних машин у темний час доби в разі недостатнього освітлення, а також під час туману або грози.
   5. Ремонт земляного полотна та його елементів із застосуванням землерийних та землерийно-транспортних машин виконується за типовими або індивідуальними проектами виконання робіт, у яких визначаються конкретні заходи безпеки праці відповідно до вимог НПАОП-45.2-7.02-80.
   6. Під час виконання робіт із застосуванням машин на базі тракторів (у тому числі гусеничних) з порушенням габариту необхідно видавати попередження на поїзди та огороджувати місця робіт відповідно до вимог нормативно-технічних документів.

Керівником робіт має бути призначений працівник за посадою не нижче бригадира колії.

 1. Граничні межі наближення бульдозера до брівки насипу, траншеї або котловану мають бути позначені.
  1. У разі зупинки машини навісне обладнання (відвал, ківш та інше) має бути опущене на землю.

Не дозволяється очищення та обслуговування навісного обладнання машин під час роботи або за наявності тиску в робочій магістралі.

 1. Для забезпечення безпеки в разі потреби переїзду через колію гусеничної машини застосовуються дерев’яні підкладки: поперечні - типу „Трап” або поздовжні - типу „Лижі”.
  1. Відповідальним за виконання заходів безпеки працівників під час виконання робіт із застосуванням колійних машин є керівник робіт, який призначається начальником структурного підрозділу: у разі виконання робіт КМС - на начальника КМС; у разі виконання робіт дистанцією колії - на начальника ПЧ.
  2. Вимоги безпеки під час виконання робіт із застосуванням щебенеочищувальних машин
   1. Під час переведення робочих органів машини з транспортного положення в робоче та навпаки не дозволяється знаходитись біля стійок несучої рами і роторного пристрою.
   2. Під час зарядки та розрядки робочих очисних органів з відцентровою сіткою та вигрібним робочим органом піднята електромагнітами колійна решітка повинна закріплюватися на запобіжних захоплювачах.
   3. Не дозволяється наближатися на відстань менше 2 м до підрізного щита, що піднімається або опускається поворотним краном, і вигрібного пристрою та вигрібної зони барового ланцюга.
   4. Не дозволяється під час роботи щебенеочищувальних машин перебувати в робочій зоні на відстані менше 5 м попереду або позаду щебенеочищувального пристрою з відцентровим способом очищення і менше 3 м з вигрібним робочим органом.

Не дозволяється перебувати з боку викиду засмічувачів і ближче в безпосередній близькості від викидних транспортерів.