МIНIСТЕРСТВО РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ТА БУДIВНИЦТВА УКРАЇНИ
Науково-технічна рада

Р I Ш Е Н Н Я

30.10.2008 N 140


Про проект національного стандарту


Розглянувши проект національного стандарту ДСТУ "Будівельні
матеріали. Пінополіуретани монтажні (монтажні піни). Загальні
технічні умови", розроблений НДIБВ, науково-технічна рада
В И Р I Ш И Л А:

1. Схвалити та рекомендувати до прийняття проект
національного стандарту ДСТУ "Будівельні матеріали.
Пінополіуретани монтажні (монтажні піни). Загальні технічні
умови".

2. Управлінню технічного регулювання у будівництві
(Барзилович Д.В.) підготувати наказ про прийняття зазначеного
національного стандарту та сформувати Справу нормативного
документа в установленому порядку.

Заступник голови
науково-технічної ради А.Беркута