МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Н А К А З

18.08.2006 N 280


{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
будівництва, архітектури та житлово-комунального
господарства
N 367 ( v0367667-06 ) від 07.11.2006 }

Про видачу ліцензій
на будівельну діяльність


На виконання Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ) та у зв'язку зі змінами, які
відбулись в організаційній структурі Міністерства, Н А К А З У Ю:

1. Призначити Першого заступника Міністра Орлова Анатолія
Олексійовича головою Ліцензійної комісії та надати йому
повноваження щодо підписання ліцензій на будівельну діяльність та
наказів Міністерства про видачу (переоформлення, доповнення,
анулювання тощо) таких ліцензій.
У разі відсутності Першого заступника Міністра Орлова
Анатолія Олексійовича вищезазначені повноваження надаються Першому
заступнику Міністра Беркуті Анатолію Всеволодовичу.

2. Затвердити склад ліцензійної комісії Міністерства згідно з
додатком 1.

3. Затвердити склад комісії для визнання бланків ліцензій
єдиного зразка зіпсованими при оформленні або пошкодженими при
зберіганні згідно з додатком 2.

4. Внести зміни до наказу Міністерства від 14.12.2005 N 16
( v0016667-05 ) "Про видачу ліцензій на будівельну діяльність"
такого змісту:
пункт 1 у частині затвердження складу ліцензійної комісії
згідно з додатком 1 та додаток 1 вважати такими, що втратили
чинність;
пункт 2 та додаток 3 вважати такими, що втратили чинність;
пункт 4 вважати таким, що втратив чинність.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник Міністра А.Орлов


Додаток 1
до наказу
18.08.06 N 280


СКЛАД
ліцензійної комісії з визначення спроможності
суб'єктів господарювання виконувати ліцензійні
умови провадження будівельної діяльності


1. Орлов А.О. - Перший заступник Міністра, голова комісії

2. Беркута А.В. - Перший заступник Міністра, заступник голови
комісії

3. Лісничук В.А. - Начальник Відділу атестації та
ліцензування, заступник голови комісії

4. Нагієвич Л.П. - Головний спеціаліст Відділу атестації та
ліцензування, секретар комісії

Члени комісії

5. Брусан А.А. - Головний інженер, заступник директора з
питань якості ВАТ "КиївЗНДІЕП" (за згодою)

6. Герасименко Т.М. - Головний спеціаліст Юридичного
управління

7. Григор А.Ф. - Директор Департаменту проектних робіт і
інформатики ДАТ "БК "Укрбуд" (за згодою)

8. Іванівський В.М. - Начальник Відділу координації та
забезпечення будівельного виробництва корпорації "Агропромбуд" (за
згодою)

9. Ковтун В.В. - Начальник виробничо-технічного управління
Української державної будівельної корпорації "Укрбуд" (за згодою)

10. Козловець В.В. - Головний державний інспектор
Держпромгірнагляду МНС України (за згодою)

11. Коновал Б.А. - Віце-президент Української державної
корпорації "Укртрансбуд" (за згодою)

12. Крупка П.В. - Директор ДП "Укрінвестліцензія" (за згодою)

13. Осіпенков В.С. - Начальник Донецької обласної служби
"Укрінвестекспертиза" (за згодою)

14. Розум Р.В. - Начальник відділу ОП "Укрбудрозвідування"
(за згодою)

15. Сліпченко Б.Г. - Завідувач лабораторії НДІБВ (за згодою)

16. Бондаренко О.М. - Начальник Державної
архітектурно-будівельної інспекції України

17. Тюшка М.М. - Директор ЗАТ Технічний комітет "Спецмонтаж"
(за згодою)

18. Харбінський А.С. - Головний інженер Корпорації
"Укрреставрація" (за згодою)

19. Чеснок В.М. - Директор ДП "Укрархбудінформ" (за згодою)

20. Якимчук В.П. - Головний інженер ДП "Укрінвестліцензія"
(за згодою)


Додаток 2
до наказу
18.08.06 N 280


СКЛАД
комісії щодо визнання бланків
ліцензій зіпсованими при оформленні
або пошкодженими при зберіганні


1. Орлов Анатолій Олексійович - Перший заступник Міністра,
голова комісії

2. Шишкіна Ольга Анатоліївна - Головний спеціаліст Відділу
бухгалтерського обліку та звітності Фінансово-економічного
управління, член комісії

3. Лісничук Віктор Антонович - Начальник Відділу атестації та
ліцензування, член комісії

4. Марченко Тетяна Володимирівна - Провідний спеціаліст
Відділу організаційного та матеріально-технічного забезпечення
Департаменту організаційно-кадрової роботи, член комісії

5. Гулінська Тетяна Цезарівна - Головний спеціаліст Відділу
атестації та ліцензування, член комісії

Начальник відділу атестації
та ліцензування В.Лісничук