Приказ 649. Об утверждении Положения о проведении конкурса на лучшие дома и сооружения, построенные и принятые в эксплуатацию на территории Украины


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ<br> <br> Н А К А З<br> <br> 30.03.2004 N 52<br> <br> Зареєстровано в Міністерстві<br> юстиції України<br> 24 травня 2004 р.<br> за N 649/9248<br> <br> <br> Про затвердження Положення про проведення конкурсу<br> на кращі будинки і споруди, збудовані та прийняті<br> в експлуатацію на території України<br> <br> <br> Відповідно до Положення про Державний комітет України з<br>будівництва та архітектури, затвердженого Указом Президента<br>України від 20.08.2002 N 725 ( <A HREF="109648">725/2002</A> ), та з метою сприяння<br>підвищенню якості проектування і будівництва, поширення досвіду<br>впровадження нових прогресивних технологій, будівельних матеріалів<br>і конструкцій, вдалих конструктивно-планувальних та архітектурних<br>рішень, популяризації кращих об'єктів, збудованих і прийнятих в<br>експлуатацію Н А К А З У Ю:<br> <br> 1. Затвердити Положення про проведення конкурсу на кращі<br>будинки і споруди, збудовані та прийняті в експлуатацію на<br>території України, що додається.<br> <br> 2. Державній архітектурно-будівельній інспекції України<br>(Папка В.В.) забезпечити подання цього наказу на державну<br>реєстрацію до Міністерства юстиції України в порядку,<br>установленому чинним законодавством.<br> <br> 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника<br>Голови Держбуду Казмірука Ю.Й.<br> <br> Голова Комітету В.І.ЧЕРЕП<br> <br> <br> ЗАТВЕРДЖЕНО<br> Наказ Держбуду України<br> 30.03.2004 N 52<br> <br> Зареєстровано в Міністерстві<br> юстиції України<br> 24 травня 2004 р.<br> за N 649/9248<br> <br> <br> ПОЛОЖЕННЯ<br> про проведення конкурсу на кращі будинки<br> і споруди, збудовані та прийняті в експлуатацію<br> на території України<br> <br> <br> 1. Це Положення регламентує порядок проведення конкурсу на<br>кращі будинки та споруди і встановлює умови визначення переможців.<br> <br> 2. Конкурс на кращі будинки і споруди, збудовані та прийняті<br>в експлуатацію на території України, оголошується щорічно в<br>березні місяці Держбудом України. Оголошення щодо проведення<br>конкурсу публікується в офіційному інформаційно-довідниковому<br>виданні Держбуду України - "Інформаційний бюлетень", а також на<br>офіційній сторінці Держбуду в мережі Інтернет<br>(http:/www.build.gov.ua.).<br> <br> 3. Метою проведення конкурсу на кращі будинки і споруди,<br>збудовані та прийняті в експлуатацію на території України<br>(далі - конкурс), є сприяння поліпшенню якості будівництва,<br>узагальнення і поширення передового досвіду в житлово-цивільному<br>та промисловому будівництві, виявлення закінчених будівництвом<br>мікрорайонів, комплексів, окремих об'єктів житлово-цивільного та<br>промислового призначення, виконаних з високою якістю будівельних<br>робіт, вдалих проектних рішень.<br> <br> 4. Дія цього Положення поширюється на юридичних осіб (далі -<br>учасники) незалежно від форм власності, зокрема на будівельні,<br>проектні організації, замовників (забудовників), що бажають узяти<br>участь у конкурсі. Участь у конкурсі здійснюється на добровільних<br>засадах.<br> <br> 5. Претенденти, які бажають узяти участь у конкурсі, подають<br>матеріали на розгляд експертної комісії, склад якої затверджується<br>наказом Держбуду України за пропозиціями Державної<br>архітектурно-будівельної інспекції України.<br> <br> 6. Матеріали, подані до експертної комісії Держбуду,<br>розглядаються за наявності рекомендації Міністерства архітектури<br>та містобудування Автономної Республіки Крим, відповідних<br>управлінь містобудування та архітектури обласних, Київської та<br>Севастопольської міських держадміністрацій.<br> <br> 7. Остаточним терміном розгляду матеріалів експертною<br>комісією Держбуду є 1 червня поточного року. Для участі в конкурсі<br>претенденти подають заяву про участь у конкурсі, у якій<br>зазначаються: повне найменування юридичної особи; її<br>місцезнаходження; прізвище, ім'я та по батькові її керівника;<br>перелік доданих до заяви матеріалів.<br> Матеріали, подані пізніше, ніж 1 червня, до участі в конкурсі<br>не допускаються.<br> Якщо претенденти, що бажають узяти участь у конкурсі, подали<br>матеріали пізніше вказаного строку, а також з порушенням вимог<br>пункту 6 цього Положення, експертна комісія приймає рішення про<br>відмову щодо участі в конкурсі і письмово повідомляє про це<br>претендентів.<br> Рішення експертної комісії про відмову щодо участі<br>претендентів у конкурсі може бути оскаржено в Голови Держбуду<br>України.<br> <br> 8. Об'єкти, що подаються на конкурс, повинні відповідати<br>таким вимогам: прийняті в експлуатацію у році, що передує<br>проведенню конкурсу;<br> відповідати державним стандартам, нормам і правилам;<br> бути на території України.<br> <br> 9. Організаційно-технічне забезпечення проведення конкурсу та<br>підготовка експозиції виставки здійснюються організаціями, які<br>визначає Держбуд України (за згодою).<br> <br> 10. Для підбиття підсумків конкурсу утворюється журі, яке є<br>тимчасово діючим колегіальним органом, утвореним на пропозицію<br>Державної архітектурно-будівельної інспекції України, з метою<br>визначення переможців конкурсу. Персональний склад журі щорічно<br>затверджується наказом Держбуду України.<br> <br> 11. До складу журі входять працівники Держбуду України, а<br>також представники Академії будівництва України, Творчої<br>науково-технічної спілки будівельників України, Спілки<br>архітекторів України, науково-дослідних та проектних інститутів,<br>будівельних корпорацій України (за згодою).<br> <br> 12. Результати розгляду експертною комісією матеріалів,<br>поданих на конкурс, надаються журі конкурсу для прийняття<br>остаточного рішення.<br> Журі визначає кращі будинки і споруди, збудовані та прийняті<br>в експлуатацію з урахуванням таких критеріїв:<br> відповідність виконаних будівельних робіт державним<br>будівельним нормам та проектній документації;<br> естетичність фасадів та покрівлі будинку;<br> застосування сучасних конструктивних рішень, високоякісних<br>оздоблювальних матеріалів, ефективних технологій;<br> вдале розміщення об'єкта з урахуванням ландшафту території;<br> гармонійність сполучення з архітектурним оточенням міського<br>середовища;<br> якість благоустрою прилеглої території до об'єкта.<br> <br> 13. Вибір переможців у конкурсі вважається правочинним, якщо<br>на засіданні присутні 2/3 членів журі, і рішення вважається<br>прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх.<br> Рішення, які приймає журі конкурсу, ґрунтуються на принципах<br>справедливості, неупередженості та високого професійного рівня.<br> <br> 14. Проектним, будівельним, монтажним та іншим організаціям,<br>що брали участь у проектуванні і будівництві тих житлових,<br>громадських та промислових комплексів, окремих будинків та споруд,<br>які визнані журі конкурсу кращими, присуджуються призові місця<br>(1-ше, 2-ге, 3-тє) із врученням дипломів першого, другого та<br>третього ступенів відповідно.<br> <br> 15. За поданням керівників проектних, будівельних, монтажних<br>та інших організацій, які визначені переможцями конкурсу, також<br>нагороджуються грамотами Держбуду України робітники та<br>інженерно-технічні працівники, які найбільше відзначилися при<br>проектуванні та будівництві об'єктів-переможців.<br> <br> 16. Рішення журі з присудження призових місць учасникам<br>конкурсу і відзначення робітників, інженерно-технічних<br>працівників, які проектували та споруджували об'єкти-переможці,<br>затверджується наказом Держбуду.<br> <br> 17. Об'єкти, які були відзначені і визнані журі кращими,<br>експонуються на виставці в Держбуді України.<br> <br> Начальник Державної<br> архітектурно-будівельної<br> інспекції України В.В.Папка<br></FONT></PRE><br>