О создании единой транспортной сети связи


<PRE><br> МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ<br> Н А К А З<br> <br> N 439 від 02.07.2002<br> м. Київ<br> <br> Про створення єдиної транспортної мережі зв'язку<br> <br> Для забезпечення реалізації п. 11 Першочергових заходів,<br>спрямованих на стабілізацію діяльності транспортної галузі та<br>покращання транспортного обслуговування населення (затверджених<br>рішенням Колегії Мінтрансу від 31.05.2002 р. N 33, введеного<br>наказом Мінтрансу від 04.06.2002 р. N 360 ( <A HREF="105523">v0360361-02</A> ) шляхом<br>створення єдиної транспортної мережі зв'язку управління<br>пасажирськими та вантажними транспортними потоками, налагоджування<br>чіткої безаварійної роботи транспортного комплексу України,<br>інтеграції в Європейські структури та взаємодії з країнами СНД<br>Н А К А З У Ю:<br> 1. Затвердити основні напрямки та етапи реалізації створення<br>єдиної транспортної мережі зв'язку в системі Міністерства<br>транспорту України (додаток 1).<br> 2. Укрзалізниці (Федюшин Ю. М.) разом з Державними<br>департаментами авіаційного (Шкатюк А. Г.), автомобільного (Докіль<br>Л. П.), морського та річкового (Зубков В. О.) транспорту,<br>Укравтодором (Демішкан В. Ф.) та Департаментом безпеки транспорту<br>та технічної політики (Гержод Ю. В.):<br> 2.1. До 16.07.2002 р. розробити концепцію єдиної транспортної<br>мережі зв'язку в системі Міністерства транспорту України;<br> 2.2. До 15.08.2002 р. подати розрахунок орієнтовної вартості<br>проекту створення єдиної транспортної мережі зв'язку Головній<br>постійно діючій комісії Міністерства транспорту України щодо<br>організації та контролю за договірною роботою на транспорті для<br>контролю за правильністю визначення кошторисної вартості робіт;<br> 2.3. До 03.09.2002 р. на базі концепції розробити Програму<br>створення впродовж 2002 - 2006 рр. в системі Міністерства<br>транспорту України єдиної транспортної мережі зв'язку з<br>визначенням етапів та строків їх виконання, обсягів та<br>відповідальних виконавців робіт.<br> 3. Для розробки концепції та Програми єдиної транспортної<br>мережі зв'язку в системі Міністерства транспорту України<br>затвердити робочу групу (згідно з додатком 2).<br> 4. Керівникам Укрзалізниці (Федюшин Ю. М.), Державних<br>департаментів авіаційного (Шкатюк А. Г.), автомобільного (Докіль<br>Л. П.), морського та річкового (Зубков В. О.) транспорту,<br>Укравтодору (Демішкан В. Ф.) передбачити відповідне фінансування<br>розробки Програми створення впродовж 2002 - 2006 рр. в системі<br>Міністерства транспорту України єдиної транспортної мережі<br>зв'язку.<br> 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника<br>Державного секретаря Кроля С. С.<br> Додаток 1<br> Основні напрямки та етапи реалізації проекту<br> створення єдиної транспортної мережі зв'язку в системі<br> Міністерства транспорту України<br> 1 етап (2316 км):<br> - Львів - Київ - Дніпропетровськ - Донецьк, Сімферополь -<br>Дніпропетровськ - Харків.<br> 2 етап (1201 км):<br> - Зернове - Київ - Рівно - Луцьк - Львів, Донецьк - Луганськ.<br> 3 етап (1628 км):<br> - Чоп - Львів, Жмеринка - Одеса - Джанкой, Київ - Полтава -<br>Харків.<br> Передбачається наступна етапність проектування та<br>будівництва:<br> 1. Погодження та затвердження генеральної схеми будівництва<br>транспортної мережі Міністерства транспорту України на основі<br>схеми зв'язку перспективного розвитку мережі Укрзалізниці.<br> 2. Розроблення програми створення мережі зв'язку Мінтрансу<br>України.<br> 3. Розробка ТЕО.<br> 4. Замовлення та виконання проектно-кошторисної документації.<br> Мережа зв'язку Міністерства транспорту України буде<br>будуватися з використанням волоконно-оптичного кабелю на базі<br>обладнання синхронної цифрової ієрархії (SDH) рівня STM-16 з<br>лінійною швидкістю передачі 2488 Мбіт/с. Мережа матиме<br>багаторівневу структуру. На відгалуженнях від основної магістралі<br>передбачається використовувати обладнання рівня STM-4 (622 Мбіт/с)<br>і STM-1 (155 Мбіт/с). У місцях установки обладнання передбачається<br>виділення цифрових потоків 2,048 Мбіт/с. Обладнання системи<br>передачі буде розміщено в існуючих вузлах зв'язку залізниць.<br> Підключення до мережі загального користування буде<br>здійснюватися на рівні 2,048 Мбіт/с інтерфейсами, що відповідають<br>рекомендації G.703 Міжнародного союзу електрозв'язку (ITU) в усіх<br>обласних центрах, що забезпечить підвищену життєздатність як<br>мережі Міністерства транспорту України, так і мережі Укртелекому.<br> Стратегія розвитку зв'язку Міністерства транспорту України<br>передбачає використання технології спектрального ущільнення DWDM.<br>У цьому зв'язку проект передбачає використання оптичного кабелю з<br>двома додатковими волокнами, що відповідають рекомендації G.655<br>ITU, що надалі будуть ущільнені апаратурою DWDM (32 STM-16).<br> Траса волоконно-оптичного кабелю буде проходити в смузі<br>відводу залізниць. Основний спосіб прокладки кабелю прийнятий в<br>захисних полімерних трубках з подальшою задувкою<br>волоконно-оптичного кабелю.<br> У моделі організації мережі зв'язку Міністерства транспорту<br>України організаційна схема побудована на основі підключення<br>волоконно-оптичної мережі більшості великих міст по основних<br>напрямках залізниць України до мережі зв'язку Укртелекому для<br>підвищення дієздатності та живучості обох мереж.<br> Генеральним проектувальником будівництва лінійних споруджень<br>виступає Центральна станція зв'язку (ЦСЗ) "Укрзалізниці". Як<br>підрядні організації по будівництву лінійних споруджень<br>залучаються будівельно-монтажні потяги (БМП) "Укрзалізниці".<br> Весь план будівництва передбачається розбити на дві основні<br>фази, що можуть здійснюватися одночасно, але різними підрядчиками:<br> 1-а фаза - прокладка волоконно-оптичного кабелю;<br> 2-а фаза - постачання і монтаж устаткування передачі,<br>включаючи Центр керування мережею (ЦКМ), що буде розташований в<br>приміщенні ЦСЗ УЗ м. Києва.<br> Планується забезпечення технічної можливості по впровадженню<br>і функціонуванню системи синхронізації відповідно до галузевих<br>нормативних і технічних документів. Крім цього передбачаються<br>визначені організаційно-технічні заходи щодо запобігання<br>несанкціонованого доступу до засобів зв'язку й інформації,<br>переданої по мережі зв'язку.<br> При побудові мережі зв'язку буде реалізована кільцева<br>архітектура мережі, що забезпечує резервування технічних засобів,<br>фрагментів мереж і альтернативні маршрути при пошкодженні.<br> Додаток 2<br> Склад робочої групи<br> по розробці проекту концепції єдиної транспортної мережі<br> зв'язку в системі Міністерства транспорту України<br> Федюшин Ю. М. - перший заступник директора Укрзалізниці -<br>голова робочої групи;<br> Зінченко В. І. - начальник головного управління автоматики,<br>телемеханіки та зв'язку Укрзалізниці - заступник голови робочої<br>групи;<br> Гончаренко В. І. - заступник начальника центральної станції<br>зв'язку Укрзалізниці - секретар робочої групи;<br> Гнатенко Г. Ф. - заступник голови Укравтодору - член робочої<br>групи;<br> Сударев В. О. - заступник директора Укрморрічфлоту - член<br>робочої групи;<br> Сінько В. О. - заступник директора Укравтотрансу - член<br>робочої групи;<br> Скалько Я. І. - заступник директора Укравіатрансу - член<br>робочої групи;<br> Шпить В. С. - заступник начальника головного управління<br>автоматики, телемеханіки та зв'язку Укрзалізниці - член робочої<br>групи;<br> Каразей В. Н. - директор ТОВ "Євротранстелеком" - член<br>робочої групи (за згодою).<br> <br> Міністр Г.Кірпа<br> <br> "Транспорт України", N 13, 15 липня 2002 р.<br> <br></PRE>