О внесении изменений в ДБН А.3.1-5-96 "Организация строительного производства"


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ<br> Науково-технічна рада<br> <br> Р І Ш Е Н Н Я<br> <br> 19.08.2005 N 48<br> <br> <br> Про внесення змін до ДБН А.3.1-5-96<br> "Організація будівельного виробництва"<br> <br> <br> Розглянувши проект змін до ДБН А.3.1-5-96 "Організація<br>будівельного виробництва", розроблений Науково-дослідним<br>інститутом будівельного виробництва (НДІБВ), науково-технічна рада<br>В И Р І Ш И Л А:<br> <br> 1. Схвалити проект змін до ДБН А.3.1-5-96 "Організація<br>будівельного виробництва" та рекомендувати його до затвердження.<br> <br> 2. Управлінню економіки та стратегії розвитку будівельного<br>комплексу (Т.Шарапова) підготувати наказ про затвердження змін до<br>ДБН А.3.1-5-96 "Організація будівельного виробництва"<br> <br> Головуючий на засіданні<br> Заступник Голови комітету Ю.Казмірук<br> <br> <br> Довідка<br> <br> <br> Державні будівельні норми ДБН А.3.1-5-96 "Організація<br>будівельного виробництва" розроблені Науково-дослідним інститутом<br>будівельного виробництва (НДІБВ), затверджені наказом<br>Держкоммістобудування України від 3 квітня 1996 р. N 49 та введені<br>в дію 01 вересня 1996 року.<br> За час, що минув після затвердження ДБН А.3.1-5-96<br>"Організація будівельного виробництва", нормативно-правове<br>середовище функціонування будівельної галузі зазнало певних змін -<br>скасовано або внесено зміни до деяких законодавчих та нормативних<br>документів, які враховувались під час розробки ДБН (Закон України<br>"Про охорону праці" ( 2694-12 ), Правила пожежної безпеки України<br>( <A HREF="181897">z1410-04</A> ), ДБН А.3.1-2-93 "Порядок надання дозволу на виконання<br>будівельних робіт", ДБН А.3.1-3-94 ( <A HREF="130578">v0048243-94</A> ) "Прийняття в<br>експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів"), а також прийнято<br>ряд нових нормативних актів (постанови Кабінету Міністрів України<br>від 22.09.04 N 1243 ( <A HREF="177497">1243-2004-п</A> ) "Про порядок прийняття в<br>експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів", від 01.08.05 N 668<br>( <A HREF="206390">668-2005-п</A> ) "Про затвердження Загальних умов укладення та<br>виконання договорів підряду в капітальному будівництві",<br>ДБН А.2.2-3-2004 "Склад, порядок розроблення, погодження та<br>затвердження проектної документації для будівництва", накази<br>Держбуду України від 05.12.2000 р. N 273 ( <A HREF="76118">z0945-00</A> ) "Про<br>затвердження Положення про порядок надання дозволу на виконання<br>будівельних робіт" та від 27.01.05 N 21 ( <A HREF="190417">z0236-05</A> ) "Про<br>затвердження форм актів з прийняття в експлуатацію закінчених<br>будівництвом об'єктів, Переліку виконавчої та іншої документації,<br>що надається державній приймальній, робочій комісіям при прийнятті<br>в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, Переліку<br>внутрішніх опоряджувальних робіт у квартирах, без виконання яких<br>можливе прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом житлових<br>будинків, у яких квартири та інші приміщення побудовані за кошти<br>фізичних та юридичних осіб", низка нормативних документів, що<br>визначають Правила обстеження, оцінки та паспортизації технічного<br>стану, безпечної та надійної експлуатації будівель, споруд та<br>інженерних мереж), положення яких необхідно врахувати в ДБН.<br> Ці обставини, а також накопичений досвід щодо практичного<br>застосування ДБН А.3.1-5-96 "Організація будівельного виробництва"<br>зумовлює внесення відповідних змін до зазначеного регуляторного<br>акта.<br> <br> Начальник управління економіки<br> та стратегії розвитку<br> будівельного комплексу Т.Шарапова</FONT></PRE><br>