О согласовании изменений Типовых региональных правил застройки


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ<br> Науково-технічна рада<br> <br> Р І Ш Е Н Н Я<br> <br> 19.08.2005 N 50<br> <br> <br> Про погодження змін Типових<br> регіональних правил забудови<br> <br> <br> Розглянувши зміни до Типових регіональних правил забудови,<br>затверджених наказом Держбуду України від 10.12.01 N 219<br>( <A HREF="92212">z0004-02</A> ), підготовлені Управлінням містобудівної політики на<br>виконання доручення Кабінету Міністрів України від 07.06.05<br>N 28646/1/1-05 до Указу Президента України від 1.06.05 N 901/2005<br>( <A HREF="201001">901/2005</A> ) "Про деякі заходи щодо забезпечення здійснення<br>державної регуляторної політики", науково-технічна рада<br>В И Р І Ш И Л А:<br> <br> 1. Схвалити і рекомендувати до затвердження зміни до Типових<br>регіональних правил забудови, затверджених наказом Держбуду<br>України від 10.12.01 N 219 ( <A HREF="92212">z0004-02</A> ), опрацьовані робочою<br>групою Держбуду України з перегляду регуляторних актів стосовно<br>планування та забудови територій, утвореною відповідно до наказу<br>Держбуду України від 10 червня 2005 року N 93 ( <A HREF="206420">v0093667-05</A> ).<br> <br> 2. Управлінню містобудівної політики (А.Економов):<br> - до 25 серпня 2005 року підготувати наказ про внесення змін<br>до наказу Держбуду України від 10.12.01 N 219 ( <A HREF="92212">z0004-02</A> ) та<br>подати його на державну реєстрацію в установленому порядку;<br> - забезпечити подальше опрацювання Типових регіональних<br>правил забудови ( <A HREF="92212">z0004-02</A> ) та внесення змін до них після<br>прийняття відповідних правових актів щодо спрощення дозвільної<br>системи в будівництві.<br> <br> Головуючий на засіданні<br> Заступник Голови комітету Ю.Казмірук<br> <br> <br> Довідка<br> <br> <br> Зміни до Типових регіональних правил забудови ( <A HREF="92212">z0004-02</A> )<br>територій (далі - Типові правила) розроблені Управлінням<br>містобудівної політики відповідно до наказу Держбуду України від<br>10.06.05 N 93 ( <A HREF="206420">v0093667-05</A> ) на виконання доручення Кабінету<br>Міністрів України від 07.06.05 N 28646/1/1-05 до Указу Президента<br>України від 1.06.05 N 901/2005 ( <A HREF="201001">901/2005</A> ) "Про деякі заходи щодо<br>забезпечення здійснення державної регуляторної політики".<br> Зміни спрямовані на вдосконалення процедур дозвільної системи<br>в будівництві шляхом виключення надмірного державного регулювання<br>та створення сприятливих умов для розвитку інвестиційної<br>діяльності. При розробленні змін взято до уваги, що регіональні<br>правила забудови як засіб нормативного регулювання планування,<br>забудови та іншого використання територій цілком базується на<br>нормах законодавства у сфері містобудування, земельних відносин,<br>охорони здоров'я, навколишнього середовища, культурної спадщини та<br>з інших питань, які є впливовими для планування і забудови<br>територій. Невдоволення сучасним станом дозвільних процедур у<br>будівництві, пов'язане з надмірною їх ускладненістю, свідчить про<br>необхідність суттєвих змін нормативних положень для забезпечення<br>спрощення процедур, їх прозорості, врахування громадської думки в<br>процесі прийняття рішень щодо будівництва, але лише в порядку, що<br>не суперечить чинному законодавству. Таким чином, завдання<br>вдосконалення регіональних правил забудови шляхом внесення<br>Держбудом змін до Типових правил ( <A HREF="92212">z0004-02</A> ) полягає у<br>відстеженні змін у законодавстві, які відбуваються при здійсненні<br>демократичних реформ в Україні, та їх відповідного нормативного<br>відображення.<br> Актуальним є також уточнення нормативних вимог щодо порядку<br>прийняття рішень та регламентації окремих процедур, термінології<br>тощо для приведення у відповідність з нормами чинного<br>законодавства, оскільки внаслідок розбіжностей виникають<br>можливості помилок, перекручень та інших зловживань. Згідно з цим,<br>запропоновані зміни до Типових правил ( <A HREF="92212">z0004-02</A> ) містять<br>уточнення деяких нормативних положень у чіткій відповідності з<br>вимогами закону.<br> До розділу 6 ( <A HREF="92212">z0004-02</A> ) "Надання дозволу на будівництво<br>об'єктів містобудування" пропонується включити доповнення, які<br>випливають з постанови Кабінету Міністрів України від 31.03.04<br>N 427 ( <A HREF="159838">427-2004-п</A> ) "Про затвердження Порядку вибору земельних<br>ділянок для розміщення об'єктів". Зазначені доповнення до пп. 6.1<br>та 6.2 стосуються участі спеціально створеної комісії з питань<br>вибору земельних ділянок для розміщення об'єктів при місцевій<br>раді, Київській та Севастопольській міських держадміністраціях.<br>Відповідним чином змінюються процедури вибору земельних ділянок<br>для будівництва, що необхідно відобразити у регіональних правилах<br>забудови.<br> До розділу 3 ( <A HREF="92212">z0004-02</A> ) "Вимоги до забудови та благоустрою<br>територій запропоновано уточнення щодо призначення містобудівного<br>обґрунтування при розміщення об'єктів містобудування у кварталах<br>існуючої забудови. Забезпечення застосування цього засобу у чіткій<br>відповідності із статтею 26 Закону України "Про планування і<br>забудову територій" ( <A HREF="68641">1699-14</A> ), як свідчить практика, є вкрай<br>необхідним, оскільки неправомірне розширення завдань та змісту<br>містобудівного обґрунтування відкриває можливості для численних<br>містобудівних порушень.<br> Прийнято до уваги, що Держбудом на виконання доручень Уряду<br>розроблений ряд пропозицій щодо внесення змін до законодавства,<br>спрямованих на подальше вдосконалення дозвільної системи в<br>будівництві. Також Держбуд взяв участь у розробленні законопроекту<br>щодо реконструкції кварталів застарілої забудови, де містяться<br>положення щодо вдосконалення дозвільної системи. Зазначені<br>законодавчі пропозиції підтримані Кабінетом Міністрів України. З<br>прийняттям відповідних законів буде відкрито можливість внесення<br>подальших змін до Типових правил відповідно до здійснюваної<br>державної регуляторної політики.<br> <br> Начальник управління<br> містобудівної політики А.Економов</FONT></PRE><br>