О проекте Закона Украины "О внесении изменений к некоторым Законам Украины" (относительно проведения комплексной государственной экспертизы)


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ<br> Науково-технічна рада<br> <br> Р І Ш Е Н Н Я<br> <br> 19.08.2005 N 47<br> <br> <br> Про проект Закону України<br> "Про внесення змін до деяких<br> Законів України" (щодо проведення<br> комплексної державної експертизи)<br> <br> <br> Розглянувши проект Закону України "Про внесення змін до<br>деяких законів України" (щодо проведення комплексної державної<br>експертизи), науково-технічна рада В И Р І Ш И Л А:<br> <br> 1. Схвалити проект Закон України "Про внесення змін до деяких<br>Законів України" (щодо проведення комплексної державної<br>експертизи).<br> <br> 2. Управлінню цінової політики, експертизи та контролю<br>вартості у будівництві (П.Губень) забезпечити погодження проекту<br>Закону України із заінтересованими центральними органами<br>виконавчої влади та подати на розгляд до Кабінету Міністрів<br>України.<br> <br> Головуючий на засіданні<br> Заступник Голови комітету Ю.Казмірук<br> <br> <br> Довідка<br> <br> <br> Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів<br>України" (щодо проведення комплексної державної експертизи)<br>розроблено на виконання доручення Президента України від 18.07.05<br>N 1-1/714 та Прем'єр-міністра України від 21.07.05 N 37532/1/1-05<br>щодо порядку здійснення експертизи інвестиційних програм і<br>проектів у сфері містобудування єдиним органом виконавчої влади.<br> Змінами до деяких законів України передбачається<br>удосконалення процедури проведення державної експертизи за<br>принципом організаційної єдності шляхом скасування відомчої<br>належності окремих державних експертиз та створення єдиного<br>органу - Центральної служби Укрдержекспертизи.<br> Прийняття змін до законів України "Про інвестиційну<br>діяльність" ( <A HREF="2927">1560-12</A> ), "Про пожежну безпеку" ( <A HREF="9620">3745-12</A> ), "Про<br>забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя<br>населення" ( <A HREF="12582">4004-12</A> ), "Про екологічну експертизу" ( <A HREF="17768">45/95-ВР</A> ),<br>"Про енергозбереження" ( <A HREF="14966">74/94-ВР</A> ), "Про охорону праці"<br>( 2694-12 ) дасть змогу внести зміни до нормативно-правових актів,<br>які регулюють проведення державної експертизи інвестиційних<br>програм та проектів будівництва, що дозволить удосконалити<br>процедуру проведення державної експертизи за принципом<br>організаційної єдності шляхом скасування відомчої належності<br>окремих державних експертиз та створення єдиного органу -<br>Центральної служби Укрдержекспертизи.<br> До розгляду на науково-технічній раді пропонується проект<br>Закону України "Про внесення змін до деяких законів України" (щодо<br>проведення комплексної державної експертизи).<br> <br> Заступник начальника управління<br> цінової політики, експертизи та<br> контролю вартості у будівництві М.Островська</FONT></PRE><br>