МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Науково-технічна рада

Р І Ш Е Н Н Я

20.04.2006 N 35


Про розгляд проекту "Порядку формування
та зміни статутного капіталу підприємств
комунальної власності у сфері
житлово-комунального господарства"


Розглянувши проект "Порядку формування та зміни статутного
капіталу підприємств комунальної власності у сфері
житлово-комунального господарства", науково-технічна рада
В И Р І Ш И Л А:

1. Схвалити проект "Порядку формування та зміни статутного
капіталу підприємств комунальної власності у сфері
житлово-комунального господарства".

2. Департаменту стратегічного розвитку (В.І.Козак)
доопрацювати зазначений проект Порядку з урахуванням експертного
висновку Юридичного управління, підготувати проект постанови
Кабінету Міністрів України "Про затвердження Типового положення
щодо формування та зміни статутного капіталу підприємств
комунальної власності у сфері житлово-комунального господарства"
та направити його на погодження заінтересованим центральним
органам виконавчої влади.

Заступник голови
науково-технічної ради А.В.Беркута