Приказ 205. О внесении дополнений в приказ Госкомстата и Держбуду от 29.12.2000 N 416/299


<PRE><br> ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ<br> ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ<br> ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ<br> Н А К А З<br> <br> N 205/110 від 26.04.2001<br> <br> Про внесення доповнень до наказу Держкомстату<br> та Держбуду від 29.12.2000 N 416/299<br> ( Наказ скасовано на підставі Наказу Державного комітету<br> статистики<br> N 237/5 ( <A HREF="107743">v0237202-02</A> ) від 21.06.2002 )<br> <br> З метою упорядкування нормативно-правового акта Держкомстату<br>та Держбуду України Н А К А З У Є М О:<br> Доповнити спільний наказ Держкомстату та Держбуду України від<br>29.12.2000 N 416/299 ( <A HREF="76487">v0416202-00</A> ) "Про затвердження типових<br>форм первинних документів з обліку в будівництві" пунктами 5 та 6<br>такого змісту:<br> "5. Скасувати спільний наказ Держкомстату та Держбуду України<br>від 27.01.97 N 26/5 ( <A HREF="34432">v26_5202-97</A> ) "Про затвердження типових форм<br>первинних документів з обліку в будівництві" в частині<br>затвердження типових форм N КБ-2в "Акт приймання виконаних<br>підрядних робіт" та N КБ-3 "Довідка про вартість виконаних<br>підрядних робіт та витрат".<br> 6. Контроль за виконанням даного наказу покласти на першого<br>заступника Голови Держкомстату Головка В.А. та першого заступника<br>Голови Держбуду Беркуту А.В.".<br> <br> Голова Держкомстату України О.Г.Осауленко<br> <br> Голова Держбуду України В.М.Гусаков<br> <br> Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики<br> України. Збірник офіційних документів та роз'яснень<br> "Ціноутворення у будівництві", N 5, травень, 2001 р.,<br> К.: "ІНПРОЕКТ".<br> <br></PRE>