МIНIСТЕРСТВО РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ТА БУДIВНИЦТВА УКРАЇНИ
Науково-технічна рада

Р I Ш Е Н Н Я

30.10.2008 N 139


Про проекти національних стандартів
ДСТУ Б В.2.2-__:200_ "Будинки і споруди.
Метод визначення питомих тепловитрат
на опалення будинків" та ДСТУ Б В.2.6-__:200_
"Конструкції будинків і споруд. Методи
визначення показників повітропроникності
огороджувальних конструкцій і їх елементів
в лабораторних умовах"


Розглянувши проекти національних стандартів
ДСТУ Б В.2.2-_:200_ "Будинки і споруди. Метод визначення питомих
тепловитрат на опалення будинків" та ДСТУ Б В.2.6-_:200_
"Конструкції будинків і споруд. Методи визначення показників
повітропроникності огороджувальних конструкцій і їх елементів в
лабораторних умовах", розроблені Державним науково-дослідним
інститутом будівельних конструкцій, науково-технічна рада
В И Р I Ш И Л А:

1. Схвалити та рекомендувати до прийняття проекти
національних стандартів ДСТУ Б В.2.2-_:200_ "Будинки і споруди.
Метод визначення питомих тепловитрат на опалення будинків" та
ДСТУ Б В.2.6-_:200_ "Конструкції будинків і споруд. Методи
визначення показників повітропроникності огороджувальних
конструкцій і їх елементів в лабораторних умовах".

2. Управлінню технічного регулювання у будівництві
(Барзилович Д.В.) підготувати накази про прийняття зазначених
національних стандартів та сформувати Справи нормативних
документів в установленому порядку.

Заступник голови
науково-технічної ради А.Беркута