МIНIСТЕРСТВО РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ТА БУДIВНИЦТВА УКРАЇНИ

Н А К А З

26.11.2008 N 536


Про внесення змін до наказів Мінрегіонбуду
від 24.04.2008 N 186 "Про Науково-технічну раду
Міністерства регіонального розвитку та будівництва
України", від 20.06.2008 N 259
( v0259661-08 )
"Про внесення змін до наказу від 24.04.2008 N 186
"Про Науково-технічну раду Міністерства регіонального
розвитку та будівництва України"
та від 30.09.2008 N 438
( v0438661-08 )
"Про внесення змін до наказів від 24.04.2008 N 186
"Про Науково-технічну раду Міністерства регіонального
розвитку та будівництва України",
та від 20.06.2008 N 259 "Про внесення змін до наказу
від 24.04.2008 N 186 "Про Науково-технічну раду
Міністерства регіонального розвитку
та будівництва України"


З метою удосконалення роботи Науково-технічної ради
Міністерства регіонального розвитку та будівництва України
Н А К А З У Ю:

1. Внести такі зміни до складу Науково-технічної ради
Міністерства регіонального розвитку та будівництва України,
затвердженої наказом Мінрегіонбуду від 24.04.2008 N 186
( v0186661-08 ) "Про Науково-технічну раду Міністерства
регіонального розвитку та будівництва України":

1.1. Доповнити п. 4.4 розділу 4 Положення про
Науково-технічну раду Міністерства регіонального розвитку та
будівництва України ( v0186661-08 ) абзацом такого змісту:
"- секція з питань підготовки в Україні фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року з футболу";

1.2. Включити до складу президії Науково-технічної ради
Міністерства регіонального розвитку та будівництва України
(додаток N 2) Ампілогова Володимира Федоровича - тимчасово
виконуючого обов'язки директора "Спеціалізованої державної
експертної організації - Центральна служба Української державної
будівельної експертизи", Карпенка Миколу Григоровича - директора
Київської філії Державного підприємства "Укрдержбудекспертиза".

1.3. Додаток 2 до наказу Мінрегіонбуду від 24.04.2008 N 186
( v0186661-08 ) "Про Науково-технічну раду Міністерства
регіонального розвитку та будівництва України" після слів "Кафієв
Костянтин Петрович" викласти в новій редакції: "начальник
Управління з підготовки в Україні фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу, канд. техн. наук";

1.4. Виключити зі складу президії Науково-технічної ради
Міністерства регіонального розвитку та будівництва України
( v0186661-08 ) (додаток N 2) Кармінського Анатоля Марковича -
директора Київської філії Державного підприємства
"Укрдержбудекспертиза";

1.5. Додаток 3 "Склад секцій Науково-технічної ради
Міністерства регіонального розвитку та будівництва України"
доповнити секцією з питань підготовки в Україні фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року з футболу у складі згідно з
додатком 1.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра А.В.Беркуту.

Міністр В.Куйбіда


Додаток 1
до наказу Мінрегіонбуду
26.11.2008 N 536


Секція з питань підготовки в Україні
фінальної частини чемпіонату Європи
2012 року з футболу


1. Кафієв К.П - керівник секції, начальник Управління
з питань підготовки в Україні фінальної
частини чемпіонату Європи 2012 року
з футболу Мінрегіонбуду

2. Коваленко О.М. - секретар секції, начальник відділу
аналітичної роботи та звітності
Управління з питань підготовки в Україні
фінальної частини чемпіонату Європи
2012 року з футболу Мінрегіонбуду

3. Берендєєва Е.В. - заступник директора
ДП "Укрдержбудекспертиза"
(за згодою)

4. Боковий В.П. - головний геолог КП "Спеціалізоване
управління протизсувних підземних робіт"
(за згодою)

5. Брусан А.А. - головний інженер
ДП "Укрдержбудекспертиза"
(за згодою)

6. Галинський О.М. - директор Державного науково-дослідного
інституту будівельного виробництва
(НДIБВ) (за згодою)

7. Галицький О.А. - головний інженер АТ Холдингової компанії
"Київміськбуд" (за згодою)

8. Жаріков О.М. - головний архітектор м. Львова
(за згодою)

9. Захарчук М.I. - заступник начальника Управління
технічного регулювання у будівництві -
начальник відділу оцінки відповідності

10. Казіміров С.К. - завідувач Сектора з підготовки ЄВРО-2012
УКРАВТОДОР (за згодою)

11. Лішанський Є.Ю. - заслужений архітектор України
(за згодою)

12. Марченко М.С. - директор Iнституту "Київінжпроект"
(за згодою)

13. Микитів А.Б. - експерт Виконавчої дирекції ЄВРО-2012
з питань стадіонів, ФФУ (за згодою)

14. Нечепорчук А.А. - заступник начальника Управління
архітектурно-конструктивних
та інженерних систем будинків
і споруд, начальник відділу
конструктивних систем
та експериментального будівництва
Мінрегіонбуду

15. Нечитайло М.П. - начальник інспекції з контролю
за визначенням вартості об'єктів
будівництва Управління ціноутворення,
експертизи та контролю вартості
у будівництві Мінерегіонбуду

16. Піддубна I.Г. - заступник начальника Управління
планування забудови території, начальник
відділу планування та забудови територій
на місцевому рівні Мінрегіонбуду

17. Плісак М.В. - директор "Укрдордержбудекспертиза"
(за згодою)

18. Серьогін Ю.I. - керівник Архітектурного бюро
"Ю.Серьогін" (за згодою)

19. Слюсаренко Ю.С. - заступник директора Державного
науково-дослідного інституту будівельних
конструкцій (НДIБК)

20. Сьомкін С.В. - заступник голови Державної служби
туризму і курортів, МКТ (за згодою)

21. Чернявський Д.Л. - директор Управління проектом будівництва
дирекції НСК "Олімпійський" (за згодою)

22. Щербаченко В.М. - головний інженер ДП "Український
державний інститут з проектування
об'єктів дорожнього господарства
"Укрдіпродор" (за згодою).

Начальник Відділу
наукового розвитку Л.Котова