ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
Р І Ш Е Н Н Я
08.08.2002 N 1
Рішення НТР
від 08.08.2002 р. N 1
(прийнято у робочому
порядку)

Про зміни та доповнення до Довідника
кваліфікаційних характеристик професій працівників
(випуск 64)

Науково-технічна рада В И Р І Ш И Л А:
1. Схвалити та рекомендувати для затвердження наказом
Держбуду України розроблені Українським науково-дослідним центром
економіки будівництва "Екобуд":
а) зміни до назв випуску 64 "Довідника кваліфікаційних
характеристик професій працівників" та розділу 4 "Робітники.
Будівництво та ремонт автомобільних доріг";
б) зміни до "Кваліфікаційних вимог" кваліфікаційних
характеристик працівників розділу 1 "Керівники, професіонали,
фахівці";
в) доповнення до розділів 2 "Робітники. Будівельні, монтажні
та ремонтно-будівельні роботи" та 4 "Робітники. Будівництво та
ремонт автомобільних доріг" зазначеного Довідника.

Т.в.о.Голови Комітету А.Беркута


ДОВІДКА

З метою удосконалення "Довідника кваліфікаційних
характеристик професій працівників" (випуск 64) виникла
необхідність у зміні назви вказаного випуску та назви розділу 4
цього випуску. Пропонується назву випуску 64 Довідника викласти в
такій редакції: "Випуск 64. Будівельні, монтажні та
ремонтно-будівельні роботи", а назву розділу 4 викласти в
редакції: "Розділ 4. Робітники. Будівництво та ремонт
автомобільних доріг".
У зв'язку з застосуванням новітнього устаткування і машин,
впровадженням технологічних нововведень на будівництві (ремонті)
автомобільних доріг, аеродромів, інших лінійних, площинних
об'єктів та появою нових професій і робіт виникла необхідність у
розробці семи кваліфікаційних характеристик для професій
робітників, які зайняті на виконанні дорожньо-будівельних робіт.
Такі кваліфікаційні характеристики розроблені Українським
науково-дослідним Центром економіки будівництва "Екобуд" і
пропонуються включити їх як доповнення до розділів 2 та 4 випуску
64 "Довідника кваліфікаційних характеристик професій
працівників" - "Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні
роботи".
До складу доповнень до розділу 2 внесено 6 кваліфікаційних
характеристик робітників, зайнятих на будівництві (ремонті)
автомобільних доріг. Кваліфікаційні характеристики розроблено на
підставі базових професій, які входять до випуску 64, розділ 2.
До складу доповнень до розділу 4 включено кваліфікаційну
характеристику для професії кущоріза. Кваліфікаційну
характеристику розроблено на підставі базової професії машиніст
дорожньо-транспортних машин, яка раніше входила до випуску 04
"Единого тарифно-квалификационного справочника работ й профессий
рабочих".
У доповненнях враховано нові вимоги щодо розроблення
кваліфікаційних характеристик та одночасно збережено наступність,
традиції застосування та особливості їх побудови у будівництві.
Вказані доповнення пройшли науково-методичну експертизу в
Центрі продуктивності Мінпраці України (акт від 03.07.2002 р.), а
також розглянуті і схвалені на секції "Економіка та стратегія
розвитку будівельного комплексу" (протокол N 1 від 23.07.2002).

"Інформаційний бюлетень", N 8, 2002 р.